Osakesijoittaminen

Pexip [NO] – Voimakasta SaaS-kasvua horisontissa

Tervehdys. Sain inspiraation avata ketjun Pexip Holdingille kun luin @AktieEntreprenören Twitteriin linkkaaman analyysin yhtiöstä. Yhtiö listautui Oslon pörssiin toukokuussa 2020 käynnisti tämän myötä uuden vaiheen kasvustrategiassaan. Yhtiö julkaisi myös tänään hyvän Q4 2020 raportin. Luulen että tämän kasvuyhtiön luvut voivat kiinnostaa muitakin foorumilaisia. Jos sinulla ei ole aikaa käydä koko postausta läpi, niin listasin alle lyhyen yhteenvedon keissin pääkohdista, riskeistä sekä linkit eri lähteisiin.

PÄÄKOHDAT

 • Videoneuvotteluratkaisuja tarjoava SaaS-yhtiö, liikevaihdosta 97% (Q4 2020 82 MUSD) on toistuvaa SaaS-liikevaihtoa (ARR).
 • SaaS-liikevaihto kasvanut vuosittain keskimäärin 70% (CAGR) jaksolla 2013-2020
 • Yhtiöllä vahva träkki kannattavasta kasvusta (EBITDA n. 25% tasolla) mikä rahoitettu pääosin omalla kassavirralla
 • Pexipin palvelut ovat arvostettuja ja yhtiö saa tämän takia hyvin pidettyä kiinni asiakkaistaan (Churn ~ 8% ja NRR ~100% tasolla historiallisesti)
 • Yhtiö on juuri laittanut käyntiin voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun tähtäävään strategiansa ja pyrkii annista saaduilla varoilla kasvattamaan SaaS-liikevaihtoa 300 MUSD vuoteen 2024 mennessä. Tämä tarkoittaisi n. 3,5-kertaista liikevaihtoa vuoteen 2020 verrattuna. Q3 2020 vuosikatsauksen esityksessä tätä tavoitetta aikaistettiin 2025 → 2024
 • Yhtiötä hinnoitellaan selkeällä alennuksella suhteessa pohjoismaiseen verrokkiryhmään EV/S kertoimella mitattuna (13,5 vuoden 2020 liikevaihdolla laskettuna)
 • Jos yrityksen kasvustrategian tavoitteisiin päästään vuoteen 2025 mennessä (SaaS-liikevaihto 300 MUSD, >25% EBITDA) niin osakkeessa on huomattavaa nousuvaraa

AVAINKYSYMYKSET/RISKIT

 • Pystyykö Pexip haastamaan kolme teknologiajättiä videoneuvotteluratkaisujen markkinoilla (Microsoft, Google, Cisco)?
 • Onko yhtiön viimeaikainen voimakas kasvu ollut vain tilapäinen Koronasta johtuva spurtti vai onko kyseessä rakenteellinen trendi?
 • Miten yhtiön kunnianhimoinen 2025 kasvustrategia onnistuu?
 • Tuleeko markkinoille uutta teknologiaa, joka haastaa yhtiön vahvaa positiota?

LINKIT
image

Antiesite:

Q3 2020 osavuosikatsauksen esitys:

Q4 2020 osavuosikatsauksen esitys:
https://www.pexip.com/hubfs/Pexip%20Quarterly%20Presentation%20Q4%202020%20(1).pdf
Yhtiön perustiedot:

@AktieEntreprenören analyysi Helmikuulta 2021:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YLEISTÄ TIETOA

Pexip on globaali teknologiayhtiö, joka tarjoaa videoneuvottelratkaisuita sekä digitaalisen infrastruktuurin. Yhtiö tarjoaa joustavia käyttöönottomalleja, jotka vaihtelevat palveluna tarjotusta pilvipohjaisesta alustasta itsepalveluratkaisuun joko paikan päällä tai missä tahansa pilviympäristössä. Ratkaisut toimitetaan toistuvana tilauspohjaisena mallina (SaaS) mikä tekee tulovirroista tasaisia ja sitä kautta myös hyvin ennustettavia. Yhtiö erottuu muista toimittajista tarjoamalla käyttäjille mahdollisuuden osallistua samaan kokoukseen järjestelmillä ja laitteistoilla, jotka ei muuten ole yhteensopivia toistensa kanssa. Pexip on hiljattain saanut korkeimmat NPS pisteet 17 suurimman videoneuvotteluratkaisujen toimittajan vertailussa, mikä antaa positiivisen signaalin palveluiden laadusta ja asiakkaiden pysyvyydestä.

image

Yhtiön palvelut lyhykäisyydessään:

Pexip Meetings – Videoneuvottelualusta korkeilla toiminnallisuuksilla (tekoäly ja rajaton skaalautuvuus)
Pexip Room – Videoneuvottelulaitteisto kokoushuoneisiin. Yhtiö on juuri julkistanut merkittävän yhteistyösopimuksen Logitechin kanssa parantaakseen videoneuvotteluhuoneiden ominaisuuksia.
Infrastruktuuri videokonferensseille – Infra joka on pitkälti muokattavissa yrityksen nykyisiin ja tuleviin videokokousjärjestelmiin. Mahdollisuus yhdistää videokonferenssilaitteita, jotka eivät muuten ole yhteensopivia toistensa kanssa.
Pexip for Microsoft ja Google Meets – Mahdollistaa liittymisen Google Meets, Teams- ja Skype -kokouksiin eri toimijoiden laitteilla.

