Tecnotree sijoituskohteena

No, minä olen kiinnostunut nyt, kun halvalla saa. Inderesin 2025-2028 ennusteista laskemani osakkeen vapaan kassavirran tuotto on Hesulin paras (FCFE/P = 20%). Rahastojen (viisaan rahan ?) puuttuminen omistajalistoilta on ehkä suurimmalle osalle sijoittajista punainen lippu, joka estää ostamisen.

Kesäkuussa saadaan ehkä isoja uutisia. Tecnotree on kertonut suullisesti 24q1 webcastissa, että on ehkä ostamassa jonkin yrityksen (kumppanin) ja kaupat mahdollisesti varmistuisivat 24q2 aikana. Nyt on alle kuukausi aikaa saattaa tämä päätökseen. Tästä kaupasta oli maksettu 23q4 aikana 2 Meur ennakkoa ja tämä liittyy IP-oikeuksiin, joita käytetään TT:n ohjelmistoissa. 8.12.2023 Tecnotree uskoi Sisäpiiritieto: Päivitys 27.10.2023 pörssitiedotteeseen koskien Markku Wileniuksella olleita vaihtovelkakirjoihin liittyviä vastuita - Tecnotree (cision.com) saavansa 20 Meur velkakirjojen merkintämaksuja viimeistään 24q2. Tämä liittyy Fitzroyn ja Royal Front Investments Groupin (“RFI”) väliseen sopimukseen.

Nuo kaksi asiaa olisivat tapahtumassa niin sopivasti samaan aikaan, etten voi jättää koplaamatta niitä toisiinsa. Arvelen, että yrityskauppa sovitaan vasta sitten, kun VVK-maksut on saatu. Mitään kurssinostetta yrityskaupasta on mielestäni turha odottaa. Monesti yritysostot laskevat osakekursseja, koska riskitaso nousee tuntemattoman kasvaessa. Näin kävi myös Cognitive Scalen ostossa joulukuussa 2022.

21 tykkäystä

Silloin kun kauppa tulee markkinoiden tietoon osake laskee, kuten T on laskenutkin, myöhemmin usein nousee. Tieto kaupastahan on jo kolme kk vuotta vanhaa tietoa.

2 tykkäystä

Tecnotree sai Cognitive Scale-kaupassa seuraavat

  • Matt Sanchez, CognitiveScalen tuotteen pääarkkitehti, perustaja ja patenttien takana
  • Cortex AI-Engineering alusta. Alusta tuo lisäarvoa lähinnä sovelluskehitykseen eikä varsinaiseen AI-kehitykseen CS:n videon mukaan. Cortexin patentit ovat pääosin ennen vuotta 2020
  • Perus-AI-resursseja

Näistä tärkein eli Matt Sanchez lähti vuoden alusta Tecnotreeltä.

Ainakin itse olen hieman skeptinen tuon Cortexin hyödyllisyydestä. Nykyisin noihin sovelluskehityksen elikaaripalveluihin on paljon tuotteita.

AI-resurssit tuntuvat Linkedinin mukaan olevan pääosin ns. perusresursseja eli samankaltaisia muutaman vuoden työkokemuksen omaavia, joita suomalaiset IT-palvelufirmat palkkaavat.

Esim. suomalainen menestyneessä AI-firma Silo.ai:ssa on 300 työntekijää, 150 AI-scientististä on tekniikan tohtoreita. Loput 150 oletettavasti korkeakoulututteja kokeneita kavereita.

On huomattava, että Cognitive Scalen Youtube-kanavalla on 247 tilaajaa ja Cortex-videoita on katsottu n. 100 kertaa.

Eli yhteenvetona sanoisin, että Tecnotreellä on perus-AI-osaajia ja ehkä hieman vanhahko tuote, jota CS ei saanut kaupaksi.
Hyvä, että Tecnotree jatkossa keskittyy BSS-tuoteperheen ja Telco-alueen kehitykseen. Noilla AI-osaajilla voi saada ihan hyviä toiminnallisuuksia BSS tuoteperheeseen.

