Tulikivi - Takat, uunit, saunat ja luonnonkivet

Nuo lehdistötiedotteet tuntuvat aika usein vähän mainoksilta. :slight_smile:


Tässä on Salkunrakentajan juttu Tulikivestä, Inderesin materiaaleja tarkemmin lukeneille jutussa ei pitäisi olla kovinkaan paljoa uutta.

Yhtiön mukaan vuonna 2022 alkaneen tulisijojen poikkeuksellisen korkean kysynnän jälkeen markkinatilanne rauhoittui vuoden 2023 toisella jälkipuoliskolla. Tähän vaikutti korkeiden energiahintojen väistyminen kesän aikana. Lisäksi korkeat korot vähensivät merkittävästi uudisrakentamista ja asuntokauppaa, mikä johti kuluttajien rakennushankkeiden vähenemiseen Suomessa ja Euroopassa.

2 tykkäystä

Olen täysin samaa mieltä, että tässä vaiheessa ja näillä tiedoilla on täysin ennenaikaista laskea mitään merkittävää tulonmuodostusta uutisoidulle asialle.

On kuitenkin hienoa, että Tulikiven tuotannossa syntyvästä ylijäämäkivestä pystytään valmistamaan kuvatun kaltaisia energiavarastoja.

Mikäli kuvatun kaltainen energian varastointi yleistyy, Tulikivellä syntyy koko ajan uutta ”materiaalia” ja aikaisempaa ”varastoa” on riittämiin.

Mikäli tällainen käyttö vähänkään yleistyy, yhtiö voi käyttää tätä brändäyksessä hyväkseen.

6 tykkäystä

Ainakin tällä kertaa mainostaminen on saanut varsin laajaa julkisuutta kun asiasta on uutisoitu laajasti Suomessa ja ulkomailla.

Parhaassa tapauksessa useat kaukolämmön tuottajat ovat tutustuneet tai ainakin tulleet tietoisiksi tästä mahdollisuudesta.

Näin Helsinkiläisenä tuli heti mieleen Salmisaaren kohta tyhjenevät kivihiilisiilot lämpöakkuina.

2 tykkäystä

Espoon studio on avoinna viikon joka päivä ympäri vuorokauden.

Aika lailla joustavalla aikataululla pääsee tutustumaan tuotteisiin :smiley: .

2 tykkäystä

Kysymys on varmasti yhden kauppiaan kokeilusta. Tuskin on juurikaan merkitystä myyntiin, mutta ihan hyvä asia, että kokeillaan uusia toimintamalleja.

Tulikivi on palaamassa osingonmaksajaksi! Tulikiven yhtiökokouskutsun perusteella julkisen kaupankäynnin kohteena olevan A-osakkeen omistajat voivat odottaa 0,01 euron osakekohtaista osinkoa ja K-osakkeen omistajat 0,0083 euroa/osake vuoden 2023 tuloksesta.

Yhtiön tasehan on vahvistunut merkittävästi viime vuosina, joten osingon maksaminen edellisvuoden tuloksesta on jopa odotettua.

8 tykkäystä

Tulikiven vuosikertomuksen sivulla 19 on todettu seuraavasti; “Rikastushiekka sisältää lähes 40 %
magnesiumoksidia ja magnesium on mm. EU:n kriittisiksi luokittelemia raaka-aineita.”

Seuraavasta lauseesta päättelen, että termiä “rikastehiekka” on käytetty ilmaisemaan talkintuotannosta ylijäävää noin 55 %:ää louheesta.

Tästä lähtökohdasta magnesiumoksidia tulisi noin 22 % alkuperäisestä louheesta eli 220 kg tonnia kohden.

Yritin googlailla magnesiumoksidin hintaa, niin päädyin suuntaa-antavana lukuna 300 - 330 USD/tonni.

Edelleen kysyntä näyttäisi olevan kasvavaa. Magnesiumoksidia käytettiin maailmanlaajuistesti vuonna 2022 noin 15 miljoonaa tonnia ja käytön ennakoidaan lisääntyvän vuoteen 2030 mennessä 47 %:lla kaupan arvolla (dollareina) mitattuna. En löytänyt mainintaa siitä, perustuuko dollarimääräinen kasvu arvioituu hinnannousuun vai kulutuksen kasvuun.

Joka tapauksessa suuntaa antava tonnihinta olisi varsin lähellä talkin tonnihintaa.

Maallikon näkökulmasta varmasti merkittävä tuotannollinen ja taloudellinen merkitys hankkeelle, mikäli hyödynnettävä aines nousisi 44 %:sta 66 %:iin.

Maallikkona en tiedä, miten “sivutuotteena” saatavasta magnesiumoksidista saisi hapen pois ja mikä merkitys sillä olisi mahdollisesti olisi “sivutuotteen” taloudelliseen vaikutukseen hankkeen kannalta.

Onko kenelläkään parempaa/syvällisempää näkemystä magnesiumoksidin hintatasosta ja muista asiaan vaikuttavista seikoista.

5 tykkäystä

Kiitos hyvästä toimitusjohtajan haastattelusta.

Haastattelusta käy hyvin ilmi, että yhtiö katsoo Jero-malliston olevan “syömähammas” Keski-Euroopan markkinoilla ja Saksan imun jatkuvan vielä muutamia vuosia vuoden 2024 jälkeenkin.

Thomas; Onko sinulle syntynyt käsitystä siitä, mikä olisi omistussuhteen haarukka Tulikiven ja investorin välillä Nordic Talcin hankkeessa sillä edellytyksellä, että tarvittavat ympäristöluvat saadaan?

Heikin puheesta saattoi lukea, että investoreja olisi paremminkin yksi kuin useita. Ainakin hän käytti yksikkömuotoa puheessaan.

5 tykkäystä

Pidemmän päälle en tiedä miksi ostaja haluaisi pitää Tulikiveä hankkeessa mukana, mutta alkuunhan sijoitukseen liittyvää riskiä voisi varmaan porrastaa sillä, että ostaja kasvattaa omistusosuuttaan asteittain projektin edistyessä / projektiin liittyvän epävarmuuden hälvetessä.

Kauppalehdestä huomasin, että Tulikiven osakkeella käytiin juuri tuntuvan kokoinen blokkikauppa. Yhteensä 1 515 151 yhtiön osaketta vaihtoi omistajaa 0,45 euron osakekohtaiseen hintaan. Kaupan arvoksi tuli yhteensä 681 818 euroa.

Blokin koko vastaa tarkalleen Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian omistusta per 31.3.2024 (8 suurin omistaja), mutta ostaja ilmennee huhtikuun lopun omistajalistauksesta.

3 tykkäystä

Kiitos vastauksesta.

Selvästikin passiivisten omistajien omistuksen pienevät ja joku/jotkut ostavat merkittäviäkin määriä yhtiön osakkeita.

Nähtäväksi jää kenelle Fennian osakkeet päätyivät.

1 tykkäys