Pallas Air ( ennen Lifa Air)

Tämä olettaen, että merkintäoikeuksia jaettaisiin suurin valtuutettu määrä. Eiköhän pian saada lisää tietoa annin ehdoista. Laimennusvaikutus on näillä näkymin kuitenkin merkittävä, joten toivottavasti sijoittajat eivät ainakaan jäisi merkintäoikeuksien päälle istumaan, jolloin oikeudet erääntyisivät arvottomina.

3 tykkäystä

Tässä yhtiössä käänteitä riittää. Ei mukana tahdo pysyä :nerd_face: :cowboy_hat_face:

4 tykkäystä

Alla vielä omat pohdinnat aiheeseen liittyen. Näkisin, että johtoryhmän ravistelu voi tehdä yhtiölle historiallinen suorittaminen huomioiden hyvää. Antiahan tässä vielä suunnitellaan, mutta kun tasetta on vahvistettu ja Genano Lifa Air -fuusion synergioita toivottavasti saadaan ulosmitattua, voi ainekset tuloskäänteelle olla kasassa.

5 tykkäystä

Tässä on Thomaksen ennakkokommentit, kun Pallas Air julkaisee H2-tulokset torstaina.:slight_smile:

Pallas Air julkistaa H2-raporttinsa torstaina. Raportti on ensimmäinen Lifa Airin ja Genanon fuusion ja johdon vaihdoksen jälkeen, mikä tekee siitä erityisen kiinnostavan. Odotamme fuusion tuoneen merkittävää kasvua vertailukaudesta, mutta huomiomme kiinnittyy etenkin tuloskäänteeseen ja johdon kommentteihin sen edistämiseen liittyen.

1 tykkäys

Pallas Airin tilinpäätös viivästyy, mutta se julkaistaa viimeistään 28.3. :cowboy_hat_face:

4 tykkäystä

Yhtiön vanhasta johdosta on alkanut rikostutkinta.

14 tykkäystä

Tästä tuleekin mielenkiintoinen esimerkkicase siitä, miten paljon IPO:n yhteydessä voi antaa “luovan positiivista” ennustetta ja milä seurauksilla. Toivon todella, että tästä tehdään varoittava esimerkki, sen verran pahalle tämä Mäkipäiden kikkailu tässä väkisinkin on näyttänyt.

Jos joku ei tiedä, mihin tämä liittynee, niin taustoja näissä viesteissä:

8 tykkäystä

Lifa Airin neuvonantajana listautumisannissa ja sen jälkeen on Aktia Alexander Corporate Finance Oy. Heiltä olisi hyvä saada julkinen lausunto asiasta. Luulin, että faktat tarkistetaan heillä ja kuraa ei päästetä läpi. Onko Aktian arviointiprosessi epäonnistunut Lifa Airin kohdalla. Tai sitten vain laitettu silmät kiinni ja päästetty Lifa seulasta läpi, jotta saadaan listautumisesta laskutettua hyvä palkkio. Neuvonannon kk-lasku juoksee tälläkin hetkellä.

Ei hyvä. Kyllä tässä neuvonantajankin maine on tahrittu. Mainetta on menetetty enemmän kuin mitä palkkioina ovat laskuttaneet. Liikevaihto oli syöksykierteessä ja tappioita kellotettiin samaan aikaan kun listautumisannissa hehkutettiin valoisaa tulevaisuutta. Jos on seurannut Lifa Airia tarkemmin, tiedossa on muitakin kyseenalaisia asioita, joista ainakin osa on tässä viestiketjussa mainittu vähintään pintapuolisesti.

Piensijoittajan näkökulmasta: Listautumisannissa kerrottuihin asioihin et voi siis luottaa ja totuutta voi vääristää listautumisesityksessä jättämällä kertomatta tiettyjä asioita ja valitsemalla esim. liikevaihtokäppyröistä sellaiset aikajaksot, että sen hetkisestä liikevaihdosta ja tuloksentekokyvystä saa täysin väärän kuvan. Listautumisesitteen loppuun sitten laitetaan 100 yleisluonteista riskivaraumaa, joissa sanotaan, että mikään edellä mainittu ei ehkä ole totta jos tapahtuu asia x tai y myöhemmin.