Mistään merkittävästä AI-firmasta en Tecnotreen osalta puhuisi eikä sitä voi verrata isoihin amerikkalaisiin AI-firmoihin, joilla on AI-perustutkimuksessakin satoja korkeasti koulutettuja.

18 tykkäystä

Me emme vielä tiedä edes kaupan kokoluokkaa, vaikka voidaankin haarukoida, että hinta olisi 4-20 Meur. Korkea kauppahinta voi olla vielä iso negatiivinen yllätys markkinoille.

Tämä on jatkoa vastaukselleni @MrWrong:lle. Kuvassa TT:n isot uutiset edellisen 3 vuoden ajalta. Selkeästi kurssia ovat laskeneet uutiset, jotka tarkoittavat rahan polttamista. Kesällä 2021 yrityssaneerauksesta pois pääsy nosti kurssia. Silloin oli tosin pörssin sentimentti muutenkin positiivinen. Vuosina 2022-2023 sentimentti oli myrkyllinen, ja nyt tunnelmat Hesulissa näyttävät olevan taas nousussa. TT:n pitää silti pystyä viestimään mahdollisen yritysoston positiivinen vaikutus tuleviin kassavirtoihin erittäin hyvin, jotta saisi ison (viisaan?) rahan päät kääntymään. Riskitaso on esimerkiksi rahastoille ja eläkevakuuttajille ilmeisen hapokas nyt. Verrokit Admicom ja Qt Group ovat kyllä kelvanneet rahastoille ja Qt myös eläkevakuuttajille.

Tecnotreen riskipreemio (likviditeettipreemio) on peräti 2,5 % ja WACC 12,1 % Inderersin tuoreimmassa analyysissa. Tämä on erittäin korkea taso ja kuvastaa TT:n liiketoiminnan kassavirran riskisyyttä (valuuttakurssitappiot ja pitkät maksuajat). En edes uskalla toivoa, että näillä riskitasoilla iso raha ostaisi. Normalisoituminen 1,5 % tasolle nostaisi TT:n osakkeen DCF-arvoa 12% (9,9 € → 11,1 €). Muistetaan, että kuvaaja on laadittu ilman VVK-lainan osakkeita. VVK huomioiden DCF-arvo olisi 6,5 €.

Inderes asetti osakkeen käyväksi arvoksi 4-10 euroa ja tavoitehinnaksi 6 €. Nykykurssilla käyvän arvon ylärajalle 90 % nousuvara ja alarajalle 24 % laskuvara. Jos iso raha on samoilla linjoilla Inderesin kanssa riskitasosta, niin emme tule näkemään lähikuukausina rahastojen ostopainetta.

Edit: Väitän, että osakemarkkina on samoilla linjoilla @JukkaM:n yllä esittämän arvion kanssa TT:n AI- teknologiasta ja henkilöstön AI-osaamisesta. TT:n hehkutuksesta huolimatta ei mitään tajunnan räjäyttävää AI-nostetta kannattavuuteen ja kasvuun.

23 tykkäystä

Ote aamun kauppiksen jutusta ja yhtiö oli mukana arvioissa…

"Tecnotreen saamisten kotiuttaminen kurittaa osaketta
Sijoittajien hylkimässä, teleoperaattoreita palvelevassa Tecnotreessä on myös mahdollisuus arvonnousuun. Sijoittajat eivät arvosta osaketta tulospohjaisesti, vaan keskittyvät enemmän kassavirtapohjaiseen arvonmääritykseen. Syynä on se, että yhtiön tulos on kasvanut paperilla, mutta rahaa ei ole virrannut samassa suhteessa sisään.

Tecnotree operoi muun muassa Lähi-idässä ja Afrikassa, jossa bisneskulttuuri on länsimaista poikkeavaa. Lisäksi yhtiöllä on heikko neuvotteluasema, sillä asiakkaat ovat kooltaan selvästi sitä suurempia. Erääntyneitä saatavia onkin jouduttu alaskirjaamaan. Jos yhtiö onnistuisi kotiuttamaan saataviaan ja parantamaan kassavirtaansa, sijoittajat voisivat alkaa arvostaa osaketta korkeammalle. Yhtiön kannalta myös valuuttakursseilla on suuri merkitys, sillä ilman kurssitappioita ensimmäisen osavuoden tulos olisi ollut yli kaksinkertainen.

