Työeläkkeen kertymä

Varmasti työllisyydelläkin on tähän vaikutusta. Jos maksuja vaan nostellaan niin kohta ei kannata enää työtä ostaa eikä tehdä… joku järki näissä maksuissakin tulee olla

Niin kuin sanoin että jos vastuut lasketaan hamaan tulevaisuuteen niin silloin täytyy laskea myös varat korkojen kera. Nuo varat paisuu sen keskimäärin 10Mrd vuodessa ja mitä suuremmaksi summa käy sen enemmän tulee suhteessa vuosittain korkoa… noista varoista ei rahoiteta köytännössä mitään koska korkotuotoistakin murto-osa käytetään vajeen paikkaamiseen.

Siihen en on kantaa että onko puskurivarojen koko nyt sopiva vai ei, mutta kyllä tähänkin joku suunnitelma tulee olla mikä on tarpeeksi eikä kerätä vaan keräämisen ilosta.

Moni täällä ajattelee vain varautumista ja sen hyötyjä mutta ei osaa ajatella mitä haittaa taloudelle on yhä nousevista maksuista…

Joskus vähemmän on enemmän. Suomessa luullaan että mitä korkeammalla prosentilla kerätään veroja sen enemmän niitä saadaan, tajuamatta sitä että kaikki se yleensä lamaannuttaa yrittämistä/ostamista(hinnat kohoaa), työllisyyttä, ostovoimaa yms.

2 tykkäystä

Tapana on verrata tulevaisuuden eläkevastuita diskontattuna nykyhetkeen tämän päivän varoihin.

1 tykkäys

Eläketurvakeskuksen sivuilla voi tutustua lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteisiin ja niiden taustaoletuksiin. Mitä pidemmän aikavälin ennusteesta on kyse, sitä suurempaa epävarmuutta niihin sisältyy.

Jos katson vaikka nykyistä pitkän aikavälin laskelmaa ja suhteutan sen omaan eläköitymiseeni n. vuonna 2050:

  • keskimääräinen eläke verrattuna keskipalkkaan tulee huononemaan (nyt n. 52% → n. 45%)

  • TyEL-maksu alkaa nousta selvästi (2050 n. 25% → 2075 n. 30%)

Nykyinenkin ennuste siis odottaa entisestään vaikeutuvaa tilannetta. Siksi puskureita ei ole liikaa. Lisäksi on mahdollista, että asiat menevät ennustettua huonommin: esim. syntyvyys alenee edelleen tai nettomaahanmuutto hidastuu, pysähtyy tai jopa kääntyy negatiiviseksi.

On tietysti mahdollista, että toteuma on ennustetta paljin parempi. Etenkin eläkevarojen reaalituotto on toivottavasti merkittävästi parempi. Kenties tulevaisuudessa puskurit mahdollistavat jopa eläkemaksujen pienentämisen nykyisestä.

Mutta entä jos ei ole? Mieluummin olen väärässä siihen suuntaan jossa eläkevaroja on liikaa kuin siihen jossa eläkevarat loppuvat kesken.

5 tykkäystä