Taaleri Oyj -ketju

Aurinkotuuli 3 rahaston tavoitekoko on +700 MEUR ja tästä 200 MEUR eli alle kolmannes on tarkoitus saada Aktialta. Hyvä osoitus Taaleri Energian omasta myyntivoimasta, sillä +500 MEUR myynti on todella iso määrä kenelle tahansa kotimaiselle toimijalle.

11 tykkäystä

Voisitko ystävällisesti hiukan avata miten tämä uusi rahasto toimii? :slightly_smiling_face: Aktian sivuilta katsoin että minimisijoitus heidän kautta on 25 k€ ja toimikausi 10v. Onko pääoma siis kiinni 10v?

Pääomalla rakennutetaan uusiutuvaa tuotantokapasiteettia. Tämäkö myydään 10v päästä ja pääomat + saavutetut voitot sähkön myynnistä palautetaan sijoittajille - vai?

Entäs millaisia tuotto-odotuksia rahastolla on? Esim. verrattuna MSCI World Indexiin?

Etukäteen kiittäen! :nerd_face:

3 tykkäystä

Rahaston tuottotavoite (sisäisen korkokannan tuotto, IRR) koko sen toimikaudelta on perusskenaariossa 9–10 % p.a. sijoittajalle kaikkien kulujen ja palkkioiden jälkeen
Rahaston odotetaan palauttavan kassavirtatuottona noin 4 % p.a. vuodesta kolme eteenpäin

En ole tämän ehtoja lukenut, mutta ne taalerin pääomarahastot joissa olen ollut mukana ottaa sijoitussitoumuksen ja sitten tulee pääomakutsuja kun investoivat.

Edit: olihan ne ehdot sähköpostissa

Aktia Aurinkotuuli III Ky :n perustiedot lyhyesti

 • Neljän voitonjakolainaa: Aktia Aurinkotuuli III Rahoittajat, Aktia Aurinkotuuli III Sijoittajat 500, Aktia Aurinkotuuli III Sijoittajat 100 ja Aktia Aurinkotuuli III Omistajat

 • Minimisijoitus: 1 000 000 euroa / 500 000 euroa / 100 000 euroa / 25 000 euroa

 • Merkintäpalkkio: 0,0 % / 0,5 % / 1,0 % / 1,5 %

 • Kokonaishallinnointipalkkio (Rahasto + Kohderahasto): 1,75 % / 2,00 % / 2,30 % / 2,70 %

 • Tuottopalkkio: Rahasto ei peri tuottopalkkiota. Kohderahasto saa tuottopalkkiona 20 % yli etuoikeutetun koron (7,0 % p.a. laskettuna kutsutuille sijoitussitoumuksille) jälkeen palautetuista varoista ns. catch-up-menetelmällä (80 % catch-up)

 • Rahaston toimikausi on 10 vuotta ja sitä on mahdollisuus jatkaa yhteensä enintään kolmella vuodella

 • Rahasto avataan sijoituksille 28.2.2023 ja Rahaston arvioitu ensimmäisen vaiheen myynnin päättyminen on viikko ennen Kohderahaston sulkeutumista, joka on arviolta 30.4.2023

 • Rahasto kutsuu sijoittajilta varoja erissä Kohderahastolta saamiensa pääomakutsujen mukaisesti

6 tykkäystä

Olen itekin ollu monissa Taalerin pääomasijoituksissa mukana ja tälläkin hetkellä muutamassa! Näetkö että tähän kannattaisi lähteä mukaan?? Vai onko aiempaa maltillisemmat tuotto-odotukset? Jos itse lähden niin varmaan 50k max…

Me ollaan oltu kaikissa näissä tuulirahastoissa mukana ja ovat olleet tosi hyviä sijoituksia. Taisi Ensimmäinen olla vielä hyvällä riski tuottosuhteella kun oli valtiokin subventoimassa.

Nyt en oikein osaa sanoa miten nämä tässä korkoympäristössä sopii salkkuun, jossa on jo paljon vaihtoehtoisia ja tuottoja on saatavilla koroistakin.

