Sijoittamisen psykologia

Luin tänään aamutuimaan sellaisesta kognitiivisesta vinoumasta kuin omilleen pääsy -vaikutus. Laitetaan pieni katsaus aiheeseen tännekin, kun sopii mielestäni sijoittamisen vallan erinomaisesti.

Omilleen pääsy -vaikutus = Ihminen tavoittelee riskiä olleessaan häviöllä (jos hänellä on mahdollisuus päästä omilleen)

Kun ihminen on tappiolla, hän:
a) preferoi pieniä vetoja, joilla on mahdollisuus päästä omilleen
b) välttää suuria vetoja, joilla ei ole mahdollisuutta päästä omilleen (vaikka olisivat riskittömämpiä kuin kohdan a) vedot).

Tappiolla ei haluta ottaa riskiä, jos ei ole mahdollisuutta päästä omilleen.

Näkyy mm. seuraavasti:

 • Raveissa tai vastaavissa huonoimpien hevosten muuttuvat kertoimet laskevat päivän viimeisissä lähdöissä.

 • Indeksille hävinneet salkunhoitajat ottavat erityisen paljon riskiä loppuvuodesta.

Mielenkiintoista oli tuo, että suuret vedot (ts. yksittäisen vedon panos suuri) eivät houkuttele sijoittajaa/vedonlyöjää, vaikka niillä olisi todennäköisempää ja vähäriskisempää päästä omilleen. Kaiketi ihmiselle on aika vaikeaa hävitä suuria määriä lisää kun ollaan jo tappiolla, joten aletaan “pelaamaan tuuripeliä” eli lyömään pieniä vetoja mahdollisiin jymy-yllättäjiin. Kuulostaa sinänsä ihan loogiselta, että kyllähän täällä foorumillakin paljon saa lukea sitä, että tappioita yritetään kuitata laittamalla aina vain riskisempiä betsejä sisään.

Suurten tappioiden uhkaamat ja omilleen pääsyn mahdollisuuden saavat ihmiset ovat epätavallisen valmiit ottamaan riskiä siitä huolimatta, että he normaalisti olisivat erittäin riskejä välttäviä. Varo heitä (tai itseäsi tällaisessa tilanteessa)!

Lainaus käyttäytymistaloustieteen nobelisti Richard Thalerilta, johon tosin otin vapauden lisätä kohdan “…heitä (tai itseäsi tällaisessa tilanteessa)”.

32 tykkäystä

Hyvää pohdintaa! Tämä onkin mielenkiintoinen juttu ja pitää varmasti paikkansa, että ihmisillä on taipumus nostaa riskitasoaan ja ottaa enemmän riskiä silloin, kun pelataan syystä tai toisesta “takamatkalla”. Tämä liittyy todennäköisesti ihmisten luontaiseen haluun pysyä voittajien puolella ja välttää kaikin keinoin tappioita. Tämä lienee myös syy miksi tappiot ja häviöt sattuvat tyypillisesti suhteessa enemmän kuin vastaavan suuruiset onnistumiset tuovat onnistumisen iloa. Tappiot synnyttävät tyypillisesti voimakasta liikehdintää liskoaivoissa ja tämä hämärtää loogista päättelykykyä ja siten heikentää ihmisen kykyä tehdä järkeviä päätöksiä.

Tähän liittyen olen myös ollut huomaavivani jonkinlaista vinoumaa. Olen nimittäin huomannut, että mitä enemmän varallisuutta henkilö saa kerrytettyä niin sitä matalampi kynnys kyseisellä henkilöllä on ottaa suhteellisesti suurempaa riskiä. Tavallaan siis voisi ajatella, että mitä suurempi on henkilön varallisuus niin sitä helpompi henkilön on irrottautua omistussuhteesta tähän varallisuuteen ja alkaa käsitellä varallisuutta kylmän tunteettomasti ja laskelmoivasti. Olen todennut tämän vinouman myös omakohtaisesti, sillä varallisuuden hiljalleen kasvettua, voimakkaat muutokset sijoitusvarallisuudessa suuntaan tai toiseen eivät tunnu enää miltään, toisin kuin muinoin. Tavallaan siis vaikka koko varallisuuteni haihtuisi kerralla ilmaan, tämä ei aiheuttaisi erityisiä tunnepurkauksia, mikä on hieman erikoista. Lienee arvattavissa, että tämä on myös aiheuttanut jonkin verran haasteita riskienhallintamielessä johtuen oleellisesti muuttuneesta suhtautumisestani varallisuuteeni. Tämä voi toki olla yksinomaan henkilökohtainen vinoumani, eikä tämä siis välttämättä koske sijoittajia yleisesti, mutta toki olisi mukava kuulla, jos esimerkiksi tällä palstalla joku on tehnyt samansuuntaisia havaintoja.

11 tykkäystä

Kiitos paljon tästä avauksesta! Tää on ihan oma lempiaihe ja haluun kertoa tämän aiheen tärkeydestä tällaiselle tuulipukusijoittajalle.

Perinteisessä rahoitusteoriassa on kaksi olettamaa jotka mahdollistaisivat tehokkaat markkinat.

