Osakesijoittaminen

Investor AB - Wallenbergien kruununjalokivi

Kannattaako Investoria ostaa mieluummin OST:lle vai AOT:lle? Yleensähän ulkomaisia firmoja, joiden tuotto-odotus nojaa pääasiassa osinkoon kannattaa ostaa AOT:lle verotussyistä, mutta miten tällaiset firmat, joissa tuotto-odotus on sekä arvonnousun että osinkojen varassa? (Investorin tapauksessa kai pääasiassa arvonnousun) Sijoitushorisontti on joka tapauksessa siellä +10v päässä.

Aot, koska:

  • ulkomaisen osingon Ruotsiin pidätetty 15 % lähdevero hyvitetään verotuksessa ja lisäksi vain 85 % osingosta on verotettavaa
  • hankintameno-olettama 40 % myyntihinnasta on 10 v omistuksen jälkeen käytettävissä
10 tykkäystä

Tuolla aiemmin puhuttiin, että Investorin “management cost” on luokkaa 0,10% NAV:sta. Jäin miettimään, voiko tuota tosiaan suoraan verrata rahastojen juokseviin kuluihin?

Voisiko siis sanoa, että Investor on kuin laadukkaasti hoidettu aktiivinen rahasto edullisen ETF:n kuluilla? :smiley:

8 tykkäystä

Juuri näin voi sanoa. :slight_smile: Hyvin on tuottanut.

21.7.2021

4 tykkäystä

Investorilla on alle 100 henkilön staabi, joka allokoi Investorin omia pääomasijoituksia ja erityisesti kampaa “omia miehiä” hallituksiin. He kertovat hallitusrekrytoinneista, että Investor omaa “ainutlaatuisen kontaktiverkoston”, jolla haalitaan hallituksiin ydinomistetun yhtiön toimialan parhaat tyypit. Ydinomistusten (13 yhtiötä, Atlas Copco suurimpana, mukana tämän hetken murheenkryyninä Wärre) hallituspaikat varmistetaan riittävällä omistuksella (tyypillisesti >10%) . Riittävän omistusosuuden tavoitteena on saada puheenjohtajuus, mielellään lisäksi rivijäsenen paikka hallituksessa. Joskus joudutaan tyytymään pelkkään rivijäsenen paikkaan.

Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg hoitaa yhteydet maan hallitukseen koko imperiumin edustajana. Kuvaavaa on hänen kertomuksensa 2020 yhtiökokousvideossa, miten hän oli päivittäin yhteydessä Ruotsin hallituksen edustajiin koskien koronaa niin Ruotsissa kuin maailmallakin. Hänen kauttaan Investorperhe sai tietää, mitä on tapahtumassa ja voi myös esittää kysymyksiä ja huolia valtiovallalle.

Minusta rahastoihin vertaaminen ontuu. Investor toimii OMISTAJANA, joka vaikuttaa omistuksiensa johtamiseen yhtiöiden hallituksien kautta!

Lisäksi Investorilla on pienyhtiökenttään sijoittava Patricia Industries, jota kai voi jollakin tavalla verrata pääomarahastoihin. Siihenkin Investor sijoittaa omia pääomiaan eikä haali mukanasijoittajia markkinoilta. Rahat ovat Wallenbergien omia rahoja suvun patriarkkojen muistosäätiöistä ymv viidessä polvessa. Ensimmäinen patriarkka tuli Slotlannista 1800 -luvun puolivälissä Ruotsiin ja perusti pankin (SEB -pankin alkuitu). Kun maan hallitus päätti 1910 -luvulla, että pankki ei voi omistaa yhtiöiden osakkeita, perustettiin Investor, jonne pankin osakeomistukset siirrettiin.

Suvun säätiöiden omistuksia hallinnoi sijoitustoimikunta, joka sijoittaa säätiöiden pääomia samoihin kohteisiin Investorin kanssa. Säätiöt käyttävät voittovarojaan tekniseen tutkimukseen Ruotsissa.

Meni vähän pitkäksi, mutta kertonee, miksi Ruotsissa on pääomia toisin kuin meillä.

25 tykkäystä