Osakesijoittaminen

Yhtiöiden kasvu

Olen järkeillyt seuraavaa: jos yhtiön oman pääoman tuotto vastaa sijoittajan tuottovaatimusta eikä yhtiö kasva ollenkaan, osake pitäisi arvostaa tasearvoon. Yhtiön kilpailuetu muihin toimijoihin nähden näkyy korkeana oman pääoman tuottona, joka ylittää sijoittajien tuottovaatimuksen. Kasvu joka tapahtuu kilpailuedun sisällä, toisin sanoen heikentämättä oman pääoman tuottoa, sallii korkeamman arvostuksen. Jotta kilpailuedusta varmistuttaisiin, yhtiön oman pääoman tuoton pitäisi pysyä korkealla tasolla pitkällä aikavälillä.

Osakkeen hinnalle on seuraavan kaava:
Osakkeen hinta = OPO + ((Tulosennuste – tuottovaatimus * OPO) / (tuottovaatimus – kasvuennuste))

Tarvitsemme kaavaan osakekohtaisen oman pääoman määrän viimeisimmästä osavuosikatsauksesta. Oman pääoman tuottona voi käyttää liukuvaa 12kk tulosta jaettuna keskimääräisellä 12kk oman pääoman määrällä, tai pidempiaikaisia keskiarvoja jotka on saatavissa mm. Morningstarin yhtiöraporteista. Tuottovaatimuksen sijoittaja voi määritellä itse. Sen voi perustaa toisaalta riskittömään korkotasoon, yhtiön riskisyyteen ja sijoittajan omaan riskinsietokykyyn. Pitkäaikainen keskiarvo taitaa olla 9% tuntumassa.

Kasvukomponentti on tässä oman pääoman kasvu. Haluaisin tästä keskustelua, koska jos kaavan kasvukomponenttia lisää (tai tuottovaatimusta madaltaa) yhtiöiden hyväksyttävä arvostus kasvaa huomattavasti. Yksinkertaisimmillaan oman pääoman kasvu on yhtiön tekemä tulos vähennettynä ulos maksettavilla osingoilla. Yhtiö voi kasvaa myös osakeanneilla ja ottamalla lisää velkaa, joista jälkimmäinen näkyy omavaraisuusasteen heikkenemisenä. Tyypillisesti yhtiöt maksavat osinkoina ulos oman pääoman jota he eivät pysty järkevästi sijoittamaan. Koneen mahtava 39% oman pääoman tuotto ei siis ole yhtiön kasvuprosentti.

Kasvu voi olla orgaanista, siis sellaista että yhtiön olemassaolevat liiketoiminnot tuottavat enemmän liikevaihtoa tai toimivat kannattavammin. Esimerkiksi liikkeessä vierailee enemmän asiakkaita tai heidän keskiostoksensa ovat suuremmat. Jotta yhtiö kasvaisi tällä tavalla paikallaan, sen pitäisi korjata virheitään: huonoa asiakastyytyväisyyttä, tilojen vajaakäyttöä ja muita tehottomuuksia resurssien käytössä. Ulkomaailmasta tuleva liikevaihdon kasvu riippuu ymmärtääkseni BKT:n kasvusta.

Toinen kasvutapa on liiketoimintojen laajentaminen avaamalla uusia toimitiloja, kehittämällä parempia tuotteita ja ostamalla olemassaolevia yrityksiä. Nämä vaativat sijoitettavaa pääomaa ja siksi mielestäni oman pääoman kasvu on mielekäs kasvun mittari. Toimialaa nopeampi kasvu tarkoittaa markkinaosuuksien voittamista kilpailijoilta ja tämä voi johtaa kilpailutilanteen kiristymisen myötä kannattavuuden heikkenemiseen. Miten järkevä kasvuprosentti määriteltäisiin? Pitkän aikavälin toteutunut kasvu?