 1. Kaikilla sijoittajilla on käytössään sama informaatio
 2. Sijoittajat toimivat täysin rationaalisesti

Kaikille on varmaan selvää, että kumpikaan näistä olettamista ei pidä paikkaansa. Samalla tämä tarjoaa kärjistettynä kaksi tapaa saada edgeä ja tehdä ylituottoa markkinoilla.

 1. Saavuta informaatioetu ja analysoi fundamenttien perusteella yhtiön käypä arvo tarkemmin kuin markkina.
 2. Tunnista osakemarkkinaan/yhtiön arvostukseen vaikuttavat psykologiset seikat, kuten kognitiiviset vinoumat ja hyödy niistä.

Olettaisin, että suurin osa täällä foorumilla pyörivistä on osakepoimijoita ja ylituottoa hakevia sijoittajia. Minulla on vuoden päivät takana tätä harrastusta ja voin varmuudella sanoa, että minulla ei ole mitään mahdollisuuksia tehdä 1. Kohdan avulla ylituottoa ainakaan vielä, tai välttämättä ikinä. Onneksi tässä ovat auttaneet Inderesin analyysit :wink:

 1. Kohdan avulla jokainen meistä voi saada markkinoilla etua. Markkinasentimentin sekä vallitsevien vinoumien tunnistaminen ja analysointi tarjoaa mahdollisuuksia ylituottoon. Ylemmissä viesteissä onkin jo kerrottu muutamia näitä tekijöitä ja ettei ihan löpinäksi mene, niin kerron yhdestä vinoumasta, jonka huomaan vaikuttavan itseeni voimakkaasti.

Omistusvaikutus (endownment effect) tarkoittaa sitä, että pitää parempana jo omistamaansa hyödykettä, kuin vaihdettavaksi tai ostettavaksi tarjottua hyödykettä.
Toisinsanoen tämä tarkoittaa “yhtiön rakastumista”. Meillä on siis taipumus pitää kiinni jo omistamistamme yhtiöistä, eli hyväksyä niille pienempi tuotto-odotus, kuin sellaiselle yhtiölle jota emme vielä omista.

19 tykkäystä

Tuo oli mielenkiintoinen tapa lähestyä asiaa ja vielä hivenen muualta tullutta herätettä sai aikaa seuraavan pohdinnan, tiedä onko tästä mitään iloa.

Tuo sama informaatio on tosiaan virheellinen oletus, koska ei ole mitään absoluuttista oikeata informaatiota. On vain ihmisten käyttäytymistä. Ja kun siihen lisätään ettei kukaan ole täysin rationaalinen toimissaan (joitakin fiktiivisiä hahmoja lukuunottamatta, Spock ehkä lähinnä tuota ideaalia) onkin soppa jo aika lailla valmis.

Yritän nyt palastella tuota yllä olevaa toteamusta:

 • Kaikkien yritysten toiminta on riippuvaista yksittäisten kuluttajien tekemistä valinnoista (itse en ainakaan pysty keksimään mitään liiketoiminaa joka ei olisi lopulta riippuvainen tavallisista ihmisistä ja heidän valinnoistaan).
 • Lisäksi yritysten toiminta on sekin pitkälti ihmisten tekemien päätösten varassa, puhumme sitten johtajista, työntekijöistä, alihankkijoista, kumppaneista tai kilpailijoista.
 • Kuten @Pyoratar jo aiemmin toi esille kaikessa on kyse sekä yksilötason että ryhmätason ilmiöistä (psykologiasta).
 • Kaikesta edellämainituista huolimatta kollektiivisesti markkinat osaavat kohtuullisella tarkkuudella ennakoida asioita oikein. Ja joka tapauksessa markkinoissa kyse on lopultakin vain siitä mitä valintoja teemme eri “rooleissamme” (eli olemmeko kuluttajia, työntekijöitä, sijoittajia jne. - useimmilla meistä on useita “rooleja”)

Yllä olevalla tahdon vain tuoda esiin että lopultakin kyse on mahdottomuudesta tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja siten kaikessa on kyse ihmisten käyttäytymisestä. Eli myös kohta 1. on ihmisten käytöstä.

Toki kollektiivina saatamme välillä tietää enemmän kuin uskoisimmekaan, mutta aina tässäkään ei ihan osuta lankulle. Ja tässä myös taitaa olla se ‘Mustan joutsenen’ ydin, eli ennakoimattomia ilmiöitä joiden seuraukset voivat olla markkinoille radikaalilla tavalla erilaiset kuin aiemman tiedon pohjalta saattoi kuvitella.

Yllä jo keskusteltu paljon siitä mitä eri keinoja on omalta osalta mahdollista vaikuttaa näiden eri harhojen vaikutusten minimoimiseksi ja siten päätöksien rationaalisuuden lisäämiseksi. Mutta mitä jos muiden toiminta onkin vähemmän rationaalista? Lopputuloksen kannalta oleellista on siis arvioida mihin suuntaan muut ovat menossa eikä niinkään olla absoluuttisen oikeassa jonkin seikan suhteen (on kyse sitten teknologioista, yrityksen arvon määrityksen olettamuksista tms.)?

