eQ - tylsistä tylsin rahakone

Välitin tiedon eteenpäin. Tuore laaja kaikille avoimena myös meidän palvelussa: Luokkansa priimus | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

7 tykkäystä

Mikäs tämä aamun 10% nousu on ?

4 tykkäystä

Yksi ostaja nosti kurssia, pienivaihtoisena sekin riittää.

6 tykkäystä
12 tykkäystä

Tässä on tuohon liittyvä uutinen, minuutissa luettava juttu, joka ei ole maksumuurin takana. :slight_smile:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/lotta-kopralta-iso-sijoitus-eqhun/9a7a1299-cbd4-472c-a7aa-b8b2add73eb6

8 tykkäystä

Myös eQ:lle relevantti artikkeli: Kunnat tahtovat nyt myydä rakennuksiaan – Kouvolan liki 100 miljoonan kaupat pelottavat asukkaita, mutta vaikutus näkyy vasta vuosien päästä

9 tykkäystä

eQ kiinnostaisi, mutta vähän vaikea hahmottaa lyhyemmän aikavälin riskejä. Miten eQ pärjäilee nykyisessä markkinassa? Yksityiseltä puolelta esim. rahastojen merkinnät varmaan laskevat, mutta miten sitten vaikka se instituutiopuoli? Tämänkin ketju on “tylsistä tylsin rahakone”, mutta missä ne eQ:n mahdolliset miinat ovat? Osinkotuottokin alkaa olemaan jo ihan hyvän näköinen.

3 tykkäystä

eQ:n tuoreessa laajassa riskejä käsitelty useammassa paikassa: Luokkansa priimus | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Sijoittajan näkökulmasta keskeinen riski eQ:ssa olisi se, että tuloskasvun kulmakerroin hiipuu ja tämän myötä myös arvostuskertoimet korjaavat alas (preemioarvostus perustuu pitkälti tuohon tuloskasvuun). Näin ollen isku kurssiin tulisi kahta kautta.

Mitä pitäisi tapahtua, että tuloskasvu hyytyy? Noh, tuloskasvua ajaa PE- ja Kiinteistörahastojen uusmyynti sekä näiden tuottosidonnaiset palkkiot. Uusmyynnin suhteen ollaan kyllä varsin luottavaisia, vaikka vaikea markkina voikin painaa niitä yksittäisten kvartaalien tasolla (kuten nähtiin Q3:lla kiinteistöissä). Tuottosidonnaisten osalta on ihan aito riski, että nousevat korot ja heikentyvä markkina painavat tuottopalkkioita kautta linjan. Tämä ei tietenkään ole binääristä, vaan lasku osuu PE-rahastoissa todennäköisesti kovimmin yksittäisiin vuosikertoihin missä sijoitukset tehty huonoimpaan hintaan. Kyllähän tuottopalkkioiden näkymät ovat yksi keskeisiä teemoja Q3-tulosinfossa. eQ:han päivittää Q4 yhteydessä oman PE-rahastojen tuottopalkkioarvionsa, jolloin saadaan tarkempaa näkyvyyttä asiaan.

18 tykkäystä

Tässä ihan mielenkiintoisia artikkeleja vaihtoehtoisista sijoituksista (vaatii maksuttoman rekisteröitymisen).
Harvard expects private equity markdowns with year-end audits | Buyouts)

Tämä tukee myös meidän näkemystä siitä, että kyllähän listamattomassa markkinassa tullaan loppuvuoden aikana näkemään arvojen laskua. Tämä on totta kai itsestään selvyys, sillä eihän tuo listaamaton markkina voi elää eri todellisuudessa kuin listattu markkina.
Managerien näkökulmasta on tärkeä muistaa, että arvonlaskulla ei ole merkitystä hallinnointipalkkioihin, mutta pidempään jatkuvana arvonlasku lyö sitten läpi tuottopalkkioihin ja jos rahastot menestyvät oikeasti huonosti, niin se vaikeuttaa seuraavien rahastojen myyntejä. Samaan hengenvetoon kuitenkin hyvä todeta, että vaihtoehtoiseen sijoitusmarkkinaan kuuluu ns. vuosikerta-ajattelu ja pelin henki on, että osa vuosikerroista on huonompia kuin toiset. Tässä säännöllisesti kerättävät rahastot (esim. rahastojen rahastot) ovat paremmassa asemassa, kuin harvemmin kerättävät, yleensä suoria sijoituksia tekevät rahastot.

Lisäksi hyvä muistaa, että mitä hajautetummat salkut ovat (esim. rahastojen rahastot), niin sen todennäköisempää on korrelaatio yleiseen markkinaan. Jos taas puhutaan yksittäisestä rahastosta, niin siinä korrelaatio voi poiketa paljonkin, koska yksittäisen yhtiön merkitys voi olla tosi iso. Esimerkkinä tuo CapManin Growth 1-rahasto, joka on tänä vuonna tahkonnut ihan hurjat tuotot, kun tekivät CapManin historian suurimman irtaantumisen Picosunista. Samaan aikaan laajempi kasvuyhtiömarkkina on ollut melkoisessa pulkkamäessä.

