Osakesijoittaminen

Revenio sijoituskohteena

olen samoilla linjoilla. tämä siis tarkoittaa kannattavuudessa painetta, sekä hyväksyttävien arvostuskertoimien laskua koska myynti miksi on heikompi

1 tykkäys

HOME mittarilla mitataan monta kertaa päivässä esim. viikon ajan. Sillä tavalla saadaan selville mahdolliset silmänpaineen piikit. Tai lääkityksen teho/vaikutus.

Joten kuluuhan niitä antureita ihan eri tavalla kuin, että käy neljä kertaa vuodessa vastaanotolla. Lisäksi laitetoimittajan suositus on, että aina käytetään steriiliä ja puhdasta anturia. Mitään muuta vaihtoehtoa ei voi suositella. Likaisen anturin käyttösuosituksesta kun voi joutua yritys vastuuseen.

5 tykkäystä

Reven laajasta, joka on ollut vapaassa jaossa:

”Silmänpainemittareissa laitteiden keskimääräinen myyntihinta jakelukanavaan on arviomme mukaan hieman yli 2000 euroa ja antureissa noin 0,5 euroa…

…Laitemyynnin ohella iCaren laitteissa käytettävien kertakäyttöantureiden myynti tuo liiketoimintaan jatkuvuutta niiden osuuden ollessa hieman yli 30 % myynnistä. Arviomme mukaan keskimääräinen iCaren asiakaskäytössä oleva laite kuluttaa tällä hetkellä yli 250 anturia vuodessa. Näin ollen kymmenen vuoden käyttöiällä ja 0,5 euron anturikohtaisella hinnalla yhden laitteen myynti tuottaa iCarelle yli 1200 euroa liikevaihtoa anturimyynnistä käyttöikänsä aikana.”

Kommentti: jos iCare on optikoiden/optikkoliikkeiden (optometrist) käytössä, anturikulutus on todennäköisesti selvästi tuota suurempi, asiakkaitahan on useita päivässä ja silmänpainemittaus on rutiiniosa näöntarkastusta nykyisin, esim. 3-20 asiakasta per laite ja työpäiviä 250-300 vuodessa, joten antureita voisi kulua vuodessa 750-6000. Home-mittareissa anturikulutus jäänee pitkäaikaiskäytössä alle 250/vuosi. Jos kotipotilaat noudattavat ”suosituksia”, kuten joku varakas tunnollinen/kunnollinen ihminen :wink:, kulutus voi olla selvästi suurempikin kuin 250, ainakin aina kun lääkitystasapainoa haetaan.

Inden arvio anturikulutuksesta on varovainen, joten en kyllä pitäisi todennäköisenä, että Homen lisääntyvä myynti sinänsä loisi mitään kannattavuuden painetta tai arvostuskertoimien laskua.

5 tykkäystä

Tämä yllä näkyvä on siis sitä perinteistä ja rutiininomaista asiakkaiden seulontaa. Eli seulotaan massasta potentiaalisia ja piileviä sairauksia. Edellä mainittu ei tule muuttumaan vaan jatkuu samanlaisena optikoiden, silmälääkärien seulontana sekä muiden sidosryhmien käyttönä.

Näen, että HOME-mittarin ja anturien kulutus tulee kaiken tämän vanhan mittari- ja anturikulutuksen päälle “lisätienestinä”. Kun sairaus on jo diagnosoitu ja potilaalle etsitään sopivaa ja oikeaa lääkitystä. Tai saadaan näkökyvyn kannalta selville oleelliset silmänpaineen piikit vuorokauden sisällä. Silmänpainehan saattaa joillakin ihmisillä vaihdella rajustikin vuorokauden sisällä, joka aiheuttaa näkökyvyn heikkenemistä ja sokeutumista.

