United Bankers - Reaaliomaisuuden varainhoitaja

Muistutus: Historian ensimmäinen UB:n tuloslive pärähti juuri käyntiin! Tervetuloa mukaan! :smiling_face:

7 tykkäystä

United Bankersin tilinpäätöstiedote: United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Tulosennätystä tukivat uudet strategiset rahastot - Inderes

Tammi-joulukuu 2023 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli tilikaudella 52,1 miljoonaa euroa (48,6 milj. euroa 1-12/2022).
 • Konsernin operatiivinen käyttökate oli 19,1 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa 1-12/2022) ja operatiivinen liikevoitto 16,9 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa 1-12/2022).
 • Tilikauden voitto oli 13,8 miljoonaa euroa (12,9 milj. euroa 1-12/2022).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,24 euroa (1,19 euroa 1-12/2022).
 • Hallinnoitavat varat olivat tilikauden lopussa 4,6 miljardia euroa (4,4 mrd. euroa 31.12.2022). Hallinnoitavien varojen kasvua tukivat etenkin vuoden aikana toimintansa aloittaneet uudet rahastot. Näistä kaksi, metsä- ja bioteollisuuden innovaatioihin sijoittava pääomarahasto UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky ja uusiututuvan energian hankkeisiin ja voimalaitoksiin sijoittava Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia, edustavat uusia tukijalkoja konsernin rahastoliiketoiminnassa.
 • Varainhoidon nettopalkkiotuotot tilikaudelta olivat 43,6 miljoonaa euroa (41,4 milj. euroa 1-12/2022). Rahastoista saatujen hallinnointipalkkioiden vakaa kasvu tuki osaltaan jatkuvien palkkiotuottojen osuuden nousua varainhoidon nettopalkkiotuotoista.
 • Pääomamarkkinapalveluiden nettopalkkiotuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa 1-12/2022). Konsernin pääomamarkkinaliiketoiminta kärsi markkinoiden erittäin alhaisesta aktiviteettitasosta.
 • Kulu-tuottosuhde heikkeni tilikaudella 0,67:een (0,65).
 • Hallitus ehdottaa tilikauden varojenjaoksi 1,00 euroa osakkeelta (osinko 0,50 euroa ja pääomanpalautus 0,50 euroa). Varojenjako ehdotetaan maksettavan kahdessa erässä.
 • Ohjeistus vuodelle 2024: Yhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan vuoden 2023 tasosta.

Heinä-joulukuu 2023 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto (liiketoiminnan tuotot) oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 27,4 miljoonaa euroa (25,2 milj. euroa 7-12/2022).
 • Konsernin operatiivinen käyttökate vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli 11,1 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa 7-12/2022) ja operatiivinen liikevoitto oli 9,9 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa 7-12/2022).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,74 euroa (0,65 euroa 7-12/2022).
8 tykkäystä

Sale ja Kassu ovat tehneet uuden yhtiöraportin United Bankersista. :slight_smile: :gem:

H2-raportti oli numeroiden valossa hieman odotuksiamme parempi ja myös tuloskasvua indikoiva ohjeistus oli positiivinen yllätys. Palkkioiden jakauma oli jonkin verran odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä vaisuhkon uusmyynnin kanssa jätti raportista neutraalin yleiskuvan.

image

5 tykkäystä

Toimari sanoo metsän kasvavan n 5% vuodessa, mikä on oikein. UBn metsät tuottivat 10% vuodessa ja toimari väitti eron johtuvan scala efektistä. Isompia puukauppoja jne. Jos minä saan mäntytukin myynnistä 70 €/m3, UB ei saa 140€! Tuskin saa edes 80 €.
Tuo 10% tulee sitä, että UB hakkaa metsiä yli lisäkasvun. Eli syövät kuormasta. Mutta näin voi tehdä aikansa ja varsinkin niin kauan kun uusia metsiä ostetaan ja niissä heti pannaan kovat hakkuut käyntiin.

7 tykkäystä

Kun täälläkin säännöllisesti kritisoitu ja ihmetelty myös UB:n metsärahastojen tuottoja, niin ohessa vaihteeksi konkreettisia todisteita yhtiön puolelta: United Bankers Oyj: Sisäpiiritieto: United Bankersin hallinnoiman UB Nordic Forest Fund II Ky:n metsäomaisuuden myynnistä on sovittu Munich Re Groupin omaisuudenhoitoyhtiön, MEAG:n, kanssa - Inderes

Hurja +13% vuosituotto metsänkaltaisesta vakaasta omaisuusluokasta :face_with_monocle:

16 tykkäystä

Upea uutinen. UB tekee tasaisen tappavaa tulosta ja liitää kivasti tutkan alapuolella. Tälläkin foorumilla seuranta ja keskustelu keskittyy tulosjulkistusten yhteyteen, ts. lähinnä kahteen kertaan vuodessa. :slight_smile: @Sauli_Vilen meneekö yhtiöraportti päivitykseen ainakin tavoitehinnan osalta?

