Sitowise - The Smart City Company

Tuo on usein paha jos kyseessä on teollinen toimija tai joku jolla operatiivinen toiminta vaatii 100% käyttöastetta järjestelmältä.

Osarista
Uusien toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmien käyttöönotot Suomessa vaikuttivat kuitenkin merkittävästi katsauskauden liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen. Vaikutus oli konsernitasolla suunnilleen kaksi työpäivää

Järjestelmäpäivivitys vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon silloin, kun koko henkilöstöä pitää kouluttaa uuden järjestelmän käyttöön. Mikä on pois laskutettavista tunneista, josta liikevaihto syntyy. Työntekijöiden pääasiallisia halinnon työkaluja on tuntikirjaukset, matkakulut, oman työn resurssointi ja jossain määrin myös laskujen hyväksyminen (roolista riippuen). Projektien ja tiimien vastuuhenkilöillä on myös työkaluja projektiseurantaa varten.

Jos järjestelmäpäivitys vaatisi pidempiaikaista remppaa ja jumppaa, itse luulisin sen vaikuttavan ennemminkin kuluihin kuin liikevaihtoon (kun järjestelmän koulutus ja työntekijöiden oppiminen on jo tapahtunut)

4 tykkäystä

Näinhän tuossa kirjoittelin. Silloin kun ohjelmat (ja myös tuo koulutus) on vaiheessa, ei saada liikevaihtoa. Ja silloin kun päivityksen kanssa tulee ongelmia, kustannukset karkaa käsistä eli näkyy kuluissa/tuloksessa.

1 tykkäys

Tulosjulkistuksen jälkeen johtoportaan omistuksissa on tapahtunut pieniä lisäyksiä, mutta ei sinänsä mitään merkittäviä muutoksia. Lähdin katsastamaan yhtiön omistajapohjaa (Omistusrakenne | Sitowise) hieman tarkemmin ja näen positiivisena sen, että omistajissa on huomattavan paljon kotitalouksia sekä yrityksen työntekijöitä aina toimihenkilötasolta johtoportaaseen. Tämä voisi viestiä siitä, että yrityksen sisällä on luottoa yhtiön tekemiseen.

Toisaalta omistajissa (ainakin allekirjoittanut) on tyytymättömyyttä osakkeen kehittymiseen listautumisen jälkeen. Tultu jo 68% alas huipuista ja nyt mörnitty vuoden verran hitaasti alaviistoon. Pikkuhiljaa pistää miettimään, että paremminkin tuottavia kohteita olisi markkinoilla tarjolla, vaikka tämän lapun osalta oma sijoitushorisontti on +3 vuoden päässä - tai hetkessä kun rakentamisen sykli on kääntynyt nousuun.

Varmaan tässä(kin) pitää pitää maltti ja tarpeen tulle lisäillä, vaikka laskeviin kursseihin en haluaisi enää tehdä ostoja. Näen kuitenkin kultareunuksen siinä, että Ruotsiin laajentuminen ja digipuoli on kasvanut yhtiön strategian mukaisesti. Ja vaikka talopuolella on haasteita, niin yhtiön infrakonsultointi tuntuu olevan kuitenkin aika vakaalla pohjalla ja voisi kuvitella, että tulevaisuudessa kasvua tulee jatkossakin digipalveluiden, ruotsin toimintojen sekä erikoissuunnittelualojen kautta. Fundan puolesta Sitowise on mielestäni hyvä yritys, jolla on selkeä strategia, tiettyä niche-osaamista ja vahva perusliiketoiminta, jonka päälle tuodaan uusia palveluita ja haetaan kasvua myös uusilta markkina-alueilta (mm. Ruotsi & teollisuus).

Ehkä tämmöinen julkipohdinta auttoi taas hahmoittamaan, minkä takia pysyn edelleen tämän kyydissä. Voisi olla hedelmällistä kuulla myös muilta miksi ovat - tai eivät ole mukana matkassa.

11 tykkäystä

Tälläinen vuoden 2024 alussa solmittu kumppanuussopimus julkaistu Sitowisen nettisivuilla. “Kumppanuussopimus varmistaa Neoenin käyttöön nimetyt asiantuntijat laaja-alaisesti ja joustavasti hankkeen koko elinkaarella aina hankekehityksestä rakentamisen valmisteluun, rakennuttamiseen ja ylläpitovaiheeseen. Osana kaikkea tekemistä ovat myös Sitowisen vastuullisuus- ja digipalvelut.” Neoeni tekee mm. tuuli- ja aurinkovoima hankkeita Suomessa.

