Osakesijoittaminen

Lamor - Ympäristöratkaisuiden tuotteet ja palvelut

Nollakorkoaika ei tarkoita nollakorkoa yrityslainoissa. Korko määräytyy aina riskisyyden perusteella. Esimerkiksi Outkokummun lainojen korot ovat olleen yli viittä prosenttiyksikköä. Lisäksi Lamorin kokoisessa yhtiössä pääomistajien olisi todennäköisesti pitänyt laittaa vakuudeksi koko henkilökohtainen omaisuutensa. Monen mielestä tuollainen riskinotto ei olisi järkevää, vaan mieluummin valittaisiin hitaampi kasvu.

27 tykkäystä

Suurimmat valuutat ovat euro, taala ja erilaiset taalaliittännäiset valuutat. Taalariskiä suojataan tarpeen mukaan. Muiden valuutoiden vaikutus konsernitasolla on kohtalaisen maltillinen.

  1. Tässä kyseessä ei ole pelkästään raha, vaan myös taseen vakuuspotentiaali. Esitteessäkin on eritelty meidän takausvastuut eli tyypillisesti isoihin palvelusopimuksiin kuuluu 5 - 10 % työnaikainen takaus (performance guarantee) sekä julkisen sektorin asiakkaiden ennakkomaksuille täytyy myöskin antaa ennakkomaksutakuu. Tämä siis koskee kaikkia milestone-maksuja, jotka ajoittuvat ennen toimituksen lopullista hyväksyntää. Kuten taseesta voi nähdä, niin olemme käyttäneet aiemmin paljon myös vieraan pääoman ehtoista rahoitusta, mutta tase ei olisi kestänyt enää yhtään enempää vakuusmassaa.

  2. Emme ole öljy- tai vesialalla, vaan toimitamme ympäristöratkaisuja hyvin suurelle joukolle eri tyyppisiä asiakkaita. Vedenkäsittelyratkaisuissa, joka on meidän ratkaisualueista kaikkein tuorein, suurin osa asiakkaista on teollisella sektorilla ja tyypillisesti projekteissa on elementtejä eri tyyppisten vaarallisten jätteiden sekä jätevesien käsittelystä. Eli meidän liiketoiminnassa jäte- ja vedenkäsittelyratkaisut ovat tyypilliset osa kokonaisratkaisua. Meidän teknologiaportfolio on mielestäni kilpailukykyinen ja sitä pyritään kehittämään jatkuvasti.

Tähän viimeisimpään kysymykseen liittyy myös se kilpailuetu, jota olemme yrittäneet tuoda paljon esille, mutta paljon työtä on vielä edessä. Kun katsotaan ympäristöratkaisujen arvoketjua, niin meidän näkemys on, että suurin arvonlisä on nimenomaan ratkaisutoimittajalla, ei teknologiatoimittajalla. Ratkaisutoimittajalla on asiakkuudet, joka mahdollistaa liiketoiminnan skaalaamisen huomattavasti nopeammin ja halvemmalla kuin perinteisellä teknologiatoimittajalla. Ratkaisutoimittaja siis integroi eri teknologiatoimittajien ratkaisut yhdeksi kokonaisratkaisuksi, jonka toimittaa asiakkaalle. Meidän rakentamamme liiketoimintamallia voisi verrata paremmin Woltiin tai Amazoniin, mutta teollisella puolella, kuin esimerkiksi Vaisalaan. Lamorin vahvuus on globaali verkosto, jonka avulla pystymme toimittamaan ratkaisut asiakkaillemme heidän tarpeen mukaan ottaen huomioon toimintaympäristön asettamat haasteet. Toki meidät erottaa puhtaista alustayhtiöistä se, että me olemme lähteneet rakentamaan tätä liiketoimintamallia omiin teknologioihin pohjautuvien ratkaisujen päälle sekä luonnollisesti myös asiakkuuksien tyyppi. Näin ollen skaalautuminen on huomattavasti hitaampaa. Olemme nyt viimeiset viisi vuotta investoineet todella paljon meidän palvelukyvykkyyksien kehittämiseen, jotta isojen ratkaisutoimitusten voittaminen olisi mahdollista. Menestys viimeaikaisissa kilpailutuksissa on luonut meille paljon uskoa siihen, että valitsemamme strategia on oikea ja olemme luottavaisia siitä, että listautumisen tuomilla taloudellisilla resursseilla pystymme vieläkin parempaan tulevaisuudessa.

74 tykkäystä

Kiitos hyvistä vastauksista. Mainitsit että olette investoineet paljon palvelukyvykkyyksien kehittämiseen. Voisitko avata tätä vielä lisää, mitä tämä tarkoittaa käytännön tasolla yhtiönne toiminnassa?

