Sitowise - The Smart City Company

Sitowise-liveä yritetään uudelleen kello 8.30.

Ei näkynyt kasilta vielä tulosta. :slight_smile:

EDIT: Live käynnissä ja tulos tuli 8.30.

3 tykkäystä

Yllä olevan viestin linkistä pääsee katselemaan tulosliven ja tässä olisi vielä Ollin kirjalliset kommentit tuloksesta. :slight_smile:

Sitowise raportoi keskiviikkona aamulla odotuksiemme mukaisen Q3-tuloksen. Yhtiön liikevaihto kasvoi vertailukaudesta vahvasti ja operatiivinen tulos oli vertailukauden tasolla. Yhtiön näkymät ovat heikentyneet etenkin Suomessa, minkä vuoksi yhtiö päivitti ohjeistustaan ennen tulosta. Ohjeistus ennakoi edelleen kasvun jatkuvan, mutta tulos jää parhaimmillaan vertailukauden tasolle. Markkinanäkymät ovat vakaat Ruotsissa, mutta tietyillä teknisen suunnittelun osa-alueilla on riski hidastuvasta kehityksestä. Inflaatio ja taloudellinen aktiviteetti lisäävät epävarmuutta, mutta Sitowisen kysyntää tukee vielä hyvin vahva tilauskanta.


Olli Koponen haastatteli toimitusjohtaja Heikki Haasmaata. :slight_smile:

Aiheet:
00:00 Aloitus
00:14 Q3-tulos
02:08 Vahvaa kasvua markkinan haasteista huolimatta
02:59 Syyt kannattavuuden laskun taustalla
04:43 Hankkeiden viivästykset
06:01 Projektitöiden osuus
06:59 Tilauskannan orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu
08:19 Markkinanäkymät

5 tykkäystä

Tässä olisi vielä Sitowisen yhtiöraporttia… :slight_smile:

Q3-raportti oli kasvun, tuloksen ja näkymien osalta odotuksien mukainen. Yhtiön ennen tulosta päivitetty ohjeistus jäi ennalleen. Tilauskanta on vahvalla ennätystasolla, mutta kysynnän mahdollinen hidastuminen Suomessa ja kannattavuuden lasku luovat epävarmuutta lähivuosien tulostasoon. Epävarmuuden hälventyessä ja hankkeiden käynnistyessä odotamme laskutusasteen ja kannattavuuden paranevan kohti entisiä tasoja. Kasvua avittaa tilauskannan lisäksi yhtiön tekemät yritysostot myös ensi vuonna. Kasvu, yhtiön potentiaali ja laatu huomioiden arvostuksessa on mielestämme nousuvaraa, mikä nostaa tuotto-odotuksen osingon kanssa hyvin houkuttelevaksi.

https://www.inderes.fi/fi/kasvua-yritysostojen-tuella


Tässä olisi vielä Ollin aamarikommentti Sitowisestä. :slight_smile:

Toistamme Sitowisen osta-suosituksemme ja 5,50 euron tavoitehintamme yhtiön Q3-tuloksen jälkeen. Q3-raportti oli kasvun, tuloksen ja näkymien osalta odotuksien mukainen. Yhtiön ennen tulosta päivitetty ohjeistus jäi ennalleen. Tilauskanta on vahvalla ennätystasolla, mutta kysynnän mahdollinen hidastuminen Suomessa ja kannattavuuden lasku luovat epävarmuutta lähivuosien tulostasoon. Epävarmuuden hälventyessä ja hankkeiden käynnistyessä odotamme laskutusasteen ja kannattavuuden paranevan kohti entisiä tasoja. Kasvua avittaa tilauskannan lisäksi yhtiön tekemät yritysostot myös ensi vuonna. Kasvu, yhtiön potentiaali ja laatu huomioiden arvostuksessa on mielestämme nousuvaraa, mikä nostaa tuotto-odotuksen osingon kanssa hyvin houkuttelevaksi.

