Investors House - Kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö

@Frans-Mikael_Rostedt haastatteli toimitusjohtaja Petri Roinista.

Aiheet:

00:00 Aloitus
00:15 Q3:n pääkohdat ja omien osakkeiden osto-ohjelma
01:45 Kiinteistö-segmentin kehitys
03:36 Palvelut-segmentin toimintaympäristö haastava
05:12 Markkinatilanne
06:13 Investointinäkymä


Tässä olisi vielä Fransin kommentit aamun tuloksesta. :slight_smile:

Investors House (IH) julkaisi aamulla vertailukautta vahvemman, mutta odotuksiamme heikomman Q3-tuloksen. Operatiivisesti molempien segmenttien tulos jäi ennusteistamme. Yhtiö toisti ohjeistuksensa ja Q3 huomioiden arvioimme tuloksen asettuvan nyt noin edellisvuoden tasolle. Yhtiön Q3-webcastia voi seurata täältä.

1 tykkäys

@Frans-Mikael_Rostedt on tehnyt uuden yhtiörapsan Investors Housesta. :slight_smile:

Investors Housen raportoitu tulos nousi Q3:lla hyvälle tasolle, mutta tulos jäi kuitenkin selkeästi korkealle viritetyistä odotuksistamme. Teimme ennustealituksen pohjalta lyhyen aikavälin negatiivisia ennustetarkistuksia, mutta hieman pidemmälle katsottaessa odotuksemme ovat ennallaan. Osakkeen arvostus näyttäytyy mielestämme edelleen houkuttelevana suhteessa lähivuosien tuloskasvunäkymään.

Raportista lainattua:

Lähivuosina paranevalla trendillä

Lähivuosien osalta odotamme IH:lta sekä operatiivisen että raportoidun tuloksen suhteen vahvistuvaa tuloskehitystä. Keskeisimmät ajurit ennustamamme tuloskasvun taustalla ovat Kukkulahankkeesta lähivuosina tuloutuvat arvonmuutokset sekä ensi vuodelle ennustamamme 15 MEUR:n kiinteistöhankinnat, joille pohjaa luo Q3:n vahva taseasema (omavaraisuusaste 63 %). Lisäksi Palvelutsegmentin hiljalleen parantuva tuloskunto tukee konsernin tuloskehitystä. IH:n raportoidussa tuloksessa tulee olemaan tulevina vuosina huomattavaa vaihtelua Kukkula-hankkeen arvonmuutosten ajoittumisista johtuen, mutta keskimäärin odotamme yhtiön yltävän vuosina 2023- 2026 noin 4,1 MEUR:n raportoituun tulokseen, mikä vastaa noin 11,5 % keskimääräistä ROE-tasoa. Osingon odotamme säilyvän lähivuosina kasvutrendillä ja odotamme yhtiön jatkavan osingon suhteen totuttua 0,02 euron vuotuista korotuslinjaa.

image

https://www.inderes.fi/fi/research/valmiina-hyotymaan-markkinan-mahdollisuuksista


Ja tässä vielä aamarikommentit:

1 tykkäys

Tässä on Henri Elon tekemä analyysi Investors Housesta. :slight_smile:

Investors Housen osakkeenomistajan kannalta on olennaista, että valtaosa konsernin ja osakkuusyhtiöiden saamista tuotoista on luonteeltaan jatkuvia, sopimusperusteisia tuottoja. Yhtiö raportoi nyt näiden tuottojen osuuden kaikista tuotoista. Tarkastelussa ei ole realisoitumattomat arvonmuutokset eivätkä kiinteistöjen myyntivoitot.

Alaotsikot:

  1. Kiinteistöt-segmentti erinomainen, Palvelut parantaa
  2. Jatkuvat tuotot lisäävät ennustettavuutta
  3. Hankekehitys ja kiinteistöalan lainamarkkinat ostajalle houkuttelevia
  4. Osingon kasvattamiselle on edellytyksiä
  5. Osakasarvoa omien osakkeiden ostolla

Lukiessa kannattaa huomioida:

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

1 tykkäys

Toimitusjohtaja Petri Roininen kertoi Investors Housesta sijoituskohteena. :slight_smile:

1 tykkäys

“Investors Housen hallitus on päättänyt aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman. Ohjelma alkaa aikaisintaan 14.11.2023. Ohjelmassa hankitaan enintään 70.000 osaketta ja se kestää enintään 14.2.2024 saakka. Hankittava määrä on maksimissaan 1,11 % yhtiön osakemäärästä.”

Olin tulossa kysymään tuosta omien osakkaiden osto-ohjelmasta mutta löysinkin vastauksen nopealla selauksella ja katselin samalla vähän noita ostomääriä päivittäin. Osakkeita ostettu n.500kpl/pvä. joka tämmöisellä nopealla matikalla olisi n.30000kpl. 14.2.2024 päättyvällä osto-ohjelmalla. Jossain vaiheessa pitää ruuvia kiristää tai tyytyä tuohon 30k.

OVV:lla pientä piristymistä (+6 %) vuokrauksessa viime vuoteen verrattuna ja kommenttien perusteella syksyyn verrattuna pirteämpää menoa. Asuntosektorin 2+2 näkemys, jossa eletään toista laskuvuotta on myös ennallaan.