Factsetin mukaan Tecnotreetä arvostetaan tällä hetkellä p/e-luvulla 7,7, mutta markkina-arvon ja vapaan kassavirran suhteuttava p/fcf-luku on negatiivinen. Jos Tecnotreetä hinnoiteltaisiin kuin kasvuyhtiötä tilanteen vakiintuessa, niin nettovelattoman yhtiön p/e-luku voisi helposti tuplaantua. Se vaatii kuitenkin vielä rahasäkkien kotiin tuomista ja valuuttakurssiriskien hallintaa."

26 tykkäystä

Uusi osakepalkkio-ohjelma vuosille 2024-2027:

Palkkioita varten tehty maksuton suunnattu 1 100 000 osakkeen anti Tecnotreelle itselleen. Laimennusvaikutus osakkeen arvon olisi noin 6,5%.

32 tykkäystä

Kyllä on törkeää taas. Palkkioita jaetaan todella avokätisesti eikä edes firman omista osakkeista vaan sijoittajien kustannuksella vaikka tuloksen ja sitä myöten osakekurssin kehitys polkee paikallaan.

36 tykkäystä

Olen muutamaan kertaan aikaisemmin tässä ketjussa 1, 2, esittänyt epäilyksiä yhtiön tuotteiden kypsyysasteesta. Alaskirjauksille yhtiön kannalta mieleinen tarina on varmaan se “rahoja ei saada koska Afrikka”. Epämieluisempi selitys on se että rahoja ei makseta, koska tuote ei toimi, tai pahimmassa tapauksessa sitä ei saada edes toimitettua.

BSS sektorilla kun isoja kauppoja saadaan muutama sisään, niin varmasti kaikki tunnusluvut raketoivat. Fakta on kuitenkin että ne toimitukset tuppaavat olemaan ihan jäätävän vaikeita projekteja, ja jos ei tuote, sekä talentti ole kohdillaan, niin homman maaliin vetäminen on ihan uskomattoman vaikeaa.

5 tykkäystä

Nyt pitäisi tietää kriteerit osake-palkkioille. Aikaisemmin oli yrityksen markkina-arvo ja piti olla 350 millin luokkaa, kun sain palkkioita. Nythän saa ostettua lappua markkinalta ja lähteä mukaan samaan optioprojektiin pienellä diskautilla :grinning:

3 tykkäystä

Tuossa kauppalehden jutussa on käsitelty Tecnotreetä aika yleistävällä tasolla. Tecnotreen raportoidut myyntisaatavat Afrikassa ovat parantuneet. Muut saamiset, jotka viittaavat projektien läpimenoaikaan ovat myös alkaneet kutistua,joka kertoo onnistuneesta kehityksestä jatkuvaan laskutukseen.

12 tykkäystä

Roni Peuranheimo analyytikkona voisi selvitellä yhtiöstä palkkioiden kriteereistä. Aamukatsauksessa jo kirjoitettiin, että ihan kuin palkkiot laskettaisiin “saaduksi”, lasketaanko samalla myös kassavirta, tulos ja markkina-arvo, mitkä lienevät osakepalkkioiden perusteena? Samaa muissakin yhtiöissä…

Sinänsä joukko on merkittävä, kenelle palkkioita ollaan antamassa. Varmaankin myös lähtö yhtiöstä ennen aikatauluja, niin ei saa ko. palkkioo. Ei määrät ole valtavia, jos ne on sidottu esim. markkina-arvoon. Nyt vajaa 80 millii ja jos on vaik 400 millii, pitää osakekurssikin olla viisinkertainen :grinning:

Viestintä on edelleen heikkoa ja pitäisi kertoa tarkemmin kriteerit…tulos, markkina-arvo, myynti ymv.