9 tykkäystä

Tällaisen ketjun tulo Foorumille on tosi tärkeä juttu, vaikka välillä hoetaan sijoituspsykologian tärkeyttä, niin loppujen lopuksi sitä on käsitelty hyvin vähän noin yleisesti ottaen täällä, sijoitusmediassa etc. Olen muutamia viestejä kirjoittanut tästä aiheesta sekä puhunut asian tärkeydestä, mutta mitä minä olen tehnyt asian eteen… no hyvin vähän. :frowning_face: Kiitos Maurille tämän ketjun perustamisesta, toivottavasti tämä pysyy aktiivisena ja tähän asti ainakin sisältö on pysynyt hyvinkin laadukkaana. :slight_smile:

Kysyin Maurilta vähän lupaa, voinko kirjoittaa tällaisesta aika arkisesta maallisesta murheestani ja vielä, kun en ole kovin lahjakas kirjoittaja. Sain Maurilta luvan, sisältö on mitä on, mutta yritän parhaani:

Olen intohimoinen sijoittaja ja jos luokitella itseäni pitäisi jotenkin, niin olen pääasiassa ehkä holdaaja, mutta en ehkä “pahin” mahdollinen. :slight_smile: Olen sijoittanut noin 3,5 vuotta ja 2 vuotta siitä olen tehnyt tätä hyvin suurella innolla… hiljalleen tästä on tullut melkein elämäntapa. Asun yksin ja teen etätöitä, niin sijoittamisen tärkeys korostuu entisestään.

Minulla on edessäni viisi näyttöä ja istun niiden edessä helposti yli 12h vuorokaudessa. Yhdellä näytöllä on jatkuvasti auki joko Nordnet tai Inderesin sivut, eipä siinä mitään… ovat siinä ihan taustalla auki. Mutta… se Nordetin “Yleisnäkymä” ja F5-nappi… ei siinä kauaa mene, kun katsoo, miten tilanne on päivittynyt pari… ehkä sekuntia.

Viime sijoitusvuoteni ei ollut kovinkaan hyvä, ainakaan omasta mielestäni. Indeksi meni lähes koko ajan edellä ja melkein joka päivä harmitti. Harmitus oli aina pienempi silloin, kun pörssit olivat kiinni ja viikonloppuisin. Onhan se kätevää pitää auki Nordnetin “yleisnäkymää” ja painella F5-nappia kevyesti yli 100 kertaa päivässä. Pörssien avatessa harmitti, jenkkipörssien avatessa vielä enemmän, eli pitkin päivää harmitti, kun laski, laski vielä enemmän tai sitten otin indeksiä kiinni liian vähän jne. Aikaa tämä ei vienyt ja pystyin aina joka vilkaisun jälkeen jatkamaan töitä, mutta kyllähän se mielialaan vaikutti tuli iso harmitus, paha mieli, stressi jne. Koska vilkaisin usein, niin koko ajan oli vähän ikävä fiilis, pörssien sulkeuduttua helpotti sekä viikonloppuisin tai silloin, kun en päässyt katsomaan tilannetta.

On elämässä mulla läheisiä, treenit vie tunnin päivästä, töitä on 9h päivässä, mutta sijoittamisjuttuihin käytän ainakin sen 4h päivässä keskimäärin. Elämäntapahan se on, kuten olen usein sanonutkin, mutta hiljalleen olen alkanut miettimään, mitä se mulle tekee, kun käyn todella usein vilkaisemassa tilannetta ja aina melkein harmittaa. Se tuntuu rankalle ja harmittaa tosi paljon, kun ei mene niin kuin haluaisin… tiedän hyvin, että on kyse “vain” sijoittamisesta jne. :slight_smile:

Kas kummaa… yksinkertainen ratkaisu auttoi tähän hyvin hyvin paljon, voin edelleen seurata sijoitusjuttuja yhtä paljon ja olo on sijoitusjuttujen puolelta paljon parempi kuin ennen. Ratkaisu oli se, että käyn harvoin Nordnetissä siihen nähden, miten olen siellä ennen käynyt… en edelleenkään käy harvoin - muutamia kertoja päivässä. Henkinen kuorma on paljon kevyempi ja tavallaan osaa ajatella pitkäjänteisemmin, jotenkin itselläni tuo jatkuva Nordnetissä käynti kummasti kuormitti itseäni henkisesti, vaikka ehkä se hullulta kuulostaa joistain ja turhalta valittamiselta, mitä se kai sitten onkin. :slight_smile:

Pitkä teksti ja tiedän, että olisin voinut käsitellä omia muita juttuja enemmän, mutta halusin tuoda tämän tietyn oman kokemukseni tietoonne, kuinka helpolla sain tosi paljon vähennettyä henkistä kuormaani. On toki mulla muutenkin vielä tekemistä paljon tämän “sijoittamisen psykologia”-osa-alueen saralla, mutta on ainakin itsestäni tosi hienoa, kuinka pienellä ratkaisulla sain parannettua oloa merkittävästi.