Btw. Nämä hoitomuodot tulevat varmasti vielä elämään ja etsimään oikeaa muotoa käytännössä. Siksi pohjalle tarvitaan vielä paljon lisää tutkimusdataa. En ole itse lääkäri tai alan syvällisempi asiantuntija. Mutta valistunut osakkeenomistaja olen :slight_smile:

4 tykkäystä

vaikea kuvitella että antureiden hinta olisi laskenut noin radikaalisti vuosien aikana, voi se toki olla mutta epäilen. toki oma arvio on vanhan toimarin suusta sekä todennäköisesti hieman varomattomasti lipsautti suuruusluokan nuorelle sijoittalle.

perstuntuma sanoisi että anturi kulutus per laite on inderesin arviota isompi, mutta toki ei ehkä niin iso kuin home laitteessa. varsinkin prosentuaalisesti koko rahamäärästä

tästä olisi toki mielenkiintoista kuulla lisää seuraavassa toimarin haastattelussa @Juha_Kinnunen

1 tykkäys

Miten se sitten on laskenut? Jakelukanavaan myydään 50 c ja kuluttajille kanavat myy 100 c. Kuten laajassa lukee, jakelukanava ottaa messevästi välistä.
Alla hinta jenkkilän tapaan veroton

2 tykkäystä

jaa olen ollut näköjään väärässä.

Itse olen kysynyt useaan kertaan Timolta ja Jounilta antureiden katteista ja en ole koskaan saanut suoraa vastausta, muuta kuin että katteet ovat erittäin korkeita. Minusta tuo laajaraportti avaa hyvin anturien myyntiä, ja luottaisin siihen.

Minusta Jouni on useaan kertaan tuonut esille tuon jakelukanavan ja kuinka tulevaisuudessa HOME2 pitäisi myydä. Jouni on nostanut esille voisiko HOME2 ja mahdollisesti antureiden myynnin businessmallia muuttaa. Jäädään mielenkiinnolla seuraamaan…

9 tykkäystä

Revenion sivuilla ollut arkistokukkanen on korjattu.

Blokkikauppaa pukkasi

9 tykkäystä

Tuoreita mietteitä home monitoringin tilasta yhdysvaltalaisen asiantuntijan näkökulmasta:

Artikkeli herätti pari mietettä:

*iCaren teknologia nähdään OK:na, mutta ei holistisena ratkaisuna. Pitäisi pystyä siis vielä parempaan. Pitäisi olla laite joka ratkaisee useampia ongelmia. VR laite voisi tulevaisuudessa mitata silmänpaineen ja näkökykyä samalla? Tällöin iCaren mittarit olisivat yhtäkkiä liian yksinkertaisia ja näin ollen vain välivaihe siirtymisessä laadukkaampaan hoitoon?

*HOMElla ongelmia syöttää dataa potilastietojärjestelmiin? Miten saadaan lääkärit käyttämään Oculoa? Lääkärit luonnollisesti haluaisivat datan vaivatta omiin olemassa oleviin järjestelmiinsä?

Some said they liked doing the virtual visual field more than the Humphrey visual field. Similarly, 42 percent of these patients liked using the iCare Home device more than undergoing Goldmann in the office.

“At this point,” she notes, “it’s feasible to have patients monitor their own visual acuity, IOP and visual field at home.”

Rohkaisevaa:

“Home monitoring will address all of this,” she concludes. “We’ll be better able to understand and control the disease because we’ll have better data. Patients won’t have to give up so much time coming to our offices. And patients will finally feel that they have some control over their disease.

“This is the future,” she adds, “and it’s not far off.”

Vaan onko iCaren IOP teknologia se voittava?

13 tykkäystä

Mielenkiintoinen artikkeli, kiitos siitä.
Muutama miete silmälääkärinä;

Icare Home näyttää toimivan hyvin silmänpaineen vrk-seurannassa. En usko “piilolasimittauksen” olevan vakava kilpailija, koska glaucomapotilaat usein iäkkäinä kuivasilmäisiä, jolloin piilolasi ei ole toimiva ratkaisu ja riski sarveiskalvovauriosta ja tulehduksesta on todellinen.

Näkökenttätutkimus ja varsinkaan silmänpohjakuvaus tai OCT kotona ei tunnu järkevältä. Meillä Oulun ympäristökunnissa kulkee Silmo-tutkimusyksikkö, jossa seulotaan diabeetikoita sekä glaucomapotilaita, saadaan silmänpohjakuvat ja näkökentät. Asiakkaiden ei tarvitse tulla Oys mutta laitteisto liikkuvassa yksikössä on vertailukelpoista pkl:n kanssa. Jatkossa varmasti tekoälyä käytetään enenevässä määrin tulosten seulontaan. Miksi yrittää saada nämä asiakkaan kotiin.