8 tykkäystä

Oliko se niin että Royal Frontin pitää maksaa ne vvk:t 30.6 mennessä? Saa nähdä kuinka senkin kanssa käy. Samalla voi toisella silmällä vilkuilla missä Nigerian naira menee.

Stay tuned for some wild and wonderful volatility.

edit.
Fitzroy ja Royal Front Investments Group (“RFI”) ovat lisäksi sopineet, että RFI ostaa Velkakirjat Fitzroylta viimeistään Q2-2024. Mikäli kyseiset kaupat toteutuvat suunnitellussa aikataulussa viimeistään Q2-2024, Tecnotree uskoo saavansa Velkakirjojen merkintähinnan täysimääräisesti viimeistään Q2-2024.

Fitzroy pysyy viime kädessä vastuussa suhteessa Tecnotreehen Velkakirjojen maksamattomien merkintähintojen maksusta yllä kuvatun mukaisesti myös edellä mainittujen Fitzroyn ja RFI:n välisten kauppojen toteutumisen jälkeen.

Lisätietoja
Indiresh Vivekananda, talousjohtaja, puh. +971 56 410 8357

Muistin oikein. Aika viimeisille hetkille menee. Taitaa olla tapana tässä kioskissa.

3 tykkäystä

Eikös nämä kriteerit käyty läpi yhtiökokouksessa?
Mm kassavirran kehitys otettiin yhdeksi kriteeriksi. Vai koskiko ainoastaan ylintä johtoa…

Ei kerrottu palkitsemisohjelmaa ja nyt se tiedotettiin. Koskettaa isoa joukkoa, mut mitkä pitää olla tulokset, et palkkiot saa kuitata ja tietty pitänee maksaa ko. merkintähinta. Toivotaan merkittävästi parempia arvotuksia tulos, kassavirta ja markkina-arvo, et palkkiot voi kuitata.

4 tykkäystä

Lähes joka päivä Linkkari huutaa, että TT on siellä täällä tapahtumissa mukana. Toivottavasti maailman kiertäminen alkaa poikia jotain. Hienointa olisi, että firma yllättäisi housut kintuissa monen monet epäilijät, jotka löytävät firmasta vain riskejä.

20 tykkäystä

Taas Linkkarista:

We’re thrilled to announce that Tecnotree is finalist for the prestigious TMForum 2024 Excellence Awards in the category of network monetization. It’s a true honor to be recognized for our Moments platform enabling Globalhitss to bring B2B2X healthcare in Mexico using ODA framework. Huge thanks to TM Forum for this incredible honour! Stay tuned as we await the results.

Kai tämä pulju jotain osaa tehdä hyvin?

14 tykkäystä

Joku varmasti kommentoi, että maksettu ja turha palkinto,eikä tuo senttiäkään kassavirtaa jne jne, niin säästän vaivan:)
TM Forumin jäseniä on yli 800 ja kaikki isot telealan firmat mm Nokia, At&t, Deutche Telekom, Ericsson jne jne mukana.
Tecnotree nostettu uuden terveysalan ratkaisun johdosta framille, joten kuitenkin ihan hyvää mainosta ja näkyvyyttä tämä.

19 tykkäystä

Luultavasti turha palkinto, maksusta en tiedä sitäkään vähää, mutta ainoa joka merkitsee on tilaukset ja niitä yhtiö ei ole julkistanut aikoihin. Jos kuitenkin uskoo että tuote on kunnossa, niin isoja ongelmia on vielä jäljellä: vapaata kassavirtaa ei vaan synny.

Odottelen edelleen uutisia CFO:n vaihdosta ja organisaation selkeyttämisestä.

8 tykkäystä

Gartner tehnyt analyysia. Tecnotree tunnistetaan pienenä niche pelurina, jolla kattava portfolio. Pieni koko todetaan haasteena päästä käsiksi isoihin länkkäreiden Tier 1 asiakkuuksiin. Kuitenkin tunnistetaan yhdeksi potentiaalisista AI toimijoista markkinoilla. Kyllä tämän joku vielä hotkaisee:)
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2HTWETGP&ct=240613&st=sb

30 tykkäystä

Lisää yhteistyö ilmoituksia.

36 tykkäystä