Osakesijoittaminen

Spekulaatio-osakkeet ("penniosakkeet", "hypeosakkeet", "pump and dump")