Efecte Oyj - European Alternative to global goliaths

Firma on kyllä ilmeisen hyvin johdettu. Se, että oliko Intelliwise optimaalinen hankinta, niin senkin määrittelee se, miten integraatio hoidetaan ja miten potentiaali ulosmitataan. Näyttää siltä, että Efecte tekee senkin hyvin.

Sehän on nerokasta, että tehdään kasvua olemassa olevista asiakkaista.

7 tykkäystä

Korkeat SAAS prosentit YoY näyttää yleensä kivoilta tiedotteissa, ei siinä mitään, mutta jos katsotaan kvartaalien numeroita, niin kokonaisliikevaihto ei ole kasvanut. Eikös tän pitänyt olla kasvuyhtiö?

Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
Kokonaisliikevaihto (miljoonaa) 5,0 5,3 5,3
Liikevoitto (tuhatta) 12 -193 -194
3 tykkäystä

Tämä näyttää olleen aika yleinen ilmiö joka vuosi (vuodesta 2019 lähtien). Kantsii kuitenkin katsoa Saas- ja palveluliikevaihtoa erikseen. Palveluliikevaihto yleensä dippaa q3:lla. Johtuisikohan lomista? Saas on nakutellut 2-7% QoQ-kasvua parin viime vuoden aikana.

6 tykkäystä

Ansiotöiden tauottua on taas aika keskittyä passiivisiin tuloihin.

Nyt on osarit luettu, webcastit katsottu, excelit päivitetty sekä muistiinpanot tehty. Aluksi iso kiitos yhtiölle, kun otitte täällä aamulla esittämäni kysymykset esille lähetyksessä. Taas oppi jotain. On mukava omistaa ja seurata yhtiötä, joka tekee mitä sanoo ja pitää hyvää huolta sijoittajaviestinnästä aktiivisella osallistumisellaan. Kuten aikaisemmin jo kirjoittelinkin.

Nyt on siis aika sukeltaa syvemmälle lukuihin ja aloittaa spekulointi. Koska enää ei puhuta julkaistuista luvuista, vaan hypätään niiden taakse sekä seikkaillaan kommenttien rivien välissä, kannattaa nämä ottaa suolan ja perjantai-oluen kera. Niin minäkin teen!

Huomioita:

  1. Kela

Tätä Kela-keissiä olen yrittänyt ymmärtää ja sain nyt vahvistuksen, että se EI näy vielä MRR-luvuissa. MRR päivittyy vasta implementoinnin valmistuttua. Näin olin käsittänytkin, mutta minun päästäni ilmeisesti puuttuu jokin komponentti, koska seuraava asia ei oikein sinne uppoa:
“Orgaanisen SaaS-liikevaihdon kasvua tuki Kansaneläkelaitoksen käyttöönottoprojektin eteneminen ja siihen liittyvien projektinaikaisten tuotetilausten määrän kasvu.”
Sama englanniksi:
"Organic SaaS growth was supported by the Efecte deployment at Social Insurance Institution of Finland (Kela) advancing and the use of related temporary product subscriptions increasing. "
En oikein ymmärrä mitä on “temporary product subscription”, miten se eroaa palveluliiketoiminnasta? Luulin, että Saas on aina jatkuvaa liikevaihtoa. Webcastissa käytettiin sanaa “project time temporary subscription”. Näkyykö tämän poistuminen esim churnissa vai onko nämä jotain osia, joita on jo otettu käyttöön lopullisesta tuotteesta? Mutta silloinhan ne ei olisi temporary?

  1. InteliWise

Rapsassa sanottiin, että InteliWisen osuus oli 4% Saas-lv:n kasvusta. Minun excel sanoo, että se tarkottaisi noin 110k€:a. Käsittelen tätä lukua kahdella tulkinnalla:

a) Jos InteliWise teki 110k€ kvartaalissa eli noin 35k€/kk, olisi tämä 35k€ myös MRR-vaikutus. Se olisi ihan hyvä luku, jos sitä suhteutetaan uusista asiakkaista saatuun MRR-kasvuun 104k€. Silloin orgaaninen MRR-kasvu uusista asiakkaista olisi n.70k€, joka vastaisi aikaisempien kvartaalien lukuja. Tässä tulkinnassa huolestuttavaksi ilmiöksi muodostuu kuitenkin se, että InteliWise on ennen tehny liikevaihtoa vajaan miltsin vuodessa, jolloin MRR-vaikutus tulisi olla 80k€.

b) Ilmoitus InteliWisen loppujen osakkeiden ostosta tuli 16. elokuuta eli kvartaalin puolessa välissä. Jos oletetaan, että InteliWise takoi tämän 110k€ Saas-liikevaihtoa vain puolessa kvartaalisaa, tarkottaisi se, että MRR-vaikutus olisi silloin suurempi. Ehkäpä juuri se 80k€, mitä voisi InteliWisen aikaisempien lukujen perusteella odottaa. Mutta jos InteliWise kasvattaa MRR:ää noin paljon, silloin uusista asiakkaista saatu kasvu jäisi hyvin pieneksi. Ehkä johonkin 20-35k€ tienoille. Tämä kyllä voisi olla ihan ymmärrettävää tässä markkinatilanteessa.

En ole ihan varma kummasta vaihtoehdosta pidän enemmän a vai b. Pitäisin kuitenkin b:tä todennäköisempänä.

  1. Palveluliiketoiminta

Tämän varmaan kaikki jo tiesikin, mutta Steffan sen webcastissa vahvisti: Efecte ei tee itse kaikkia implementointia itse vaan osan siitä tekee partnerit. Voisi siis olettaa, että kansvainvälisen liikevaihdon osuuden kasvaessa, palveluliiketoiminnasta tulevan liikevaihdon osuus pienenee.