Yhtiön aiempi hallitus erosi välittömästi aiemmin, tässä varmasti syy sille, näkivät, että tällä touhulla poliisikuulustelu on edessä jossain vaiheessa. Tulee tuomio tai vähintään henkilökohtainen maine menee. Eivät halua olla enää näissä kuvioissa mukana.

8 tykkäystä

Tuo ”muunnellun totuuden” kertominen tuntuu olleen laajempikin ilmiö IPO-huumassa.

Jaksan edelleen ihmetellä, miten Modulightin käänteentekevät alaskirjaukset myyntisaamisiin ja nousujohteiseen liikevaihtoon kirjattuna menevät läpi, kun ensimmäinen pörssiyhtiönä julkaistu raportti kertoo aivan toista…

6 tykkäystä

Tässä on Thomaksen kommentit Pallas Airin uudesta strategiasta ja uusista taloudellisista tavoitteista.

Pallas Airin uusi strategia rakentuu ilmanpuhdistimien, energiatehokkaiden ratkaisujen ja ilmanvaihtohygieniatuotteiden ympärille. Lähivuosina yhtiö keskittyy kannattavuuskäänteen saavuttamiseksi, mutta yhtiö tavoittelee myös merkittävää kasvua vuoteen 2028 mennessä. Asetettu keskipitkän aikavälin liikevaihtotavoite on selvästi ennusteidemme yläpuolella, mutta tavoite on tarkoitus saavuttaa orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun yhdistelmällä eikä se näin ollen ole suoraan vertailukelpoinen ennusteidemme kanssa.

2 tykkäystä

Tässä on Thomaksen kommentit Pallas Airin H2:sta.

1 tykkäys

Osakkeenomistajille tulee mahdollisuus moninkertaiseen määrään osakkeita, sillä 5 meur annin jälkeen uudet osakkeet edustaisivat 94% osuutta. Rentot luvanneet 40%.
Mm erääntyneitä ostoja ja toukokuussa erääntyvälaina, yht 2 meur, tarkoitus hoitaa ja strategiaa ja yleistä likvidideettiä.

Sisäpiiritieto: Pallas Airin hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja julkaisee sen ehdot ja perustietoasiakirjan Sisäpiiritieto: Pallas Airin hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja julkaisee sen ehdot ja perustietoasiakirjan | Kauppalehti

1 tykkäys

Pallas Airin ja sen tytäryrityksen Genanon tilanne. Viimeaikaiset tiedot ovat herättäneet huoleni siitä, mitä tapahtuu yrityksen sisällä. On tullut ilmi, että Genano on solminut leasing-sopimuksia, joissa se on saanut palvelutulot useiksi vuosiksi eteenpäin, mikä on kasvattanut yrityksen liikevaihtoa merkittävästi. Samalla kuitenkin palvelukustannukset ovat edessä.

Nyt, kun tämä käytäntö on paljastettu ja rahoitusyhtiö on puuttunut tilanteeseen, Genano joutunut lopettamaan tämän liiketoimintamallin (Oikeasti ei olisi edes mahdollista näin tehdä, palvelu kun ei ole leasattava), mikä todennäköisesti vaikuttaa negatiivisesti sen liikevaihtoon. Lisäksi yrityksen on käsiteltävä useiden vuosien palvelukustannuksia, joita ei ole vielä suoritettu ja jotka tulevat maksamaan yritykselle rahaa.

Osakkeenomistajana ja sijoittajana olen huolissani siitä, miten tämä tilanne vaikuttaa Pallas Airiin kokonaisuutena. Toivon, että yritys toimii avoimesti ja läpinäkyvästi tämän kysymyksen käsittelyssä ja selvittää, miten nämä tulot on kirjattu kirjanpitoon. Olen myös kiinnostunut kuulemaan, mitä toimenpiteitä yritys aikoo toteuttaa tämän liiketoimintakäytännön taloudellisten vaikutusten hallitsemiseksi ennen kun tähän lisää raha laitaa, koska nyt on lian monta punaista lippua tangossa?