Tilauskantanne on 10-kertaistunut tämän vuoden aikana 228 miljoonaan euroon. Paljonko pystytte ottamaan tilauksia vastaan ensi vuoden aikana ennen kuin rahoitus ym resurssien riittävyys tulee vastaan?

Lamorin tarjoamat palvelut koostuvat kolmesta eri palvelukategoriasta: öljyntorjunta, vedenkäsittely ja jätteiden käsittely. Miten liikevaihto jakautuu näiden kolmen kesken nyt ja miten arvioitte että se tulee jakautumaan lähivuosina?

14 tykkäystä

Iso kiitos kärsivällisistä vastauksista tarpeettoman provosoivasti ja epäkohteliaasti esitettyihin kysymyksiin. Vaikka pääosin anonyymillä foorumilla ollaankin, olisi mielestäni tärkeää muistaa, että toisella puolella ruutua on aina ihminen viestejä lukemassa.

43 tykkäystä

Puhun seuraavassa EU-alueen hankintakäytännöistä ja muilla toiminta-alueilla, joita en juurikaan tunne, pohdintani ei välttämättä päde kaikilta osin.

Julkisissa hankinnoissa on varsin yleistä, että vertailuperusteena käytetään kiinteää kokonaishintaa. Tämä kokonaishinta voidaan tilaajan niin halutessa sitoa tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluvaan määräluetteloon, jolloin yksikköhintoja sovelletaan määräluettelon määristä poikkeaviin lisä- ja muutostöihin. Tämä käytäntö rajaa valitun toimittajan riskiä.

Mikäli Lamor tekee ainoastaan yksikköhintaisia sopimuksia, niin arvattavasti se rajaa itsensä monien julkisten kilpailutusten ulkopuolelle. Näissä kun ei hinnoittelutavasta voi neuvotella samalla tavalla kuin yksityisten toimijoiden kanssa. Hankinta-ilmoituksessa ja tarjouspyynnössä määritellään, tehdäänkö sopimus kiinteällä kokonaishinnalla, yksikköhinnoin vai näiden yhdistelmänä.

@Mikaeli: Olisi mielenkiintoista kuulla, onko EU:n ulkopuolisilla alueilla käytäntö sama ja missä määrin tämä rajaa mahdollisuuksianne osallistua julkisiin kilpailutuksiin. Entäpä yksityisellä sektorilla, saatteko helposti neuvoteltua mahdollisuuden tehdä yksikköhintoihin perustuvan sopimuksen?

9 tykkäystä

Poimintoja Lamorin sivuilla olevasta esittelyvideosta:

Sivuliike perustettu yli 30 maahan, joten sivuliikkeiden perustamisesta ei tältä osin synny enää kuluja, vaan päästään skaalautumisvaiheeseen.

Asiakkaista 95% julkisen sektorin asiakkaita ja 5% yksityisen sektorin asiakkaita (tilanne syyskuu 2021)

Lamorin prosesseissa kiertotalous keskiössä.

Saudi-Arabialla 1000 miljardin dollarin budjetti turismin kehittämiseen, joten he haluavat tästä syystä myös puhdistaa Punaisen meren.

Lamorilla on patentoituja teknologioita.

Lamor tekee myös akkujen kierrätystä ja näkee tässä ison tulevaisuuden potentiaalin (liittyen jätteiden käsittely liiketoiminta-alueeseen)

Lamorin volyymistabilisoitu win-rate on 90% joka indikoi siitä, että projekteista olisi mahdollista pyytää parempaa hintaa. Omaan analyysi perustuen kysyisin jätetäänkö nyt rahaa pöydälle.

12 tykkäystä

“Lamorilla on patentoituja teknologioita.”

Onko jossakin näitä analysoitu, mitkä ovat esim. vesipuolen timantit

Nopealla haulla tuli esim.

A method and an apparatus for collecting oil from a surface of water

A method and a system for removal of oil under ice

Device for collecting oil

Purification device for removing impurities from the surface of water

2 tykkäystä

Kahden rahtialuksen törmäyksen seurauksena aluksista toinen on kääntynyt ympäri ja on uppoamaisillaan Itämerellä. Toivotaan todellakin, ettei hirveästi öljyä pääsisi mereen, erityisesti kun onnettomuuspaikka on lähellä rantaa. Jos tankit kuitenkin alkavat vuotaa, niin täälläkin on Lamorin puomit ja muu öljynkeräyskalusto kovalla käytöllä.

17 tykkäystä

Omistajat annin jälkeen.

13 tykkäystä

Isot pojat ulkomailta tyhjentäneet reilut 700k lappua (tämän päiväiset mukaan lukien)
Hallintarekisteröidyillä olisi vielä 1.6M, joten olisi tuolla vielä varaa painaa lisää lappua laitaan.