  1. Markkina ja churn

Efecten liiketoiminnan markkinakestävyyttä on pohdittu. Toisaalta on mietitty, että Efecten ratkaisuilla voisi saada kustannussäästöjä. Ehkä tällaisessa tilanteessa markkinan kiristymisen huomaa erittäin matalasta churnista. Yritykset eivät ole halukkaita vaihtamaan uusiin palveluntarjoajiin ja investoimaan siitä johtuviin kustannuksiin.

Siinäpä ne. Oliko jollain jotain muuta? Olisin onnellinen, jos löydätte huomioistani päättelyvirheitä ja kertoisitte niistä.

Lopuksi vielä pieni kysely interaktion lisäämiseksi:
Kysely on käsittääkseni anonyymi, joten myös yrityksen johto saa osallistua. :smiley:

Kumpi on mielestäsi todennäköisempi skenaario kohdassa 2?

  • Vaihtoehto A) InteliWisen MRR on pienentynyt, mutta uusasiakashankinta on pitänyt
  • Vaihtoehto B) InteliWisen MRR on pitänyt, mutta uusasiakashankinta on pienentynyt

0 äänestäjää

17 tykkäystä

Uskon, että Intelliwisen määritelmä SaaS-liikevaihdosta on ollut erilainen kuin Efecten määritelmä. Tämä voi johtua esim. laskutussykleistä, sopimusten pituuksista, projektityön vs. palvelutyön tulkinnasta, jne. Enkä tiedä, onko sillä isompaa merkitystäkään. Merkitystä on sillä miten Intelliwisen ihmiset saadaan työskentelmään uuden yrityksen tavoitteiden puolesta, on ne sitten palvelunhallintaa, AI:ta tai niiden yhdistelmää.

4 tykkäystä

@Antti_Luiro ja @Frans-Mikael_Rostedt ovat tehneet uuden yhtiöraportin Efectestä. :slight_smile:

Efecten Q3 sujui pitkälti odotuksiemme mukaisesti, eikä yhtiön luvuissa käytännössä näkynyt merkkejä taloustilanteen heikentymisestä. Yhtiön kasvun edellytykset näyttävät meistä hyvältä myös epävarmassa markkinatilanteessa, vaikka ennustettavuus onkin lyhyellä tähtäimellä heikompi. Ennusteissamme on edelleen varovaisemmat odotukset yhtiön lyhyen tähtäimen kehitykselle. Ennusteillamme osakkeen arvostus (2023e EV/S 2,3x) on mielestämme Efecten kasvunäytöt ja -näkymä huomioiden edelleen houkutteleva.

https://www.inderes.fi/fi/taivas-tummuu-mutta-juna-kulkee

6 tykkäystä

Ja tuosta vielä analyytikon aamukatsauskommentit. :point_down:

Efecten tavoitehinta nousee Inderesillä 10,20 euroon (edellinen 10,00), suositus laskee LISÄÄ-tasolle (edellinen OSTA).

4 tykkäystä

Aiheet:
00:00 Aloitus
00:11 Vahvaa kasvua talousympäristön haasteista huolimatta
01:44 Kasvuinvestoinnit painoivat kannattavuutta
03:31 InteliWISEn integraatio etenee nopeasti
04:49 Vaikeampaan markkinaympäristöön sopeutuminen
06:42 Arvostus edelleen houkutteleva

10 tykkäystä

Kiitos @_TeemuHinkula jälleen kerran erinomaisista kysymyksistä! :blush: :efecte: Kommentoin näihin liittyen alla:

1. Kela
Projektinaikaisia tuotetilauksia/lisenssejä ei lasketa mukaan kvartaaalin lopun tilanteen mukaisesti raportoitavaan SaaS MRR:n, mutta nämä raportoidaan osana SaaS-liikevaihtoa. Syy tälle on, että kysymys on ohjelmistopalvelusta (SaaS), jota koskeva tilaus on väliaikainen. Tästä johtuen projektin siirtyminen tuotantoon ja osaksi SaaS MRR ei luonnollisestikaan näy myöskään asiakaspoistumassa (churn). Erillisten projektinaikaisten tuotetilausten/lisenssien malli on meille harvinainen, ja perustuu kilpailutuksessa määriteltyyn kehykseen.

2. InteliWise
Emme ole eritelleet eri ulkomaisten tytäryhtiöidemme osuutta koko konsernin liikevaihdosta. Tästä johtuen emme tälläkään kertaa julkistaneet InteliWISEn tarkkoja liikevaihtotietoja. Arvioitaessa InteliWISEn kontribuutiota eri liikevaihtokategorioihin (esim. SaaS ja Services) on hyvä muistaa, ettei koko InteliWISEn liikevaihto ole pelkkää SaaS-liikevaihtoa. Meidän käyttämä SaaS-liikevaihdon määritelmä on myös tiukempi, kuin monilla muilla alan toimijoilla.

12 tykkäystä

Toimitusjohtaja kävi vastailemassa kysymyksiin Redeyen teknologiapäivillä.

Saattaa vaatia kirjautumisen, mutta mikseipä kirjautuisi, niin pääsee käsiksi myös analyysiin. Tapahtumassa oli mukana aimoannos myös muita mielenkiintoisia yrityksiä.

Efecten osuus alkaa n. 4 minuutin kohdalta.

https://www.redeye.se/events/850950/redeye-technology-day-2022#schedule

5 tykkäystä

Tässä vielä suora linkki videoon, joka ei vaatinut kirjautumista: Efecte: CEO Niilo Fredrikson presents at Redeye Technology Day 2022

5 tykkäystä