Enkä ole vielä tutustunut tuohon tarpeeksi hyvin.

2 tykkäystä

Aktia kertoo tuoneensa markkinoille Aurinkotuuli III -rahaston. Vaikka “Aktia tarjoaakin varainhoidon ei-ammattimaisille asiakkaille mahdollisuuden sijoittaa uusiutuvan energian rakentamiseen suurten instituutioiden rinnalla”, uutisessa ei sanallakaan kerrota, miten asiakas voisi rahastoon sijoittaa: Aktia toi markkinoille Aktia Aurinkotuuli III -pääomarahaston

Aktian sivuilla todetaan myös: Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Eipä sieltäkään löydy Aurinkotuulesta mitään.

Löytyisiköhän osasyy Aktian heikkoon uusmyyntiin siitä, että sijoittamista ei ole tehty ainakaan turhan helpoksi?

6 tykkäystä

Tämä tulee olemaan kyllä loistava tuote, jossa Taaleri Energian vahva ydinosaaminen yhdistyy laadukkaaseen hankeportfolioon. Ymmärrettävästi kohderyhmää rajattu (sijoitusvarallisuus ja minimilittera). Onhan tämä aivan eri tasolla kuin Ålandsbankenin jne pseudotuulirahastojen toiminta, strategia ja osaaminen. Build-Develop-Operate omalla tiimillä ja tarkalla kammalla vedetyllä hankeportfoliolla unohtamatta maailmanluokan kumppaneita (Masdar etc).

P.S. Mitä mahtaa kuulua ÅAB tuulirahastojen suorille ja epäsuorille korkosijoituksille (mm. Balder, SBB bondit ja ÅAB omat korkorahastot) :man_facepalming:

3 tykkäystä

Taalerin bioteollisuuteen keskittyvä rahasto Taaleri Bioteollisuus I sijoittaa suomalaiseen korkean jalostusarvon selluloosapohjaisia materiaaleja valmistavaan Nordic Bioproducts Groupiin. Sijoituksella on tarkoitus vahvistaa Nordic Bioproducts Groupin (NBG) kasvua ja laajentumista.

Sijoitus Nordic Bioproducts Groupiin on Taaleri Bioteollisuus I -rahaston kolmas sijoitus. Rahasto sijoittaa teollisen mittakaavan tuotantolaitoksiin ja yhtiöihin, joilla voidaan nopeuttaa bioteollisuuden tuotannon skaalaamista. Tuotteet voivat olla esimerkiksi bio- ja kierrätyskuituja, luomulannoitteita, funktionaalisia biomateriaaleja ja neitseellisiä tuotteita korvaavia uusiomateriaaleja.

8 tykkäystä

@Sauli_Vilen Miksi vaihdetaan toiseen standardiin ?

Ei siinä ole mitään vaihtoehtoja, uusi standardi astuu voimaan ja kaikkien vakuutusyhtiöiden on noudatettava sitä. Tuo ei ole muuten ollut vakuutusyhtiöille mikään pieni jumppa, kyseessä lienee isoin remppa vakuutusyhtiöiden kirjanpitoon hyvin pitkään aikaan?

1 tykkäys

Kuten @Vara-Paavi tuossa kertoikin, niin uudet kirjanpitostandardit tulevat yhtiöille annettuina eikä näihin siirtyminen ole vapaaehtoista. Seurannastamme myös Sampo joutui vastaavan jumpan tekemään. Meidän käsityksemme mukaan tuo IFRS 17 siirtymä vaati aivan järjettömästi työtä, joten mistään pienestä harjoituksesta ei todellakaan ollut kyse.

Standardilla on muutama olennainen vaikutus Taalerin tuloslaskelmaan, joita koitan tässä hieman avata. Rehellisyyden nimissä on tunnustettava, etteivät standardin laskentaperusteet erityisesti taseen osalta ole meille vielä kovin selkeitä. Koitetaan näitä tarkemmin jatkossa avata, kun lisää ymmärrystä karttuu. Kyseessä on kuitenkin vain kirjanpitotekninen muutos, joten Taalerin liiketoimintaan muutoksella ei ole vaikutusta.

