Täydellinen yhtiö

Inderesin analyysien lisäksi voimme hyödyntää yhteisön voimaa maailman kaikkien yhtiöiden seulontaan. @Heikki_Keskivali esitti 18.5.2022 blogissaan “Täydellisen yhtiön ominaisuudet” Täydellisen yhtiön ominaisuudet | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus 19 kriteeriä täydelliselle yhtiölle.

Kriteeristö on laaja ja täydellisten yhtiöiden löytäminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Tämähän voisi olla sopiva tehtävä jaettavaksi Inderesin foorumille. Yhdessä voisimme analysoida läpi yhtiöitä salkuissamme. Mikä tahansa yhtiö kelpaa analysoitavaksi. Jokaisesta täytetystä kriteeristä saa pisteen eli 19 on suurin pistemäärä.

Avasin tämän ketjun idean jalostamiseksi. Jos idea ottaa tuulta alleen ja saadaan kriteeristö sovittua, voi tähän ketjuun ryhtyä lisäämään analyyseja. :saluting_face:

Alla Heikki Keskivälin esittämä kriteeristö. Kriteerin 1. marginaalit olisi sovittava. Kriteeri 15 on ehkä liian subjektiivinen.

 1. Täydellinen yritys toimii alalla, jolla on korkeat marginaalit. Se kestää pari osumaa ja tuottaa silti tervettä voittoa operatiivisten kulujen ja tarvittavien investointien jälkeen. Esimerkiksi Visan myyntikate on 80 %, käyttökate 70 %, nettokate 50 % ja vapaa kassavirta jopa 60 % liikevaihdosta.

 2. Täydellistä yritystä johtaa sen perustaja. Tutkimukset osoittavat, että he tekevät rohkeita investointeja, ovat innovatiivisempia ja tuottavat parempia tuloksia – heillä on oma lehmä ojassa ja yrityksen paras mielessä. Esimerkiksi 38-vuotiaalla Mark Zuckerbergilla on yhä 58% enemmistöpäätösvalta Metasta.

 3. Täydellinen yritys skaalautuu hyvin. Kun se kasvaa, sen kulut eivät juurikaan hievahda, mikä johtaa jatkuvasti kasvavaan kannattavuuteen.

 4. Täydellinen yritys nauttii erinomaisen tuotteensa ansiosta valtavasta markkinaosuudesta. Esimerkiksi Googlella on yli 90 % markkinaosuus maailmanlaajuisista hakukonemarkkinoista.

 5. Täydellisellä yrityksellä on luonnollinen monopoli alalla, jolla päällekkäinen toiminta ei ole kovinkaan järkevää. Esimerkiksi rautatieyhtiöt, kuten Union Pacific ja Kansas City Southern, toimivat rautatieverkoissa, jotka pitävät kilpailun kurissa.

 6. Täydellisellä yrityksellä on rehellinen ja luotettava johto. He puhuvat totta, kohtelevat osakkeenomistajia kunnioittavasti ja opettavat heitä aina tarvittaessa. Tällä tavalla Berkshire Hathaway varoitti vuonna 1996 omien osakkeidensa mahdollisesta yliarvostuksesta.

 7. Täydellinen yhtiö keskittyy pitkäaikaisiin kassavirtoihin lyhytaikaisten kirjanpitoteknisten pikavoittojen sijaan. Elävä esimerkki tästä periaatteesta on Amazon ja sen ajattelutapa alusta asti. Se on kauniisti muotoiltu osakkaille lähetetyissä kirjeissä, joista ensimmäinen on vuodelta 1997.

 8. Täydellisellä yrityksellä on rautainen tase. Edes koko talouden pysäyttäminen, kuten koronakriisissä vuonna 2020, ei pysty horjuttamaan yhtiön taloudellista tilannetta. Otetaan esimerkiksi Apple, jonka nettokassa oli vuonna 2020 lähes $100 miljardia, ja joka tuotti $70 miljardia lisää vapaata kassavirtaa vuoden aikana.

 9. Täydellisellä yrityksellä on verkostovaikutuksia, joita on vaikea jäljitellä yhdessä yössä. Otetaan esimerkiksi Mastercard (MA), jolla on kestävä suhde asiakkaisiinsa ja kauppiaisiinsa. Sen kortteja tai laitteita voi käyttää lähes 500 000 myyntipaikassa.