Pexip on siis Googlen ja Microsoftin sertifioitu kumppani, joka mahdollistaa yhteentoimivuuden eri teknologioiden välillä. Yhtiö on yksi kolmesta maailmassa, joka tarjoaa yhteentoimivuuden Microsoft Teamsin kanssa, ja ainoa maailmassa, joka tarjoaa sen Google Meetin kanssa.

Yhtiöllä on todella vakuuttava asiakaslista: sillä on 20% Global Fortune 50 -yrityksistä ja 15% Fortune 500 -listan yhtiöstä asiakkainaan. Yhtiön asiakkaista suurin osa on suuryrityksiä tai yrityksiä joilla on korkeat turvallisuusvaatimukset videoneuvotteluratkaisuiden osalta. Mielestäni tämä kertoo että yhtiön ratkaisut ovat korkealaatuisia, yhtiöllä on vahva hinnoitteluvoima sekä hyvät lähtökohdat voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun.

image

Pexip myy ratkaisuitaan globaalin jälleenmyyjäverkoston kautta, sisältäen 300 kumppania 75 maassa. Yhtiöllä on yli 3400 asiakasyritystä, joiden pääkonttori on 73 maassa ja käyttäjiä 190 maassa.

Nykyinen Pexip muodostui 2019 fuusiossa, jossa videoinfrastruktuuriin erikoistunut Pexip (perustettu vuonna 2012) ja pilvivideopalvelujen tarjoaja Videxio (perustettu vuonna 2011) yhdistyivät. Molempien yritysten perustajat ovat omien toimialojensa konkareita. Alla lyhyt tiivistelmä yhtiön historiasta.

image

MARKKINA JA KILPAILIJAT

-Wainhouse research arvioi yhtiön core markkinan kasvavan keskimäärin 20% (CAGR) vuositahtia 19 MRD USDiin vuosina 2018-2023 (tästä arviosta voisi varmaan löytyä päivitetty luku).

-Tulevaisuudessa yhtiöllä on mielenkiintoisia mahdollisuuksia B2C markkinoilla esim. videotapaamisten yleistyessä terveydenhuollossa. Tämän markkinan oletetaan kasvavan 23% (CAGR) vuositahtia 267 MRD USDiin vuoteen 2026 mennessä. Yhtiö kertoikin juuri Q4 2020 esityksessään uudesta yhteistyökumppanistaan Epicistä, jolla on 250 miljoonaa asiakasta heidän potilastietojärjestelmässään. Koen että tässä yhteistyössä on valtava potentiaali.

-Oma arvioni on että potentiaalinen markkina (TAM) ei ainakaan tule loppumaan kesken yhtiöllä. Kasvun mahdollinen hidastuminen tulee johtumaan yhtiön omasta heikosta suorittamisesta tai kilpailijan mullistavasta teknologiasta.

-Pääkilpailijat: Cisco, Zoom, BlueJeans, Microsoft, Google. Antiesitteen sivulla 45 napakka tiivistys pääkilpailijoista ja heidän tuotteistaan.

image
image

KILPAILUEDUT (MIKSI ASIAKKAAT VALITSEVAT PEXIPIN?)

 • Kilpailijoita paremmat turvallisuusominaisuudet. Yhtiö kertoi juuri Q3 2020 esityksessään saaneensa NASAn ja USNORTHCOM:n (Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen asevoimien sotatoimialueen päämaja) asiakkaikseen. Nämä ovat organisaatioita jotka varmasti priorisoivat turvallisuutta videokokousratkaisujen valinnassa.

