Wetteri - Monimerkkiautotalo innokkaalla kaasujalalla

Hyvä nosto! Hieman pyrin tuota viime raportissa avaamaan. Wetteri ei meidän ennusteillamme millään täytä omavaraisuusasteeseen sidottua kovenanttia vuoden vaihteessa. Kyseinen laina on pieni ja Sopranolta peritty eikä nähdäkseni omavaraisuusaste ole paras mittari Wetterin vakaavaraisuudelle, joten lainojen päivittäminen lienee lähiaikoina paikallaan. Käsittääkseni rahoituksen antaja on Q4 osalta myös antanut hyväksymisen ehdon rikkoutumiselle.

Musta tämä nostaa esille ohjeistetun epäorgaanisen kasvun ongelmallisuuden. Wetterihän olisi päässyt 2023 ohjeistukseen, jos Suur-Savo- tai Suvanto Trucks -järjestely olisi toteutettu aiemmin. Olisiko Wetteri parempi sijoituskohde, jos yhtiö olisi sillä päässyt ohjeistukseensa? Ei tietenkään.

Muistaakseni McKinseyn tutkimusten mukaan alle 40 % yrityskaupoista luo arvoa ostavan yhtiön osakkeenomistajille, joten arvonluontiin epäorgaanisella kasvulla on hyvä suhtautua varauksella. Pahimmillaanhan epäorgaanista kasvua sisältävä ohjeistus saattaa luoda johdolle kannustimen toteuttaa yritysjärjestelyjä ohjeistuksen saavuttamiseksi. Jos arvonluonti yritysjärjestelyillä on jo valmiiksi tilastojen valossa haastavaa erillinen kannustin kauppojen toteuttamiseksi kuulostaa omaan korvaan ainakin vaaralliselta.

Mielestäni Wetterin keskipitkän aikavälin tavoite on hyvä tapa viestiä yhtiön visiota ja tarkoitusta hakea kasvua myös epäorgaanisesti, mutta tämän sitominen lyhyen aikavälin ohjeistukseen vähentää silmissäni ohjeistuksen informaatioarvoa ja voi pahimmillaan luoda nurinkurisia kannustimia. Ohjeistus toimisi mielestäni huomattavasti paremmin, jos vuoden alusta jo viestisi johdon näkemystä konsernin suorituskyvystä nykyrakenteella ja sitä päivitetään tarpeen tullen esim. yrityskauppojen yhteydessä.

7 tykkäystä

Rakennusliike Lehdon mennessä konkurssiin, nousi Aarne Simulan nimi osakkeenomistajana esille.
Kysymys kuuluisi: Kuinka Wetterin omistus / hallitus pohjautuu “siioninveljien” ympärille. Näiden “veljien” jälkeen tahtoo “savuavat rauniot” valitettavasti jäädä aina jäljelle. Uskonnon ollessa 10 & matikan 4.
Esimerkkinä: Hirsitalo Mammutti, Kuljetus Kovalainen ja nyt Lehto.

Sain vastauksen tähän kysymykseen, että oikaistu liikevoitto ei tule olemaan tiedotteen mukainen NOIN 11,7 M€, mikä vaatisi tulosvaroituksen, vaan VÄHINTÄÄN 11,7 M€ eli jää yhtiön tiedottamispolitiikan mukaisen 10% tulosvaroituskynnyksen alle.

5 tykkäystä

Aarne Simula ei ainakaan kuulu tähän “veljeskuntaan”.

1 tykkäys

Aika käsittämätöntä että talousjohtaja antaa tarkentavia tietoja, joita ei ole tiedotteessa mainittu. Fiva ohoi

3 tykkäystä

Wetterin verrokki Bilia julkaisi tänään Q4-raporttinsa. En ole konsensuksen ennusteista tietoinen, mutta luvut vaikuttavat omaan silmään pehmeiltä ja 6-7 %:n kurssilaskun perusteella markkina odotti vahvempaa raporttia. Ruotissa oli pientä pehmenemistä, kun taas Norjan kannattavuus laski ihan reilusti. Q&A:n perusteella Norjan markkinan haasteet johtuvat osittain paikallisesta regulaatiosta ja ovat koskettaneet myös muita toimijoita uusien autojen tilauksien peruuntumisten muodossa. Hallitus ehdotti 6,6 kruunun osinkoa (vertailukaudella 8,8), joten osinkopuolueen edustajat lapata lappua laitaan.

