Osakesijoittaminen

Suominen - pyyhintäsegmentin kuitukangasvalmistaja

Suomisen raaka-ainekuluista puupohjaiset raaka-aineet ovat 60 %, mutta suurempi ja suurin yksittäinen pala raaka-ainekakussa on viskoosi. Varsinainen sellu on reilun 20 %:n tasolla. Vuoden 2018 vuosikertomuksessa on avattu splittiä tarkemmin, kun taas viime vuonna pirullisesti tiivistivät raporointia (vuodessa nyt isoa muutosta ei kasvanut, vaikkakin sellun osuus lienee rakenteellisesti pienessä nousussa). Viskoosiin taas perinteisen markkinasellun hintojen muutoksia ei aivan suoran voi soveltaa, vaikka mutta toki viskoosinkin hinnat ovat ainakin Kiinassa olleet viime aikoina nousussa. Sellun hinnat ovat nousseet myös rivakasti, mutta toki isoimmat nousut on nähty toistaiseksi Kiinan dollarimääräisessä havusellussa, mikä ei nyt ihan täysin Suomiseen osu. Toki Euroopaa ja USA seurannee sellun osalta Kiinaa tietyllä viiveellä.

Jokatapauksessa raaka-aineiden hintojen nousut ovat olleet tuntuvia ja vaikutusta on saatava myyntihintoihin melko nopeasti, jotta bruttokate ei kärsi. Tähän tietenkin pitäisi olla nykyisessä kysyntätilanteessa hyvät mahdollisuudet, joten tältä osin tilanne eroaa oleellisesti vuosista 2017-2018, jolloin raaka-aineiden inflaatio löi pahasti läpi Suomisen kannattavuuteen. Tappiollista kvartaalia en tältä pohjalta Suomiselta kyllä lähiaikoina odota, mutta toisaalta varsinkin bruttokatteen parantaminen tänä vuonna (vs. 2020) lienee kiven takana.

2 tykkäystä

Kauppalehden artikkeli 24.2.2021
Artikkelin teema: SIJOITTAJAN TÄRPIT TILAAJILLE
Hermostuttaako kurssilasku? – Listasimme 10 osaketta turvaa arvostavan sijoittajan salkkuun, listan kärki on tarjonnut hyvää tuottoa

Koronahyötyjä Suominen listan kärjessä kakkosena. Koronapandemia hyödytti kuitukankaita valmistavaa Suomista hygieniatuotteiden kysynnän kasvaessa. Suominen investoi viime vuoden loppupuolella automatisoituun kuitukankaiden kutomiskoneeseen joten liikevaihto kasvanee vieläkin huomattavasti. Suomisella on tehtaita mm USA:ssa ItaLiassa ja Suomessa. Lähde Suominen Oy:n vuosikertomus

Kasvurakettien varjoon jääneet osinkoyhtiöt tuovat sijoittajalle turvaa – Näillä kriteereillä huipputuottoon yltänyt osinkorahasto valitsee yhtiöt
23.2.2021SIJOITTAMINEN

Näillä Helsingin pörssin yhtiöillä tavoitehinnat ovat nousseet suorastaan kohisten – Osalla on vielä hyvin nousuvaraa jäljellä
23.2.2021SIJOITTAMINEN

Selvitimme Kauppalehden listan perusteella houkuttelevimmat defensiiviset yhtiöt turvallisuutta hakevalle.

Tilaaja, lahjoita juttu

Defensiivisten omistusten kasvattaminen ei ole välttämättä huono idea tällaisessa markkinatilanteessa. Listasimme Kauppalehden listan perusteella houkuttelevimmat defensiivisellä toimialalla toimivat yhtiöt.

Listan kärkipoiminnat ovat tuottaneet historiallisesti hyvin. Noin seitsemän vuoden ajanjaksolla listan kymmenen kärjen yhtiöistä luotu mallisalkku tuotti selvästi Helsingin pörssin tuottoindeksiä paremmin. On tietysti hyvä muistaa, että historia ei ole tae tulevasta.

Lista perustuu pisteytykseen, eli pörssiyhtiöille on annettu pisteet sen perusteella, miten ne ovat eri osa-alueilla suoriutuneet. Täten keskimäärin eniten pisteitä saanut yhtiö nousee listan kärkeen.

Pisteytykseen vaikuttaa osakkeen arvostus, tekninen riski sekä yhtiön taloudellinen suoriutuminen. Taloudellista suoriutumista on mitattu yhtiön liikevaihdon kasvulla, liiketulosprosentin vaihtelulla, oman pääoman tuotolla sekä nettovelkaantumisasteella.

Arvostuksessa käytettyjä parametreja ovat muun muassa tasepohjainen p/b-luku sekä nettotuloksen markkina-arvoon suhteuttava tulostuotto.

