Citycon sijoituskohteena

”Olemme erittäin iloisia saadessamme IsoKarhuun kevään aikana näin monta keskuksen tarjontaa täydentävää toimijaa. Olemme tehneet IsoKarhussa pitkäjänteisesti töitä saadaksemme keskukseen laajan kattauksen terveysalan toimijoita ja monipuolistaaksemme IsoKarhun tarjontaa ylipäänsä. Yleisilmeen päivittämisellä tuemme tavoitettamme uuden toiminnan saamiseksi kaupungin keskeisimmällä paikalla Porin ydinkeskustassa sijaitsevalle keskukselle. IsoKarhu on kaupunkikeskustan ydin, jossa on helppo asioida, tehdä ostoksia, tavata sekä hoitaa hyvinvointia ja terveyttä”, painottaa keskuspäällikkö Tero Kormano.

16 tykkäystä

Ensi vuonna 30 vuotta täyttävä Myyrmanni valmistautuu tulevaan juhlavuoteen mittavilla uudistustöillä sekä energiaremontilla. Remontin aikana yleisiä tiloja uudistetaan, uusia liiketiloja rakennetaan Prismalle ja Lidlille sekä keskuksen energiatehokkuutta parannetaan uusilla lämpöpumpuilla ja hukkalämmön talteenotolla. Rakennustyöt on jo aloitettu pysäköintihallista, ja uusien liiketilojen rakentaminen alkaa huhtikuussa. Tavoitteena on saada rakennustyöt päätökseen lokakuun aikana.

15 tykkäystä
7 tykkäystä

CITYCON OYJ Sisäpiiritieto 21.3.2023 klo 16.40

Citycon Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2023 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,125 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 24.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 31.3.2023.
31.3.2023 maksettavan varojenjaon jälkeen Cityconin hallituksen jäljellä oleva valtuutus varojenjakoon on 0,375 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

10 tykkäystä