Tietoevry - Tähtäimessä kannattava kasvu

Mikä on kun ei taidot riita, mikä on kun ei onnistu…
Vai mitä pitäisi ajatella Mörnijä-Tiedosta.

Odottavan aika on pitkä, mutta onhan tuossa putkessa osan myynti, spin-off, kohtuullinen tuloskunto ja osingonjako.

Hyvin eli 57% on firma jäänyt jälkeen globaalista IT-palvelusektorin indeksistä Juha Variksen ja Blomman mukaan…

7 tykkäystä

@Joni_Gronqvist käy läpi Tietoevryn Q4-tulosta livessä torstaina 15.2. noin klo 8:50 alkaen! Joni antaa myös kommentit Solteqin tuloksesta liven aikana! :blush:

17 tykkäystä

Analyytikon ennakkokommentit Tietoevryn Q4-tuloksesta. :point_down:

14 tykkäystä

Vakaata kehitystä kahtiajakoisessa markkinassa

  • Kasvu 1 % - ohjelmistoliiketoiminnan kehitys jatkui operatiivisesti vahvana

  • Kannattavuus hyvällä yli 14 %:n tasolla tehostamistoimien tukemana

  • Banking-liiketoiminnan strateginen arviointi etenee, tavoitteena yhtiön eriyttäminen ja listaaminen - muiden vaihtoehtojen edistäminen mahdollista, markkinakiinnostuksen myötä myyntiprosessi käynnissä samanaikaisesti

  • Tech Services -liiketoiminnan strateginen arviointi etenee aiemmin ilmoitetussa aikataulussa - aktiivista yhteydenpitoa potentiaalisten ostajien kanssa

  • Yhtiö ehdottaa osingon nostamista 1,47 (1,45) euroon osakkeelta

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

"Taloudellinen kehityksemme säilyi neljännellä neljänneksellä vakaana kahtiajakoisessa markkinassa. Ohjelmistoliiketoimintamme saavuttivat hyvän 4 %:n operatiivisen kasvun, mikä osaltaan tuki 1 %:n kasvua konsernitasolla. Heikentynyt kysyntä vaikutti Tietoevry Create ja Tech Services -alueiden kehitykseen. Kannattavuutemme oli hyvällä yli 14 %:n tasolla. Tältä osin kehitys jatkui myönteisenä Tietoevry Tech Services -alueella, jonka kannattavuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana toteutettujen tehostamistoimien myötä.

Tekoälyn hyödyntäminen on saanut vauhtia ja olemme myös tarttuneet uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin tavoitteenamme saavuttaa hyötyjä niin asiakkaillemme kuin omassa toiminnassamme. Aloitimme vuoden 2023 vahvasti kysynnän ja kasvun ollessa hyvällä tasolla. Kasvu jatkui läpi vuoden, mutta makrotalouden epävarmuustekijät ja kysynnän asteittainen heikkeneminen vuoden kuluessa vaikuttivat kehitykseemme ja johtivat kasvun hidastumiseen. Korkeana jatkuneesta inflaatiosta huolimatta ylsimme hyvään tulokseen ja saavutimme kannattavuustason, joka oli linjassa arviomme kanssa. Taloudellisen kehityksen jatkuttua myönteisenä voimme myös vahvistaa jatkavamme osinkojen kasvattamista.

Yksi merkittävistä saavutuksista kuluneen vuoden aikana oli Tietoevry Banking- ja Tech Services -liiketoimintojen strategisten arviointien eteneminen. Olemme ottaneet Tietoevry Bankingin arvioinnissa seuraavan askeleen ja ilmoittaneet tänään tavoitteestamme eriyttäää se erilliseksi yhtiöksi, mikä mahdollistaa listataamisen pörssiin. Listautuminen edellyttää ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää, ja prosessin odotetaan alkavan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Arvioimme prosessin aikana edelleen myös muita vaihtoehtoja, mikäli ne ovat osakkeenomistajien etujen mukaisia. Markkinakiinnostuksen myötä yhtiöllä on myyntiprosessi käynnissä samanaikaisesti. Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan strateginen arviointi jatkuu, ja pidämme aktiivisesti yhteyttä potentiaalisiin ostajiin. Jatkamme erikoistumiseen pohjautuvan strategiamme toteuttamista ja tavoitteenamme on Tietoevryn asemointi ohjelmistoratkaisuja sekä datakeskeisiä konsultointipalveluita tarjoavaksi yhtiöksi.