Tässä taas yleisesti hyvä muistutus siitä, että markkinatilanteen vaikeutuessa uusmyynti myös vaikeutuu ja markkina polarisoituu. Kun rahaa on vähemmän sijoitettavana (mm. allokaatioita ei haluta nostaa, listaamattomista ei tule kassavirtaa entiseen tapaan ja yleinen varovaisuus), niin se pienempi potti kanavoidaan niille parhaille managereille ja muut jäävät nuolemaan näppejään.
Suomen osalta hyvä huomioida, että meillä vaihtoehtoisten allokaatiot eivät ole isoja eläkeyhtiöitä lukuunottamatta vielä erityisen korkealla ja esim. pienemmässä instikkakentässä vaihtoehtoisten painossa edelleen selvää nousuvaraa. Joka tapauksessa kyllä tämä uusmyynnin vastatuuli puhaltaa myös täällä, vaikka ei ihan yhtä pahasti kuin Pohjois-Amerikassa.

36 tykkäystä

@Sauli_Vilen ja @Kasper_Mellas ovat antaneet ennakkokommenttinsa ensi viikon tiistaina julkaistavasta eQ:n Q3:sta.

eQ julkaisee Q3-tuloksensa ensi viikon tiistaina noin klo 8:00. Olemme tehneet tulosjulkistuksen alla ennusteisiimme vain marginaalisia tarkistuksia alaspäin, kun kiinteistörahastojen tuottosidonnaiset palkkiot sekä perinteisten sijoitusrahastojen pääomat ovat laskeneet edellisestä yhtiöpäivityksestä. Q3:lla odotamme sekä liikevaihdon että liikevoiton laskeneen vertailukaudesta.

8 tykkäystä

eQ:lta jälleen erinomainen tulos. Ylitti Inderesin arvion.

22 tykkäystä

Hosuin nämä nopeasti taulukkoon, toivottavasti meni luvut oikein:

Edit: alle vaihdettu Saulin tekemä pikakommentti-taulukko, kun mun ja Saulin luvuissa oli pieniä eroja:

Saulin kommentit: eQ Q3-aamutulos: Vahva suoritus vaikeassa ympäristössä | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

eQ:n katsauskauden tulos oli erinomainen toimintaympäristön tilasta huolimatta. Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 64,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 39,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti eQ Varainhoito kasvoi voimakkaasti. Sijoitukset-segmentin tulos laski merkittävästi poikkeuksellisen vahvasta viime vuodesta.

19 tykkäystä

Hattua täytyy jälleen nostaa rahakoneen suorituskyvylle. Ei näytä - ainakaan vielä - edes inflaatio, energiakriisi tai Ukrainan sota seurausvaikutuksineen ihmeemmin hidastavan eQ:n vauhtia.

12 tykkäystä

@Sauli_Vilen ja @Kasper_Mellas ovat tehneet tuoreen yhtiöraportin eQ:sta. :slight_smile:

eQ julkaisi aamulla hieman odotukset ylittäneen Q3-tuloksen. Raportti oli kokonaisuutena vahva ja yhtiön kannattavuus säilyi erinomaisella tasolla. Olemme tarkistaneet hieman alaspäin lähivuosien tulosennusteitamme, sillä näkemyksemme mukaan korkojen nousu ja kasvanut epävarmuus ovat heikentäneet uusmyynnin näkymiä. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta odotamme yhtiöltä edelleen vahvaa tuloskasvua lähivuosina.

https://www.inderes.fi/fi/tuloskone-ei-hyydy

12 tykkäystä

@Sauli_Vilen ja @Kasper_Mellas kiitoksia parannetusta yhtiöraportista.

Mielestäni olette tehneet hyvät lisäykset DCF-laskelmaan, eli taulukon yläsosaan lisätyt rivit: Liikevaihdon kasvu-%- ja Liikevoitto-%. Lisäksi oman pääoman kustannuksen muodostuminen vaikuttaa nyt oikeaoppisemmalta kuin aikaisemmin.

Vielä kun parantaisitte tuota Varainhoidon tulosennusteet -sivuun luettavuutta ja käytettävyyttä. Ehdotan, että ensinnä poistaisitte/siirtäisitte sivun otsikon alle kuulumattomat konsernitason graafit. Seuraavaksi lisäisitte rohkeasti ennustevuosia muutamalla sarakkeella, kenties 2031e asti. Lopuksi väsäisitte sekä hallinnointipalkkioiden että AUM:n eritellyt rivit samaan järjestykseen kuin eQ itse raportoi ( + samanlainen väsäys Tuloslaskelma-sivun segmentti-informaation kohdalla).