Osakeriskiä kuvattaessa on käytetty mm. Sharpen lukua, joka kertoo miten hyvin osake on tuottanut sen volatiliteettiin nähden.

Alla olevaan taulukkoon on listattu avainparametreja…
.
Koronahyötyjä Suominen listan kärjessä kakosena. Koronapandemia hyödytti kuitukankaita valmistavaa Suomista hygieniatuotteiden kysynnän kasvaessa.

Jatkuuko Suomisen koronanoste

”Yhtiön näkymät ovat yhä lähiajoille ovat vahvan kysynnän jatkumisen ansiosta positiiviset, vaikka kulutasoon liittyykin kuluvan vuoden osalta epävarmuutta”, Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen arvioi neljännen osavuoden jälkeen.

Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 467 miljoonaan euroon, kun viime vuonna liikevaihto oli 457 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden ennusteilla p/e-luku asettuisi 13,2:een, kun vuosien 2015-2020 mediaani on 13,8. Kassavirran ja velkaisuuden paremmin huomioiva ev/ebitda-kertoimen historiallinen mediaani on 7,3, kun kuluvan vuoden ennusteilla luku asettuisi 6,5:een.

”Osakkeen matalan arvostuksen nousuvara ja hyvä noin 4 %:n osinkotuotto tarjoavat näkemyksemme mukaan silti sijoittajille hyvän tuotto-odotuksen.
”Sijoittajien riskit Suomisessa liittyvätkin mielestämme kertoimien sijaan vahvan tuloskunnon kestävyyteen, mutta yhtiön näkymät hyvät huomioiden riski on hallittu. Siten mielestämme jo tulostason ylläpitäminen oikeuttaa Suomiselle korkeamman arvostuksen, joka kompensoi lievässä laskusuunnassa ennusteidemme mukaan pysyvää tulosta.”

1 tykkäys

! Sijoittajan uudet kärkiyhtiöt,2 Kauppalehti 5.4.2021

! Sijoittajan uudet kärkiyhtiöt,2 Kauppalehti 5.4.2021.pdf (1,3 Mt)

Kysyntä/tarjonta näkymään liittyen positiivista viestiä Cloroxilta “Clorox expects shortages of its disinfectant wipes to continue at least to some degree throughout the rest of 2021”

https://www.nonwovens-industry.com/contents/view_breaking-news/2021-03-12/clorox-ramps-up-wipes-output/

Nyt kun Suomisen tehtailla rullataan kuulalaakerit hehkuen kuituja kankaiksi ja yhtiön näkymien mukaan tästä vuodesta voisi tulla edellisvuoden kaltainen menestys, niin kassaan alkaa kertyä varoja tulevaa varten. Joten kevyt spekulointi tulevaisuudesta:

Yhtiö on itse maininnut arvioivansa mahdollisuuksia laajentua Aasiaan (Inderesin raportin lukeneille seuraava on tuttua asiaa).

  • Yksi tapa laajentua on korvata vienti rakentamalla paikallinen tehdas. Mutta ymmärtääkseni kuitukankaita ei juuri kannata rahdata meren yli, joten vientiä Aasiaan ei, ainakaan merkittävissä määrin, ole. Tämä ei siten ole Suomiselle realistinen vaihtoehto.

  • Aina voi silti rakentaa oman tehtaan. Bethunen investointiin varattiin noin 50m, mutta myöhästymisien ja käynnistysvaikeuksien jälkeen se vei paljon enemmän. Kuinka valmis yhtiö on ottamaan saman riskin uudestaan Aasiassa, kun Bethunen tapauksessa sillä oli asiakkaita ja paikallinen tukiverkosto jo valmiina?

  • Kolmas tapa on ostaa paikallinen yhtiö. Suomisen tapauksessa kohteella pitäisi olla hyvät, mieluusti ennalta tutut asiakkaat, olla teknologialtaan sopiva sekä kooltaan riittävän pieni, jotta rahat eivät lopu kesken. Ei vaikuta ihan helpoimmalta yhtälöltä varsinkin jos kuitukankaiden kysyntä pysyy korkealla. Taitaa silti olla todennäköisin vaihtoehto, kunhan kassakirstu täyttyy vielä enemmän.

Vielä vuosi sitten olisin myös pohtinut Aasiaan rantautumista yhteistyössä Ahlstrom-Munksjön kanssa, mutta enää se ei tunnu ajankohtaiselta. Sen sijaan tästä päästään aasinsillan kautta toiseen spekulaatioon, sillä Ahlstrom-Munksjöllä on Euroopassa kohde, josta Suominen voisi hyvinkin olla kiinnostunut: Ställdalen.