Jos teillä on ollut samaa ongelmaa kuin mulla, niin tällainen aika pieni muutos saattaa keventää runsaasti henkistä kuormaa, joka voi yllättävänkin paljon vaikuttaa omaa mieleen. :slight_smile: En hyötynyt “tilanteen” jatkuvasta seuraamisesta, näin on hyvä. Jään seuraamaan tätä ketjua erityisellä tarkkuudella ja olen lukenut näitä aiempia viestejä useampaankin kertaan. Toivottavasti joku sai tästä jutustani jotain ajateltavaa ja apua, vaikka ei tämä nyt sisältänyt laadukkaan analyyttista ajattelua monipuolisesti, vaan oli tekstiä vain yhdestä osa-alueesta.

Sijoittamisen pitää tuottaa hyvinvointia! :slight_smile:

58 tykkäystä

Oon pitkälti samaa mieltä. Koetin tässä vain kärjistäen erottaa kaksi tekijää erilleen toisistaan, jotka ovat loppupeleissä sitoutuneina toisiinsa. Näen itse asian niin, että itseasiassa psykologiset tekijät vääristävät fundamenttianalyysiä, joka taas ohjaa psykologisia tekijöitä → itseään vahvistava kierre. George Soros kutsuu tätä termillä “reflexivity”.

Ei tosiaan ole mitään absoluuttista oikeaa tietoa olemassakaan mutta uskon, että markkinaa analysoitessa on helppo lähteä liikkeelle siitä oletuksesta, että markkina on kohtuullisella tarkkuudella tehokas, koska tällöin välttyy ylivertaisuusvinoumalta. Vaaditaan siis todisteita sen puolesta että sinä olet oikeassa. Markkinan ei tarvitse todistaa itsestään mitään, koska se on kuitenkin kohtuullisella tarkkuudella oikeassa.

Tässä tullaan sitten siihen, että sijoituspäätöstä pohtiessa on mielekästä ajatella: “Mitkä psykologiset vinoumat/mitkä tekijät markkinasentimentissä ovat minun puolellani”

3 tykkäystä

Jotenkin kävi mielessä että tää korona-aika on omiaan vahvistamaan tuota käytöstä jonka kuvasit. Tunnistan meinaan itseni myös tuosta, sillä erotuksella että “tarkistan” vain kerran päivässä salkkujen tilanteen.
Olen keksinyt itselleni muuta puuhaa, mutta välillä tulee käytettyä “liikaa” aikaa näihin sijoitusjuttuihin kun en silti mitään tajua. Olettaisin että kun korona hellittää otettaan maailmasta, niin myös ns tavalliset riennot vievät enemmän aikaa, myös sijoittamiselta.

Sitäpaitsi, jatkuva salkun tarkkailu myös aiheuttaa enemmän veivaamista ja niin ollen johtaa todennäköisemmin tappioihin keskivertosijoittajalla. Jos siis olen oikein lukemaani tulkinnut.
Tsemppiä, joskus tämäkin kurja aika päättyy.

5 tykkäystä

Edit. Lähti aivan liian aikaisin :roll_eyes:

Jep tarkoitus olikin vain jatkaa ja laajentaa, mistä aloitit.

Itselle juurikin tuo massan määrittelemä totuus näissä markkinoiden toimimisessa on se haastavin osuus. Kontraava (haluaisin kutsua itsenäiseksi) ajattelu on minulle luontaista ja siksi haluan painottaa tuota muiden pelureiden roolia.

@Sijoittaja-alokas upea esimerkki! Tämä taitaa todellakin olla laji, jossa vähemmän on enemmän. Todettakoon monen menestyneen sijoittajan todeneen tuon saman, eli vähemmän informaatiota tuo paremmat tulokset.

4 tykkäystä

Tätä suosittelen myös omasta kokemusta kaikille. Sijoituksien vahtaaminen vaikuttaa psyykkeeseen yllättävän paljon ja se helposti aiheuttaa riippuvuutta. Lisäksi se vie aikaa ja keskittymistä tärkeämmiltä asioilta. Ensin voi vähentää päivittäisiä loggauksia, sitten jättää jopa yhden päivän väliin ja ennen pitkää pystyy ottamaan kokonaisen viikon lomankin pörssistä. :slightly_smiling_face:

En ole avannut tänään salkkua. Vilkaisin kerran yleisindeksiä ja se saa riittää. :slightly_smiling_face:

18 tykkäystä

Se on kova juttu, kun ymmärtää tällaiset henkisesti itseä haittaavat asiat ja tekee itselleen hyväksi olevia päätöksiä niiden ratkaisemiseksi. Itse tein hieman samansuuntaisen päätöksen piilottamalla Excelissä olevista tiedostosta kaikki kursseihin ja rahasummiin liittyvät numerot. Jätin näkyville ne asiat, joilla on pitkällä aikavälillä merkitystä: fundamentit ja positioiden suuruudet salkussa. Voi tuntua pikkujutulta, mutta kumulatiivisesti sillä voi olla isokin merkitys, jos pystyy keventämään sijoitustoiminnan tuomia tunnereaktiota pikkuhiljaa.

9 tykkäystä

Mainion opettavainen tarina, josta kannattaisi monien ottaa oppia.