8 tykkäystä

Sitowisellä vaihtuu Ruotsin vetäjä: Daniel Doeser johtamaan Sitowisen Ruotsin toimintoja - Inderes

Uudella vetäjällä hyvää taustaa liiketoiminnan kasvattamisesta niin orgaanisesti kuin yritysostoin ja viimeisimmässä pestissään vetänyt Rambolilla pohjoismaissa digi- ja koulutusliiketoimintaa. Varmasti tuo hyvää jatkumoa ja toimialaosaamista tuolta puolelta Sitowiselle.

Ihan tiedotteesta ei suoraan pysty lukemaan, mutta ehkä rivien välistä voisi ajatella, että uudella vetäjällä haetaan jotain muutosta nykytilanteeseen. Ruotsissa ilmeni viime vuonna hieman haasteita tai ainakin viivästyksiä yritysostojen integraatiossa sekä kannattavuudessa. Sinänsä hyvä, että asiaan reagoidaan, vaikka käsityksemme mukaan ei nyt ollut isoista ongelmista kyse. Sitowisella on kuitenkin paljon Ruotsissa vielä kasvettavaa ja uusi vaihe voi vaatia uuden vetäjän.

12 tykkäystä

Sitowise mukana YIT:n kumppanuus porukassa.

12 tykkäystä

Sitowise uutisoi uudesta yhteistyöhankkeesta Ponssen kanssa, jossa tutkitaan mm. paikkatietoaineistojen ja tekoälyn hyödyntämistä osana metsäteollisuuden tarpeita.
Mielestäni kuulostaa hyvältä ja konkreettiselta avaukselta teollisuuden palveluiden suuntaan, josta yhtiö on strategiansa mukaan hakemassa kasvua. Parhaimmillaan tuotekehitys voi pidemmällä aikavälillä tuoda uusia globaaleja mahdollisuuksia esim. juuri metsäsektorilta, jossa suomalaisilla yrityksillä on jo jalansijaa.

Hyvä signaali myös, että Sitowisen tuottamat karttapalvelut ja paikkatieto on mukana “AI-junassa”. Karttapalveluiden kehitys vaikuttaa olevan vakaalla pohjalla, sillä yhtiö uutisoi myös alkuvuodesta voittaneensa Väyläviraston paikkatietopalveluiden tiedonhallinnan kokonaisuuden, joka jatkuu vuoteen 2029 asti.

13 tykkäystä

Hyvä artikkeli Sitowisen rakennetun ympäristön ja liikenteen Digitaalisten ratkaisuiden vetäjältä.

Artikkeli kertoo esimerkkejä, miten AI:ta voi hyödyntää rakennetussa ympäristössä ja liikenteessä.
Käytännössähän nuo liikenteen esimerkit vaatinevat data- ja palveluarkkitehtuurin pohtimista valtion tai ainakin kunnallisella tasolla.

Logistiikan puolelta itselläkin on hieman käytännön kokemusta ja voi sanoa, että logistiikkafirman koko logistiikkaprosessia voi optimoida AI:lla. Myös tämä vaatii yhtenäistä data- ja palveluarkkitehtuuria yritystasolla

Mielestäni Sitowisen tulisi palkata Kokonaisarkkitehteja, jotka suunnittelevat valtion ja kunnan tasolla IT-kokonaisarkkitehtuureja, joiden päälle näitä ideoita toteutetaan. Vastaavasti, kuin kaikissa isoissa yrityksissä nykyään tehdään

Tässä Sitowisen esimerkkejä

Energiaverkot

 • Tekoäly voi edesauttaa energiansiirron hävikin pienentämisessä tekemällä suosituksia verkon eri solmujen ja osien konfiguraatioiden optimoinnista kulutuksen ja tuotannon suhteen.
 • Historiatiedon, sääennusteiden, sähköntuotantotietojen ja ennusteiden sekä kulutusmallien yhdistäminen energian jakelun optimoimiseksi ja mahdollisten verkkohäiriöiden ennustamiseksi.
 • Energiantarpeen tarkka ennustaminen vähentää hukkaa mikä edistää kestävämpää tulevaisuutta, mutta auttaa myös optimoimaan kulutusta muun muassa sähkön hinnan suhteen.