 • Paras yhteensopivuus eri valmistajien ratkaisuiden välillä. Pexip kiteyttää hyvin blogitekstissään miksi eri ratkaisuiden yhteensopivuus on ensisijaisen tärkeää - kokoustamisen pitää olla mahdollisimman helppoa. ”…What John sees is a screen, a camera, and some kind input device like a remote control or a touch panel. He doesn’t care about the technology, the provider, or what kind of meeting it is. He cares about closing that deal, helping that customer, or hiring that new employee.”

image

 • Joustavat käyttöönottomahdollisuudet, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää Pexipiä palveluna tai ottaa sen itse isännöityyn ratkaisuun joko paikan päällä tai missä tahansa pilviympäristössä, kuten Microsoft Azure, Google Cloud tai Amazon Web Services. Tuote on myös erittäin mukautuva asiakkaan tarpeisiin. Yhtiöllä on avoin API, jonka avulla asiakkaat voivat kehittää toiminnallisuuksia järjestelmän ympärille aivan kuten he itse haluavat.

image

 • Asiakkaiden korkea pysyvyys Asiakkaat jotka valitsevat Pexipin, pysyvät myös pitkään asiakkaina (tämä on ehkä lopputulema kolmesta ensimmäisestä kohdasta).

TALOUDELLISET TIEDOT JA TAVOITTEET

Yhtiö on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet saavutettavaksi vuoteen 2025 mennessä.

-ARR liikevaihto 300 MUSD vuoteen 2024 mennessä. Q3 2020 raportissa tavoitetta aikaistettiin vuodella alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Antaa mielestäni todella vahvan signaalin yrityksen tämän hetkisestä iskukyvystä.

-Pitkän aikavälin kannattavuus: EBITDA > 25% yli 25% liikevaihdon kasvulla

-Markkinajohtajan positio 3-4 vuoden sisällä (tässä tarkoitetaan erityisesti isojen yritysasiakkaiden segmenttiä)

image
image

 • SaaS-liikevaihto kasvanut keskimäärin 70% vuodessa (2013-2020), tällä hetkellä 97 % liikevaihdosta on jatkuvaa laskutusta
 • USA ja APAC muodostaa ~90% liikevaihdosta, vahvaa kasvua kaikissa maanosissa


 • Yhtiön bruttomarginaali on todella korkea (~95%) ja antaa osviittaa skaalautuvuuspotentiaalista

 • Pexip onnistunut saamaan 7+10 uutta Fortune 500 -listan yhtiötä asiakkaakseen kahden viimeisen kuluneen kvartaalin aikana (Q3 ja Q4 2020)

 • Yhtiön myynti suurille yritysasiakkaille kasvoi y-o-y 145% vuonna 2020. Tämä on mielestäni yksi tärkeimmistä mittareista seurata miten yhtiö pystyy haastamaan kolmea teknologiajättiä tällä markkinalla.

JOHTO / SISÄPIIRIN OMISTUS

 • Johtoryhmä, hallitus ja muut sisäpiiriläiset omistavat n. 22% yhtiön osakkeista
 • Sisäpiiri tehnyt merkittäviä ostoja viimeksi syksyllä, kun osake kävi 60 NOK tuntumassa

image

ARVOSTUS / TUOTTO-ODOTUS

 • P/S ja liikevaihdon kasvua (LTM Q3 2020) esittävässä nelikentässä näkee että Pexip on selkeästi alihinnoiteltu suhteessa pohjoismaisiin verrokkeihin. Q4 raportin jälkeen vuoden 2020 P/S on 13,5, joten yhtiön paikkaa tulisi itse asiassa siirtää vielä pykälän alemmas. Tässä on hyvä ottaa huomioon Koronan yhtiölle antama myötätuuli vuoden 2020 aikana. Onkin mielenkiintoista nähdä että tuleeko yhtiön liikevaihdon kasvu “normalisoitumaan” tästä. (Kuva @AktieEntreprenören analyysistä)

image

 • Ohessa kuvakaappaus @AktieEntreprenören analyysistä, mistä saa hyvin osviittaa yhtiön tuottopotentiaalista strategian osuessa lankulle tai jos tavoitteet jopa ylittyvät. Tuotto-odotukset on laskettu 83 NOK kurssille, joten viime aikojen kurssinousu on jo syönyt (pienen) osan siitä. Base casessa oletetaan että arvostus (P/S) pysyisi samana kuin nyt.

image

 • Tein vielä oman haarukoinnin havainnollistamaan osakkeen mahdollista hintaa (NOK) eri skenaarioissa. Jos kasvu alkaa hiipumaan niin kertoimet sulavat varmasti hyvin nopeasti paljon matalammille tasoille, mutta yhtiön onnistuessa upsidea on merkittävästi.

 • Omasta mielestäni riski/tuotto suhde tässä yhtiössä on erinomainen. Mielipidettäni tukee yhtiön vahva track record kannattavasta kasvusta, vakuuttava asiakaskunta, korkea asiakastyytyväisyys (ja sitä kautta pysyvyys) sekä mielenkiintoinen markkinapositio. Lopullisen vahvistuksen yrityksen tarinan etenemiselle saamme kuitenkin vasta koronaepisodin päätyttyä, kun selviää että onko nykyinen valtava kysyntä videoneuvotteluratkaisuille tilapäistä vai onko tässä alku pysyvälle, rakenteelliselle muutokselle (ns. hybrid työskentelymalli).

