Sifterin analyysit

Eipä kestä ja kiitos itsellesi tuosta julkistustilaisuuden videosta, olisi jäänyt itseltäni huomaamatta :slight_smile: Ostin itse kirjan sijoittajamessuilta Sifterin ständiltä ja sain kirjailijan omistuskirjoituksen, terveiset myös Sifterin analyytikkoharjoittelijalle, joka asiantuntevasti kertoi firmasta. Kirjaa en vielä ole ehtinyt itsekään lukemaan, hieman vasta selaillut, muistan Kulvikin kyllä 1980-90-luvun vaihteesta, jolloin hän vielä vaikutti Suomessa.

3 tykkäystä

Terve Juha, Satuin näkemään palautteesi tässä ketjussa. Helmetin varausjonot on tosiaan aika pitkät.
Meillä on toimistolla muutamia ekstra-kirjoja. Jos haluat, niin lahjoitan mielelläni kirjan sinulle kiitoksena mielenkiinnostasi. Laita vaikka yksityisviesti minulle s-postiin, niin annan sinulle osoitteen.
Santeri

21 tykkäystä

Lämmin kiitos @Santeri_Korpinen!

8 tykkäystä

@Antti_Jarvenpaa on kirjoitellut Sifter Globalista.

Sifter Global on vuonna 2003 perustettu osakerahasto, joka sijoittaa globaalisti osakemarkkinoille. Se on tuottanut perustamisestaan lähtien noin yhdeksän prosentin vuosituoton ja voittanut Morningstarin vertailuindeksin.

"Inderes tarjoaa kaupallisessa yhteistyössä Sifter Capitalille rahastosivun ja mahdollisuuden omien sisältöjen jakeluun palvelussa. Analyysia tai muita arvioita Inderes ei Sifteristä tule tuottamaan.

Sifterin rahastosivulta löytyy jo nyt useita rahaston itsensä tuottamia videoita, analyyseja ja muita sisältöjä, kuten analyysi viihdejätti Disneysta. Lisäksi sinne ilmestyvät inderesTV:n haastattelut Sifteristä. Uuteen rahastosivuun pääset tutustumaan klikkaamalla tästä."

6 tykkäystä

Vastaavalla konseptilla kuin esim. PYN Eliten kohdalla Sifterin kanssa tehdään säännöllisesti haastatteluita inderesTV:seen ja lisäksi Sifterin runsas sisältötarjonta löytyy sille avatulla rahastosivulta. Siellä onkin nippu valmiiksi yhtiöanalyysejä ja -videoita rahaston omistuksista. Viimeisin ilmestyi juuri. :point_down:

Sifterin @Santeri_Korpinen kanssa on tarkoitus tehdä ensi viikolla haastattelu, ja tulevaisuudessa Sifterin analyytikoita saadaan myös haastatteluun, niin päästään puhumaan tarkemmin yhtiöistä. Jos täällä herää kysymyksiä, niin niitä saa ehdottaa. Santerin kanssa tarkoituksena puhua yleisesti sijoittamisesta, Sifteriä unohtamatta.

18 tykkäystä

Sifter Capitalin analyytikko Karl Lidsle on analysoinut West Pharmaceutical Sercviceä. :slight_smile: Kannattaa lukea!

West Pharmaceutical Services ei ole monille tuttu nimi, mutta jokainen meistä on todennäköisesti käyttänyt yhtiön tuotteita tietämättään.

Noin kolmen miljardin dollarin vuositulonsa ansiosta West on Goljat pienillä, mutta kannattavilla ja nopeasti kasvavilla lääketeollisuuden markkinoilla. On monia syitä uskoa, että yhtiön asema on erittäin vahva.

Sifter-rahasto sijoitti Westiin kesäkuussa 2022. Sukelletaan seuraavaksi syvemmälle syihin, miksi sijoitimme Westiin ja mikä tekee siitä mielestämme laadukkaan yrityksen, ja siksi sopivan Sifterin portfolioon.

8 tykkäystä

Kiitos, Karlin kirjoittama teksti on tosiaan lyhennelmä aika laajasta tutkimuksesta. Suomen kielinen youtube video löytyy sieltä myös ja englanninkielinen video on melkein parempi West Pharmaceutical Services is a perfect example of a quality company with strong entry barriers - Sifter Fund

13 tykkäystä

Sifterin @Santeri_Korpinen oli @Antti_Jarvenpaa:n haastattelussa. :fire:

Aiheet:
00:00 Aloitus
00:23 Sifter lyhyesti
01:27 Haitallinen markkinakohina
03:18 Laatuyhtiön tunnuspiirteet
04:58 Sijoitusprosessin merkitys
07:06 “Money-Making Power” (case Costco)
10:10 Laatu maksaa – lähes aina
11:34 Kulttuuri ja periaatteet
15:05 Markkinoiden tehokkuus ja makro
17:21 2 skenaariota