Tilaus-toimitusketjut ja logistiikka

 • Tekoäly voi analysoida historiallista dataa ja ennustaa tulevaa kysyntää. Tämä auttaa yrityksiä optimoimaan varastotasot ja välttämään ylitarjontaa tai alitarjontaa markkinakohtaisesti. Lisäksi tekoäly voi tunnistaa kausivaihtelut ja poikkeamat, jolloin toimitusketju voidaan suunnitella tehokkaammin.
 • Optimaalisten kuljetusreittien laskenta. Tekoäly ottaa huomioon tekijät kuten etäisyydet, liikenteen, sääolosuhteet ja toimitusaikataulut sekä myös tarvittavat muutokset myös kuljetusten aikana optimoidakseen kuljetuskaluston täyttö- ja käyttökapasiteetin.
 • Tekoälynavusteinen varastojen sijoittelun ja varastonhallinnan optimoimisessa. Lisäksi tekoälyn avulla voidaan parantaa myös varautumista erilaisiin häiriöihin.
 • Tekoäly parantaa toimitusaikataulujen arviointia ja täsmällisyyttä ottamalla huomioon monimutkaiset tekijät, kuten liikenteen, sääolosuhteet ja varastojen saatavuuden.

Liikennejärjestelmä ja liikkuminen

 • Tekoäly voi analysoida liikennetietoja, ennustaa erilaisia ilmiöitä (esim. ruuhkat) ja ehdottaa reitin optimointia tai keinoja ilmiöiden vaikutusten minimoimiseksi jopa ennakoitavasti, ja siten auttaa vähentämään matka-aikoja, polttoaineenkulutusta ja päästöjä.
 • Tekoälyn avulla liikennettä voidaan ohjata ja hallita dynaamisesti, minkä kautta olemassa olevan liikenneverkon välityskykyä voidaan tehostaa, matka-aikoja lyhentää, turvallisuutta parantaa ja pienentää liikenteen päästöjä.
 • Tekoäly voi optimoida joukkoliikenteen aikatauluja ja reittejä huomioimalla matkustajamäärät, liikenteen ruuhkat ja muut tekijät. Tämän avulla voidaan parantaa joukkoliikenteen täsmällisyyttä, säännöllisyyttä, saavutettavuutta ja kestävyyttä.
 • Tekoälyn avulla kyetään optimoimaan liikenneinfrastruktuurin elinkaarta ennustamalla mm. huoltotarpeita, niiden sisältöä sekä aikataulua.

Paikkatieto
Paikkatiedolla on analytiikalle ja päätöksenteolle olennainen merkitys, koska se tarjoaa kontekstin

Kiinnostavaa, että Sitowisellä on 4 paikkaa auki rakennuttamisen toimialalle (lähinnä korjausrakentamisen alue), vaikka siellä ei Q4:n mukaan pitäisi olla riittävää laskutusastetta. Ehkä vapaat resurssit ovat väärillä paikkakunnilla ?

8 tykkäystä

Iltaa foorumille :slightly_smiling_face: Linkkaan tänne taas uusimman presilent IR-uutiskirjeemme. Mukavasti täällä on taas ollut keskustelua - laittakaa vain meille ir@sitowise.com kysymyksiä, jos jokin asia on epäselvää tai kaipaatte lisätietoa. Palaan sitten silentin jälkeen niihin. t. Mari/Sitowise IR

14 tykkäystä

Aamukatsauksessa analyyttikkopuhelua :slight_smile:

4 tykkäystä

Facebook päivitystä tältä päivää:

:hospital: HUS on valinnut Sitowise Oy:n ja Dinssi Oy:n yhteenliittymän kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelijaksi (KSL-suunnittelu) Meilahden sairaala-alueella sijaitsevan Tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaushankkeeseen.

“Hanke tulee työllistämään KSL-suunnittelijoita hyvin pitkällä aikavälillä. Hanke on erittäin laaja ja mielenkiintoinen peruskorjaushanke ja siinä mielessä harvinainen myös referenssinä,” iloitsee Sitowisen osastopäällikkö Anttoni Jokinen.

:hospital: Hankkeen laajuus on yli 31 000 brm2. Hankealueella sijaitsee lukuisia kuuman sairaalan toimintoja, kuten päivystyspoliklinikka, sydän- ja keuhkokeskus sekä suuri kuvantamisyksikkö.

“Toimenpidesiipi sisältää useita eri sairaalan toimintoja, mutta tunnemme laitteet ja järjestelmät erinomaisesti. Haasteena on saada luotua toiminnallisesti järkevä kokonaisuus, jolloin sairaalan toiminnallisuuden suunnittelu korostuu hankkeessa,” sanoo Sitowisen projektipäällikkö Juhani Narko.

:hospital: Sitowise vastaa hankkeessa KSL-suunnittelutehtävistä ja -järjestelmästä ja Dinssi Oy KSL-projektinjohdosta sekä projektipäällikön tehtävistä.

:hospital: Hankkeen hankesuunnittelu käynnistyy kevään 2024 aikana. Peruskorjaus toteutetaan vaiheistetusti ja rakennus säilyy toiminnassa koko ajan, minkä vuoksi hanke valmistuu vasta 2030-luvun alussa.

8 tykkäystä