Odotamme vuoden 2024 vauhdittavan yhtiömme uudistumista viedessämme kaksi strategista arviointia päätökseen. Odotamme, että vuonna 2024 makrotaloudellinen tilanne vaikuttaa edelleen markkinaamme, mikä hillitsee kasvuodotuksia koko toimialalla ja korostaa operatiivisen tehokkuuden ja vakauden merkitystä. Markkinakehityksen myötä olemme laajentaneet vuoden 2024 ohjeistuksemme vaihteluväliä. Makrotalouden kohentumisen myötä odotamme kasvun vahvistuvan ja palautuvan ennen laskusuhdannetta toteutuneelle kasvu-uralle."

26 tykkäystä

Tietoevryn hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman. :point_down:

  • Tietoevry Bankingin eriyttämisprosessi jatkuu: hallitus on hyväksynyt Tietoevryn osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman
  • Tietoevry Banking ehdotetaan eriytettäväksi erilliseksi yhtiöksi, joka listattaisiin Nasdaq Helsinkiin
  • Jakautuminen on ehdollinen muun muassa osakkeenomistajien päätökselle ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka on tarkoitus pitää kesäkuussa 2024
  • Jakautumisen alustava suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024
  • Tietoevryn hallitus säilyttää itsellään mahdollisuuden edistää myös muita Tietoevry Bankingiä koskevia vaihtoehtoja ennen jakautumisen täytäntöönpanoa, mikäli ne ovat Tietoevryn ja sen osakkeenomistajien etujen mukaisia
33 tykkäystä

Tein Tietoevry Banking Oyj:lle oman ketjun nyt kun näyttää varmalta, että yhtiö jakautuu kahdeksi listayritykseksi:

Tietoevry Bankingin osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (“Nasdaq Helsinki”), ja Tietoevry Oyj jatkaisi puolestaan Nasdaq Helsingissä listattuna yhtiönä, jolla on rinnakkaislistaukset Nasdaq Tukholmassa ja Oslo Børsissä.

42 tykkäystä

32 tykkäystä

Uutisseurantaa

lisäys

13 tykkäystä

Tähän jakautumiseen liittyen, Banking liiketoiminta kasvaa hienosti ja on samalla erittäin kannattavaa. Minkä arvoinen jäljelle jäävä TietoEvry on spinnaamisen jälkeen? Pohdin että jos haluaisi omistaa vain houkuttelevaa banking osuutta, miksi en odottaisi kesäkuuta ja säästyisi näin vähemmän arvokkaan(?) osuuden omistamiselta?

8 tykkäystä

Huomio Osinkopuolue, tässäkin korostetaan oikeaoppisesti osinkojen tärkeyttä, kun julkaistaan vielä erillinen tiedote :slight_smile: : Tietoevry: osingonmaksuun liittyvät avaintiedot | Kauppalehti

23 tykkäystä

Aamukommentti ulkona ennen analyysiä

edit.

ja itse analyysi

10 tykkäystä

Nordea julkaisi päivitetyn Tietoevry-analyysinsä. Suositus pysyy OSTA-tasolla, tavoitehinta tarkentuu 28,50 euroon (edellinen: 29,60 €).

18 tykkäystä

Pientä hienosäätöä tavoitehinnassa, pikauutinen Kauppalehdestä:
Carnegie nostaa Tietoevryn tavoitehinnan 25,60 euroon (aik. 25,50), pidä-suositus ennallaan

Senttipeliä näköjään Handelsbankenilla, pikauutinen Kauppalehdestä:
Handelsbanken nostaa Tietoevryn suosituksen osta-tasolle (aik. pidä), nostaa tavoitehinnan 21,98 euroon (aik. 21,22)

15 tykkäystä

Tuolta analyysin puolelta voisi poimia osien summan, koska osiahan tässä ollaa muodostamassa.
Toki kuten kerrottiin, myös Banking voisi olla listaamisen ohella myös kaupan kuten Tech Services. Kaupanteossa osasta saa sen ns maksimihinnan kun teollinen ostaja ymppää synergioita, mutta kaupantekohetki ei välttämättä ole otollisin.