12 tykkäystä

Lämmin kiitos vielä Santerille kirjalahjasta. Sijoittaja-kirjan teemat tuntuvat hyvin rauhoittavilta ja ajankohtaisilta osakemarkkinoiden nyt myrskytessä rauhattomasti. Koen niin, että kirja antaa hienosti ideoita, näkökulmia ja aineksia oman sijoitustyylin tarkastelemiseen esimerkiksi sijoittamiseen liittyvän psykologian tai sosiaalisten ilmiöiden valossa. Se on myös mielenkiintoinen katsaus Sifter-rahaston historiaan, sen sijoitusfilosofiaan sekä sen perustajan Hannes Kulvikin elämänvaiheisiin.

Kirja kiinnostaa minua, koska haluan oppia ymmärtämään Sifterin laatusijoittamiseen perustuvaa sijoitusstrategiaa, joka on tietyllä tavoin kasvu- ja arvosijoittamisen välimaastossa. Minua inspiroivat rauhallisuus, analyyttisyys ja pitkäjänteisyys, jotka mielestäni välittyvät Sifterin tuottamista materiaaleista. Kirjan kautta tahdonkin oppia ideoita ja ajatusmalleja, joiden kautta sijoitusstrategiaansa voi kehittää yhä analyyttisempaan, vakaampaan, rauhallisempaan ja levollisempaan suuntaan. Näihin liittyen kirja tarjoaa mielestäni merkittävästi näkökulmia.

Sijoittaja-kirja on monipuolinen yhdistelmä sijoittamiseen liittyvää psykologiaa, filosofiaa, strategiaa, taloushistoriaa sekä elämänkokemuksesta kumpuavia näkökulmia ja löytöjä. Kirjan on kirjoittanut kirjailija ja viestinnän yrittäjä Terho Puustinen. Hän on aiemmin kirjoittanut esimerkiksi yrittäjyydestä. Kirja perustuu merkittävin osin Hannes Kulvikin henkilöhistoriaan ja elämänkokemukseen.

Sijoittamisen psykologiaan liittyvät näkökulmat ovat kiinnostavaa luettavaa. Kirjassa tulee hyvin esille se, kuinka inhimilliset tekijät ja tunteet helposti vaikuttavat sijoituspäätöksiimme, ja toisaalta kuinka rauhallinen, vakaa ja analyyttinen sijoitustyyli toimii usein varmemmin kuin rauhaton tyyli.

Sijoittamisen psykologian ja ihmismielen ymmärtäminen on oleellista, jotta osaisi tehdä laadukkaita ja vakaita sijoituspäätöksiä. Kirja kuvailee sitä, kuinka sijoittajat usein toimivat tunteiden vallassa ja menevät lauman liikkeiden mukana. Psykologisten taustatekijöiden ymmärtäminen saattaa kuitenkin rauhoittaa ja tuoda vakautta ja analyyttisyyttä sijoituspäätöksiin nopean intuition rinnalle.

Mielestäni kirja haastaa toimimaan analyyttisesti ja pitkäjänteisesti sekä perustamaan omia päätöksiään tietoon ja näkemykseen sen sijaan, että toimisi vaistojensa ja tunteidensa varassa. Nopea ja intuitiivinen päätöksenteko saattaa perustua psykologisiin vahvistusharhoihin ja johtaa virheisiin. Toisaalta pitkäjänteisen ja hidas ajattelu puolestaan luo mahdollisuuksia kestäville johtopäätöksille. Hitaassa ajattelussa rationaalisuus ja rauhallisuus ovat keskeisiä tekijöitä. Esimerkiksi näitä teemoja kirjassa oivallisesti tarkastellaan.

Kirja avaa hyvän näköalapaikan Sifter-rahaston taustaan ja toimintaan. Siinä on seikkaperäisesti kuvailtu rahaston historiaa, sijoitusfilosofiaa, sijoitusprosessia sekä siihen liittyvien henkilöiden näkökulmia.

Sijoitusprosessin kuvaus on mielestäni inspiroivaa luettavaa, koska pidän prosessin systemaattisuudesta. Prosessi alkaa algoritmien tekemällä osakkeiden kvantitatiivisella seulonnalla, ja päättyy analyytikoiden tekemään kvalitatiiviseen syväanalyysiin, ja sitä seuraavaan päätöksentekoon. Prosessi vaikuttaa hyvin perusteelliselta ja analyyttiselta.

