Terrafame - Palaako Talvivaara pörssiin?

Hieman yli kymmenen vuotta sitten Helsingin pörssiin listautui legendaarinen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, jolla oli mahtipontinen suunnitelma rakentaa Sotkamoon Euroopan suurin nikkelikaivos. Tämän startup-kaivoksen omistaja/toimitusjohtaja Pekka Perästä muodostui kansansankari ja osake päätyikin varsin monen suomalaisen osakesijoittajan salkkuun ja jopa Inderesin mallisalkkuun.

Noh, ylösajovaihessa uudenlaisen prosessin käyttöönotossa koettiin haasteita, nikkelin hinta kääntyi laskuun ja yhtiön yllätti mm. Suomen sateinen kesä ja majavien tapa rakentaa patoja, minkä vuoksi huonosti hoidettu vedenhallinta petti ja aiheutti ympäristöongelmia kaivoksen lähialueelle. Lopullisen naulan yhtiön arkkuun löi populistiympäristöministeri Ville Niinistö, jonka aggressiivisten puheiden seurauksena kaikki kansainvälinen rahoitus katosi. Talvivaaran kaivos ajautui valtion syliin, joka ei suostunut pelastamaan nykyisiä osakkeenomistajia vaan otti kaivoksen itsellensä Terrafamen nimellä. Nykyisin valtio omistaa valtaosan kaivoksesta Suomen Malmijalostus Oyn kautta.

Suomen Malmijalostus Oy (’Finnish Minerals Group’, ’FMG’) omisti 31.12.2021 Terrafamesta 67,1 %, Galena-rahastot 31,1 %
ja Sampo Oyj 1,8 %.

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 prosenttiin, jos Trafigura, Galena ja Sampo käyttävät optio-oikeutensa ja lainojen korot maksetaan osakkeina. Tällöin Galenan ja Trafiguran omistusosuus olisi noin 45,0 prosenttia ja Sammon noin 5,0 prosenttia.

Sähköautobuumin vuoksi akuissa käytettävän nikkelin hinta näyttää nyt olevan menossa kohti uutta supersykliä, minkä vuoksi Euroopan sähköautostrategian kannalta keskeinen Talvivaaran kaivos on herättänyt laajasti myös kansainvälistä kiinnostusta.

Suomen valtio ei halua että jäämme vain tuottamaan raakamalmia muiden tehtaisiin, vaan jatkojalostusta halutaan tehdä mahdollisimman paljon itse jotta luotu lisäarvo jäisi Suomeen. Tämän vuoksi yhtiö on juuri rakentanut akkukemikaalitehtaan, jonka ansiosta Terrafame on nykyään myös erikoiskemikaalien valmistaja

Akkukemikaalitehtaan ylösajo tullaan pääosin saamaan päätökseen tämän vuoden aikana, jonka jälkeen yhtiöllä alkaa vihdoin olla edellytykset seisoa omilla jaloillaan itsenäisenä yhtiönä ilman jatkuvaa valtion rahoitusta.

Mitä Suomen valtio tekee Terrafamella sitten kun kaivoskompleksin ylösajo on saatu päätökseen ja yhtiö alkaa takomaan rahaa? Listataanko Terrafame pörssiin?

52 tykkäystä

Nytpä teki @Pohjolan_Eka mielenkiintoisen avauksen.

Terrafamella on tapahtunut paljon hyviä asioita Talvivaara ajan jälkeen. Prosessi on saatu toimimaan ja työturvallisuudessa on menty eteenpäin hyvin paljon.

Mitä tulee tuohon akkukemikaalitehtaaseen, niin en pidättäisi hengitystä sen täyden tai lähes täyden toimivuuden suhteen tämän vuoden loppuun mennessä. Kuitenkin, kun se aikanaan saadaan käymään täydellä teholla, nostaa sen toiminta Terrafamen liikevaihtoa vuosittain yli 200m€.

Terrafamella on tulossa isoja investointeja. Osa niistä keskittyy lisämalmin kartoitukseen ja osa on ns. pakollisia investointeja infraan, jotka ei tuota mitään lisäarvoa.

Uskon Terrafamen listautuvan tulevaisuudessa pörssiin, mutta aika näyttää milloin se tapahtuu.

3 tykkäystä
10 tykkäystä

Uusi lupa mahdollistaa valmistelussa olevien hankkeiden toteuttamisen kuten uuden sekundääriliuotusalueen rakentamisen sekä siihen kytkeytyvän Salmisen järven kunnostamisen.

”Ensitarkastelun perusteella yksi uuden luvan suurimpia muutoksia on ympäristövakuuden nouseminen 138 miljoonasta eurosta 324 miljoonaan euroon. Uusi ympäristövakuus on kansainvälisestikin vertailtuna poikkeuksellisen suuri ja näin suuren vakuuden vuosittaiset rahoituskustannukset ovat mittavat, mikä herättää kysymyksiä nykyisen vakuusjärjestelmän toimivuudesta. Lupapäätös on erittäin laaja, joten perehdymme siihen tarkemmin ja arvioimme myös mahdollisia muutoksenhakutarpeita”, Hilla toteaa.

:scream:

2 tykkäystä

Entäs se Uraani, tässä tilanteessa vois olla tärkeä?

Terrafame on kovaa vauhtia muuttumassa voitolliseksi yhtiöksi :exploding_head:

14 tykkäystä