3 tykkäystä

Uusi tieto minulle tuo leasingviritelmä. Tässä sijoituscasessa on ollut punaisia lippuja lipputangossa listautumisesta lähtien. Punaiset varoitusvalot vilkkuneet myös kirkkaana. Yleisohjeena sanoisin, että mitään yhtiön viestintää ei tule lähtökohtaisesti uskoa sanatarkasti. Lisätietoja voi tietysti pyytää, mutta on kuulijan vastuulla suodattaa tämä informaatio. Tähän mennessä jos on uskonut kuulemiaan selityksiä, ohjeistuksia ja ennustuksia, oma osakesijoitus on mennyt pahasti miinukselle.

1 tykkäys

Genano on harjoittanut epäeettistä liiketoimintaa useiden vuosien ajan, jossa he ovat salanneet rahoitusyhtiöltä tiedon siitä, että leasing-sopimukset sisältävät myös huoltopalvelun. Tämä on johtanut siihen, että Genano on saanut tuloja palveluista samalla kun heillä on edelleen velvoite suorittaa palvelut asiakkailleen. Tämä voidaan nähdä petoksena rahoitusyhtiötä kohtaan ja se voi mahdollisesti johtaa oikeudellisiin seurauksiin.

Minusta on huolestuttavaa, että Mikael Rentto, Pallas Airin hallituksen puheenjohtaja ja entinen Genanon omistaja sekä TJ, ei ole toiminut muuttaakseen näitä epäeettisiä liiketoimintatapoja, vaikka hänelle kerrottiin niistä jo vuonna 2021 (Minä toin tämän asian esille hänelle että näin emme voi toimia). Rentto on myös aiemmin ollut mukana harmaalla alueella liiketoimissa, kuten Panama-papereiden tapauksessa, ilman että hän kommentoi tai ottaa vastuuta toiminnastaan. Nytkin vaikka tiesivät hyvin että tämä toimintapa on väärin, sitä on jatkettu sitä tästä huolimatta kerto kyllä aika paljon miksi näin ollaan tehty, ja se johtuu siitä että kun liikevaihto putoa niin kovaa, niin muuttamalla toimintatapa häviä vielä noin n.30-40% liikevaihdosta (arvio) Nyt kun toiminta lopetettiin rahoitusyhtiön toimesta tämä on ollut varmaan kova paikka yhtiölle joka näkyy viimeisen vuoden numeroissa, joten tämä 5 miljoona mitä tänne nyt otettaan ei potki pitkälle.

Heillä on jo merkittäviä lyhytaikaisia velkoja ja tulevia huoltokuluja, jotka eivät ole kirjattu oikein. Heidän pääasiallinen tuotteensa on vuodelta 2015, ja he vuokraavat vanhoja laitteita ilman että asiakkaille kerrotaan tästä. On selvää, että Genanon (Pallas Airin) liiketoimintakäytännöt ovat epävarmoja ja voivat harhauttaa asiakkaita ja sijoittajia, joten nämä seikat mitkä olen itse asiassa pyytänyt selvitystä osakeomistajan roolissa hallitukselta saamatta vastausta minun pyyntöni.

12 tykkäystä

Saimme jälleen Joakimilta viestin toivoen, että me ratkaisemme tämän. Muutama kommentti liittyen tuohon viestiin.

Menemättä tarkemmin meidän nykyiseen tapaan toimia Genanon kanssa, Toimintatapa on muuttunut edellisestä ja nyt huollot käsitellään oikein. Näin ollen vertaaminen tähän teidän tapaukseen on tarpeetonta. Tärkeä viesti siis on, että toiminta ei jatku tällaisenaan. Muuten en halua ottaa kantaa meidän yhteistyöhön ja sen eri vaiheisiin.

Meillä on ollut leasingsopimus teidän kanssa. (Tosin, kuten on myöhemmin meille selvinnyt, teillä oli erikseen huoltosopimus liittyen huoltoihin, jotka oli sisällytetty tähän sopimukseen meidän tietämättä.