Ensimmäisessä vaiheessa algoritmit automaattisesti seulovat globaalista noin 65000 yrityksen joukosta merkittävän osan pois siten, että jäljelle jää 5000 yritystä. Toisessa vaiheessa varainhoitajien tekemässä vertailussa karsitaan edelleen yrityksiä pois, niin että jäljellä jää enää noin 100 yritystä. Viimeisessä vaiheessa jäljelle jääviä yrityksiä analysoidaan tarkemmin, ja osa yrityksistä päätyy syvälliseen kvalitatiiviseen analyysiin, jonka konkreettisia tuloksia ovat analyytikoiden sijoitusehdotukset, jotka edelleen esitellään ja arvioidaan päätöksentekoa varten. Kohdeyrityksiksi valikoituu niitä, joilla analyysin perusteella arvioidaan olevan vahva ansaintamalli sekä hyvät tulevaisuuden näkymät.

Kirjasta löytyy myös oivallisia listoja, joita vasten omaakin sijoitustyyliään voi tutkistella. Yksi listoista on Hannes Kulvikin kymmenen kohdan lista vaaroista, jotka uhkaavat sijoittajan ajattelua. Listalta löytyvät esimerkiksi lyhytjännitteisyys sekä ennustaminen historian perusteella. Lista antaa mahdollisuuden tunnistaa omia ajattelun vaaranpaikkojaan sekä innostaa reflektoimaan omaa sijoitustyyliään. Sifterin sijoitusfilosofiaan liittyen kirjasta löytyy myös seitsemän sääntöä kiteytettynä. Näistä esimerkkeinä pitkän aikavälin omistajuus sekä ylivoimaisiin ansaintamalleihin sijoittaminen globaalisti.

Mielestäni kirjan ajatukset rauhoittavat mieltä markkinoiden myrskytessä. Kirjasta huokuvat rauhallisuus, vakaus, pitkäjänteisyys ja perusteellisen taustatyön tärkeys. Ajattelen, että kirja tavallaan rohkaisee kehittämään omaa sijoitustyyliään yhä harkitsevampaan, analyyttisempaan ja rauhallisempaan suuntaan sekä tarkastelemaan omaa ajankäyttöään. Kirja myös auttaa tunnistamaan psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka helposti aiheuttavat vaaranpaikkoja ja virheitä. Mielestäni kirja inspiroi kehittämään omaa sijoitusstrategiaansa kohti omistajuutta lyhytjänteisemmän sijoittamisen tai arvailun sijaan.

Arvioin, että kirja saattaisi erityisesti kiinnostaa sellaisia sijoittajia, jotka ovat valmiita analyyttisesti tarkastelemaan omaa sijoitustyyliään niin psykologisten, sosiaalisten kuin ajankäytöllisten tekijöidenkin valossa. Kirja on varmasti kiinnostava myös niille, jotka haluavat tutustua Hannes Kulvikin elämänvaiheisiin ja niihin liittyviin hetkiin Suomen taloushistoriassa. Toisaalta kirja soveltuu hyvin myös niille, jotka haluavat tutustua Sifterin taustoihin sekä laatusijoittamiseen sijoitusfilosofiana.

Kirjan mukaan Sifterin arvoja ovat kunnioitus, kurinalaisuus ja kova työ. Kirjassa kuvailtu sijoitusprosessi tuntuu hyvin heijastelevan näitä arvoja. Luin nämä arvot myös englanniksi kirjoitettuna Sifterin toimiston seinällä (”Respect. Discipline. Hard work.”), kun kävin noutamassa kirjaa. Kirjan noutaminen oli muuten inspiroiva hetki, sillä sain mahdollisuuden tavata toimitusjohtaja Santeri Korpisen. Kohtaamisessa hänestä välittyi lämmin ystävällisyys, ja hetkessä oli jotain voimaannuttavaa.

Santerinkin näkökulmia kirjasta löytyy. Esimerkkinä ajatukset siihen liittyen, kuinka merkityksellistä on rauhallisuus, ja kuinka tärkeää omia aivojaan on suojella markkinoiden taustakohinalta.

Arvostan sitä, että kirja tarjoaa lukuisia näkökulmia, joiden valossa omaa sijoitustyyliään voi tarkastella, ja kehittää sitä kohti pitkäjänteisempää ja rauhallisempaa omistajuutta. Kirjan kirjoittaja kirjoittaa: ”menestyneet sijoittajat sanovat, että kestävä menestys vaatii muun muassa ahkeruutta, nöyryyttä, rohkeutta ja kylmää kurinalaisuutta”. Tulkitsen, että kirja kokonaisuutena innostaa ja rohkaisee tähän suuntaan. Erinomainen kirja kaiken kaikkiaan.

19 tykkäystä

Kiitos Juha varsin kattavasta palautteestasi. Hienointa on, että sait kirjasta uusia ajatuksia omaan sijoitusprosessiisi. Onnea ja menestystä sijoitustoimintaasi alkavalle vuodelle.
Santeri

12 tykkäystä

Sifter Fund Globalin vuosiraportti 2022 on julkaistu:

12 tykkäystä