Humphreyn perimetri on hyvä, mutta käytössä raskas tutkimus, jossa vanhat ihmiset eivät tahdo luotettavasti jaksaa molempien silmien tutkimusta. Seulonnassa voisi olla järkevämpää käyttää kevyempää tutkimusta, joka sitten tarvittaessa täydennetäisiin isommalla koneella. Instrussa on käytössä Ocusweep laite, joka antaa kevyemmällä metodilla kohtuullisen luotettavan seulontatuloksen näkökentästä. Samaa laitetta voidaan käyttää näkötarkkuuden ja kontrastinäön testaukseen. Mielestäni sopisi hyvin yleislääkäreillekin esim. ajonäkökyvyn arvioon ja sormiperimetrian tilalle. Yhtiöllä (Ocuspecto) on tarkoitus laajentua optikkoketjuihin ja lääkäriasemille Euroopassa ja ilmeisesti rahoituskierrosta asiasta valmistellaan.

OCT pitäisi Revenion palettiin saada. Antaa enemmän informaatiota glaucomapotilaan tilanteesta kuin perinteiset näköhermon pään eli papilla sekä hermosäiekerroksen kuvaukset ja luultavasti data olisi helpommin tekoälyn hallittavissa. Uusilla menetelmillä on aina pitkä matka kuljettavana laajamittaiseen käyttöön, joten en ole huolissani Icaren suhteen.

46 tykkäystä

Naulan kantaan! Lisäksi täydentäisin että OCT teknologialla on nykytutkimuksen valossa ihan lupaavat mahdollisuudet olla tutkimusväline neurologisten sairauksien (erityisesti Alzheimer) diagnostiikassa, seurannassa ja parhaimmillaan oireettoman vaiheen dg -menelmänä.

2 tykkäystä

Oculon avulla saadaan silmien diagnostiikalle työkalu, joka mahdollistaa paljon muitakin asioita, kuin nyt esityksissä korostetun kliinisen viestinnän, potilaan etähoidon ja tiedon analysoinnin.

Eri laitteilla saatujen mittaustulosten ja laadullisesti koko ajan kehittyvien kuvien avulla analysointiohjelma tai tekoäly voi löytää useita asioita, joita ihminen ei samalla tehokkuudella kykene tunnistamaan.

Jossakin vaiheessa alue laajenee näön ja silmien ominaisuuksista ja sairauksista muille silmistä tulkittavissa oleville alueille. Jos silmiä ajatellaan kokonaisuutena, on niistä tunnistettavissa useita sairauksia tai niiden riskejä (jopa alzheimer, ms-tauti, diabetes, syöpä jne). Ihan kuin hammaslääkärit nykyään hoitavat hampaiden sijaan koko suun terveyttä ja voivat ohjata jatkotutkimuksiin useiden sairausten varalta.

OCT tai muiden sairauksien diagnosointi ei ole noin vain valikoimaan lisättävä asia, kun samalla on saatava rutkasti osaamista ja rakennettava business-case, että siitä saadaan hyötyä ja tulosta. Mutta tähän ja tekoälyyn liittyvää uutista voi hyvällä syyllä odotella.

On sitten kysymys, haluaako näöntutkimukseen tai hammaslääkäriin tullut potilas tietää muusta uhkaavasta tai vääjäämättömästi lähestyvästä terveysongelmasta. Ehkäpä voisi rastia kysymykset, joihin haluaa vastauksen.

Nykyinen kurssilasku on seurausta yleisestä tilanteesta, Reveniossa ei mikään ole muuttunut. Revenio on hienosti fokusoitunut alueelle, jossa riittää tekemistä, eikä hötkyile asioiden kanssa. Vahvasti Revenio-bull!

9 tykkäystä

Revenion osakkeilla 136 037 osakkeen blokkikauppa 47,74 euron osakekohtaiseen hintaan.

14 tykkäystä

Täsmennän että mainintani neurologisista sairauksista voisi otollisimmillaan merkitä sitä että neurologian erikoisalan asiantuntijat käyttäisivät OCT teknologiaa oman toimintansa tukena - ei siis niin että Alzheimer tms -sivulöydöksiä vaan paukkuu silmäalan toimintayksiköissä ihan solkenaan. Ja toki on niin että esim. tuo Alzheimer on vaikea keisi, koska tepsiviä hoitoja esim. varhaisvaiheen tapauksille ei vielä ole.

1 tykkäys