Tästä tulee mieleen moniakin huomioita. Ensinnäkin, se mitä teet, katsot tai ajattelet, tapaa vahvistua. Eli jos jatkuvasti seuraat kursseja, salkkua tai tuottograafeja, niin siitä tulee tapa, johon ajaudut koko ajan automaattisemmin ja automaattisemmin. Tällaiset haitallisten tapojen kehityskaaret kannattaa pyrkiä huomaamaan ajoissa ja tehdä niihin tietoisia muutoksia.

Kirjoittelin Twitterin puolella jokin aika sitten sellaisesta asiasta kuin Sitoutumisstrategia = Rajoita/helpota omia valintojasi estääksesi itsetuho. Kyse on nimenomaan tällaisista Alokkaan mainitsemista toimenpiteistä, joilla tehdää hyvistä tavoista helppoja, hauskoja ja automaattisia, ja huonoista tavoista vaikeita, kaukaisia ja epämiellyttäviä.

Sijoittajalle se voi tarkoittaa sitä, että poistaa välittäjä-appit, hukkaa salkkutunnukset, blokkaa tietyt kurssisivustot selaimesta/puhelimesta tai ylipäätään puhuu julkisesti siitä, että on pitkäjänteinen sijoittaja, joka on sitoutunut olemaan myymättä parhaita omistuksiaan (vaikkei tämä vielä edes pitäisi sinun kohdallasi paikkaansa, niin tällainen puhe voi silti olla pieni ja viisas askel kohti pitkäjänteisen sijoittajan identiteettiä). Lisäksi kannattaa välttää röyhkeimpien maailmanlopun ennustajien seuraamista. Jos kaikki päivät lukee Malisen tuomioita, niin kyllä se epäilys voi hiipiä lopulta omaankin puseroon. Enkä tarkoita, että pitäisi sulkea kaikki negatiivinen ja riskeistä puhuminen pois, mutta kannattaa miettiä kenen tarinoita kuuntelee ja kenen klikkiuutisia lukee. Ja osakemarkkinoilla optimisteilla taitaa olla pieni taipumus pärjätä paremmin ainakin pitkällä jänteellä.

Sitouttamisstrategiassa voi myös automatisoida tai vahvistaa hyviä tapoja. Automatisoi esimerkiksi säästöt, sijoitukset tai ainakin tilisiirrot kuukausittain palkkatililtä OST:lle/AOT:lle. Perehdy perusteellisesti oman salkkusi yhtiöihin, jolloin luotto pitää myös silloin kun markkinoilla on yleistä yhtiöstä riippumatonta tai siihen vain marginaalisesti vaikuttavaa myllerrystä. Tai jos olet indeksisijoittaja, niin lue indeksisijoittamisen kirjoja ja tutkimuksia, jotka parantavat luottamustasi siihen, että osakemarkkinoilla pysyminen on todennäköisesti parempi ratkaisu kuin jatkuva veivaaminen. Voit myös luoda erilaisia skenaarioita, että miten toimit, mikäli jotakin tiettyä tapahtuu (yksinkertaisimmillaan: “jos osake Y laskee muun markkinan mukana makrosyistä, mutta liiketoiminta on osavuosikatsausten perusteella täysin raiteillaan, pidän omistamani osakkeet kurssiliikkeistä riippumatta”.

Ja hei yksi loistava vinkki vielä: tee sijoittamisesta hauskanpitoa! Minua motivoi sijoittamisessa nykyisin todella paljon se, että analysointini ja kommenttointini herättää (positiivista) keskustelua. Monikaan asia ei motivoi niin paljon kuin se, että oppii uutta, pääsee keskustelemaan opiskelemistaan asioista muiden kanssa ja lopulta saattaa vielä päästä osalliseksi siihen, että joku muukin innostuu tai oppii uutta. Näissä sijoituspiireissä on hienoa se, että keskustelu on kohteliasta ja positiivista ja rakentavaa palautetta annetaan puolin ja toisin. Hyvä palaute saa ainakin minut sitoutumaan entistä enemmän esimerkiksi laatulähteiden käyttämiseen, kriittiseen ajatteluun, perusteelliseen analysointiin jne. Siksi yhteisöllisyys ja hauskanpito on mielestäni ihan oleellinen osa sitoutumisstrategiaa.

Olen itse opetellut sellaisia tapoja, että esimerkiksi Nordnetissa käyn salkkua katsomassa vain kun se on ATH- tai melkein ATH-lukemissa. Jos tiedän, että kurssit ovat laskeneet, olen tarvittaessa kuukausia käymättä salkussa pois lukien tilanteet, jolloin päätän etukäteen ostaa uusia osakkeita (ja silloin ostan ne siihen hintaan kuin niitä heti saa).

En myöskään katsele juurikaan kurssikäyriä, vaikka esimerkiksi Inderes-etusivulla mulla oman seurannan yhtiöt näkyvätkin. Olen jotenkin onnistunut tässä vähitellen niin hyvin, että vaikka kurssikäyriin tai kurssipuheisiin ei kovin helposti voi olla törmäämättä, niin saatan monesti arvioida päivän kurssin esimerkiksi jonkin Incapin, Harvian tai Revenion osalta kymmenelläkin eurolla väärin.