YHTEENVETO

Ostin itse ennen osaria yhtiön osakkeita (n. 5% salkusta) ja jatkan varmasti ostoja, jos yhtiön operatiivinen suorittaminen jatkuu yhtä hyvänä. Minun mielipiteitäni yhtiön tuotteista, tulevaisuudennäkymistä tai markkinapositiosta kannattaa lukea hyvin skeptisesti sillä en tunne teknologiaa/toimialaa tarkasti. Näkemykset ovat lähinnä yhteenvetoja yhtiön raporteista sekä jo valmiista analyysistä. Koen kuitenkin että etätyöskentelyyn liittyvien ratkaisuiden kysyntä tulee jatkumaan vahvana myös koronajakson jälkeen, ja Pexip on mielenkiintoisessa positiossa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään sekä yhä korkeampiin toiminnallisuuksiin liittyviin vaatimuksiin. Toivottavasti tästä summeerauksesta on hyötyä ja että tämä herättää kiinnostusta tutkimaan yhtiötä vielä tarkemmalla tasolla.

100 tykkäystä

Korkealaatuinen aloituspostaus! Tein yhtiöstä hieman numeronmurskausta ARR:n kasvuun liittyen. Menin tässä kvartaalitasolle, jotta koronan tuomaa kasvuloikkaa voisi yrittää erotella “normaalikasvusta”. Yhtiö kasvoi paljon maltillisemmin vielä 2019 aikana, ja 2020 Q1 räjäytti pankin oletettavasti juuri koronan vauhdittamana. Tämän jälkeen kvartaalista seuraavaan tapahtunut ARR-kasvu on hidastunut “vain” reiluun 10%:iin.

Voisi olettaa että koronavuosi on johtanut yritysten videokonferenssi-panostuksiin, mikä selittänee myös loppuvuodenkin 2020 korkeaa kasvuvauhtia. Normaalitahdin voisi siis olettaa olevan alle 10%. Lisäksi suuremman yhtiön on lähtökohtaisesti vaikeampi kasvaa yhtä suurilla prosenteilla. 300 MUSD ARR tavoitteeseen 2024 aikana pääseminen vaatisi kvartaalitason kasvuvauhdiksi 8.5% jos otetaan lähtöpisteeksi 2020 lopun 81.9 MUSD. Hidastumista nykytahdista voi siis tulla, mutta 2019 tasolle hiipuminen johtaisi epäonnistumiseen ko. tavoiteen kanssa.

Alla excelöintini kvartaalitason ARR-kasvusta Pexipin materiaalien pohjalta (huom. keltaiset kasvuluvut arvioita koska en löytänyt 2018 Q1-Q3 dataa kvartaalitasolla). yoy=year on year, qoq=quarter on quarter

Vuositasolla kasvu näyttää toteutuneen historian ja 2024 ARR tavoitteen tasaisella kasvutahdilla puolestaan tältä. Kasvu hidastui merkittävästi 2018 asti, minkä jälkeen kasvun kiihtyminen alkoi itse asiassa jo 2019. Tästä näkökulmasta 300 MUSD tavoite vuonna 2024 näyttäisi helpommalta, kun 2021 vuodelle voisi korkealla todennäköisyydellä odottaa yli 38% kasvua.

26 tykkäystä

Mielenkiintoista pohdintaa kasvuvauhdista ja mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatisi vuosi/kvartaalitasolla ihan konkreettisesti. Tosiaan hyvä kommentti kasvun kiihtymisestä jo pre-korona vuoden 2019 aikana, mikä tukee olettamaa että kasvubuusti ei johtuisi vain koronasta. 2021 on kyllä todella tärkeä vuosi yhtiön tulevaisuuden kannalta, heillä on vielä paljon todistettavaa kasvun pysyvyydestä. Lähtötaso on tosiaan erittäin matala ja saman prosentuaalisen kasvun saavuttaminen vaatii merkittävästi enemmän panostusta myyntiorganisaatioon kuin aikaisemmin.

Muutama seikka tukee mielestäni korkeamman kasvutahdin ylläpitämistä verrattuna 2019 vuoden kasvuun:

 • Vuonna 2015-2019 yhtiö kasvoi pelkästään omalla kassavirrallaan ja halusi ylläpitää vahvaa kannattavuutta (EBITDA 20-25%) kasvun lomassa. Nyt yhtiö on kommunikoinut avoimesti että laittaa kaikki panokset kasvuun ja antaa käyttökatteen painua negatiiviseksi (-25-35%) seuraavat kaksi vuotta.

