Aktia -konserni

Liiketoiminta hyvässä vireessä markkinalaskusta huolimatta

Vuosineljännes lyhyesti

 • Antolainauksen korkotuotto kasvoi vahvasti yritysliiketoiminnan tukemana, ja koko lainakannan keskimarginaali parani. Korkokate jatkoi hyvää kehitystään, laskua viime vuodesta selittää vertailukaudella kirjattu keskuspankkirahoituksen (TLTRO III) kerääntynyt korko.
 • Varainhoidon nettomerkinnät vuosineljänneksellä olivat positiiviset, hallinnoitavat varat painuivat korkojen nousun ja osakemarkkinan laskun seurauksena 5 prosenttia 13,9 miljardiin euroon.
 • Aktian kansainvälisten rahastotuotteiden myynti laajenee uuden jakelusopimuksen myötä kahdeksalle uudelle markkinalle.
 • Voimakkaasti alkuvuonna nousseet korot painoivat henkivakuutusliiketoiminnan sijoitussalkun sijoituksia. Henkivakuutusnettoa nosti kiinteistösijoituksen myyntivoitto 11 miljoonaa euroa.
 • Kulut olivat viime vuoden tasolla.
 • Luottotappiovaraukset ovat edelleen maltillisella tasolla.

Näkymät 2022

Aktian vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2021. Näkymien toteutumiseen liittyvät keskeiset epävarmuustekijät ovat korko- ja osakemarkkinoiden kehitys sekä yleinen taloustilanne.

 • Korkokatteen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana etenkin yritysasiakassegmentissä aktiivisen hinnoittelun ja odotetun volyymikasvun ansiosta. Asuntolainojen vuosittaisten korontarkastusten myötä lyhyiden viitekorkojen nousun positiivinen vaikutus henkilöasiakkaiden korkokatteeseen tulee asteittain.
 • Rahoituskustannusten odotetaan kasvavan hieman korkojen nousun seurauksena, keskuspankkirahoituksen negatiivisen koron positiivinen vaikutus pienenee.
 • Palkkiotuottojen odotetaan kääntyvän kasvuun. Kasvua tukee Taaleri varainhoitoliiketoiminnan integraatiotyön valmistuminen.
 • Henkivakuutusneton kehitys on riippuvainen markkina-arvojen muutoksista. Nousevat korot ja markkinaepävarmuus johtivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkivakuutusliiketoiminnan sijoitussalkun negatiivisiin realisoitumattomiin arvonmuutoksiin. Odotamme vakuutusteknisen tuloksen vahvistuvan viime vuoteen verrattuna.
 • Kulujen odotetaan inflaation vaikutus huomioiden olevan suunnilleen vuoden 2021 vertailukelpoisten liiketoiminnan kulujen tasolla.
 • Mahdollisten luottotappiovarausten odotetaan pysyvän maltillisella tasolla samalla, kun Aktian likviditeetti ja vakavaraisuus ovat edelleen vakaita.

Liiketoiminta hyvässä vireessä

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Aktian toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto 24,7 miljoonaa euroa oli hyvällä tasolla ja jäi vain hieman vertailukaudesta (26,0). Suurimmat selittävät tekijät tälle olivat hyvä alla oleva perusliiketoiminta sekä henkivakuutusliiketoiminnan kiinteistösijoituksen myyntivoitto.

Toisen vuosineljänneksen korkokate 25,8 (27,7) miljoonaa euroa laski hieman viime vuodesta, mitä selittää etupäässä vertailukaudella kirjattu keskuspankkirahoituksen (TLTRO III) 5,3 miljoonan euron kerääntynyt korko. Antolainauksen korkotuotto oli noin 10 prosenttia vertailukautta parempi, mikä johtuu etenkin yritysliiketoiminnan hyvästä kasvusta jälleen toisella neljänneksellä. Kasvua tuki Taalerin varainhoitoliiketoiminnan myötä saatu uusi, laajempi asiakaskunta.

8 tykkäystä

Ja tuosta vielä analyytikon aamukatsauskommentit Q2-tulokseen liittyen. :point_down:

Yhtiön tiedotustilaisuus alkaa klo 10.30. :point_down:

5 tykkäystä

Mielestäni ihan OK tulos. Loppuvuodesta korkokate kasvanee. Pitkällä tähtäimellä varainhoitotoiminta nostanee arvostuskertoimia, jos (Taalerin) varainhoito pyörii edes kohtuullisen hyvin. Jatkan lisäämistä 9€ paikkeilla, kuten olen jo vuosia tehnyt. Olen jo osinkoihin tyytyväinen, mutta uskon että arvokin tulee nousemaan parin vuoden sisällä.

3 tykkäystä

Kyllä tuossa CFO:n conference callin puheenvuorossa selkein huomio ainakin itselleni oli siinä, että kun koko asuntolainapotti on uudelleenhinnoiteltu kesäkuussa 2023, vuotuinen korkokate kasvaa 30 miljoonaa euroa. Jos pääomamarkkina samaan aikaan elpyy, tulos harppaa todella hienosti ensi vuonna. Näkee aika selvästi, että markkina ei tätä hinnoittele.

Toinen oma huomio, kun näitä varainhoitajapankkeja koitan seurata. Aktia keräsi kvartaalilla noin 100 miljoonaa nettomerkintöjä varainhoitoon, Ålandsbankenilla Q2-lukema oli lähes 300 miljoonaa euroa, vaikka AUM on huomattavasti pienempi (lähes 50% pienempi kuin Aktialla). Private bankingin yrittäjäasiakkailla on syvät taskut ja jatkuvasti suhteessa enemmän uutta sijoitettavaa kuin retail-pankkien asiakkailla. Näillä molemmilla pankeilla on myös se etu puolellaan, että antolainaus katetaan pitkälti asiakkaiden ottolainauksella, jolloin korkojen nousu tippuu hienosti tulokseen. Ålandsbanken tosin ei edelleenkään ole yhdessäkään analyytikkoseurannassa, joten saa ihan rauhassa ostella ja katsella ensi vuonna lähes 100 miljoonan euron tulosta :slight_smile:
Sijoitusvinkki kaikille tutuille. Seuraa tarkasti pikkupankkeja, joilla on varakkaita yksityisasiakkaita!
Viikonloppuja!!

12 tykkäystä

Analyytikot ovat reippaita viikonloppuisinkin, tässä on teille tuore Aktian yhtiöraportti. :slight_smile:

Aktian Q2-kehitys vastasi pitkälti odotuksiamme, mutta korkojen nousu tulee paisuttamaan pankin tulosta lähivuosina merkittävästi aiempia odotuksiamme enemmän. Vahvistuneisiin tuloskasvunäkymiin suhteutettuna arvostus on kohtuuttoman matala ja myös riskitaso laskee korkokatteen hypätessä tuloskasvuajurin paikalle.

Rapsasta kopsattua:
Kokonaisuudessaan lähivuosien tulosennusteemme ovat nousseet noin 7-14 %:lla. Kohonneiden tulosennusteiden lisäksi myös luottamuksemme Aktian lähivuosien tuloskasvunäkymiin on noussut
tuntuvasti, sillä korkokatteen kasvun myötä pankin tuloskasvu ei ole enää pääomamarkkinaherkkien
liiketoimintojen varassa.

image

https://www.inderes.fi/fi/tase-alkaa-tuottamaan

12 tykkäystä