Raute sijoituskohteena

https://www.inderes.fi/fi/uutiset/raute-q3-aamutulos-numerot-alittivat-paaosin-ennusteemme-mutta-draamaa-raportti-ei-sisalla

4 tykkäystä

Raute sai historiansa suurimman tilauksen – arvo 93 miljoonaa euroa | Yle Uutiset

Raute sai ison tilauksen.

10 tykkäystä

@Antti_Viljakainen on antanut kommenttinsa Rauteen saamasta jättitilauksesta. :slight_smile:

Raute on saanut 93 MEUR:n tilauksen uuden LVL- eli viilupalkkitehtaan teknologiatoimituksesta Äänekoskelle. Odotimme yhtiön saavan tilauksen, mutta kaupan kokoluokka on erittäin iso ja ennakkoarvioitamme korkeampi. Näin ollen liikevaihdon ennusteisiimme kohdistuu nousupaineita ainakin vuodelle 2025. Lisäksi Rauten väkivahvaksi nouseva tilauskanta laskee mielestämme osakkeen riskitasoa selvästi suhteessa normaaliin.

6 tykkäystä

Tuore Rauten laajan raportin päivitys olisi tässä ja video purkitetaan iltapäivällä. Lyhyesti: Vahvan tilauskannan ja uuden johdon tekemien muiden toimien ansiosta syy löytyy yhtiöltä peilistä, jos tulos ei kasva reippaasti parin seuraavan vuoden aikana. Osakkeeseen tuloskasvua ei mielestäni ole juuri leivottu sisään, mihin tosin ainakin osasyynä on varmasti viime vuosien vaikeuksissa osumaa saanut sijoittajaluottamus. Pitkän aikavälin sinänsä mielenkiintoisen strategian onnistuminen jää vielä (ilmaiseksi) optioksi.

11 tykkäystä

Tässä luvattu video laajan raportin tiimoilta :blush:

5 tykkäystä

Raute tiedotti tänään palvelusopimuksesta Paged Eestin kanssa (tiedote). Numeroita ei avattu, mutta koska 19 nuppia siirtyy Rauten listoilla osana sopimusta, arvo lienee ihan kohtuullinen varsinkin Rauten palveluliiketoiminnan 30-35 MEUR:n liikevaihtoskaalassa. Kannattavuuskin tämäntyyppisissä soppereissa pitäisi olla kohdallaan, kunhan ei ole sitouduttu liian koviin performanssitakuisiin tai muuten epäkelpoihin ehtoihin. Nykyisen toimitusjohtajan Metso-tausta huomioiden tämäntyyppisen sopparin sorvaamisesta pitäisi kuitenkin olla osaamista.

9 tykkäystä

Tässä on Antin ennakkokommentit, kun Raute julkaisee torstaina Q4-tuloksensa. :slight_smile:

Raute julkistaa torstaina noin kello 9:00 Q4-raporttinsa. Odotamme yhtiön yltäneen lievästi sekavahkoa vertailukautta parempaan operatiiviseen tulokseen loppuvuodesta. Tulosta merkittävästi suuremmassa roolissa raportissa ovat kuitenkin näkymät ja kuluvan vuoden ohjeistus, joka tulee arviomme mukaan olemaan pullistelevan tilauskirjan ansiosta selvästi nousujohteinen. Lisäksi arvioimme Rauten palaavan tänä keväänä osingon maksajaksi, mutta kasvupainotteista strategiaa ja vakaan osingon politiikkaa peilaten yhtiö aloittanee osingon maksun hyvin maltillisesti. Emme tee muutoksia näkemykseemme Rautesta ennen Q4-raporttia. Rautesta tammikuussa julkaisemamme laaja raportti on luettavissa täältä.

3 tykkäystä

image

Rauten raportti on ulkona. Liikevaihto ja tilaukset vastasivat odotuksiamme, mutta kannattavuus on pehmeä sekä Q4:n että ohjeistuksen osalta. Lisäksi kertaerät rumensivat odotustemme vastaisesti Q4:sta.

