Osakesijoittaminen

Pilkunviilaus-, kielenhuolto- ja oikeinkirjoitusketju

Avaisitteko kielen osalta valveutuneemmat, mitä tarkoittaa mm. sijoittamisessa toisinaan esiin tuleva yli ajan-käsite. Esim. “Eri omaisuuslajit käyttäytyvät eri tavalla eri markkinaympäristöissä ja yli ajan.” (mandatumlife.fi)

2 tykkäystä

Tuossa kyseessä on ns. suora käännös engl. “over time” viittauksesta, millä viitataan tässäkin yhteydessä sijoitusten käyttäytymiseen määrittelemättömällä pitkällä aikajänteellä. Aika lailla siis sama merkitys kuin vastaavilla toteamuksilla: Ajan kuluessa, ajan mittaan, ajan saatossa, ajan myötä, pitkällä aikavälillä jne.

7 tykkäystä

Kappalejako on yksi asia, mihin monen (myös minun) kannattaa kiinnittää huomiota. Asia korostuu, kun kirjoitetaan nettiin. Puhelimen näytöltä tekstiä on hankalaa tihrustaa, jos kappaleet ovat yli viisi rivä pitkiä. Viestin visuaalinen ilme on myös varsin kökkö, jos kaikki teksti on yhtenä tolppana.

Onko asialla väliä? Eikö sisältö ole se, mikä ratkaisee? Varmasti näin. Jos kuitenkin haluat, että mahdollisimman moni lukee viestisi eikä vain ensimmäistä tai kahta lausetta, kannattaa kappalejakoon ehdottomasti panostaa. Täällä foorumilla on paljon viestejä, ja jos jokin viesti on vaikeaselkoinen, siirrytään helposti lukemaan jo seuraavaa.

En ole kappalejaon asiantuntija, mutta se kannattaa toteuttaa niin, että yhdessä kappaleessa on yksi ajatus tai kantava teema. Tämä on kuitenkin makuasia, jossa maalaisjärjen käyttö on suositeltavaa. Esimerkiksi gradun pääteema ei tarkoita sitä, että koko teos kirjoitettaisiin yhteen.

Työmaailmassa kappalejaolla on valtava merkitys. Jos haluat, että sähköpostisi luetaan kokonaan ja kunnolla, kappalejaon tulee olla kunnossa. Muuten käy helposti niin, että lukija selaa tekstin nopeasti läpi ja osa kysymyksistä jää ilman vastausta.

26 tykkäystä

Kun käytetään relatiivipronominejä joka tai mikä kannattaa olla tarkkana, että tulee oikein ymmärretyksi. Joka sanan korrelaatti on pääsääntöisesti edeltävä sana tietyin poikkeuksin. Esim. Keväisin on pois perheeltäni kaikki tämä aika, jota en ikinä tule saamaan takaisin. Tässä tapauksessa jota sanan korrelaatti on aika. Jos taas sanotaan, että tämä kaikki aika on pois keväisin perheeltäni, jota en ikinä tule saamaan takaisin, niin se tarkoittaa perheen lähteneen lätkimään. Mitä sanan korrelaatti on sen sijaan kokonainen lause. Sanajärjestyskin on tietenkin myös erittäin tärkeä.

4 tykkäystä

Joka sanan korrelaatti on pääsääntöisesti edeltävä sana tietyin poikkeuksin.

Joka sanalla ei kyllä ole korrelaattia, joka-sanalla taas on. :wink:

8 tykkäystä

Yhdysviivaa, jota myös tavuviivaksi kutsutaan käytetään määrättyjen yhdyssanojen välissä helpottamaan sanojen hahmottamista ja ymmärtämistä. Mitä tarkoittaa joka-sanalla ja miksi siinnä on yhdysviiva?

Yhdysviiva nimenomaan tässä selventää, että puhe on tarkkaan ottaen joka-sanasta, eikä joka(isesta) sanasta.

5 tykkäystä

Joka-sana, e-kirjain, Olivia-täti… Kaikki ovat samanlaisia yhdyssanoja, joissa jälkimmäinen osa määrittää ensimmäistä.

5 tykkäystä