Jos todella haluat sitoutua tulossa olevaan maukkaaseen päivälliseen, poista ennen päivällistä sohvapöydällä oleva pähkinäkulho ja sido itsesi mastoon.

Kasvata houkutukseen lankeamisen hintaa. Jos haluat eroon tupakasta, kirjoita tuttavalle suuri sekki, jonka hän voi lunastaa jos tupakoit.

28 tykkäystä

Lisätään vielä viikonlopuksi aivan loistava podcast-vinkki:

Sijoittajankin on hyvä miettiä omia arvoja ja sitä, että miten voisi elää yhä paremmin omien arvojen mukaista elämää. Ehkä tietysti ensisijaisesti kannattaa pohtia omia arvoja ja omaa elämää yleensä, mutta kyllä sijoittajapuolellakin kannattaa elää omien arvojen mukaisesti. Oli se arvo sitten oppiminen, ystävällisyys, rehellisyys tai luotettavuus, niin kyllä sitä kohti voi mennä myös sijoittamisessa. Tai jos arvona on perhe tai terveys, niin kyllähän taloudellisen turvallisuuden tavoittelu kaiketi voi olla näiden arvojen mukaista toimintaa. :slight_smile:

6 tykkäystä

Nämä opukset pörssipsykologiasta parhaillaan työn alla. Kerrassaan kiehtovaa tietoa ja tarinaa. Monessa kohdin olen tunnistavinani itsenikin :grinning:

Toivottavasti kerkiäisin jossain vaiheessa kirjoittamaan näistä kirja-arvion?

12 tykkäystä

Kiitos hyvästä vastauksesta ja kiitoksia tsempeistä, tsempit itsellesikin! :slight_smile:

Itse olen onneksi onnistunut välttämään veivailut (joillekin nämäkin sopivat, ei mulle), olen ajatellut, että veivaileminen yleisesti ottaen taitaa sopia paremmin kokeneemmille sijoittajille ja luulen tämän havaintoni on säästänyt multa euroja. :slight_smile: Minulla lähes kaikki osakkeet on valittu pitkällä tähtäimellä, niin yksittäiset heilumiset eivät pitäisi vaikuttaa kauheasti päätöksiini, niin miksi kävisin yli 100 kertaa päivässä vilkaisemassa tilannetta. Jep.

Lähes kaikki ovat pakostakin tosiaan joutuneet vähentämään sosiaalisoimista, niin uskon useampien henkisen hyvinvoinnin paranevan, kun tämä aika päättyy. Tosiaan ylipäätään “muu elämä” kuin työ ja sijoittaminen on hyvin tärkeää nyt ja aina.

Kiitos kehusta! :slight_smile:

Yksi myös mikä vaikutti tähän hyvään päätökseeni olla käymättä Nordnetissä niin usein oli se, että eräs arvostamani sijoitusmaailman kaveri kertoi mulle käyvänsä katsomassa salkkuaan päivän pari välein ja sekin kuulosti siltä, että teki sitä ihan vaan huvikseen. Eikä tämä poista sitä tietenkään etteikö jollain voisi olla jostain syystä hyvät perusteet käydä useammin katselemassa ja jos jostain se on hauskaa eikä koe siitä olevan haittaa, niin miksei. :slight_smile:

Juuri näin, kyllä se vaikuttaa tosi paljon ja jos keskityn sijoittamisjuttuihin ainoastaan, niin itselleni se tekee vain hallaa. Onhan tuo Nordnetin “yleisnäkymä” ja F5-nappi mulle ollut se addiktion kohde, onneksi olen vilkaissut vain ja jatkan tekemistä, mutta kyllä se kova harmitus jää sinne pääkoppaan.

Foorumilla menee enemmän kuin pari tuntia päivässä, uutisointia tulee seurattua ja muutakin lähteitä tulee katsottua kuin vain Inderes, joten kyllä mä tiedän, että jos jotain isompaa tapahtuu… eipä sitä tarvitse salkusta käydä katsomassa. :slight_smile:

Kiitos Hades!

Nuo sinunkin ratkaisut vaikuttavat sellaisilta, että pieniä juttuja tavallaan, mutta jolla voi olla suuretkin hyvät vaikutukset. Ehkä jollain tapaa matkin noita sinun ratkaisujasi.

Hyvä ystäväni itse asiassa ehdotti mulle jo aiemmin, että kävisin harvemmin Nordnetissä, koska hän huomasi noiden juttujen vaikuttavan mieleni päälle. En ihan täysin uskonut häntä silloin. Onneksi katsoin peiliin ja myönsin virheeni, piti lähettää tästä erikseen vielä viesti myös kamulleni.

Kiitos Mauri!

Viestisi (taas) sisältää niin paljon hyvää asiaa ja ajateltavaa, että luen sen useamman kerran. Otin nyt Nordnetin puhelimen aloitusnäytöltäni pois ja siirsin sen yhteen kansioon, tälläkin on jo vaikutusta.