Kurssi on luokkaa 22 EUR, osien summa 27,5 EUR.
Banking: 986/4151=23,75%; luvusta 27,5 EUR se on 6,5 EUR
Tech Services; 532/4151=12,8%; luvusta 27,5 EUR se on 3,5 EUR

Voi kuvitella että tässä on tosiaankin arvolla tilaa purkautua vaikka ikinä ei voi tietää miten markkinat reagoivat kun osien hinnat tulevat esiin.

17 tykkäystä

Aivan kuin osassa äänestyskohdista puuttuisi yksi vaihtoehto :thinking:

29 tykkäystä

Olisin kyllä huolissani tästä Ruotsin tapahtumien vaikutuksesta https://www.hs.fi/talous/art-2000010232953.html vaikka vakuutus kattaisi vahinkoja, tällä on varmasti vaikutusta asiakkaiden arvioon Tietoevryn kyvykkyyksitä.
Vähän huolestuttaisi myös nämä Broadcomin yrityskaupan vaikutukset VMwaren lisennsointiin VMware End Of Availability of Perpetual Licensing and SaaS Services - VMware Cloud Foundation (VCF) Blog Se lienee merkityksellinen komponentti hosting-palveluissa.

3 tykkäystä

Eiköhän nuo jää toistaiseksi jakautumisen varjoon. Pidemmällä tähtäimellä voi viedä muutaman asiakkaan, sitä se yritysmaailma on.

1 tykkäys

No niin, nyt kuulostaa jo paljon perinteisemmältä palveluntarjoajan puheelta: 1) Kiistä kaikki ja 2) syytä asiakkaita.

Yhtiö on työskennellyt kolme viikkoa järjestelmien palauttamiseksi ja tapauksen selvittämiseksi.

Selvitystyössä on yksi mutta: Tietoevry ei Bordalin mukaan tiedä, miten Akira-haittaohjelmaa käyttäneet hyökkääjät pääsivät sisään. Lunnasvaatimuksia ei ole saatu, eikä hyökkääjien kanssaan ole muutenkaan kommunikoitu millään tavalla. Toisin sanoen on liki mahdotonta tietää, mitä yritys olisi voinut tehdä toisin välttääkseen murron.

”Tietoevryn järjestelmiä itsessään ei ole murrettu. Uskallan sanoa, että tunkeutumisesta huolimatta tietoturvamme on riittävällä, erittäin korkealla tasolla. Emme vain tiedä, miten hyökkääjät pääsivät sisään. Asiaa selvitetään poliisitutkinnassa”, Bordal sanoo DN:lle.

DN:n haastattelija kyseenalaistaa sen, eikö järjestelmiin tunkeutuminen tietoturva-aukkojen kautta kuitenkin määritelmällisesti ole niiden murtamista. Bordal korostaa, että Tietoevryn järjestelmien tietoturva on Ruotsin yleisellä tasolla, mutta että laajassa mielessä Ruotsin tietoturvaosaaminen on ehkä ”epäkypsää” tämänkaltaisia rikoksia ajatellen verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Bordal kehottaa myös asiakkaita investoimaan tietoturvaan, sillä viime kädessä järjestelmät ja tietoturva ovat asiakkaiden käsissä. Hän myöntää, että ulkoistettuna järjestelmätoimittajana osavastuu on myös sillä. Yhtiö pyrkii ohjaamaan asiakkaitaan tietoturvassa parhaaksi katsomaansa suuntaan.

”Me itse investoimme moderneihin, turvallisiin palveluihin, joita meillä on paljon. Asiakkaan tulee pohtia, kuinka kriittisen arvokkaana pitää omia järjestelmiään. Tyytyykö turvalliseen Skodaan, vai tarvitseeko Rolls-Roycen.”