Asiakas tehnyt reklamaation, mutta Genano ei ottaa mintään vastuuta näistä kun tietää että kynnys mennä keräjille on niin suuri! No tässä nyt ihan selvästi esille se mitä yritin sanoa niille jo vuonna 2021, näin businesta ei tehdä, se puree takaisin! Alkuteksti oli rahoitusyhtiön lähettämä viestin asiakkaalle joka joutunut tästä kärsimään kovasti. Eikä ole sitten ainut asiakas jolla on tällainen sopimus!

1 tykkäys

Kenkäteolllisuuden kasvatti (Homma kun jatkuu samaan tyyliin, kultalusikkalla saatu rahat, ja ollaan heti mestari business mies, kun totuus on epärehelista toimintatapa)

Hyvinkäällä syntyneellä Timo Mikael Rentolla on Panaman papereiden mukaan kaksi vuonna 2011 perustettua veroparatiisiyritystä Brittiläisillä Neitsytsaarilla. Yhtiöiden nimet ovat Cyrus Limited ja Beijing Fin RT Science & Technology co Ltd.

Nykyään Britanniassa asuva mutta Suomessa yrittäjänä toimiva Rentto kertoi Mossack Fonsecalle, että Cyrus Limited -yrityksellä on toimintaa etenkin Englannin kanaalissa sijaitsevalla Guernseyn saarella. Yhtiön tarkoituksena on “varojen ylläpitäminen”.

Mossack Fonsecan kysymykseen varojen alkuperästä Rentto vastaa, että kyseessä on henkilökohtaiset säästöt, jotka ovat peräisin suomalaisesta Reka Oy:n kenkätehtaasta.

Rentto on tunnettu suomalainen kenkätehtailijaperhe. Suvun historia alalla ulottuu aina 1800-luvulle asti. Kun Hyvinkään kenkätehdas lopetettiin vuonna 1990, konserni keskittyi kaapelien valmistukseen. Rentto-konsernin nimi muuttui Reka Oy:ksi 1989.

Mikael Rentto on mukana lukuisissa suomalaisyrityksissä. Joulukuussa 2011 yksi hänen johtamastaan suomalaisyrityksestä, jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistaja Gese International Oy, asetettiin konkurssiin. Muutama kuukausi ennen konkurssia Mikael Rentto oli perustanut molemmat veroparatiisiyrityksensä Mossack Fonsecan kautta.

Gese Internationalin konkurssipesän asiakirjoista selviää, että suurimmat velkojat ovat valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera sekä Danske Bank. Yhtiö sai vuosina 1999–2013 valtiontukea Tekesiltä ja työ- ja elinkeinoministeriöltä yhteensä 340 000 euroa.

Sen lisäksi Tekes on myöntänyt Gese Internationalille lainaa 210 000 euroa. Tämä käy ilmi MOT:nyritystukitietokannasta.

Mikael Rentto ei ole vastannut MOT:n lukuisiin yhteydenottopyyntöihin.

2 tykkäystä

Onko tästä väitteestä osoittaa mitään järeämpää mustana valkoiselle? Jos olisi, noita olisi varmaankin tutkittu ja siitä tehty johtopäätöksiä? Yhtiöistä voi nostaa epäilyksiä, mutta olisi toisaalta harmillista, jos täällä huudellaan random syytöksiä. Sisäpiiritietoa ei tietenkään myöskään saa käyttää, jos sellaista olisi. :smiley:

Foorumilla saa ja pitää keskustella kriittisesti yhtiöistä, mutta samalla väitteille pitäisi löytyä faktapohjaa. Samalla ne pitäisi tuoda oikeaan kontekstiin: jos sinulla on jotain henkilökohtaista kärhämää yhtiön kanssa (mihin nettisivusikin viittaa…), ei tämä ehkäpä ole oikea paikka avautua siitä.

Yhtiön tuore listautumisesite on vuorattu riskeillä (kuten ne siis aina on), mutta tuohon viittavaa ei ainakaan omaan harjaantumattomaan silmään osu.

