Fiskars - Kannattavuusoptimointi ja transformaatiotarina?

Sisäpiiritieto: Fiskars suunnittelee kohdennettuja organisaatiomuutoksia strategian toteutuksen kiihdyttämiseksi

Fiskars Group suunnittelee kohdennettuja organisaatiomuutoksia, joilla vauhditetaan yrityksen kasvustrategian toteuttamista. Yritys suunnittelee muutoksia pääasiassa kolmen liiketoiminta-alueensa (Vita, Terra ja Crea) organisaatiorakenteisiin. Liiketoimintayksiköiden suunnittelemat muutokset yksinkertaistaisivat niiden toimintamallia vahvistamalla entisestään liiketoimintayksiköiden kokonaisvastuuta, ja edistäisivät niiden painotusta brändeihin ja kuluttajiin.

Suunniteltujen organisaatiomuutosten odotetaan johtavan noin 100 työtehtävän nettovähennykseen globaalisti. Suunnitelmien edetessä Fiskars työskentelee tiiviisti henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa varmistaakseen että osapuolilla on saatavilla kaikki tarvittava tieto ja heidän kanssaan neuvotellaan esitetyistä muutoksista. Prosessit ja ajankohdat vaihtelevat maittain.

Suunniteltujen muutosten arvioidaan johtavan arviolta 30 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin, joista noin puolet toteutuisi vuoden 2023 toisella puoliskolla. Samalla yritys jatkaa investointejaan strategisille avainalueille, erityisesti suoraan kuluttajamyyntiin ja digitaalisuuteen. Suunniteltuihin organisaatiomuutoksiin liittyvien kertaluontoisten kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Kustannukset kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Fiskars aikoo myös tilapäisesti sopeuttaa tuotantokapasiteettiaan kahdessa Suomen tehtaassaan, Billnäsissä ja Sorsakoskella yrityksen suurista varastoista johtuen. Näillä tehtailla aloitetaan muutosneuvottelut lomautuksista.

7 tykkäystä

Sipaisin tästä nopean kommentin:

8 tykkäystä

Tulevatkohan nämä tehostamisohjelmat ikinä loppumaan Fiskarsilla? :sweat_smile: Aina kun yksi saadaan päätökseen, niin ei tarvitse ihan kauhean kauan odotella uutta. Tätä on nyt jatkunut jo vuosikausia. Tässä on mielestäni melkein koko yhtiön sijoittajatarina pähkinänkuoressa.

8 tykkäystä

Tässähän positiivista on kuitenkin, että aika pienillä kuluilla (5 MEUR) saadaan merkittävä vaikutus (30 MEUR). Ja tottakai selkeästi heikentyneeseen kysyntään pitää reagoida, itse uskon että nuo vuosien saatossa tehdyt isommat rakenteelliset toimet on kyllä takana. Tai ainakin joku on mennyt pieleen, jos sellaisia vielä nähdään.

15 tykkäystä