Tuo “hauskanpito”-pointti on erinomainen. Muistan aikanaan Lion E-Mobility AG -firmaa omistaessani, niin oli kurjaa seurata kaikkea, mitä siinä silloin tapahtui, mutta “leijonaklubilaisten” yhteishenki ja yhteinen huumori oli todella tärkeässä roolissa ainakin itselleni. En muistele niitä aikoja pahalla, vaan edelleen huumorilla, mikä näkyi Pohjolan Ekalla tekemässäni kortissa. :slight_smile: Kuva kortin alalaidasta:
image

Ja sitten vielä yleisesti:
Ilman tätä Foorumia olisin huonompi sijoittaja ja vähemmän sivistynyt, mutta kyllä tämä Foorumi yhteishenkensä ja ystävällisyytensä puolesta on tehnyt minusta onnellisemman sijoittajan. On hienoa, kun voi purkaa tänne ajatuksiaan ja jakaa kokemuksiaan, tämä on monille ehkä tärkeämpi paikka kuin osaavat tiedostaakaan. Tätä ei mielestäni pidä pitää itsestäänselvyytenä, vaan pidetään hyvistä asioista kiinni ja kehitetään tätä hyvässä yhteishengessä. Erityisesti tällaiset ketjut vievät meitä ja Foorumia eteenpäin! :slight_smile:

27 tykkäystä

No nyt kun markkinalla on ollut vallan komeaa heiluntaa viime kuukausina ja tällä hetkellä ainakin monissa Inderes-foorumin puhutuimmissa osakkeissa ollaan laskusuunnassa, lienee hyvä kysellä vähän fiiliksiä.

Tehdään oletus, että keskivertofoorumilainen on varsin suurella painolla osakkeissa ja salkku lienee tällä hetkellä menossa miinussuuntaan (ainakin joissakin omistuksissasi). Mikä kuvaa suhtautumistasi parhaiten:

 • Ahdistaa, vit**taa, pelottaa
 • Neutraali / “Ai onko kurssit vai laskenut?”
 • Innostaa, kiinnostaa, suhtaudun uteliaasti
 • Näytä tulokset

0 äänestäjää

Oletetaan samalla, että keskivertofoorumilaisella on jonkinlainen sijoitussuunnitelma (edes ajatuksen tasolla). Mikä seuraavista kuvaa eniten käytöstäsi suhteessa sijoitussuunnitelmaasi:

 • Etenen suunnitelmani mukaan
 • Harkitsen poikkeamista suunnitelmistani
 • Olen jo poikennut suunnitelmistani
 • Näytä tulokset

0 äänestäjää

10 tykkäystä

Olisin halunnut valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdoista.

1 tykkäys

Saattoi tulla hieman suttuinen kysely, kun nopeasti vaan kyhäilin jotain kasaan. Pitää ensi kerralla miettiä hieman tarkemmin, että minkälaiset vastausvaihtoehdot ja kyselytyypit olisivat parhaat.

3 tykkäystä

Osakepainoni on käytännössä 100% ja reaktioni kurssilaskulle sekä myös ennemmin tai myöhemmin alkavalle nousulle: “No jaa”. Oman happotestini sain koronadipissä, reaktioni kurssilaskuun oli tuolloin: “No jaa”.

Tiedostan tähtäimeni olevan kaukana tulevaisuudessa, enkä ole myymässä omistuksiani, laskisivat sitten kuinka paljon tahansa tai vaikka tuplaantuisivat tämän vuoden aikana. Kaukana siintävän horisontin lisäksi strategiaani myös kuuluu se, että ostan yhtiötä, en kurssia. Omasta mielestäni salkussa on 11 yhtä hyvää yhtiötä kuin silloin kun salkku joskus syksyllä huiteli ATH-lukemissa, itse asiassa jopa parempia.

Lähinnä harmittaa se, ettei ole käteistä, jolla voisi tarpeen mukaan lisäillä. Mutta jos tädillä olisi munat, se olisi mies, ehkä, tai jotain sen suuntaista.

35 tykkäystä

Tunnustan olevani aivan surkea ymmärtämään markkinoiden logiikkaa. Tai sitä, etten koe niissä olevan lyhyellä tähtäimellä mitään logiikkaa. X-kertaa kuukaudessa käydään keskustelu nytkö rysähtää pysyvästi ja päivä vaihtuu eipäs sittenkään. Sen jälkeen media yrittää parhaansa mukaan kyhätä kasaan juttuja, mitkä tukevat sen hetkisiä pörssitunnelmia. Samalla tehdään vuoden tärppiosakelistoja, josta voisi pikavilkaisulla kaiken keräämällä huomata omistavansa puolta Helsingin pörssissä olevista yhtiöistä.

Koen tästä ylimääräisestä hälinästä olevan loppupeleissä pelkkää haittaa. Tuloksena on hautautuminen yksityiskohtien viidakkoon, jolla ei ole välttämättä mitään merkitystä oman tekemisen osalta. Vertaa salilla aloittelija treenaa 4-jakoisella ohjelmalla jokaisen marginaalisesti hyödyttävän lisäravinteen ostaen, koska ammattilainenkin niin tekee. Todellisuudessa suurin hyöty saataisiin jauhamalla perustreeniä 1-jakoisella ohjelmalla nousujohteisesti ja ruuaksi riittäisi ihan perinteinen kotiruoka proteiinin määrää tarkkaillen. Palautumisen tarkkailuun riittäisi huolehtiminen riittävistä yöunista.