Pidän yhtiöistä, jotka tarjoavat raporteissaan lukujen pidempiä aikasarjoja, sillä se helpottaa yleiskuvan luomista siitä, missä mennään. Alla kuvaajat huolto- ja autokauppa-segmenttien kehityksestä. Kummassakin saavutettu hyvää kasvua, mutta suhteellinen kannattavuus heikentynyt viime vuosina lähes trendinomaisesti. Olen Wetterin raporteissa ilmaissut KV-verrokkien kertoimien vaikuttavan todella maltillisilta, mutta markkinan luultavasti epäilevän yhtiöiden tuloskuntojen kestävyyttä. Viime vuosina uusista ja käytetyistä autoista on kuitenkin ollut niukkuutta, mikä on nostanut autokauppojen hinnoitteluvoimaa. Nyt tilanne on asteittain normalisoitumassa. Bilian kohdalla on toki hyvä huomioida, että yhtiö tekee säännöllisesti yrityskauppoja, joten konsernin rakenne on asteittain myös muuttunut.

Ja autokauppa:

Olen itse ollut Biliasta kiinnostunut sijoituskohteena, mutta heikko näkyvyys tuloskunnon normalisoituun tasoon ja heikkenevä suhteellinen kannattavuus ovat toistaiseksi pitäneet minut katsomon puolella.

Yhtiö ei anna numeerista ohjeistusta, mutta kommentoi tulosinfossaan odottavansa huoltoliiketoiminnan kysynnän pysyvän hyvällä tasolla, sillä asiakkaat huollattavat autojaan heikossakin talousympäristössä. Keskon tapaan yhtiö odottaa käytettyjen autojen kysynnän olevan kuluvana vuonna hyvällä tasolla, mutta liputti mahdollista tarjonnan niukkuutta Q2:n lopussa ennen myynnillisesti vilkasta kesäsesonkia. Hankintamarkkinaan liittyen muistutuksena uusia autoja myyvillä ketjuilla kireä hankintamarkkina ei ole yhtä haastava kuin puhtaasti käytettyjen autojen kauppaan keskittyvillä toimijoilla, sillä ne saavat vaihtoautoja sisään myös uusien autojen myynnin yhteydessä. Alkuvuodesta yhtiö odottaa asiakkaiden olevan varovaisia uusien autojen hankintojen suhteen vallitsevan korkotason vuoksi, mutta johto ilmaisi optimismia kysynnän elpymisen suhteen, jos korkotaso laskisi odotetusti.

Yritysostomarkkinalla on yhtiön mukaan vilkasta, joskin rahoituskustannukset ovat korkeat, kauppojen läpimenoajat ovat venyneet, tarjontaa piisaa ostokohteista ja niiden hinnat ovat vakaat (tämä helpottanee transaktiohinnan neuvottelemista).

3 tykkäystä

Sieltä tuli korjaus:

Korjaus: Sisäpiiritieto: Ennakkotieto vuoden 2023 oikaistusta liikevoitosta
Wetteri Oyj Sisäpiiritieto 9.2.2024 klo 12.00

Wetteri Oyj antoi 1.2.2024 sisäpiiritietoa käsittelevässä tiedotteessaan ennakkotiedon vuoden 2023 tilintarkastamattomasta oikaistusta liikevoitosta. Pörssitiedotteessa kerrottiin, että konsernin tilintarkastamattoman ennakkotiedon mukaan vuoden 2023 oikaistu liikevoitto on noin 11,7 miljoonaa euroa.

Yhtiö korjaa ennakkotietoa: Konsernin tilintarkastamattoman ennakkotiedon mukaan vuoden 2023 oikaistu liikevoitto on yli 11,7 miljoonaa euroa.

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf4cadb4b64de687bf18b18001b3ccc77&lang=fi&src=listed

6 tykkäystä

Siellä on taidettu pari päivää laskea pää punaisena että onhan se tulos vähintään 11,71m€ eikä 11,69m€, jotta voidaan antaa sopiva korjaustiedote :sweat_smile:

No joo, pahoittelut turhasta viestistä, mutta olihan tämä vähän surkuhupaisaa toimintaa pörssiyhtiöltä. Sopii hyvin Aarnen ostotarjoussekoilun jatkoksi.

3 tykkäystä

KÄYTTÖAUTO seuraavaksi?
(1) Facebook

Sisäpiiritieto: Wetteri Oyj:n rahoitussopimuksen uudistaminen

Wetteri Oyj Sisäpiiritieto 14.2.2024 klo 15.30

Wetteri Oyj konserniin kuuluvan Themis Holding Oy alakonsernin ja rahoittajapankin välisessä rahoitussopimuksessa on kovenanttiehtoja, jotka mittaavat 12 kuukauden käyttökatteella jaettua korollisten nettovelkojen määrää sekä omavaraisuusastetta.

Tilintarkastamattomien lukujen perusteella kovenanttiehdot eivät kaikilta osin täyttyneet. Wetteri on käynnistänyt neuvottelut rahoittajapankin kanssa rahoitussopimuksen kovenanttiehtoa koskevien ehtojen päivittämisestä. Rahoitussopimuksen alainen rahoitus (14,7 miljoonaa euroa) käsitellään tilinpäätöksessä IAS 1.74 -säännöksen mukaisesti lyhytaikaisena velkana. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä rahoitussopimuksen alainen rahoitus, määrältään 9,8 miljoonaa euroa, käsiteltiin myös lyhytaikaisena velkana.