Täällä on ainakin pari itseä fiksumpaa liikenteessä.


edit. jos ei ole tuttu niin Coactor on Mika Heikkilän oma sijoitusfirma.

17 tykkäystä

Miesten sijoitusvarallisuuteen nähden toki hyvin pieniä omistuksia, mutta kertoo kuitenkin, että he näkevät jotain potentiaalia tässä keississä.

6 tykkäystä

Ehkä hekin ovat saaneet annista huomattavasti vähemmän osakkeita kuin ovat merkinneet?

1 tykkäys

Danske ilmoitti lopettaneensa vakauttamistoimenpiteet ja ostaneen reilulla 600k€. Carnegie ja ABG jatkavat vielä pienellä volyymilla annista saatujen osakkeiden myymistä tappiolla, mutta muut välittäjät ovat olleet netto-ostajia. Piensijoittajat ovat lisänneet paljon annin jälkeen nettomääräisesti.

11 tykkäystä

Pahoittelut ensinnäkin tavallista huonommasta vasteajasta, mutta nämä joulunalusviikot ovat yleensä melko haipakkaa.

Palvelukyvykkyyksien kehittäminen on tarkoittanut meille investointeja organisaatioon ja erityisesti sen tekniseen kyvykkyyteen. Olemme rekrytoineet ihmisiä etupainoitteisesti sekä luoneet globaalin tukifunktion, jonka avulla olemme pystyneet vastaamaan entistä suurempiin tarjouspyyntöihin. Yhteen isoon kansainväliseen tenderiin osallistuminen on tuhansien miestyötuntien projekti ja maksaa erittäin paljon. Lisäksi riittävä in-house HSSEQ-osaamista niissä ei ole mitään edellytyksiä pärjätä.

Kysymykseen nykyisen rahoitusrakenteen kantokyvystä on vaikea antaa tarkkaa kuvaa. Kääntäisin sen toisinpäin ja toteaisin, että aiemmalla rahoitusrakenteella emme olisi pystyneet ottamaan, hieman karrikoiden, yhtään uutta laajaa tilausta sisään. Palveluliiketoiminnan laajentaminen vaatii kohtalaisen tukevaa tasetta, sillä isojen projektien takausvastuut ovat merkittäviä. Esitteestä löytyy tarkka erittely esimerkiksi meidän nykyisistä takausvastuista. Vahvempi rahoitusrakenne mahdollistaa myös ihan eri tavalla velkainstrumenttien käytön

Emme raportoi liiketoiminta-alueiden liikevaihtoa/kannattavuutta, vaan ainoastaan palvelu- vs laitemyynti. Kuten IPO-materiaalissamme toimme esiin, niin öljyntorjuntaliiketoimintamarkkinan oletetaan kasvavan kokonaisuudessaan hitaamminen kuin jätteenkäsittely, maaperänkunnostus ja vedenkäsittely.

Meidän oma IPR-salkku on vahvasti öljyntorjuntalaitevetoinen. Veden- ja jätteenkäsittelypuolella meillä on molemmissa laaja tuoteportfolio, mutta siinä nojataan pitkälti kumppaneiden IPR:iin. Meidän osaaminen on nimenomaan asiakkaan haasteiden ja prosessien ymmärtäminen, niihin sopivien teknologioiden valinta ja optimointi sekä kokonaisratkaisun toimittaminen.

49 tykkäystä

Meidän Saudi-projektista kuulumisia verkkosivulla.

41 tykkäystä

Toimisto Norjaan…

18 tykkäystä

Business Finland on julkaissut tänään yhteenvedon kehityshankkeesta, johon Lamor on osallistunut yhdessä muiden suomalaisten cleantech-yhtiöiden kanssa.

18 tykkäystä

Nomad on muuten hävinnyt kokonaan 100:n suurimman omistajan listalta. Mielenkiintoista olisi tietää, miksi on näin nopeasti päätetty irtautua, vaikka kurssi on tullut vain alas antihinnasta, eikä yhtiöstä ole muutenkaan kuulunut negatiivisia signaaleja.

Muuten ei mitään kovin merkittäviä huomioita viimeisimmästä omistajalistauksesta. Pari-kolme yksittäistä suht isoa henkilöomistajaa on keventänyt aika reilusti (40-60 % omistuksesta), mutta vaikea sanoa, mikä näissäkin on ollut taustalla.

6 tykkäystä

Onneksi meitä uusia henkilöomistajiakin on mahtunut mukaan 100:n suurimman omistajan listalle. :upside_down_face:

7 tykkäystä

Lähes varmasti Nomad ja kumppanit olivat pikavoittojen perässä Ipossa mukana, mutta vihkoon meni ja myivät lähes kaiken tappiolla pois.

7 tykkäystä