Kuluvan vuoden ennusteet ovat tuloksen osalta haarukan ylälaidalla. Q4:llä Wood Processing jäi kohtuullisesta liikevaihdosta huolimatta nollatulokseen käyttökatteen tasolla, mikä oli pettymys, kun huomioidaan, että säästöjen pitäisi vaikuttaa käytännössä täysillä ja kommenttien perusteella kannan rakenteenkin pitäisi olla toipumaan päin jo Q4:llä ja etenkin ensi vuonna. Servicesin ja Analyzersin kannattavuudet sen sijaan olivat hyvillä ja ennusteiden mukaisilla tasoilla. Kysyntäkommentit jäivät odotetun varovaisiksi, mutta koska kanta on kirkkaasti ATH-tasolla markkinan taakse on vaikea mennä. Selvitellään kuitenkin päivän mittaan noita ohjeistuksen taustoja ja etenkin Wood Processingin pelikuntoa ennen johtopäätöksiä.

6 tykkäystä

Antilta uusi yhtiöraportti Rauteesta. :slight_smile: :gem:

Rauten Q4-raportin kokonaiskuva jäi mielestämme vaisuksi toteutuneeseen että ohjeistettuun kannattavuuteen liittyen. Yhtiöllä on mielestämme vielä todistettavaa etenkin Wood Processingin kannattavuuden suhteen ja leikkasimme lyhyen ajan marginaaliennusteitamme hieman.

Rapsasta lainattua:

Rauten omavaraisuusaste oli Q4:n lopussa 50 % (vs.Q4’22 37 %) ja nettovelkaantumisaste -103 % (vs.Q4’22: 29 %). Vaikka Rauten nettokassa onennakoiden takia epänormaalin iso, Rauten tase ontaas väkivahva kevään rahoitusjärjestelyiden myötä.Siten taloudellinen asema antaa yhtiölle pelimerkkejäja rauhaa strategian toteuttamiseen. Osinkoehdotusoli ennustettamme vaisumpi 0,10 euroa/osake, muttakasvuvetoisen strategian takia osingon rooli Rautenlähivuosien sijoitustarinassa on hyvin pieni ja sitensuhtaudumme osinkoehdotukseen neutraalisti.

kuva

2 tykkäystä

RAUTE OYJ, SISÄPIIRITIETO, 20.2.2024 KLO 14.20

RAUTELLE 20 MILJOONAN TILAUS LATVIAAN

Raute Oyj on allekirjoittanut AmberBirch, SIA (Latvia) kanssa 20 miljoonan euron sopimuksen koivuviilutehtaan laajennuksen teknologiatoimituksesta, mikä kasvattaa asiakkaan tuotantokapasiteettia 60 000 m3:lla.

Rauten teknologiatoimitus sisältää kaikki tärkeimmät viilunvalmistuksen tuotantoprosessit: tukkien käsittelylinjan, viilunsorvauslinjan, viilunkuivaus- ja lajittelulinjan, visuaaliset ja kosteusanalysaattorit sekä laajan palvelukokonaisuuden ja MillSIGHTS MIS-ohjelmiston. Tuotantolinjat sisältävät uusinta automatisoitua R7-Series teknologiaa. Laitoksen suunnittelutyö on jo käynnistynyt.

Tilatut koneet ja laitteet toimitetaan vuoden 2024 lopun ja vuoden 2025 alun välisenä aikana. Ne valmistetaan Rauten tuotantoyksiköissä Lahdessa ja Kajaanissa sekä yhtiön kumppanuusverkostossa. Uusi tehdas, joka on täydessä toiminnassa vuonna 2025, laajentaa AmberBirchin viilutuotevalikoimaa, minkä ansiosta yhtiö voi päästä uusille markkinasegmenteille ja palvella nykyisten asiakkaiden tarpeita paremmin laajalla valikoimalla korkealaatuisia viilutuotteita. Uusi tuotantokapasiteetti luo myös kilpailukykyisen tuotantoalustan, jonka pohjalta voidaan kehittää uusia strategisia tuotelinjoja, ja näin hyödyntää kasvavia mahdollisuuksia EU:n insinööripuutuotemarkkinoilla.

11 tykkäystä

Petrin kommentit tästä Rauteen uudesta tilauksesta.

Pitkäaikaisen kumppanin AmberBirchin kanssa allekirjoitettu 20 MEUR:n sopimus on Rauten mittakaavassa kohtuullisen kokoinen ja vahvistaa yhtiön ennestään ennätyskorkeaa tilauskantaa. Tilaus luo maltillisia nousupaineita Rauten tämän ja myös ensi vuoden ennusteisiimme, sillä ennusteemme ovat olleet Rauten jo valmiiksi erittäin vahvaan tilauskantaan suhteutettuna maltillisia ainakin liikevaihdon osalta.

5 tykkäystä