 • Yhtiöllä on vahva kassa annin jälkeen ja he kertoivat että aikovat käyttää kassan kasvupanostuksiin ja tuotekehitykseen. Tämä tukee vahvan kasvun jatkumista 2020 jälkeen. Rekrytointi on lähtenyt todella voimakkaasti käyntiin ja henkilöstömäärä on käytännössä tuplaantunut vuoden aikana. Tämä on positiivinen asia, mutta iso määrä uusia rekryjä lyhyessä ajassa tuo myös huomattavia riskejä. Tavoite oli muistaakseni 600 työntekijää tällä strategiakaudella.
  image

 • Pexipin julkistamat yhteistyösopimukset Logitehin ja Epicin antavat myös tukea myynnin kasvulle, kun yhtiön ratkaisuita pystyy myymään huomattavasti laajemmalla rintamalla. Logitechin yhteistyö kasvattaa kasvupotentiaalia varsinkin Pexip Room palvelun myynnissä kun ratkasuita myydän ns. paketeissa. (Logitech toimittaa hardwaren, Pexip softan). Epic yhteistyö ei välttämättä aivan heti materialisoidu myynniksi, mutta avaa oven aivan eri kokoluokan Telehealth markkinalle ja on todella positiivista pitkässä juoksussa
  image

 • Viimeiseksi lisäisin vielä organisaatioiden työskentelytapojen murroksen ns. hybridimallia kohden. Yritykset tulevat yksinkertaisesti panostamaan enemmän etätyöskentely- ja konferenssilaitteistoon sekä eri teknisten siltojen rakentamiseen välineiden välillä, jotta tämä malli voidaan toteuttaa

10 tykkäystä

Mikä Pexip:istä tekee erilaisen verrattuna muihin softapohjaisiin ratkaisuihin? Sekö, että virtuaalikokoukseen voi liittyä myös Teams tai Meets -ohjelmien kautta? Tai että Logitech on pystynyt tekemään jotain erityistä Pexip:iin liittyen, että niiden hardware toimii paremmin erilaisten verkkoyhteyksien kautta, säilyttäen laadukkaan kuvan?

 • yleensähän näiden kaikkien ongelmana on se, että mikäli kokoukseen osallistuu iso porukka videoyhteyden kautta eri fyysisten sijaintipisteiden kautta, kaistat ei tahdo riittää - pakottaa suurimman osan vain ääniyhteyteen
5 tykkäystä

2020:
Liikevaihto 80Musd
Ebitda 12Musd
Markkina-arvo 1,3mrd usd

2025 tavoite:
Liikevaihto 300Musd
Ebitda (25%) 75Musd

Vaikea nähdä selkeää alihinnoittelua, mutta toki verrokit voivat olla vieläkin kalliimpia.

2 tykkäystä

Tuohon kaistan loppumisen ongelmaan liittyen en usko, että Pexip pystyy erottumaan kilpailijoistaan. Sama ongelma lienee kaikilla toimijoilla. Jos kuvanlaatu tai muut toiminnallisuudet heikkenevät sen takia ei taida sisäänrakennettu tekoäly tai videokuvan skaalautuvuus auttaa :smiley:

Pexipin ratkaisuvat eroavat kuitenkin laadultaan ja toiminnallisuuksiltaan kilpailijoistaan lukemani perusteella. Tässä pari pointtia:

 • Tuotteiden yhteensopivuuteen liittyvät ratkaisut ovat mielestäni yhtiön isoin kilpailuetu. Use caseja on monia erilaisia.
  • Esimerkki 1 (yhteensopivuus asiakkaan kanssa): Jos yritys käyttää Microsoft Teamsia, voit liittää siihen Pexip integraatiokerroksen (en keksinyt parempaa sanaa) niin tämä mahdollistaa virtuaalikokouksen järjestämisen asiakkaan kanssa, jolla on esim. Ciscon laitteet kokoustiloissaan.
  • Esimerkki 2 (sisäisen infran yhdistäminen): Jos yritys käyttää Google Meetsia, mutta heillä itsellä on Cisco-laitteet kokoustiloissaan – Pexipin avulla yritys pystyy käyttämään Meetsiä heidän konferenssilaitteistonsa kanssa.
  • Wainhousen tutkimuksen mukaan yli 60%:lla yrityksistä käyttää yli kolmea videokommunikointiratkaisua. Jos tämä luku on edes lähellä totuutta, tarvetta ”teknisille silloille” järjestelmien ja laitteistojen välillä on todennäköisesti paljon.
 • Korkeampi turvallisuustaso. Tätä en osaa toiminnallisesti tai teknillisesti kommentoida sen enempää, mutta mielestäni referenssiasiakkaat (esim. NASA) puhuvat tässä puolestaan.
6 tykkäystä

Itse olen käyttänyt noiden järjestelyyn suoraan cloud-pohjaisia ohjelmistoja, jolloin siihen tarvitsee kokoustilassa lähinnä pienen winkkarikoneen ja näytön/kankaan.