Tuloslaskelman osalta muutokset esitystapaan ja vuoden 2022 lukuhin ovat kuitenkin varsin selkeät. Aiemmin konserni kirjasi Garantian liikevaihtoon vakuutusmaksutuotot sekä sijoitustoiminnan nettotuotot. Jatkossa liikevaihtoon kirjataan myös vakuutuspalvelukulut, jotka sisältävät korvauskulut, liikekulut sekä sopimuksista syntyneet tappiot. Näin ollen konsernin tuloslaskelmalta löytyy uutena liikevaihtorivinä “Vakuutuspalvelutulos”, josta edellä mainitut kulut on jo vähennetty. Vastaavasti nämä kulut poistuvat tuloslaskelman alemmilta riveiltä. Ainoastaan osa henkilöstökuluista (vuonna 2022 559 TEUR) sekä joitain suoria kulua (87 TEUR) jää tuloslaskelmassa liikevaihtorivin alapuolelle. Lopputuloksena raportoitu liikevaihto laskee, mutta liikevoitto pysyy kutakuinkin muuttumattomana (2022 tuloksessa ero vain 24 tuhatta euroa). Vuoden 2022 osalta standardin käyttöönoton vaikutus liikevaihtoon oli yhtiön julkaisemien lukujen perusteella noin -4,3 MEUR. Muiden segmenttien kuin Strategisten sijoitusten (joihin Garantia kuuluu) lukuihin ei vaikutuksia ole.

10 tykkäystä

Sauli ja Kasper ovat tehneet uuden laajan rapsan Taalerista. Laajat raportit ovat kaikkien luettavissa. :slight_smile: :point_down:

Taaleri on edistynyt strategiassaan hyvin viimeisen kahden vuoden aikana. Lähivuosien fokus on edelleen Pääomarahastojen ylösajossa sekä taseen ylikapitalisaation purkamisessa. Pidämme myös hyvin mahdollisena, että yhtiö vauhdittaa Pääomarahastojen kasvua yrityskaupoilla.

image

6 tykkäystä

Henri Elo kirjoitti Taalerista Salkunrakentajan kuukauden osakkeena :point_down:

9 tykkäystä

Lukemisen arvoinen juttu. Mielenkiintoista, että Salkunrakentaja näyttää pitävän Taaleria melko maltillisen riskin osakkeena: “Konsernin riskiasemaa helpottaa se, että 2,5 miljardin euron hallinnoitava varallisuus tuo hallinnointipalkkioiden muodossa vakaata kassavirtaa vuodesta toiseen. Myös Garantian vakuutusmaksutulo on luonteeltaan vakaata ja jatkuvaa.”

Inderesin luokituksessa taas Taaleri on keskimääräistä korkeamman riskin osake. Johtuukohan sijoitustuottojen vaihtelusta?

4 tykkäystä

Oli hyvä kirjoitus. Itselle tulee Taalerista mieleen, että haluaako se olla pääomasijoituksiin keskittyvä yhtiö tietyllä aika selvällä kärjellä vai sen lisäksi holding-yhtiö, jollaisena Garantian näen. Jälkimmäinen tuo tiettyä vakautta eli tasaista tuottoa, mutta näiden kahden eri osan välillä on selkeä dilemma - mikä on Taalerin ydinosaamista ja -liiketoimintaa? Näen Garantian tavallaan omistettavana kiinteistönä jollekin yritykselle, jonka bisnes on jossain muualla. Mutta kiinteistöomistus voi tuoda sekä vuokratuloja että näkyä varallisuutena taseessa. Mielenkiintoinen paperi ja yritys kuitenkin tämä.

