Tietoevry - Tähtäimessä kannattava kasvu

Tässä on @Joni_Gronqvist:in ennakkokommentti Tietoevryn Q3-raportista.

Tietoevry antoi jo torstaina ennakkotietoja tuloksesta. Kasvu oli odotettua vahvempaa ja kannattavuus jäi hieman odotuksista Q3:lla. Summana tästä tulos oli linjassa meidän ja markkinoiden odotusten kanssa. Yhtiö tarkensi samalla kasvuohjeistustaan jälleen ylös, mutta laski kannattavuusohjeistusta vuodelle 2022. Fokus raportissa on näin muissa asioissa, kuten kasvu- ja kuluajureissa sekä Banking-liiketoiminnan irrottamisen kommenteissa. Katso video ohjeistuksen muutoksesta ja kommentti tästä.

8 tykkäystä

Tietoevryn osavuosikatsaus 3/2022: Vahva kasvu ja hyvä kannattavuus

 • Vahvan 8%:n orgaanisen kasvun ajureina Tietoevry Create, Tietoevry Banking ja Tietoevry Care
 • Oikaistu liikevoittomarginaali hyvällä tasolla, 14,2 %
 • Toiminnan tehostamisohjelmat etenivät suunnitellusti - tulosvaikutukset kiihtyvät vuoden loppua kohden
 • Yhtiö päivitti koko vuoden näkymiään 20. lokakuuta

7-9/2022 | 7-9/2021
Liikevaihto, milj. euroa 690,4 | 648,1
Muutos, % 6,5 | 0,7
Orgaaninen1) kasvu, % 7,8 | 0,6
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 77,5 | 72,2
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 11,2 | 11,1
Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa 97,9 | 94,0
Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta 14,2 | 14,5
Oikaisuerät2), milj. euroa -8,7 | -10,1
Tilauskanta 3180 | 3153
Nettovelka/EBITDA 1,6 | 1,4

Olen tyytyväinen kasvuvauhtiimme, joka on kiihtynyt neljä vuosineljännestä peräkkäin. Kasvun kiihtyminen heijastaa strategista keskittymistämme skaalautuvaan ohjelmistoliiketoimintaan sekä konsultointiin uusilla digitaalisilla ja datapohjaisilla alueilla. Lisäksi paransimme kannattavuuttamme merkittävästi edellisestä vuosineljänneksestä yli 14 %:iin korkeasta inflaatiosta huolimatta. Euromääräisesti liikevoittomme parani edellisvuoteen verrattuna.

Tämänhetkinen markkinatilanne on kaksijakoinen: asiakkaiden investoinnit uusiin teknologioihin luovat edelleen kasvumahdollisuuksia, mikä tukee jatkuvaan kasvuun tähtääviä tavoitteitamme. Samaan aikaan niin asiakkaisiin kuin yhtiöömmekin vaikuttaa korkea inflaatio, joka näkyy työvoima-, materiaali- ja energiakustannusten nousuna. Nykyisessä toimintaympäristössä on ensiarvoisen tärkeää jatkaa keskittymistä tuottavuuteen, toiminnan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Kuluneen neljänneksen aikana tehokkuutta ja kannattavuutta parantavat toimenpiteet Tietoevry Banking ja Tietoevry Connect -alueilla alkoivat odotetusti tuottaa myönteisiä tulosvaikutuksia. Yhdistettynä Tietoevry Transform -alueella kesällä aloitettuihin toimenpiteisiin, näiden odotetaan kiihdyttävän neljännen vuosineljänneksen tulosparannusta.

27 tykkäystä

Alla on Tietoevryn tuloksesta Jonin kommentit. :slight_smile:

Tietoevry julkaisi aamulla Q3-raporttinsa. Ennakkotietojen myötä vahva 8 %:n orgaaninen kasvu oli jo tiedossa, mikä on Tietoevryn kokonaisuudelle todella vahva suoritus. Tulos oli hieman yli odotusten. Yhtiö muutti jo viime viikolla ennakkotietojen yhteydessä ohjeistustaan kuluvalle vuodelle. Näin keskiössä oli liiketoiminnan ajurit, jotka olivat isossa kuvassa ennallaan. Asiakashintojen nousu tulee asteittain, tehostamistoimet purevat ja inflaatio luo vastatuulia. Loppupeleissä nämä ovat suhteellisen tuttuja toimenpiteitä Tietoevrylle.

13 tykkäystä

Tietoevryn Q3-info tarjolla tänään torstaina klo 10.00 alkaen. :point_down:

3 tykkäystä

Tietoevryn tavoitehinta tarkentuu Inderesillä 28,00 euroon (edellinen 31,00 €). Suositus pysyy LISÄÄ-tasolla.

Näyttökuva 2022-10-28 kello 7.18.11

10 tykkäystä

Sitten tässä oli vielä Jonin tekemä Rapsa Tietoevrysta. :slight_smile:

Tietoevryn Q3:n iso kuva ennakkotietojen osalta tiedossa ja orgaaninen kasvu oli hyvin vahvaa, kun kannattavuus oli hieman pehmeä. Yhtiö muutti ohjeistustaan myös viime viikolla, mikä indikoi parempaa kasvua hieman matalammalla kannattavuudella. Odotamme Tietoevryltä maltillista tuloskasvua lähivuosina inflaation ja hintakilpailun rajoittamana. Mielestämme Tietoevryn osakkeen tuotto-odotus (>10 %) on hyvä, mutta ei ylivertainen, joka riittäisi perustelemaan osta-suositusta. Lisäksi hyvää tuotto/riski-suhdetta on nyt tarjolla myös muualta IT-palvelusektorilla sekä muista pörssiyhtiöistä.

https://www.inderes.fi/fi/vahvaa-kasvua-mutta-inflaatiosta-vastatuulta

12 tykkäystä

Eikös aikaisempi ollut OSTA-tasolla?