Lisäksi suurimmalla osalla ei ole pohjatonta kassaa ostaa jokaista dippiä, vaikka ostoketjussa se monesti siltä tuntuukin. Yleensä se tarkoittaa käytännössä sitä, että samalla hetkellä myyt jotain muuta uskoen toisen osakkeen olevan parempi valinta. Lopputuloksena on paljon spekulointia ja kaupankäyntikuluja, jolloin olet jo valmiiksi perässä sitä versiota itsestäsi, joka olisi vain istunut käsien päällä.

Itse päädyin eilen myymään Tokmannin @19,04€ (keskihinta 18,77€), Harvian @53,9€ (keskihinta 54,45€) ja TietoEvryn @26,64€ (keskihinta 25,88€). Tiesin jo myydessä, että todennäköisesti tällä liikkeellä on jonkinlainen vaihtoehtoiskustannus. Koska keskihinnat olivat noin lähellä myyntihintaa, pidin tätä omalla kohdallani siedettävänä ratkaisuna kuin jäädä spekuloimaan hyvin epävarmaa tulevaisuutta 100% osakepainolla. Alun perin oli tarkoitus myydä nuo suorat omistukset vuoden mittaan pois. Syy, oma strategia tavoitehintoineen ja se, että Tokmannia ja Harviaa omistan muutenkin Evli Suomi Pienyhtiöt B rahaston kautta.

Syy miksi kirjoitin höpinäni tähän auki, on ymmärtää omaa toimintaa ja sen syitä. Parhaiten se onnistuu kirjoittamalla niitä auki, jolloin niihin voi myös myöhemmin palata.

Ettei tämä jaarittelu jäisi aivan muille hyödyttömäksi, liitän loppuun hyvän podcastin sijoittamisesta. Mikko Sjögren kertoo vinkkejä vaurastumiseen sekä omista epäonnistumisistaan uransa aikana. Mielestäni sisältö osuu hyvin ketjun aiheeseen.

Väkevä elämä - viisaampi mieli, vahvempi keho - Mikko Sjögren - Paremmalla raha-ajattelulla ja tunteella kohti vaurautta | Supla

27 tykkäystä

Tässä on muuten monta mielenkiintoista sijoittamisen psykologiaan liittyvää ilmiötä. Tuo kyseinen yhtiöhän pitkälti saavutti kaikki ne tavoitteet mistä vuoden alussa oli puhe: Vuodelle 2022 saatiin jättitilaus i3-akkuja sekä omalle akulle huippuluokan kehitysprojekti ja nyt on BMW-diili tulossa piakkoin. Silti ihmisille jäi firmasta paha maku suuhun, varmasti enimmäkseen sen takia että liiketoimintaan liittymätön asia eli osakekurssi laski rajusti viime vuoden aikana.

Moni oli kuitenkin tässä mukana peesausmielessä tai muun yhteisön mukana tai yksinkertaisesti pitämässä hauskaa. Tässä piileen psykologisen ansan paikka, koska ihminen on laumaeläin ja haluaa yleensä toimia samalla tavalla kuin muutkin sijoittajat. Tämä voi johtaa ostamaan sellaisia osakkeita mitä ei tavanomaisesti osaisi ja pitämään osakkeita salkussaan pidempään kuin olisi syytä.

Kun Leijona aloitti järjettömän sekoilun ja kurssi romahti niin moni (myös minä) myi yhtiön osakkeita. Tässä piileekin toinen psykologinen ansa. Monesti on pirun vaikeaa ostaa firmaa jolla on hävinnyt paljon rahaa, vaikka syytä voisi olla. Vanhaan tuttuunhan pitäisi olla helpompi palata omistajaksi koska iso fundatyö on jo tehty ja firman historia on selvillä, mutta ihminen ei tykkää kivusta ja pelkästään osakkeen nimen näkeminenkin voi jo aiheuttaa tuskallisia muistoja tappioista, jolloin ostopäätöstä ei synny

Tässä on myös sellainen kolmas psykologinen ansa että jos on hävinnyt osakkeella rahaa niin tuppaa kääntymään pessimistikseksi yhtiön liiketoiminnan osalta. Käännesijoituksissa tämän usein huomaa erityisen hyvin kun yhtiötä pidempään negatiivisella asenteella seuranneet eivät välttämättä näe metsää puilta ja pysty katsomaan tilannetta neutraalista näkökulmasta vaikka yhtiön liiketoiminta olisi parantunut huimasti männävuosilta.

Psykologialle ei ole kukaan immuuni, mutta omaa psykologiaa voi oppia osittain ymmärtämään ja jossain määrin myös hallitsemaan. Koska sijoittaminen on päätöksentekobisnestä, on jokainen erinomainen sijoittaja väistämättä myöskin jonkinasteinen ihmispsykologian opiskelija. Lukekaa psykologiaa ja tehkää hyviä sijoituspäätöksiä!

64 tykkäystä