Ahlstrom-Munksjön Ställdalenin tehdas on ollut Suomisen alihankkija ainakin kymmenisen vuotta ja yhteistyösopimusta jatkettiin viimeksi viime vuonna. Nyt 4Q-esityksen yhteydessä Helsky mainitsi heillä olevan suunnitelmia lisätuotannolle. Suomiselle voisi olla hyödyllistä saada Ställdalenin kapasiteetti omaan haltuunsa ja optimoida sitä yhdessä muiden Euroopan tehtaiden kanssa. Paulínian tehtaan osto vuonna 2014 maksoi 17,5m. Mikäli Ställdalenin hinta olisi samassa luokassa, niin Suomisella olisi kauppaan varaa.

Ahlstrom-Munksjö alkanee mylläämään toimintojaan isolla kädellä, kunhan yhtiö on ensin saatu pois pörssistä. Yksittäinen tehdas on sille paljon pienempi asia kuin Suomiselle ja oleellista lienee kuinka paljon Ställdalenissa tehdään sellaisia tuotteita, joissa Ahlstrom-Munksjö haluaa tulevaisuudessa olla mukana. Sivuhuomautuksena sanottakoon, että Ahlstrom-Munksjön piti investoida Ställdalenin uudistamiseen (tiedotettiin kesäkuussa 2018), mutta suunnitteluvaiheen jälkeisessä investointipäätöksessä se ei enää ollutkaan mukana (tiedote tammikuussa 2020).

Kuten sanottua, tämä on pelkkää spekulaatiota, joka todennäköisesti ei toteudu. Vähän vaihtelua näin vuosikertomuksen luku-urakan jälkeen. :clown_face:

9 tykkäystä

Suominen luopuu vähemmistöosuudestaan Amerplastissa. Hieman kilahtaa rahaa kassan pohjalle, mutta Suomisen mukaan myynnillä ei ole olennaista vaikutusta yhtiön tulokseen.

Tämä vaikuttaa kyllä hyvä diililtä Suomiselle. Amerplast-erät ovat Suomisen taseessa lähinän historian jäänteistä ja Suominen saa osakkeista saa (vähäistä) tasearvoa ennemmän sekä saamisetkin kotiutuu täysin. Noita saamisiahan ei ole ainakaan alkuperäisten aikataulujen mukaan lyhennetty, minkä takia itse olen noissa erissä jossain määrin jopa alaskirjausriskejä. Rahavirtaa myynnistä kertyy 0,20 euroa osakkeelta. Tämä vastaa viime vuoden tuloksesta ehdotettua osinkoa.

Mikään massiivinen asiahan myynti ei osakkeen kokonaiskuvan kannalta, mutta ihan perustellusti markkina reagoi uutiseen hieman positiivisesti.

6 tykkäystä

Nordealta tuli mielenkiintoinen englanninkielinen lukupaketti Suomisesta kiinnostuneille. Sivun alalaidan linkistä latautuu 48-sivuinen pdf, jossa ruoditaan Suomisen tilannetta nähtävästi vähän syvemmältäkin. Itse en ehtinyt vielä lukemaan, vilkaisin vain.

https://www.inderes.fi/fi/muut-analyysit/suominen-renewed-focus-wiping-and-sustainability-nordea

3 tykkäystä

Ensinnä kehut analyytikko @Antti_Viljakainen asiantuntevasta esiintymisestä A-Studiossa. Siitä tuli mieleen mahdollisuus yli-investointeihin toisella alalla eli kuitukankaissa, kun koronan myötä kysyntä on nyt kasvanut merkittävästi. Yhtiö itse viesti helmi-maaliskuun vaihteessa sijoittajakeskustelussa, ettei ainakaan yhtiön itsensä tiedossa ollut sillä hetkellä merkittäviä investointeja kilpailijoilta. Muutoinhan pitkänkin aikavälin tuotto-odotus osakkeelle vaikuttaa hyvältä, mutta tuo yli-investointien riski on olemassa. Onko uusia viitteitä, että tällainen riski saattaisi realisoitua vai onko näkymänä, että tämänhetkiseen kysyntään ei ole lähdetty vastaamaan liian voimakkailla investoinneilla?

1 tykkäys

Kiitos palautteesta!

Kuitukangasmarkkinoilla varsinkin Euroopassa oli ylikapasiteettia ennen koronakriisiä, joten paperimarkkinoihin jokseenkin verrannollinen tilanne (ts. hintapaine ylikapasiteetista) on toimialalle ikävän tuttu. Koronakriisin luoma kysyntäpomppu kuitenkin söi ylikapasiteetin viime vuonna ja markkina kääntyi jopa tarjontarajoitteiseksi. Luonnollisesti tämä ei tule olemaan pysyvä olotila ja kyllähän nuo investoinnit ovat käynnistyneet kuitukangaspuolella. Suominen ottaa itse vanhan linjan käyttöön Italiassa, Berry Plastics on tehnyt kapasiteettia lisäävielä investointipäätöksiä uusista linjoista muistaakseni yhden Euroopassa ja yhden USA:ssa ja Romaniassa on käynnistymässä yksi linja. Nämä tulivat ulkomuistista ja muutakin voi olla.