Tarvittaessa @Antti_Viljakainen osanee opastaa rivien järjestelyssä. :slightly_smiling_face:

1 tykkäys

Kiitokset ehdotuksista, @Kasper_Mellas ottaa tästä kopin ja tehdään muutoksia soveltuvilta osin :slight_smile:

7 tykkäystä

eQ:n hallituksessa vuodesta 2019 asti istunut Lotta Kopra tankannut osaketta 180 000 eurolla.

https://www.globenewswire.com/news-release/2022/11/28/2563376/0/fi/eQ-Oyj-Johdon-liiketoimet.html

Kopra kuuluu edelleen Spinnovan suurimpiin omistajiin, vaikka onkin pienentänyt positiotaan lähiaikoina ja hajauttanut osakeomistustaan nyt tylsistä tylsimpään rahakoneeseen.

21 tykkäystä

Pari poimintaa tästä kiinteistökatsauksesta: https://www.eq.fi/fi/funds/news/2022-12-08

Vuokrat nousevat pääosassa kohteita elinkustannusindeksin mukaisesti vuodenvaihteessa 2022/23

Rahoituksen hinta nousee korkojen nousun myötä, mutta nousu näkyy eQ:n rahastoissa melko hitaasti. Rahastojen rahoitus koostuu useammasta fasiliteetista ja maturiteetista ja merkittävä osa siitä on korkosuojattu.

eQ:n kiinteistörahastoissa vuokrasopimukset ovat aina markkinahintaisia ja käytännössä kaikki vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksin noususta johtuen rahastojemme sopimusvuokria tullaan nostamaan vuodenvaihteessa.

Olemme ennakoineet, että korkotaso ei tule pysymään nollassa ikuisesti ja korkojen nousu on mielestämme paluuta kohti ”normaalimpia” rahoitusolosuhteita.

Tässä myös tuoreen SFR tutkimuksen tulokset: https://www.eq.fi/fi/funds/news/2022-11-23
Ohessa samaan aiheeseen Evlin tiedote, Evli ja eQ:han on viime vuosina jakaneet kärkisijat samaan tapaan kuin Messi ja Ronaldo jakoivat Ballon d’orin viime vuosikymmenellä :soccer:
Evli jälleen kärkisijoilla yhteisösijoittajille suunnatussa asiakastutkimuksessa)

18 tykkäystä

15.12.2022, klo 9:00

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt myy Kinland AS:lle 28 kiinteistöä, jotka ovat pääosin palveluasumisen kohteita ja päiväkoteja. Kauppahinta on noin 76 miljoonaa euroa. Kauppa on tarkoitus toteuttaa kahdessa osassa, vuoden 2022 loppuun mennessä ja alkuvuonna 2023. Norjalainen Kinland AS on yksi pohjoismaissa toimivista vakiintuneista yhteiskuntakiinteistöjen omistajista.

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on perustettu vuonna 2012 ja se on kehittynyt ja kasvanut vahvasti – rahaston kiinteistöomaisuus oli syyskuun 2022 lopussa 2,2 miljardia euroa. Rahasto on Suomen suurin yhteiskuntakiinteistöjen omistaja ja kehittäjä. Kiinteistöt sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja valituissa kasvukeskuksissa. Kiinteistösalkku on tasapainoisesti hajautettu myös kohdetyypin mukaan.

”Toteutuva kauppa on vahva osoitus markkinan toimivuudesta ja aktiivisuudesta. Kaupasta vapautuva pääoma ja myyntivoitto käytetään uusien kohteiden kehittämiseen ja hankintoihin. Kauppa muokkaa eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston kiinteistösalkkua haluamaamme suuntaan. Kaupan myötä Rahasto vahvistaa edelleen asemaansa isompien ja sijainniltaan keskeisten yhteiskuntakiinteistöjen omistajana ja kehittäjänä sekä julkisten toimijoiden yhteistyökumppanina. Kiinteistöjen lukumäärä salkussa pienenee 161:sta 133 kappaleeseen ja samalla yksikkökoko kasvaa, tehostaen rahaston toimintaa. Ostaja Kinland AS on arvostettu toimija hoiva- ja päiväkotikiinteistöjen omistajana.” toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

10 tykkäystä

@Sauli_Vilen & Co, olisi mielenkiintoista kuulla perusteluita tuolle miksi uskotte aamukatsauksessa vaihtoehtoisten rahastojen pärjäävän tässä markkinatilanteessa? Näistä ja vastaavista tuotteista rahojen ulos saaminenhan käsittääkseni kestää toimijasta riippuen melko kauan, eli vaikutukset eivät ole vielä selvillä.”

Kysyin tästä tuolta kahvihuoneessa, mutta en mielestäni saanut vastausta.
Nyt ainakin eQ raportoi jo ainakin yhden rahaston osalta pääomalaskua.

3 tykkäystä