3 tykkäystä

@Olli_Koponen on tehnyt uuden yhtiöraportin Sitowisesta. :slight_smile:

Sitowise yltää tänä vuonna vahvaan kasvuun, mutta yleinen kustannusten nousu ja kasvun etupainotteiset investoinnit laskevat tulostason selvästi alle yhtiön historiallisen ja potentiaalisen tason. Vahvan tilauskannan luoma orgaaninen kasvu sekä yritysostot tukevat kasvua edelleen ensi vuoteen, vaikka markkinan hidastuminen rakennusinvestointien laskun vuoksi on odotuksissa. Odotamme myös kasvun vuoksi kasvaneiden resurssien tuottavan ensi vuonna paremmin, mikä yhdessä laskevien alihankinnan kustannusten kanssa luo tuloskasvua ensi vuoteen. Pykälällä laskeneesta suosituksesta huolimatta näemme, että Sitowisen kasvu, tulospotentiaali ja laatu huomioiden arvostuksessa on edelleen selkeää nousuvaraa.

https://www.inderes.fi/fi/odotamme-kestavan-kannattavuustason-olevan-nykyista-parempi

5 tykkäystä

Hieman muutoksia Sitowisen johtoryhmässä. Digitaaliset ratkaisut-liiketoiminnan vetäjä Teemu Virtanen jättää tehtävänsä ja paikkansa Sitowisen johtoryhmän jäsenenä joulukuun lopussa. Virtanen tuli taloon, kun Sitowise osti hänen perustamansa paikkatietoa hyödyntäviin tietojärjestelmäpalveluihin erikoistuneen Dimenteq Oy:n. Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta on kasvanut erittäin vahvasti viime vuosien aikana ja myös kasvupotentiaaliltaan se on arviomme mukaan Sitowisen liiketoiminnoiltaan vahvin, minkä vuoksi se on myös yhtiön strategian keskiössä.

Muutoksia tapahtuu johtoryhmissä harva se päivä, eikä se tässäkään tapauksessa arviomme mukaan aiheuta merkittäviä muutoksia Sitowisen tarinassa. Sitowisen henkilöstöstä riippuvaisessa liiketoiminnassa olisi kuitenkin hyvä pystyä pitämään osaamisesta kiinni, mikä on myös yksi isoimpia pitkän aikavälin riskejä, mitä mekin olemme esiin nostaneet mm. laajoissa raporteissa. Arvioimme tästä huolimatta, että yhtiön luomat kannusteet ja kulttuuri tukevat tärkeimpien tekijöiden pysymistä talossa.

4 tykkäystä

Nämä ovat kyllä hauskoja.

Olisikohan kurssin toiseen suuntaan edetessä nostettu vastaavasta syystä optio-ohjelman merkintä hintaa?

Vastaan itse: EI

  • Muutos optio-ohjelman 2021 ehtoihin

Sitowise Group Oyj:n hallitus päätti 11.3.2021 optio-ohjelman 2021 perustamisesta.

Yhtiön hallitus on 15.12.2022 päättänyt muuttaa optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähintaa. Uusi osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2021A on 6,00 euroa. Optio-oikeuksilla 2021B osakkeen merkintähinta pidetään ennallaan ja on 8,10 euroa, mikä vastaa yhtiön osakkeen merkintähintaa listautumisannissa korjattuna tähän mennessä maksetulla osingolla. Osakkeen merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset.

Ennen muutosta osakkeen merkintähinta oli kaikilla optioilla yhtiön osakkeen merkintähinta listautumisannissa (8,20 euroa) vähennettynä vuosittain maksetuilla osakekohtaisilla osingoilla ja pääomapalautuksilla.

Optio-oikeuksilla 2021A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2024-31.3.2025 ja optio-oikeuksilla 2021B merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2025-31.3.2026. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei hallituksen merkintäajan alkamiselle asettamat vapautumiskriteerit ole täyttyneet. Hallitus on jakanut optio-oikeudet 2021A ja 2021B Matching-optioihin ja Performance-optioihin. Hallitus on päättänyt poistaa Match 2021A ja Match 2021B -optioiden vapautumiskriteerit. Performance 2021A ja Performance 2021B -optioiden osalta vapautumiskriteereitä ei ole muutettu optio-ohjelman perustamisen jälkeen.

Muutokset tehdään, jotta optio-ohjelman tarkoitus sitouttaa optionhaltijat yhtiön osakkeen arvon kehittämiseksi säilyy. Tällä tavalla yhtiön ja optionhaltijoiden välille voidaan luoda pitkäaikainen, yhtiötä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti, hyödyttävä suhde.

1 tykkäys

Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön tekniseksi toteuttajaksi valitun Solita–Sitowise-ryhmittymän tarjous oli tarjouspyynnössä esitetyillä kriteereillä arvioiden hinta–laatu-suhteeltaan paras. Tietojärjestelmähankinnan ennakoitu arvo on 6,55 miljoonaa euroa. Toteutus vuosien 23-24 aikana.

Hyvää kuormaa digitaalisille ratkaisuille.

3 tykkäystä

Sitowise laajentaa palvelutarjontaansa.

1 tykkäys