2 tykkäystä

Sale ja Kassu antoivat kommenttinsa UB:n tuoreeseen tiedotteeseen liittyen. :slight_smile:

4 tykkäystä

Tässä firmassa näkee kanssa hienosti tasan tarkkaan sen hetken, kun analyytikko murtuu ja alkaakin suositella metsäkuplan varaan rakennettua varainhoitofirmaa :smiley:

Ei siinä, onhan toi UB:n suorittaminen ollut valtavan hienoa, mutta eihän noi metsäsijoitukset nyt vaan voi tuottaa tuolla tavalla pidemmän päälle, kun kyseessä on normaalimarkkinassa korkoihin verrattavissa oleva matalan tuoton sijoituskohde. Ei vaan voi :dizzy_face:

10 tykkäystä

Aika vahvasti todettu. Tulokset puhuvat puolestaan ja ainakin toistaiseksi yhtiön track record on vakuuttava. UB ei ole tuottanut pettymystä. Olen itse huomattavasti keskimääräistä suurempi metsänomistaja, mutta en lähde spekuloimaan UB:n metsärahastojen tuotoilla. Nyt saatu hinta on kova, mutta se on myös ostajan kannalta oikea, koska kaupat kerran tehtiin. Markkina on yleensä oikeassa. Ja UB on toki myös paljon muuta kuin metsärahastot.

Mielestäni Vilén oli UB:n seurannan alkuvuosina turhan konservatiivinen ennusteissaan, mutta sittemmin analyysi on parantunut - tämä on toki edellyttänyt UB:lta vahvaa, ennusteiden mukaista suorittamista.

Itseäni miellyttää yhtiössä johdon ja tiettyjen (ilmeisesti UB:n perustamisessa mukana olleiden) perheiden/sukujen suuri omistus. Uskon johdon tekevän parhaansa shareholder valuen lisäämiseksi. Kääntöpuolena on toki osakkeen rajattu likviditeetti, joka väistämättä vaikuttaa arvonmuodostukseen. Ylös tai alas.

Mielestäni UB:n kohdalla ei ole kyse kuplasta, vaan pikemminkin määrätietoisesta pitkäjänteisen strategian toteuttamisesta.

Olen ollut mukana yhtiön listautumisesta lähtien ja pysyn jatkossakin kyydissä.

3 tykkäystä

En tiedä miten paljon ostaja on saanut ”hyvää” puuntuoton lisäksi tehdyistä tuulivoimavuokrasopimuksista. Yksi mylly voi takoa vuositasolla ja tämänhetkisillä hinnoilla kymmeniätuhansia pelkästään sille, jonka mailla se mylly on. Sopimuksia on tietenkin kovin monenlaisia, mutta esimerkiksi omalla kohdallani pelkästään se takuuvuokra maa-alasta on vähintään nelinkertainen puuntuotokseen verrattuna.

En tosiaan tiedä noista UB:n tekemistä sopimuksista (joita kerrotaan olleen), mutta oletan niillä olleen merkitystä ts. metsämaa tuottaa rahaa muutakin kautta kuin puunmyynnistä. Suurilla toimijoilla on usein myös tuloja tonttivuokrista, sorakuopista, metsästysoikeuksista, jne. Ja liekö kauppahintaan vaikuttaneet myös mahdolliset tulevaisuuden hiilensidontakuviot. Kuten sanoit, niin ostaja lähes poikkeuksetta kokee tehneensä hyvät kaupat (tämä ei välttämättä koske yksityishenkilöiden shoppailuja).

Ja jos kristallipalloon katsotaan, niin Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Matti Kylävainio oli tuoreimmassa Metsälehdessä mieltä, että “Maailmassa tulee vielä huutava pula puusta”, kulta-aikoja hän ennustaa jo noin 5 vuoden päähän. Melko vahvaa puhetta alalta, jossa yleensä maalaillaan niitä piruja seinille.

6 tykkäystä

United Bankers 80k kauppa @ 16.10€

2 tykkäystä

Toimitusjohtaja Patrick Andersonin katsaus tämän päivän yhtiökokouksesta! :blush:

4 tykkäystä

Jostain kumman syystä UB:n tekeminen vakuuttaa. Vaikea nostaa mitään erityisiä esille em. puheesta. Tai oli siellå se yksi nosto… Suomi on Länsi-Euroopan toiseksi pääomaköyhin valtio Portugalin jälkeen. Se jos mikä jossain mitassa jopa yllätti.

6 tykkäystä

Metsätilojen arvostuksesta:

“Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen arvioi, että rahastot ovat palaamassa metsätilamarkkinoille. Kilpailu kiristynee jo syksyllä”


“Kantorahatulot nousivat 3,1 miljardiin euroon vuonna 2023”

https://www.luke.fi/fi/uutiset/kantorahatulot-nousivat-31-miljardiin-euroon-vuonna-2023

– Venäjän puuntuonnin päättyminen on lisännyt kilpailua kotimaisesta puusta. Se on näkynyt kohonneina hintoina puukaupassa erityisesti kuitupuun ja energiapuun osalta.

Kuitupuun hinnat kohosivat reaalisesti 18–23 prosenttia ja energiapuun keskihinnat nousivat edelliseen vuoteen verrattuna pystykaupoissa peräti 1,7-kertaiseksi.

2 tykkäystä