Tulikivi - Takat, uunit, saunat ja luonnonkivet

Tulikiveltä pörssitiedote. Hallituksen jäsen Aspara on lisännyt omistustaan.

3 tykkäystä

Niin kauan kuin Nordic Talcin liikevoittoa suunnitellulla ottomäärällä a) sivuvirrat hyödynnettynä tai b) sivuvirrat ei hyödynnettävissä - ei ole kerrottu, on arvonmääritys mahdoton.

Itse en sulkisi pois noin 10 m€ antia ja loput alkuinvestoinnit velkarahalla. Osake hieman liudentuu, mutta vuosittaisen liikevoiton määrä (oman helmitauluni) mukaan on niin merkittävä, että puoltaisin välittömästi tältä istumalta.

Toivottavasti yhtiö miettii vakavasti tätä vaihtoehtoa. Kotisivuilla ei enää mainintaa rahoitusta hoitavasta yhteistyökumppanista. Toivottavasti hyvä enne.

Ilman muuta näin kannattaisi menetellä. Osingosta menee kuitenkin vero. Toivottavasti huhtikuun loppuun mennessä tiedämme lisää. Ainakin sivuvirtojen hyödynnettävyys pitäisi olla silloin tiedossa, koska sillä on merkitystä YVA-selvitykseen.

Pidän kuitenkin hyvinkin mahdollisena, että yhtiö ei kerro taloudellisia lukuja tai tarkempia suunnitelmia kunnes luvat on lainvoimaisia. Itse uskoisin, että siinä vaiheessa kaikki on suunniteltu, päätetty ja tiedote tulee hyvinkin nopeasti.

1 tykkäys

Viime aikaiset annit on perustuneet lähinnä -kun listautumiset unohdetaan, yhtiön taseen parantamiseen/pelastamiseen.

Tässä tapauksessa anti olisi kuitenkin oppikirjamainen eli haetaan markkinoilta rahaa uutta investointia varten. Tällöin ei tuhota omistaja-arvoa, kuten taseen paikkaamiseksi järjestettävässä annissa.

Mikäli rahat käytettäisiin Nordic Talkin tarvitsemaan alkuinvestointiin, itselläni on vaikea nähdä parempaa antiperustetta, mikäli Nordic Talcin liiketoiminta itsessään solidia ja parhaimmillaan jopa erinomaista.

2 tykkäystä

Varsin tehokasta murskausta, jos viikossa ehtivät tekemään 2-3 vuoden tarpeet. Tietenkin ko. materiaali varsin helposti murskattavaa vs. graniitti, mikä lisää tuotosta.

4 tykkäystä

Bespoke commercial indoor sauna installation: Tottenham Hotspur Traini (finnmarksauna.com)

Positiivista näkyvyyttä Tulikivelle

6 tykkäystä

Laitellaas tännekkin kun lukuja tuli:

https://tulikivigroup.com/tilinpaatostiedote-1-12-2023/

Vuoden 2023 kannattavuus vahvalla tasolla

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,9 Me (13,8 Me 10-12/2022) ja liikevaihto oli katsauskaudella 45,3 Me (44,3 Me 1-12/2022).
– Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (1,5) ja liiketulos oli katsauskaudella 5,5 (4,7) Me.
– Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,5 (1,5) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 4,9 (4,1) Me.
– Omavaraisuusaste oli 47,8 % (39,0 %) katsauskauden päättyessä.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,8 (17,2) Me.
– Suomussalmen talkkiprojektin tuotetesteistä hyvät tulokset
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 37-44 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 3-5 miljoonaa euroa.

KL:n koonti:
Tulikiven liikevaihto laski – ”Poikkeuksellisen korkean kysynnän jälkeen markkinatilanne rauhoittui” | Kauppalehti.

1 tykkäys

Inden q4 ennusteista jäätiin, toisaalta 2024 ennustehaarukan keskikohta jopa hieman inden ennusteita korkeammalla.

2 tykkäystä

Tässä on Thomaksen kommentit Tulikiven Q4-luvuista ja tulisijan markkinat ovat rauhoittumassa kohtalaisen kysyntäsyklin jälkeen.

Tulikiven Q4-luvut jäivät odotuksistamme tulisijojen vahvan kysyntäsyklin heiketessä odotuksiamme ripeämmin. Annettu ohjeistus oli vahva, mutta se nojaa kysynnän tasokorjaukseen, johon ei toistaiseksi vielä ole näkyvyyttä altistaen ohjeistuksen tulosvaroitusriskille. Ennustemuutoksemme olivat negatiivisia, mutta painottuivat kuluvaan vuoteen. Lähivuosien tulospohjainen arvostus vaikuttaa neutraalilta, muttei tarjoa nousuvaraakaan tuloskunnon heikentyessä eikä talkkihankeen arvon purkautumiseen ole toistaiseksi näkyvyyttä. Toistamme vähennä-suosituksemme ja 0,40 euron tavoitehinnan.

5 tykkäystä

Thomas on tosiaan tehnyt uuden yhtiöraportin Tulikivestä. :slight_smile: :gem:

Tulikiven Q4-luvut jäivät odotuksistamme tulisijojen vahvan kysyntäsyklin heiketessä odotuksiamme ripeämmin. Annettu ohjeistus oli vahva, mutta se nojaa kysynnän tasokorjaukseen, johon ei toistaiseksi vielä ole näkyvyyttä altistaen ohjeistuksen tulosvaroitusriskille. Ennustemuutoksemme olivat negatiivisia, mutta painottuivat kuluvaan vuoteen.