 10. Täydellinen yritys ei tarvitse omistajiltaan paljoa tai ollenkaan pääomia, vaan sen liiketoimintamalli rahoittaa toiminnan. Se pystyy toimimaan alan termein pienellä tai jopa negatiivisella käyttöpääomalla kuten Walmart (WMT). Se saa rahaa asiakkailtaan, ennen kuin se maksaa toimittajilleen.

 11. Täydellinen yritys voi kasvaa pitkään, ennen kuin se saavuttaa markkinan rajat. Blogissaan Bill Gurley arvioi, että Uberin kokonaismarkkinan arvo olisi 450–1 300 miljardia dollaria. Tämä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia jatkaa uuteen liiketoimintaan investoimista.

 12. Täydellisen yrityksen liiketoimintamallilla on pitoa, eikä siitä ole helppo vaihtaa pois. Ääniohjaustekniikan toimittaja Cerence on syvällä mukana auton alkuperäislaitteiden valmistusprosesseissa pitkien myyntisyklien ja integrointitöiden kautta. Kilpailijoiden on vaikea ajaa yritys pois markkinoilta.

 13. Täydellinen yritys on epäsuosiossa tai sitä jopa inhotaan. Se ei ole kenenkään kaveri ja vain harvojen tuttu. Matala seuranta tarjoaa sijoittajille houkuttelevia mahdollisuuksia löytää se ennen muita. Esimerkkinä autoihin pinnoitteita valmistava XPEL, joka tarjosi sijoittajille yli 100 prosentin keskimääräisen vuosituoton vuosikymmeneksi.

 14. Täydellisellä yrityksellä on vahva patenttivalikoima, jonka se voi kaupallistaa ja estää kilpailijoita pääsemästä markkinoille samalla tekniikalla. Esimerkiksi automaattisesti himmentyvien taustapeilien valmistavalla Gentexillä oli yli 1 300 patenttia ja vaikuttava 93 prosentin markkinaosuus.

 15. Täydellisellä yrityksellä on tuotteita, jotka tunnen tai käytän itse. Näin voin seurata tuotekehitystä ja mahdollisia haasteita hyvissä ajoin ennen muita. Altistun töissä esimerkiksi Trimblen suunnitteluohjelmistolle, joten voin arvioida sen etuja toimialueen asiantuntijoille.

 16. Täydellinen yritys on kroonisesti hyväksyttävästi tai houkuttelevasti arvostettu. Näin varmistetaan, että sijoittajalla tai yhtiöllä on runsaasti mahdollisuuksia ostaa osakkeita tarjouslaarista. Otetaan esimerkiksi AutoZone, joka vuosina 2000-2018 osti yli 80 % omista osakkeistaan, joista suurimman osa 8–12 EV/EBIT-kertoimella.

 17. Täydellisellä yrityksellä on visio, johon voin samaistua. Se ei ole arvomaailmani vastainen ja sitä on mukava omistaa. Esimerkiksi ruotsalainen Mips on kehittänyt kypärätekniikkaa. Kuka nyt ei haluaisi pelastaa ihmishenkiä sijoittamalla?

 18. Täydellinen yritys pystyy luomaan itsensä uudelleen tuote- ja palvelusukupolvi toisensa jälkeen. Tämä ylläpitää kasvua ja pitää yrityksen relevanttina. Esimerkkinä McDonald’s…

  1968: Big Mac
  -73: McMuffin
  -79: Happy Meal
  -80: McNuggets
  -97: McFlurry
  2021: McPlant

 19. Täydellinen yhtiö myy liiketoimintakriittisiä tuotteita ja palveluja. Esimerkiksi erittäin vaativien lentokoneosien toimittaja TransDigm on ainoa toimittaja noin 80 prosentille yhtiön liikevaihdosta. Yhtiö myy halpoja osia, joiden keskihinta on 1 000 dollaria ja joista 90 prosenttia maksaa alle 5 000 dollaria.