5 tykkäystä

Laitetaa tänne vähän yhteenvetoa Taalerista, kun paljon tapahtunut viikon aikana!
Ohessa tuore laaja raportti: Toiminnan ylösajo ja taseen siivous jatkuvat | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus sekä video: Taaleri: Yritysjärjestelyt hyvin mahdollisia | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Keskeiset pointit laajan raportin tiimoilta:

 • Strategia etenee Energian ja Bion osalta kuten pitää, mutta ylösajo kestää pitkään liiketoiminnan lainalaisuudet huomioiden

 • Kiinteistöistä on muodostunut yhtiölle ihan aito ongelma ja seuraavassa strategiapäivityksessä tähän pitää puuttua

 • Garantia on todella hyvä yhtiö ja jauhaa Taalerille erinomaista kassavirtaa

 • Taseessa on edelleen tosi paljon pääomaa, työlukuna 2e/osake on hyvä arvio ylimääräisen pääoman määrästä seuraavan strategiakauden loppuun mennessä

 • Yritysjärjestelyiden todennäköisyys noussut selvästi. Todennäköisesti tällä kiihdytettäisi pääomarahastojen kasvua. Miksi päädyttiin tähän lopputulemaan? Johdon kommentit + muuttunut markkinatilanne (hintalaput tulleet alas vaihtoehtomanagereilla).

 • Garantia olisi järkevää spinnata osittaisjakautumisella omaksi pörssiyhtiöksi, mutta ei vielä. G spinnaus olisi järkevää tehdä sitten kun Pääomarahastot on saatu nostettua seuraavaan kokoluokkaan (orgaanisesti seuraavan strategiakauden loppu ~2026).

Lopuksi vielä video Taalerin yhtiökokouksesta: Taalerin yhtiökokous 13.4.2023 | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus Suosittelen tästä erityisesti katsomaan HPJ Elomaan puheen. Elomaa on ainakin omissa papereissani aika selkeä vallankäyttäjä (perustaja + hpj) Taalerissa ja hänellä merkittävä päätösvalta isompiin strategisiin liikkeisiin. Käytännössä kaikki aiemmat isot yritysjärjestelyt ovat olleet pitkälti hänen kädenjälkeään.

Myös myöhemmin yhtiökokouksessa oleva TJ:n esitys on hyvä yhteenveto Taalerin kehityksestä viimeisen vuoden aikana :tv:

10 tykkäystä

Ei ole tullut seurattua Taaleria kuin pintapuolisesti sen jälkeen kun luovuin Taalerista 2019 jouluna, mutta miltä kuulostaisi jos Garantia menisi Sammolle ja Mandatum sekä Taaleri fuusioitaisiin? Tietyllä tavalla fuusio voisi olla hankala, koska molemmat firmat henkilöityvät vahvasti, joten olisiko kumpikaan valmis luopumaan nimestä ja identiteetistään? Synergioita ei taida kauheasti olla, mutta voisi kasvattaa pääomarahastoja mukavasti, jos Mandatum alkaisi tarjota niitä osana palveluitaan.

Toisena esteenä Garantia ei kyllä taida enää sopia Sammon portfolioon, sillä hehän haluavat keskittyä vahinkovakuuttamiseen. Näkeekö esim @Sauli_Vilen muita esteitä?

3 tykkäystä

Käsitellään nämä kahtena erillisenä asiana ja käsitellään ensin Sampo+Garantia. Ensinnäkin hyvä muistaa, että Garantian markkina-arvo on noin 1% Sammon arvosta, eli puhutaan pyöristyserosta. Sampo on strategiassaan hyvin selkeästi korostanut keskittyvänsä vahinkovakuuttamiseen ja olisin tässä mielessä kyllä hyvin yllättynyt, jos yhtiö haluaisi laajentaa takausvakuuttamiseen. Toki koska tuo transaktio olisi niiiiiiiiiin minimaalinen Sammon kannalta, että sillä ei olisi suurtakaan strategista merkitystä. Eli summa summarum, pidän tätä hyvin epätodennäköisenä.