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3a522e136572bc4bef67dcf29c3abb77&lang=fi&src=listed

Onneksi on hyvät suhteet rahoittajapankkiin vai miten se meni. Nyt niitä tarvitaan :grimacing:

Ehkä @Mikael_Rautanen laittaa pian uuden avauksen Inderesille ja alkaa rahoittamaan vaikeuksissa olevia yritysasiakkaita :innocent:

8 tykkäystä

Siinä vielä oma kommentti uutiseen liittyen. Tiedotteen perusteella se suuremman lainan nettovelkaan sijoitettu kovenantti rikkoutui. En oikein ymmärrä kovenantin tarkkoja ehtoja, kun niistä olis vuosi sittenkin erimielisyyksiä rahoittajan kanssa (mm. vertailukelpoisiin kuluihin liittyen).

Kovenanttiehtojen toistuva rikkoutuminen vaikuttaa omaan silmään turhalta riskinotolta. Ulkopuolisella sijoittajalla ei myöskään ole mitään näkyvyyttä yhtiön rahoitusneuvotteluihin, mikä jättää lähinnä arvailun varaan missä hengessä neuvotteluita käydään.

5 tykkäystä
2 tykkäystä

Tällaiset uutiset tietää Wetterille kasvaa liikevaihtoa ja pidemmän päälle vahvempaa tuloksellista suorituskykyä :raised_hands:

Aavistuksen verran on alkanut tulla tunne että Wetteri ottaa siipiensä suojiin, vähän kaiken mikä ei muille “kelpaa”. Olisi mielenkiintoista tietää onko neuvotteluja ollut muiden kanssa. Toki kiinan merkit tuo hinnoitteluun kilpailukykyä, mutta onko ne sitten vielä ihan valmiita lyömään läpi, niin sen aika näyttää. Mutta hyvä että yritystä on, ja kova tahto olla suurin alalla. Vähän Duell tyyppinen lähestymistapa on toiminnassa tällä hetkellä, mutta mitä siitä sitten seuraa.

1 tykkäys

Jos oletamme että Wetteri myy noita autoja 500kpl jo vuoden 2024 aikana, kuten Simula “odottaa”, miten ja missä noita kaikkia Dongfeng- ja Voyah-autoja huolletaan?

Se tarkoittaisi sitä että vuoden 2025 aikana pitäisi löytyä osaavia teknikkoja huoltamaan 500+ autoa ympäri Suomea…

Thomas antoi kommenttinsa, kun Wetteri laajentaa tarjoamaansa Dongfeng- ja Voyah -sähköautoihin. :slight_smile:

Tiedän varmaksi, että jälleenmyyntisopimusta on tarjottu myös muille tahoille. Heikon katteen takia kieltäydytty.

Joten samaa mieltä ollaan täällä, tuntuu Wetteri ottavan “jämiä”… Toisaalta, jos näkee uuden kaupan vain keinona saada laadukasta käytettyä varastoon, voi strategia olla toimiva. Usein jälleenmyyntisopimusten tuomat kulut syövät kaikki tai ainakin suuren osan merkin voitoista.

Eikös Dongfengin Voyah -merkkiä myyty alunperin XBil:in alla? Jatkuukohan jälleenmyynti myös siellä?

1 tykkäys

Wetterin toimitusjohtajaa Aarne Simulaa haastatteli analyytikko Thomas Westerholm. :slight_smile:

Aiheet:

00:00 Aloitus
00:16 Loppuvuoden pääkohdat
01:55 Q4:n ennakkotiedot
03:07 Ohjeistus toistettiin
04:23 Tase
05:15 Osinkoa ei ehdoteta jaettavaksi
05:52 Ostettujen liiketoimintojen kehitys
07:03 Kiinalaisten automerkit tulossa myyntiin
09:10 Yhteistyö kattaa myös huollon


EDIT:

Tässä on vielä aamun kommentit Q4-tuloksesta:

1 tykkäys

Tässä on Thomakselta uusi yhtiöraportti Wetteristä. :slight_smile: :gem:

Wetterin Q4-raportti ylitti odotuksemme kasvun osalta ja oikaistu liiketulos oli odotuksiemme kanssa linjassa, mutta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhdessä rahoituskustannuksien kanssa olivat ennusteitamme suuremmat johtaen tulosalitukseen. Ennustemuutoksemme olivat neutraalit ja sijoitustarina kaipaa mielestämme vielä lisää näyttöjä vahvan kasvun skaalautumisesta ja pääoman allokointistrategian toimivuudesta.

1 tykkäys