Kuluvaan vuoteen nämä investoinnit tuskin vaikuttavat, mutta vuosille 2022-2023 on tulossa uutta tarjontaa. Näin ollen markkinadynamiikan kannalta olisi erittäin tärkeää, että koronan aiheuttama kysyntäpomppu ei jää väliaikaiseksi vaan kysyntä kasvaa myös lähivuosina. Kysynnän kasvaessa tarjonnan toistaiseksi tiedossa oleva tarjonnan lisäys ei välttämättä tarkoittaisi ylikapasiteettia. Asiaan täytyy kyllä perehtyä tarkemmin ja kampaan markkinabalanssin odotusarvoa tarkemmin viimeistään Suomisen seuraavassa laajassa raportissa.

3 tykkäystä

Kiitokset! Kysynnän ennakointi kyllä varmaan tavallistakin haastavampaa tässä kun markkinamuutoksen pysyvyyttä vaikea arvioida. Ehkäpä koronasta kuitenkin jää kysyntäpuolelle pysyvämpiä vaikutuksia, mitä mahdollisuutta on tuotukin esiin yhtiön toimesta sekä Inderesin analyyseissä. Uusi tj joka tapauksessa vakuuttaa, joten kyydissä ollaan!

Mikäs ihmeen 15 miljoonaan blokkikauppa Suomisella tehtiin ens ens välillä, mitään tiedotetta ei ole ainakaan vielä silmääni osunut? Muuten aika perinteinen tulosjulkistuspäivä. Analyytikkojen arviot pestään mennen tullen ja kurssi kiittää pienellä miinuksella. No eipä se haittaa, ehkä historia toistaa itseään ja nousu jatkuu myöhemmin tai sitten käy kuten Tikkurilalle ja Ahlströmille jne. Taisi niissäkin isompia blokkeja seurata ostotarjous, kun ei noi 15 miljoonaan kaupat ole näissä ihan joka päiväisiä. Tämä nyt tietty tällaista omaa mutuilua, mutta hieman erikoisia on liikkeet olleet hyvien tulosten jälkeen, muuten toki liike tuollaista tasaisen rauhallista nousua, kuten viime aikojen tuloksilla voisi olettaakin.

Edit: taisi olla boleron loput osakkeet. Omistus oli jo alle 5%, niin ei tarvitse liputtaa, mutta saapi nähdä, tuleeko liputusta siitä kenelle nuo meni.

4 tykkäystä

SUOMINEN, Toistamme 6,5 euron tavoitehintamme ja OSTA-suosituksemme. EVLI raport 29.4.2021

1 tykkäys

Testailimme keskiviikkona käännösprosessiamme ja sen myötä tehtiin Suomisesta ensimmäistä kertaa myös suomenkielinen raportti. Avasin sen myös kaikille vapaasti luettavaksi. Raporttiin pääsee käsiksi tästä.

5 tykkäystä

Suominen koronavoittaja hygieniaieniatuotteissa,paras tulos ja kasvunäkymät, 28.4-21,kurssilasku .häpeällistä. Suominen otti vuoden lopulla käyttöön uuden automaatikutomakoneen ja on edellä kilpailijoitaan ja valtaa markkinaosuutta . raaka-aineinflaatio koskee myös kilpailijoita, mutta Suominen voi käyttää muita muunto - tai keinokuitja joiden hinta on laskemassa koska muovi-ja kertakäyttöpakkausten kysyntä alenee.
Tarjoamalla kudontatuotteitaan pikamuoti vaateteollisuuteen, Suomisen tuotteiden
kysyntä nousee pilviin. Tuotteet ovat kierrätettäviä uusioraakaineiksi tai energiaksi.
Myös laajeneminen itä-Aasian markkinoille (erit Kiina) nostaa kysynnän tuotantomahdollisuuksia suuremmaksi ja nostaa Suomisen hinnat pilviin.
EVLIn Kurssisuositus 6.50 ylittynee selvästi. OSTA !!!

Mielenkiintoisia näkemyksiä. Sijoitussuosituksien antaminen tällä foorumilla ei kuitenkaan taida olla sallittua.

Luinko oikein Kauppalehdestä, että Suomisen P/E luku on 8,2?!
Matalissa vesissä hauet kutevat…

1 tykkäys