 • mikä merkitys noilla Ciscon laitteilla tässä on - korvaavat winkkarin - mikä on se hyöty, onko ne halvempia? Winkkaria voi neukkarissa käyttää kaikkeen muuhunkin. Niitähän on sellaisia ihan pieniä virityksiä winkkaripohjaisina olemassa
 • jos taas itse käytät Teams:iä ja naapuri järjestää Meetsillä, niin sinähän saat linkin sähköpostiin kokouskutsussa, josta pääset selaimen kautta mukaan.
 • turvatasolla on varmasti merkitystä, mutta silloin varmaan koko sydeemi on omalla palvelimella jo muutenkin

Yritän vain hakea, että mikä tässä on se kluu - siis noita erilaisia softiahan on kiusaksi asti isoilla yrityksillä, kun niitä on hommattu eri yksiköiden toimesta ja eri aikakausina. Se on selvä.
Zoom on vallannut näitä markkinoita lyhyellä aikavälillä, varmaan Pexipillä on mahdollisuutensa, mutta jokin poikkeavuus pitänee norjalaisilta löytyä maailman valloitukseen.

4 tykkäystä
 • mikä merkitys noilla Ciscon laitteilla tässä on - korvaavat winkkarin - mikä on se hyöty, onko ne halvempia? Winkkaria voi neukkarissa käyttää kaikkeen muuhunkin. Niitähän on sellaisia ihan pieniä virityksiä winkkaripohjaisina olemassa

Ciscon Webex oli vaan esimerkki satunnaisesta konffalaitteistosta. Oma arvioni on että Pexipin tuote erottuu edukseen juuri isoissa organisaatioissa, missä eri laitteistoja on iso kasa. Monet firmat haluavat kokoushuoneratkaisun, joka on nopea ja helppokäyttöinen ja että kaikki osaisivat käyttää sitä ilman IT:n tukea. Eli käytännössä tulet palaverihuoneeseen, siellä on yksi touch screen pöydällä, siihen pönikkään voi lähettää eri toimijoiden kokouskutsuja ja palavereihin pääsee liittymään yhdellä painalluksella.

 • jos taas itse käytät Teams:iä ja naapuri järjestää Meetsillä, niin sinähän saat linkin sähköpostiin kokouskutsussa, josta pääset selaimen kautta mukaan.

Tuo on totta että Teamsia käyttävä organisaatio saa Meets-linkin kutsun yhteydessä, mutta sitä ei saa avattua suoraan ilman omia virityksiä konferenssilaitteistolla joka ei ole Meetspohjainen. Pexipin asiakkaat voivat sen sijaan muodostaa yhteyden kokouksiin ilman lisäohjelmistoja tai laajennuksia Pexipin WebRTC -klientin kautta. Meillä on esim. työpaikallani käytössä about alla oleva setti + iso screeni monessa huoneessa – tuon touch screenin kautta ei Teams linkkejä avata. Kokoushuoneissa joku joutuu aina omalta läppäriltä Teams-linkin ja yhdistää oman koneensa isommalle näytölle. Tällöin audio säädetään myös usein erillisen lisälaitteen kautta. Pexipin softan avulla samalla pönikällä pääsisi suoraan Teams palaveriin.

image

Alla muutamia perusteluita referenssiasiakkailta, miksi he valitsivat Pexipin. Alla myös linkki heidän kohtuullisen kattavaan case study -kirjastoon. Siellä sukellettaan syvemmälle yksityiskohtiin, toin tähän jotain nostoja.

“We needed a secure solution where participants could join meetings without the need to download a plug-in and it was essential that we maintained total control over sensitive patient information and confidential communications. The solution was Pexip.” Helsinki University Hospital - The largest university hospital in Finland, and one of the largest hospitals in Europe.

“We have a huge on-premise deployment of Skype for Business and Cisco video conferencing systems. We chose Pexip because we wanted a product that could scale and move with us as we start our transition from on-premise to hybrid and then ultimately to having our entire deployment in the cloud.” Accenture - A multinational professional services company that provides services in strategy, consulting, digital, technology and operations

We then decided to try out Skype for Business, and in the process of trying out various other vendors over a year, realised we needed a platform that enabled Skype users to connect with those on other platforms as well — this became a key factor in our choice of vendor. That’s when we first came across Pexip. We tried it out for a month and our experience with the brand was wonderful. Amnesty International - A non-governmental organization focused on human rights.

Yritän vain hakea, että mikä tässä on se kluu

Tässä onkin kriittinen asia Pexipin pitkän aikavälin kasvutarinaa ajatellen. En osaa vielä vastata tähän, mutta osaan viedä kysymystenasettelua vähän pidemmälle :smiley:

 1. Tuoko Pexipin softa/arkkitehtuuri sen verran paljon helppoutta isommille yrityksille, että he valitsevat heidän ratkaisunsa omien kokoushuonekohtaisten viritysten sijaan vai onko Pexipin tuote vaan ”nice to have” kategoriaan kuuluva hifistelytuote jota yritykset jotka haluavat panostaa, ostavat.