Rapsasta lainattua:

"…Bim SchV-säädös voi ajaa selvää vientiliikevaihdon kasvua kuluvan vuoden aikana, mutta mielestämme näkyvyys säädöksen vaikutukseen on heikko. Yhtiön muuten vaisun kysyntäympäristön ja viime kvartaalien hidastuneen tilausvirran vuoksi tunnistamme riskin negatiiviselle tulosvaroitukselle, jos Bim SchV:n vaikutus olisi odotuksia vaisumpi, tai Euroopan talousympäristö kehittyisi odotettua heikommin.

image"

2 tykkäystä

Tänään on julkaistu mielenkiitoinen uutinen Polar Night Energyn, CapMan Infran omistaman Loviisan Energian hankkeesta, jossa on tarkoitus rakentaa 1 MW:n lämpövarasto Tulikiven sivuvirrasta. Mielenkiintoinen hanke, jossa vuolukiven lämmönvarauskykyä ryhdyttäisiin käyttämään myös teollisen mittakaavan lämpövarastoissa.

11 tykkäystä

Kieltämättä. Tulikivelle luonnollisesti myönteistä, jos oman liiketoiminnan sivuvirtoja saadaan hyödynnettyä muihin käyttötarkoituksiin. Asiasta uutisoitiin pelkällä lehdistötiedotteella, joten odotuksia yhteistyön vaikutuksesta yhtiön tulokseen kannattaa kuitenkin hillitä.

9 tykkäystä

Niin aikaisemmin tuo sivuvirta on voitu myydä esimerkiksi vaikka sorana eteenpäin (puhdasta arvailua), mutta mielenkiintoinen tiedote oli omastakin mielestä.

Osoittaa, että noita kiertotaloushankkeita/ modulaarisia yritysekosysteemeja pyritään viemään Suomessa eteenpäin ja Tulikivi on mukana keskusteluissa.

3 tykkäystä

Ilmeisesti sivuvirtojen hyödyntäminen on ollut melko vähäistä. Ylipäätään pelkän kalliomurskeen tonnihinta on sen verran alhainen, ettei kuljetusmatka voi olla kovin pitkä. Vuolukiven osalta voi ongelmaksi tulla myös kiven ”pehmeys” vs. Graniitti.

Mielenkiintoinen on myös CapMan -linkki. Voi poikia monia hyviä asioita takka/kiuas -toimintojen ulkopuolella, mistä tämän päiväinen uutisointi hyvänä esimerkkinä.

1 tykkäys

Tykkään myös ja voi tosiaan poikia uusia tuulia.

Varmaan silti ei kannata suurta katevirtaa tosiaan odottaa, mutta teknologiasta ja kaikkea tehottomuutta vastustavana seuraan mielenkiinnolla näitä orastavia hankkeita.

Toki tosiaan sen kivimurskeen roudaaminen tosiaan maksaa.

Oletan myös, että energiavarastona kivimurske myös ajanmyötä haurastuu ja sitä tarvitaan jossain kohtaa lisää.

2 tykkäystä

Nuo lehdistötiedotteet tuntuvat aika usein vähän mainoksilta. :slight_smile:


Tässä on Salkunrakentajan juttu Tulikivestä, Inderesin materiaaleja tarkemmin lukeneille jutussa ei pitäisi olla kovinkaan paljoa uutta.

Yhtiön mukaan vuonna 2022 alkaneen tulisijojen poikkeuksellisen korkean kysynnän jälkeen markkinatilanne rauhoittui vuoden 2023 toisella jälkipuoliskolla. Tähän vaikutti korkeiden energiahintojen väistyminen kesän aikana. Lisäksi korkeat korot vähensivät merkittävästi uudisrakentamista ja asuntokauppaa, mikä johti kuluttajien rakennushankkeiden vähenemiseen Suomessa ja Euroopassa.

2 tykkäystä

Olen täysin samaa mieltä, että tässä vaiheessa ja näillä tiedoilla on täysin ennenaikaista laskea mitään merkittävää tulonmuodostusta uutisoidulle asialle.

On kuitenkin hienoa, että Tulikiven tuotannossa syntyvästä ylijäämäkivestä pystytään valmistamaan kuvatun kaltaisia energiavarastoja.

Mikäli kuvatun kaltainen energian varastointi yleistyy, Tulikivellä syntyy koko ajan uutta ”materiaalia” ja aikaisempaa ”varastoa” on riittämiin.

Mikäli tällainen käyttö vähänkään yleistyy, yhtiö voi käyttää tätä brändäyksessä hyväkseen.

6 tykkäystä

Ainakin tällä kertaa mainostaminen on saanut varsin laajaa julkisuutta kun asiasta on uutisoitu laajasti Suomessa ja ulkomailla.

Parhaassa tapauksessa useat kaukolämmön tuottajat ovat tutustuneet tai ainakin tulleet tietoisiksi tästä mahdollisuudesta.

Näin Helsinkiläisenä tuli heti mieleen Salmisaaren kohta tyhjenevät kivihiilisiilot lämpöakkuina.

2 tykkäystä

Kysymys on varmasti yhden kauppiaan kokeilusta. Tuskin on juurikaan merkitystä myyntiin, mutta ihan hyvä asia, että kokeillaan uusia toimintamalleja.

Tulikivi on palaamassa osingonmaksajaksi! Tulikiven yhtiökokouskutsun perusteella julkisen kaupankäynnin kohteena olevan A-osakkeen omistajat voivat odottaa 0,01 euron osakekohtaista osinkoa ja K-osakkeen omistajat 0,0083 euroa/osake vuoden 2023 tuloksesta.

Yhtiön tasehan on vahvistunut merkittävästi viime vuosina, joten osingon maksaminen edellisvuoden tuloksesta on jopa odotettua.

8 tykkäystä