3 tykkäystä

Tässä on Frans-Mikaelin ennakkokommentit, kun IH kertoo tuloksensa maanantaina. :slight_smile:

Investors House (IH) julkistaa Q4-tuloksensa maanantaina kello 8.30. Odotamme yhtiön operatiivisen tuloksen laskevan hieman vertailukaudesta ja raportoidun tuloksen painuvan pakkaselle tuottovaatimusten noususta johtuvien negatiivisten arvonmuutosten takia. Osingon osalta odotamme yhdeksättä vuotta putkeen kasvavaa osakekohtaista osinkoa. Ennusteemme odottavat vahvaa tulosohjeistusta, mutta ne pohjautuvat pitkälti kertaluonteisiin eriin ja ennustamaamme investointiin, joiden ennustaminen on vaikeaa ja onkin mahdollista, että yhtiö antaa ennustettamme konservatiivisemman ohjeistuksen. Raportissa päähuomiomme kiinnittyykin yhtiön antamaan ohjeistukseen sekä investointinäkymiä koskeviin kommentteihin.

1 tykkäys

No niin, huominen esitys viimeistely. Ma klo 13 aika raportoida osakkeenomistajille - seurattavissa Inderestv:ssä. Vastaan kaikkiin netin kautta esitettäviin kysymyksiin. Lämpimästi tervetuloa!

7 tykkäystä

@Frans-Mikael_Rostedt on antanut kommenttinsa aamun tuloksesta. :slight_smile:

Investors House (IH) julkisti aamulla odotuksiamme paremman Q4-tuloksen Kukkula-hankkeesta kirjattujen positiivisten arvonmuutoksien myötä, vaikka kiinteistöjen negatiivinen arvonmuutos oli odotuksiamme suurempi ja yhtiö alaskirjasi tytäryhtiön liikearvoa. Myös operatiivinen tulos kehittyi hieman odotuksiamme paremmin. Osinkoehdotus vastasi odotuksiamme ja toteutuessaan osakekohtainen osinko tulee kasvamaan yhdeksättä vuotta putkeen. Yhtiö ohjeistaa vuoden 2024 tuloksen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2023 tulos (3,5 MEUR), joka on vahva huomioiden vahva vertailukauden tulos ja jonkin verran odotuksiamme vahvempi. Yhtiön webcastia voi seurata täältä.

4 tykkäystä

Toimitusjohtaja Petri Roininen @Frans-Mikael_Rostedt :in haastattelussa! :blush:

8 tykkäystä

Tavoitteet saavutettu - mitä seuraavaksi oli hyvä kulma analyytikolta

11 tykkäystä

Lyytikko Fransin kommentit Investors Housen Q4:sta ja yhtiön tulevaisuudesta. :slight_smile:

Tässä jutussa käydään läpi mm. EPRA NAV.

3 tykkäystä

Tässä olisi vielä IH:n yhtiörapsa. :slight_smile: :gem:

Investors Housen Q4-tulos nousi odotuksiamme korkeammaksi Kukkula-hankkeen positiivisten käyvän arvon muutoksien tuella. Yhtiö ohjeistaa tuloksen pysyvän hyvällä vuoden 2023 tasolla, minkä myötä nostimme kuluvan vuoden tulosennusteitamme. Investors House on vahvan rahoitusasemansa myötä ostajan puolella pöytää ja arvioimme yhtiön aktivoituvan investoinneissa tänä vuonna. Osakkeen arvostus näyttäytyy mielestämme edelleen houkuttelevana suhteessa lähivuosien tuloskasvunäkymään ja Kukkula-hankkeen potentiaaliin.

image

2 tykkäystä

Tässä on Henri Elon analyysi Investors Housesta. :slight_smile:

”Tällä korkotasolla, rakennuskustannuksilla ja asunnon ostajien ostokyvyllä on vaikea aloittaa uusia kohteita”, toimitusjohtaja summaa. Positiivisena Roininen näkee ostovoiman todennäköisen elpymisen palkkojen noustessa ja inflaation hidastuessa vuoden 2023 aikana.

Alaotsikot:

  1. Investors Housen vuoden 2023 tulos
  2. Onnistuiko strategia?
  3. Tulevaisuus ja näkymät
  4. Yhteenveto

Huom.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

1 tykkäys

@Frans-Mikael_Rostedt ja kommentit siitä, miten Investors House ja Ovaro solmivat Kukkula-hankkeen vaiheen 2 ensimmäisen ison vuokrasopparin. :slight_smile:

3 tykkäystä

Fransin kommentit, kun IH jatkaa omien osakkeiden ostelua. :slight_smile:

2 tykkäystä

Ettei jää väärää kuvaa niin osto-ohjelma keskeytettiin ennenkuin ehti alkaakaan :sweat_smile:

5 tykkäystä

Kiitos @Critter1 Kerkesin itse nukkumaan ennen kuin peruutustiedote tuli pihalle. Mahtaisikohan siellä olla joku isompi investointi putkessa :thinking:

2 tykkäystä