13 tykkäystä

HS:n juttu maksumuurin takana. Taustassa ei sinällään paljoa uutta asiaa seuranneille, mutta pitkäkestoinen tapaus jonka kustannukset ei vielä tiedossa. Muutama lainaus alla.

HS haastatteli Tietoevryn tilanteesta kahta asiantuntijaa, F-securesta hiljattain irtautuneen Withsecuren tutkimusjohtajaa Mikko Hyppöstä ja Tietoevryä seuraavaa Danske Bankin analyytikkoa Sami Sarkamiestä.

Molempien mukaan tapauksessa on erityistä seurausten pitkä kesto.

”Onhan tämä poikkeuksellisen pitkään kestänyt tapaus”, Hyppönen sanoo.

Kestoa pidentää hyökkäyksen laajuus ja toki myös se, että Tietoevry ei periaatesyistä halua lunnaita rikollisille maksaa.

”Tässä on kyseessä poikkeuksellisen laaja järjestelmä, johon hyökkääjä on päässyt sisään. Uhrina ei ole vain yksi yritys ja sen järjestelmä vaan palveluntarjoaja, joka tarjoaa palveluita suurelle määrälle yrityksiä”, Hyppönen toteaa.

Analyytikko Sarkamies sanoo, että Tietoevryn torstaina ilmoittamat kulut tapaukseen liittyen tuskin tulevat olemaan koko totuus.

”Yhtiö arvioi eilen yllättävän pieniä vaikutuksia. Muutaman miljoonan euron vaikutuksen myyntiin ja muutaman miljoonan euron ylimääräiset kulut. Se tuntuu yllättävän pieneltä, kun ruotsalaisille asiakkaille on tullut tästä niin merkittäviä vaikutuksia.”

Sarkamies tulkitsee, että torstaina ilmoitetuissa summissa oli todennäköisesti huomioitu vasta suorat kulut, kuten ulkopuolisen avun palkkaaminen, mutta ei epäsuoria kuluja vielä lainkaan.

Mahdollisten vahingonkorvausten ja sopimuksiin kuuluvien korjaustoimien suuruutta on toistaiseksi mahdoton arvioida. Niiden tarve riippuu kunkin asiakkaan sopimuksista ja osapuolten vakuutuksista.

SIITÄ SARKAMIES on vakuuttunut, että Akira-hyökkäyksen loppulasku ei ole tiedossa vielä tämän vuoden aikana. Aluksi Tietoevry yrittää palauttaa järjestelmiä ja tietoja yhteistoiminnassa asiakkaiden kanssa. Vasta sen jälkeen vahinkojen suuruutta voidaan arvioida.

Sarkamies huomauttaa, että vahingon arvoa on vielä vaikeampi määrittää sellaisissa Ruotsin median uutisoimissa tapauksissa, joissa tieto ei ole palautettavissa edes varmuuskopioilta.

”Jos nettisivut eivät toimi viikon ajan, vahingon suuruus on helppo näyttää toteen. Mutta jos häviää historiadataa, syntynyttä vahinkoa on vaikea arvioida.”

11 tykkäystä

Tässä voi olla edessä vahingonkorvausoikeudenkäynnit - mielestäni Alkio ohitti aiheen aika ohkaisesti webcastissa, mutta tietysti tätä yritetään piiloitella viimeiseen saakka.

“Venäläisen Akira-hakkeriryhmän uhriksi Ruotsissa joutuneen Tietoevryn asiakkaat sanovat, että iskussa tuhoutui runsaasti varmuuskopioita. Näin tapahtui siitäkin huolimatta, että Tietoevry on useiden asiakkaiden mukaan vastuussa varmuuskopioista.”

“Seurauksista on joutunut kärsimään myös Ruotsin hammas- ja lääkehoidon korvauksista huolehtiva virasto, jonka diaariluettelo on hävinnyt kokonaan. Sen vanhimmat osat on osittain saatavilla paperilla, mutta niiden hakemiseen käytetty digipalvelu on menetetty.”

17 tykkäystä