Esite ja matskut löytyvät täältä:

6 tykkäystä

Hei Verner,

Haluan selventää, että tässä foorumilla jakamani kommentit liittyvät tietenkin asioihin, joita mielestäni yritys ei ole hoitanut oikein, ei minua eikä rahoitusyhtiötä kohtaan. Vuonna 2021 otin nämä asiat esille johdon kanssa, mutta sen sijaan että muuttaisivat toimintatapaansa, mikä tarkoittaa sitä, että heidän tapansa toimia asiakkaiden kanssa, kuten he ovat tehneet jo pitkään, tarkoittaa suoraan sitä, että heidän on tehtävä petos rahoitusyhtiötä kohtaan ja asetettava asiakkaat riskialttiiseen tilanteeseen, mistä kieltäydyin. Nyt, kun tämä menettely on tullut rahoitusyhtiön tietoon, he ovat menettäneet oikeuden jatkaa liiketoimia tällä tavalla. (Sitä mahdollisuutta ei ole ikinä edes ollut) Tässä liitteenä saat vastauksen rahoitusyhtiöltä:

“Menemättä tarkemmin meidän nykyiseen tapaan toimia Genanon kanssa, toimintatapa on muuttunut edellisestä ja nyt huollot käsitellään oikein. Näin ollen vertaaminen tähän teidän tapaukseen on tarpeetonta. Tärkeä viesti siis on, että toiminta ei jatku tällaisenaan. Muuten en halua ottaa kantaa meidän yhteistyöhön ja sen eri vaiheisiin.”

Voi hyvinkin olla ettei tämä ole oikea foruumi, mutta voi olla hyvää että jos tähän halua laitaa raha, niin ainakin tietää mitän toiminta on, ja miten suhtaudutaan liikekumpaniin sekä asiakkaisiin?? NÄIN EI VAAN TOIMITA ASIAKKAITA KOHTAAN.

4 tykkäystä

Osakeantiesitteen nopeasti selasin läpi, kopiona pieni pätkä riskit-kohdasta. Näin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja (poika ja isä) ovat “huolehtineet” siitä, että pienosakkeenomistajien etu varmistetaan. Jos joku ihmettelee, että miksi tai kuka imuroi firman kassaa tyhjäksi, vastauksia voi etsiä alapuolelta. Tätä itse pelkäsin aiemmin, alla tämä nyt vahvistettu:

“Yhtiön entinen hallituksen puheenjohtaja Eppu Mäkipää on 3.5.2023 allekirjoittanut ilman
hallituksen käsittelyä ja hyväksyntää Yhtiön puolesta Vesa Mäkipään samana päivänä hank-
kiman lähipiiriyhtiön Lifa Air Middle East FZCO:n kanssa määräaikaisen konsulttisopimuk-
sen, jonka Yhtiön hallitus on katsonut pätemättömäksi. Yhtiö on suorittanut Mäkipäälle kon-
sulttisopimukseen perustuvia maksuja yhteensä noin 160 000 euroa, joita Yhtiö perii takaisin
Mäkipäältä. Vesa Mäkipää puolestaan vaatii päättyneeseen toimitusjohtajasopimukseensa liit-
tyen Yhtiöltä noin 340 000 euroa. Ei voida poissulkea sitä, että Yhtiölle aiheutuu konsulttiso-
pimusta ja toimitusjohtajasopimusta koskevista erimielisyyksistä selvittely- ja oikeudenkäyn-
tikuluja, maksuvelvoitteita tai muita haitallisia seuraamuksia.”

Muita huomioita esitteen lukemisen jälkeen:

  • Firman rahaa on paljon kiinni suojamaskeissa, joita ei ole saatu myytyä varastosta ulos kun asiakkaat eivät osta. Näissä päiväys menossa umpeen jossain vaiheessa. Kiire on myydä tai muuten menevät jossain vaiheessa roskikseen tai lähes nollahintaisena jonnekin varmuusvarastoon uutta korona-aaltoa odottamaan hätävaraksi.

  • Saadaanko firmaan pätevää hallitusta, joka vahtii pienosakkeenomistajien etua. Jokainen hallitusjäsenyyttä pohtiva varmaan tutustuu firman aiempiin tapahtumiin ja päättelee tästä, että ehkä sittenkin jätän väliin, parempia vaihtoehtoja omalle työajalle on tarjolla.

12 tykkäystä