1 tykkäys

Totta. Oli. Merkit täyteen.

Miten arvonluonti tulee lävitse osakkeenomistajille siinä vaiheessa kun/jos Banking-liiketoiminta listataan?

3 tykkäystä

Handelsbankenin suositukset:

3kk: Osta
3v: Markkinoita parempi kehitys. Tavoitehinta 38 euroa.

6 tykkäystä

Tavoitehinta 38 euroa

3 tykkäystä

Kiitos korjauksesta. Minä olin puusilmä.

Käsittääkseni 3v päähän katsova tavoitehinta. Eli ei “yleisesti alalla käytössä oleva 12kk” hintatavoite.

2 tykkäystä

Kyllä. Sijoittaminen meinaa olla pitkäjänteistä puuhaa. :slightly_smiling_face:

3 tykkäystä

Hyviä tulevaisuuden näkymiä.

54 tykkäystä

Tietoevry on solminut strategisen kumppanuuden Google Cloudin kanssa.

Tiedotteen mukaan kumppanuus nopeuttaa pilvipalveluiden käyttöönottoa ja yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden välillä. Tietoevryn tavoitteena on 1000 sertifioitua Google Cloud-asiantuntijaa vuoteen 2025 mennessä

34 tykkäystä

Mielenkiintoinen CMD tulossa. Lisää mahdollisia divestointeja. Näitä ainakin itse odotin jo ennen Bankingin strategista tarkastelua.

23 tykkäystä

Tässä on @Joni_Gronqvist:in kommentit pääomamarkkinapäivästä. Kovat on tavoitteet Tietoevryllä. :slight_smile:

Tietoevry järjestää tänään pääomamarkkinapäivän 2022, jonka teemana on “Tietoevry kiihdyttää arvonluontia”. Esityksissä syvennytään yhtiön strategian toteuttamiseen, liiketoimintaportfolioon liittyviin prioriteetteihin sekä kasvatettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Lisäksi päivän aikana käydään läpi tänään julkistettua strategista arviointia koskien Tietoevry Transformia ja Tietoevry Connectia yhdistettynä liiketoimintana, josta kommentti luettavissa tästä. Yhtiö myös vahvistaa aiemmin julkistetun Tietoevry Bankingiä koskevan strategisen arviointinsa ja käy läpi toteutuksen etenemistä. Tiedossa on siis paljon mielenkiintoista asiaa.

Ja tässä on Jonin kommentit vielä jatkuvien palveluiden ja transformaatioliiketoimintojen eriyttämisestä.

Tietoevry kertoi aamulla aikovansa eriyttää jatkuviin palveluihin ja transformaatioon keskittyvät liiketoimintansa (Tietoevry Transform ja Tietoevry Connect), jotka ovat keskittyneet IT-palvelumarkkinan hitaammin kasvaville tai hiipuville alueille. Eriyttämällä yhtiö haluaa arviomme mukaan tuoda vahvemmin esille nopeammin kasvavat ja paremman kannattavuuden ohjelmistoratkaisuihin ja datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin keskittyvät liiketoimintansa (Tietoevry Create, Tietoevry Banking, Tietoevry Care ja Tietoevry Industry). Näkemyksemme mukaan eriyttäminen on linjassa yhtiön aikaisemman strategian kanssa ja yksi ajuri purkamaan osakkeen aliarvostusta. Eriyttämisellä yhtiö tavoittelee korkeampaa markkina-arvoa.

18 tykkäystä

Wow, tässähän firmaan sijoittaneena jo saattaa hätkähtää. Ensin isolla töminällä (ja kuluilla) naitetaan kaksi isoa firmaa yhteen ja ei aikaakaan kun vastaleivottu yhtiökakku on saatu koristeltua niin sitä aletaan lohkomaan osiin. Toki voin olla sen verran diletantti etten hahmota taustalla toteutuneita skaalaetuja yms yms mutta yleisilmeeltään tässä tarinassa on humoristisia sävyjä. Well, se parhaiten nauraa joka viimeiseksi nauraa.

24 tykkäystä

CMD käynnissä. Tietoevryn pääomamarkkinapäivä ke 30.11. klo 14:00 | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

CMD:n aikataulu löytyy täältä → Capital Markets Day 2022 | Tietoevry
Ensin toimitusjohtajan esitys. Sitten liiketoiminta-alueiden johtajien ja CFO:n esitykset järjestyksessä:

 • 14:45 Transform
 • 15:05 Connect
 • 15:35 Banking
 • 15:55 Care
 • 16:15 Industry
 • 16:45 Create.
 • 17:05 CFO:n esitys
 • 17:20 Final Q&A

Kaikkien esitysten materiaalit löytyvät tästä:

Aluksi CEO kiteytti CMD:n pääviestit:

11 tykkäystä