Sitten se kiinnostavampi, eli Manda ja Taaleri. Kyllähän tuo Taalerin uusiutuvan energian liiketoiminta voisi jossain skenaariossa Mandatumin varainhoitotoimintaa kiinnostaa (uusi selkeä tukijalka vaihtoehtoisiin sijoituksiin). Myös kiinteistöliiketoiminnasta Mandatum saisi varmasti nykyistä enemmän irti, kun sillä merkittävää omaa kiinteistöliiketoimintaa. Ei tämä kuitenkaan omissa papereissa ole mikään ykköspari (papereissa CapMan + Taaleri on selvästi paras) todellakaan ole. Taalerin isojen omistajien näkökulmasta veikkaan, että jos joku mahdollinen fuusio tulisi, niin Taalerin omistajilla olisi halua myös olla merkittäviä omistajia jatkossa. Mandatumissahan he olisivat täysin sivuroolissa, kun Mandatum on niin paljon isompi. Tässä mielessä uskon, että heidän näkökulmastaan tasavertaisempi fuusio jonkun pienemmän pelurin kanssa voisi olla kiinnostavampi vaihtoehto. Tämä toki ihan puhdasta spekulaatiota. Eli yhteenvetona, ei missään nimessä täysin mahdoton, mutta en laskisi kyllä tämän varaan :slight_smile:

13 tykkäystä

Kiitos jälleen @Sauli_Vilen nopeasta että ennakkoluulottomasta otteesta :slight_smile:
Yhtä ennakkoluulottomasti mietin, että eikö Taaleri kuitenkin teollisesti sopisi aiotun Mandatum oyj:n sateenvarjon alle toivottavasti kehittyvänä laaja-alaisena financial service yhtiönä? Garantia omana luottovakuuttaja kokonaisuutena, ja Taalerin energia yms. Mandatum asset managementin osina. Molemmilla jos millä olisi käyttöä-jos aiottu Mandatum oyj olisi monipuolinen financial service yhtiö- ei siis vain henkivakuutusyhtiö, ei vain varainhoitaja ja ei missään nimessä pankki. Itse en enää laittaisi paljoakaan painoa vanhojen Taaleri omistajien intressille pitää kiinni vallasta ja se tuskin olisi este, jos kauppa päättää tarinan loisteliaasti.
Se kyllä ihmetyttää Taalerin arvostuksessa, että jos vähääkään skenarioisi Garantian kasvumahdollisuuksia luottovakuuttamisessa, niin sen arvoksi saa helposti koko Taalerin nykyinen arvo. Jotenkin luottovakuuttaminen on aliarvostettua ja alikäytettyä. Luottovakuuttamisen business mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty laaja-alaisesti.
Mitä mieltä @Sauli_Vilen , kiitos

1 tykkäys

Olisin hyvin yllättynyt jos Mandatum olisi millään tavoin kiinnostunut Garantiasta. En usko, että Mandatum haluaa olla mikään erityisen monipuolinen finanssitalo, vaan yhtiö keskittyy suht tiukasti henkivakuuttamiseen sekä varainhoitoon. Toki en tunne yhtiötä niin hyvin (osana Sampoa seuraan kehitystä kuitenkin suht ylätasolta), että voisin tätä ihan varmaksi sanoa. Mielenkiintoista nähdä mitä Manda sanoo, kun he alkavat kertoa omaa tarinaansa sijoittajille viimeistään syksyllä :slight_smile:

Sitten G:n valuaatioon. Me ollaan tuohon meidän ~180 MEUR valuaatioon suhteellisen luottavaisia ja mielestämme se heijastelee G:n oikeaa arvoa nykyennusteiden valossa. Siinä olet oikeassa, että mikäli G pystyy jatkamaan vahvaa kasvuaan myös seuraavat 5v, niin kyllähän sen arvo kasvaisi selvästi ja positiivisessa skenaariossa voitaisi olla lähellä Taalerin nykyistä markkina-arvoa. Tällä hetkellä meidän on kuitenkin vaikea nähdä, että G pystyisi kasvamaan erityisen vauhdikkaasti lähivuosina.

6 tykkäystä