41 tykkäystä

Noista kriteereistä jos lähtee liikkeelle, niin pääsee luultavasti hyvään lopputulokseen. Suurin osa on toimivia mittareita yrityksen laadulle, ja sitä laatua voi tulkita noiden avulla melko laaja-alaisesti. Parin kanssa en ole tosin täysin samaa mieltä:

#2) Tätä voisi laajentaa sen verran, että johtajana on joko perustaja tai tämän perhe. Kun jokaisen aika tällä planeetalla on rajattu, niin olisi hieman epäreilua hylätä monia hienoja yhtiöitä siksi, ettei perustaja ole enää keskuudessamme. Lisäksi perheomisteisissa yhtiöissä on omia hyviä puoliaan, ml. pitkäjänteinen kehittäminen ja matalampi velkataso (tässä on tosin luultavasti päällekkäisyys perustajan johtamien firmojen kanssa, luulisin).

#10) Tämä ei taida olla aivan yksiselitteinen kriteeri, koska joskus pääomaraskaus on aivan valtava ja pitkäikäinen kilpailuetu. Pääasiassa kuitenkin pitää paikkaansa, joten jääköön tähän.

#13/15/16) Nämä ovat joko kovin subjektiivisia, käsittelevät lähinnä osakkeen arvostusta, tai molempia. Jokaisen takana on varmasti ollut relevantti ajatus, mutta eivät kyllä oikein sovi yhtiön laatua arvioivaan checklistiin. Ehkä tilalle voisi laittaa hieman samassa hengessä:

 • yhtiö ei herätä poikkeuksellisia tunteita suuntaan tai toiseen (e.g. Tesla - Meta)
 • yhtiön tuotteet ovat helposti ymmärrettävissä
 • yhtiön johto on todistanut kykynsä allokoida pääomia tehokkaasti (AutoZone lähes täydellinen esimerkki)

Olisi kyllä hauska nähdä, keksiikö joku edes puolirealistisesti 19/19 kriteeriä täyttävän firman. Omasta salkusta Nelnet pääsee yllättävän lähelle, mutta senkin kanssa täytyy käyttää eri tytäryhtiöitä/konsernin osia eri kriteerien kohdalla. Hyvä haaste heitettäväksi… :grin:

13 tykkäystä

Jos vetoaa “tutkimuksiin”, olisi suotavaa mainita mihin tutkimuksiin viittaa. Oma käsitykseni on, että perustaja ei useinkaan ole paras johtajana. On selvää, että perustajan alkuperäinen visionäärinen idea on tavalla tai toisella poikkeuksellisen menestyksen takana. Mutta mitä pidemmälle yritys ja toimiala kypsyvät, sitä enemmän lisäarvosta pitäisi syntyä muusta kuin itse ideasta.

Esimerkiksi tässä HBR:n artikkelissa tutkijat kuvaavat laajaan dataan perustuen, missä vaiheessa perustaja-toimitusjohtaja keskimäärin muuttuu vahvuudesta heikkoudeksi (= n. 3 vuotta IPO:sta).

Ennemmin pitäisikin sanoa, että täydellistä yritystä johtaa täydellinen toimitusjohtaja, ja siitäkin asiasta löytyy melkoisen paljon tutkimusta. Todennäköisyys, että juuri perustaja täyttää täydellisen toimitusjohtajan piirteet, lienee melko pieni.

Zuckerbergit ja muut menestyivät, koska olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta lisäarvon maksimoimiseksi pitäisi myös osata päästää oikealla hetkellä irti.

7 tykkäystä

aika moni kenties on aloittanut autotallivaiheesta, eikä syntynyt yhdistymällä olemassa oleviin alussa, suomalainen erinomainen yritys on esim. Planmeca, joka alkoi autotallista

olen pohdiskellut, että voiko yrityksen johto olla upea, mutta yrityksen tuotteet eivät mene kaupaksi syystä tai toisesta

1 tykkäys

olen erittäin kiinnostunut, jos yrityksellä on joku todella Iso tekninen etu, vaikkapa jos vedessä on harvinaisia tärkeitä mineraaleja tms, joilla on osoitettu olevan jotain hyötyä muihin vesiin verrattuna

tuossa ehkä ei ollut sitä, vaikka joku taisi pelätä, että Lahdessa vesi loppuu kesken kovan kysynnän takia :slight_smile:

en ole kauraveden ekspertti, mutta siinäkin tuntuu vastaavaa, teknisiä eroja ei ehkä ole, kauravedessä voisi menestyä no brand - no marketing

1 tykkäys