 2. Jos vastaus on että Pexipin tuotteet ovat hifistelyä, tulee mieleen heti jatkokysymys: Onko tarjolla tarpeeksi iso markkina jos he profiloituisivat vain turvallisuutta erityisesti painottavien asiakkaiden toimittajana?

8 tykkäystä

Aika vakuuttavia refejä kyllä kieltämättä firmalla. Otin tätä tällä viikolla pienen satsin salkkuun, nyt on hiukan luottavaisempi fiilis kun tsekkaili noita asiakasrefejä läpi. =)

1 tykkäys

Mielenkiintoinen firma kieltämättä. Kilpailu isojen kanssa on varmasti kovaa. Napatut asiakkuudet mielestäni puhuvat tuotteen toimivuuden puolesta ainakin tällä hetkellä. Korona-aika tietenkin poikkeuksellista, mutta osui kivasti silmään, että Q3,19 > Q3 20 erityisesti isojen asiakkuuksien määrä on kasvanut vahvasti.

3 tykkäystä

Tietysti on niin, että tässä bisneksessä on erittäin vaikea erottua Zoomista, Teamsista yms., mutta strateginenkin differentaatio ja focus tiettyihin segmentteihin saattaisi riittää.
Itseä kiinnostaa tässä casessa ensisijaisesti ja valtavasti tämä Telehealth-juttu näistä syistä:
IPO-esitteestä:
Pexip intends to expand in the following high impact segments: A) Selected B2C vertical markets, e.g. health care and finance. Pexip expects that enterprises/organizations increasingly want to include video into their B2C workflows – with some level of tailoring, branding, and other integrations to make it part of their overall customer experience. Pexip has already been embraced by several leading health care providers such as U.S. Department of Veterans Affairs, where Pexip’s video meeting platform is underpinning digitalization of their doctor-patient workflows. Similarly, several financial companies have
leveraged Pexip in their customer work flow

Fortune Business kirjoittelee muuten tällaista Telehealthista:
The global telehealth market size was valued at USD 61.40 billion in 2019 and is projected to reach USD 559.52 billion by 2027, exhibiting a CAGR of 25.2%

Juuri näistä hommistahan Q4:n aikana voitetut isot jenkkiarmeijadiilit taitavat ollakin. Viime viikon talouselämässä taas muuten mainittiin, että nyt Korona-aikana etäkäynnit kasvoivat Suomessa kertoimella 40… Palstan lääkärit, miltä kuulostaa? @El_Nila oli vissiin ainakin alalla?

Firman luvuthan on muuten järkyttävän kovat. Puolet väestä on myyntijengiä, joten ihan kohtalainen cash cow tuosta syntyisi vaikka heti jos haluaisivat. Ei varmaan kannata haluta, etätapaamiskehitys on vasta kunnolla alkanut!

4 tykkäystä

Nämä etävastaanotot ovat lisääntyneet ennen kaikkea yksityisellä sektorilla (Terveystalo, Pihlajalinna, Mehiläinen jne). Toki nämä vastaavat paikoitellen jo merkittävissä määrin myös julkisen sektorinkin palveluista tietyillä alueilla. Eli kyllä nuo ovat lisääntyneet ihan merkittävästi Suomessa, mitään kertoimia en nyt osaa oikein sanoa. Julkisella puolella (jos edellä mainitut firmat ei vastaa palveluntarjoamisesta) etävastaanottoja ei kuitenkaan juurikaan ole ellei puhelinaikoja lasketa.

5 tykkäystä

Epic-julkistus oli todennäköisesti merkittävin syy vahvalle nousulle perjantaina. ARR-kasvuhan oltiin jo ilmoitettu aikaisemmassa tiedotteessa Tammikuussa. Tein itse myös vähän penkomista telehealth markkinasta ja Epic-diilistä:

 • Pexipin arvio on että 30% lääkäritapaamisista tulee olemaan etätapaamisia jo vuonna 2022.

 • “At Pexip we have worked with healthcare organizations and caregivers since 2013 to help extend their reach by providing secure, easy-to-join video visits for patients from any device or location. Epic is currently being used by more than 250 million patients worldwide and this integration makes it easier for patients and healthcare providers to conduct video visits that fit seamlessly into their daily workflow,” → Uutta tietoa minulle että Pexip tehnyt sairaaloiden kanssa kohta jo 10 vuotta yhteistyötä

 • Eli Pexip Health for Epic -palvelun avulla potilaat ja palveluntarjoajat voivat pitää etätapaamisen suoraan MyChartista (jota käyttää yli 100 miljoonaa potilasta). Ymmärtääkseni muilla softilla ei ole sisään rakennettua etätapaamismahdollisuutta suoraan Epicin palvelussa. Tällöin Epicin hostauksen voi myös tehdä omilla servereillä → Korkeampi turvallisuus (todella arkaa dataa käsitellään terveydenhuollossa)

Alla vielä muistiinpanoja Q4 webcastista Q&A osiossa tulleisiin kysymyksiin Telehealth markkinan potentiaalista.

