Vastuullinen sijoittaminen

XXL-uutisesta tuli mieleen tämä keskustelu. ESG-hommia hankaloittaa se, että valtavasti on firmoja ja kokonaisia toimialoja, jotka paperilla ovat ihan jees, mutta sitten on kaikkia tällaisia aivan käsittämättömiä toimintatapoja joita kuitenkin noudattavat.

Hyvä neuvo omiinkin töihin on, että jos joku tekemäsi asia näyttäisi pahalta Hesarin etusivulla, niin silloin ei kannata tehdä sitä.

10 tykkäystä

Raha ei enää kelpaa eläkeyhtiöillekään ellei se ole ESG-rahaa :exploding_head::roll_eyes:

8 tykkäystä

Vastuulliset @Isa_Hudd ja @KaroliinaLoikkanen juttelivat ESG-jutuista. :slight_smile:

We are the first ones to admit that ESG, as a topic, suits well in the “larger than life” category. In this video Karolina Loikkanen, head of ESG solutions at Inderes, gives an introduction on how to approach the subject, and where to begin when searching for and evaluating information as an investor.

Content:

00:00 Introduction: ESG – a massive topic
00:38 Loikkanen’s background + driving forces
03:00 How to define ESG + how these factors impact a business / an investment
04:30 Morals vs risk-return and hard-core facts
07:15 Where to look for information and why, as an investor: climate targets + taxonomy
11:15 Taxonomy = EU legislation concerning listed, large companies within the EU
13:00 How green activities are defined and reported: what to follow as an investor

10 tykkäystä

Muutama ajatus ESG:n kehityksestä näin kesälomien päättymisen kunniaksi.

11 tykkäystä

Tämä (maksumuurin takana) artikkeli on viime aikoina aiheuttanut esg-piireissä paljon keskustelua, joidenkin mielestä oikea suunta ja joidenkin mielestä väärä. Olen lukenut esimerkiksi argumentteja, että yritykset voisivat vain sulkea tehtaita päästöjä pienetääkseen, mikä ei olisi S:n ja G:n mukana ollessa mahdollista. En ihan osta näitä argumentteja, minusta nimenomaan nyt pitäisi keskittyä päästöihin. Jos firmat rikkovat ihmisoikeuksia tai tukevat harmaata taloutta, ei siihen tarvita mitään uutta muotitermiä, se on laitonta. Päästöt ovat oikea mittari, niiden vähentämisen pitäisi olla keskiössä.

11 tykkäystä

Jos firmat rikkovat ihmisoikeuksia tai tukevat harmaata taloutta, ei siihen tarvita mitään uutta muotitermiä, se on laitonta.

Governancen osalta olen itsekin ollut aika pitkälti samaa mieltä kanssasi. Sen sijaan ihmisoikeuksia on mahdollista valitettavasti edelleen rikkoa laillisesti, koska on maita joissa paikallinen lainsäädäntö ei sitä kiellä; tai esimerkiksi ammattiyhdistykset ovat voimattomia tai niitä ei edes ole (tai sallita), ja työntekijät eivät käytännössä pysty nostamaan epäkohtia esiin, jolloin asioiden laillisuutta ei käytännössä tulla koskaan arvioimaan (onko toiminta sitten laillista, jos liikutaan harmaalla alueella ja firman selkänoja on se, ettei asiat koskaan päädy oikeuden ratkottaviksi, jaa-a).

Vastuullisuudessa miun mielestä ei muutenkaan ole kyse siitä että mennään minimillä jolla lain kirjaimen yli päästään, vaan että oikeasti toimitaan reilusti ja riistämättä ja mietitään yhteisten resurssien ja elinympäristön tulevaisuutta.

Pari lainausta tuosta The Economistin artikkelista:

Elon Musk of Tesla is a corporate-governance nightmare, but by popularising electric cars he is helping tackle climate change. Closing down a coalmining firm is good for the climate but awful for its suppliers and workers. Is it really possible to build vast numbers of wind farms quickly without damaging local ecology? By suggesting that these conflicts do not exist or can be easily resolved, esg fosters delusion.

Onko se, että asiat eivät ole yksinkertaisia, ratkaistavissa sillä, että keskitytään vain yhden puolen osaoptimointiin? Minusta ei. Toki se voi olla talousmaailman näkökulmasta ongelma, koska perinteisesti asioita on voitu mitata kivasti rahayksiköissä, ja optimoida niiden määrää. Sen kyllä myönnän, että tämä epämääräisyys helposti johtaa harhoihin siitä mikä on jonkun asian kokonaisvaikutus, tai kumpi kahdesta vaihtoehdosta on “parempi”, koska asiasta ei ole varmaa konsensusta, ja kokonaisvaikutusten laskenta on ehkä täysin mahdotontakin koska kaikkia vaikutuksia ei pystytä ennalta ehkä tietämään (ei ole esimerkiksi olemassa tutkimustietoa kaikkien kemikaalien vaikutuksista koko ekosysteemissä). Mutta silti, paranisiko tilanne jos suljetaan silmät monimutkaisuudelta?

The environment is an all-encompassing term, including biodiversity, water scarcity and so on. By far the most significant danger is from emissions, particularly those generated by carbon-belching industries. Put simply, the e should stand not for environmental factors, but for emissions alone.

Tämä ajatuskulku on juurikin tällä hetkellä pielessä (ja on ollut jo vuosia). Vaikka ilmastonmuutos on eniten tapetilla ympäristöongelmista, se ei todellakaan ole ainoa, eikä välttämättä edes juurikaan tärkeämpi kuin jotkut muut. Tuossakin mainitut biodiversiteetti ja vesipula vaikuttavat suoraan ruuan tuotantoon ja alueiden elinkelpoisuuteen (mihin myös toki ilmastonmuutos vaikuttaa), ja jos nämä nyt jätetään huomioimatta ilmastoasioiden takia, ja jos vaikka ilmastonmuutos saataisiinkin rajoitettua, voi olla että sylissä on siinä vaiheessa sitten jo uudet ehkä vielä suuremmat kriisit (jotka ehkä olisi pystytty välttämään tai ainakin rajaamaan pienemmiksi jos niihin olisi myös kiinnitetty huomiota jo nyt). Se, että tällä hetkellä E on suurelta osin pelkkää CO2-ekvivalenttitonnien laskemista on juurikin pielessä siinä miten ESG:tä käytetään. Mutta onko se tuon lyhenteen vika, vai markkinoiden vika?

12 tykkäystä

Vastuulliset @Antti_Viljakainen ja @KaroliinaLoikkanen keskustelivat taksonomiasta. :slight_smile:

-Aiheet-

00:00 Aloitus
00:30 Miten sinusta tuli ESG-ammattilainen?
01:41 Mitä aiot tehdä Inderesillä?
02:40 Mitä tarkoittaa taksonomia?
09:32 Poliittinen ulottuvuus
14:08 Muun maailman suhtautuminen
18:18 Suurimmat haasteet
22:36 Miltä taksonomiaraportointi näyttää 5 vuoden päästä?
30:45 Minkälaisia resursseja taksonomiaraportointi vaatii?
34:50 Taksonomiaprosentista investointikriteeri?

11 tykkäystä

Tässä podissa ei ehditty paneutua vielä siihen mitä taksonomia tarkoittaa ESG rahastoille, eli siitä seuraa sitten lisää myöhemmin jossain vaiheessa. Käytännössä hyvin karkeasti tiivistettynä ESG rahastoissa joudutaan ilmoittamaan taksonomiaosuus, mutta tarkemmat yksityiskohdat ovat käsittääkseni vielä auki, joskin pääpiirteet jo sovittu ja osin käytännössäkin. Tavoitteena siis tosiaan siirtää pääomaa vihreämpään suuntaan.

11 tykkäystä

@KaroliinaLoikkanen on kirjoittanut kiinnostavan artikkelin. :slight_smile:

Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arviointi sekä ilmastotavoitteiden asettaminen kuuluu jo nyt ESG-työn peruskiviin. Eri toimialojen on reagoitava sekä kiristyviin päästövähennyksiä hakeviin lakeihin ja muuttuvaan toimintaympäristöön, että jopa fyysisiin riskeihin. Aikajana on toki varsin erilainen toimialojen välillä. Energia- ja raaka-aineteollisuudessa vaikutukset ovat jo selkeästi näkyviä, kun taas monilla toimialoilla ollaan saatu rauhassa katsella mitä tapahtuu, ilman merkittäviä strategisia muutoksia.

7 tykkäystä
2 tykkäystä

@KaroliinaLoikkanen kirjoitti Analyysikouluun artikkelin vastuullisuudesta, mielestäni se sopii hyvin tähän ketjuun. :slight_smile:

Vastuullisuus sijoittamisessa on omien arvojen ja useimmille sijoittajille myös tuottavaatimuksen ja riskitason yhteensovittamista. Selkeää yhtä oikeaa tapaa arvioida yrityksen vastuullisuutta ei ole olemassa. Tässä Analyysikoulun tekstissä avataan näkökulmia, joiden avulla sijoituskohteen vastuullisuusasioiden johdon tasoa voidaan arvioida.

Vastuullisuuden määritelmä on kokenut jonkinlaista inflaatiota. Termi elääkin uutta vaihettaan ja se, mikä on vastuullista tänään, on mitä todennäköisimmin lakien noudattamista muutaman vuoden sisään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi päästötavoitteet ja niistä raportointi oli vastuullista toimintaa usean vuoden ajan, mutta jatkossa sitä odotetaan lähes kaikilta yrityksiltä. Sama kehitys näkyy monimuotoisuustavoitteiden asettamisessa.

4 tykkäystä