Osakesijoittaminen

Viafin Service kasvaa kovaa ja kannattavasti

Tein pientä salapoliisityötä verraten kuunvaihteen omistajalistauksia. Suomen teollisuussijoituksen laput jakautuivat seuraaville tahoille:

90714 kpl Sijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö
80000 kpl Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt
30000 kpl Rausanne Oy
30000 kpl Investment Fund Cumulant Capital Pohjois-Eurooppa
25000 kpl Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
20000 kpl Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto
10000 kpl Yleinen Työttömyyskassa YTK

=285714 kpl

8 tykkäystä