Please tell something about opportunities, lead times, business model etc. within Telehealth

 • There are more extensive customisations that customers want to do in systems in telehealth market → Sopii hyvin yhteen Pexipin kyvykkyyksien (turvallisuus ja monimutkaiset arkkitehtuuriratkaisut) kanssa
 • Deal sizes are therefore also bigger → US Defense Health Agency kannsa tehtiin viime kvartterilla yhtiön suurin diili tähän mennessä n. 2 MUSD ARR on hyvä todiste siitä

Which are the main benefits of Pexip Health for hospitals?

 • Customisations in the healthcare provider system are much easier to do, Epic has lots of predefined workflows and workflow support → Nopeampi käyttöönotto ja sairaalat saavat heidän telecare tarjontansa markkinoille nopeammin

Kaiken kaikkiaan tuntuu että Pexip on todella hyvin positioitunut juuri Telehealth segmentin vaatimuksiin.

PS. Toivottavasti tässä Epic-diilissä on yhtä hyvä potentiaali kuin Remedyn aikaisemmin julkaisemassa Epic-diilissä :smiley:

Pexip Announces Native Integration with Epic, the world's largest Electronic Health Record System provider.

3 tykkäystä

Aikoinaan näitä virtuaalikokouksia nimenomaan jouduttiin järjestelemään näillä Ciscon-tapaisilla laitteilla, mutta kun softat siirtyi pilveen, kuvittelin tämäntyppisten ratkaisujen jäävän unholaan. Mutta ilmeisesti sitten ei. Mutta aikoinaan nämä vaati oman asiantuntijan, joka sitten hoiti näihin liittyvät tekniset ongelmat ja päivitykset. Nykyisin nuo toiminee jonkun Linux-version varassa?

Mutta jos Pexip saa markkinaosuutta näistä vahvemman tietoturvan vaativista asiakkaista, niin eiköhän siinä globaalille toimijalle riitä oma tulonlähde. Pitänee ryhtyä miettimään osuuden hankintaa, jos hinta konsolidoituu. Nythän kurssi on tehnyt jyrkän nousun joulukuusta.

3 tykkäystä

Tässä viel lisää lihaa luiden ympärille Telehealth puolen tarjonnasta ja asiakkaista CCO:n blogipostauksesta joka julkaistu 9. helmikuuta.

Tuvallisuus ja saumaton integraatio nykyisten prosessien ja järjestelmien kanssa keskiössä.

Today’s healthcare organizations need secure, high-quality video that fits seamlessly into their daily workflows. Pexip’s video platform was designed with these tenets in mind, and is already powering more than 600,000 virtual visits a week for leading hospitals and health systems in North America.

Muutama merkittävä nosto organisaatioista, jotka ovat Pexipin asiakkaita.

3 tykkäystä

Pexip saanut tänään tunnustuksen Frost & Sullivan kansainvälisessä vertailussa. Ei tämä ainakaan huono asia ole Norjalaiselle pikkuputiikille :smiley:

17th February 2021 - Frost & Sullivan has recognized Pexip with the 2021 Customer Value Leadership Award for the Global Video Conferencing Industry. This award is a testament to Pexip’s secure and flexible solutions which, combined with its strong technology leadership and customer-centric culture, are helping organizations around the world modernize their workplace collaboration.

Pexip Award - Frost&Sullivan Awared 2021.pdf (1,8 Mt)

4 tykkäystä

Benchmark on hiljattain ottanut positiota Pexip ja QT. Toivon mukaan julkaisevat oman analyysinsä Pexipistä myös kohta. Pitävät yhtiötä halpana suhteessa verrokkeihin.

3 tykkäystä

Joku osti miljoona osaketta tänään. Kurssi lähti kohtuullisen vahvaan nousuun tän jälkeen. Luottoa näyttää löytyvän!

1 tykkäys

Oho! No mutta kattelin tossa viime viikolla, että instikoilla ei ookkaan tästä vielä oikein minkäänlaista siivua. Yksi pankki siellä tais vaan isojen omistajien listalla olla. Voi siis olla että muitakin valaita vielä tulee apajille

1 tykkäys

Tässä vielä lista viime kuun vaihteen suurimmista osakkeenomistajista. Seurataan miten lista muuttuu nyt helmikuussa.

Ei tuossa montaa tuttua nimeä kyllä itsellekkään ole :smiley: