Wetteri - Monimerkkiautotalo innokkaalla kaasujalalla

Rakennusliike Lehdon mennessä konkurssiin, nousi Aarne Simulan nimi osakkeenomistajana esille.
Kysymys kuuluisi: Kuinka Wetterin omistus / hallitus pohjautuu “siioninveljien” ympärille. Näiden “veljien” jälkeen tahtoo “savuavat rauniot” valitettavasti jäädä aina jäljelle. Uskonnon ollessa 10 & matikan 4.
Esimerkkinä: Hirsitalo Mammutti, Kuljetus Kovalainen ja nyt Lehto.

Sain vastauksen tähän kysymykseen, että oikaistu liikevoitto ei tule olemaan tiedotteen mukainen NOIN 11,7 M€, mikä vaatisi tulosvaroituksen, vaan VÄHINTÄÄN 11,7 M€ eli jää yhtiön tiedottamispolitiikan mukaisen 10% tulosvaroituskynnyksen alle.

5 tykkäystä

Aarne Simula ei ainakaan kuulu tähän “veljeskuntaan”.

1 tykkäys

Aika käsittämätöntä että talousjohtaja antaa tarkentavia tietoja, joita ei ole tiedotteessa mainittu. Fiva ohoi

3 tykkäystä

Wetterin verrokki Bilia julkaisi tänään Q4-raporttinsa. En ole konsensuksen ennusteista tietoinen, mutta luvut vaikuttavat omaan silmään pehmeiltä ja 6-7 %:n kurssilaskun perusteella markkina odotti vahvempaa raporttia. Ruotissa oli pientä pehmenemistä, kun taas Norjan kannattavuus laski ihan reilusti. Q&A:n perusteella Norjan markkinan haasteet johtuvat osittain paikallisesta regulaatiosta ja ovat koskettaneet myös muita toimijoita uusien autojen tilauksien peruuntumisten muodossa. Hallitus ehdotti 6,6 kruunun osinkoa (vertailukaudella 8,8), joten osinkopuolueen edustajat lapata lappua laitaan.

Pidän yhtiöistä, jotka tarjoavat raporteissaan lukujen pidempiä aikasarjoja, sillä se helpottaa yleiskuvan luomista siitä, missä mennään. Alla kuvaajat huolto- ja autokauppa-segmenttien kehityksestä. Kummassakin saavutettu hyvää kasvua, mutta suhteellinen kannattavuus heikentynyt viime vuosina lähes trendinomaisesti. Olen Wetterin raporteissa ilmaissut KV-verrokkien kertoimien vaikuttavan todella maltillisilta, mutta markkinan luultavasti epäilevän yhtiöiden tuloskuntojen kestävyyttä. Viime vuosina uusista ja käytetyistä autoista on kuitenkin ollut niukkuutta, mikä on nostanut autokauppojen hinnoitteluvoimaa. Nyt tilanne on asteittain normalisoitumassa. Bilian kohdalla on toki hyvä huomioida, että yhtiö tekee säännöllisesti yrityskauppoja, joten konsernin rakenne on asteittain myös muuttunut.

Ja autokauppa:

Olen itse ollut Biliasta kiinnostunut sijoituskohteena, mutta heikko näkyvyys tuloskunnon normalisoituun tasoon ja heikkenevä suhteellinen kannattavuus ovat toistaiseksi pitäneet minut katsomon puolella.

Yhtiö ei anna numeerista ohjeistusta, mutta kommentoi tulosinfossaan odottavansa huoltoliiketoiminnan kysynnän pysyvän hyvällä tasolla, sillä asiakkaat huollattavat autojaan heikossakin talousympäristössä. Keskon tapaan yhtiö odottaa käytettyjen autojen kysynnän olevan kuluvana vuonna hyvällä tasolla, mutta liputti mahdollista tarjonnan niukkuutta Q2:n lopussa ennen myynnillisesti vilkasta kesäsesonkia. Hankintamarkkinaan liittyen muistutuksena uusia autoja myyvillä ketjuilla kireä hankintamarkkina ei ole yhtä haastava kuin puhtaasti käytettyjen autojen kauppaan keskittyvillä toimijoilla, sillä ne saavat vaihtoautoja sisään myös uusien autojen myynnin yhteydessä. Alkuvuodesta yhtiö odottaa asiakkaiden olevan varovaisia uusien autojen hankintojen suhteen vallitsevan korkotason vuoksi, mutta johto ilmaisi optimismia kysynnän elpymisen suhteen, jos korkotaso laskisi odotetusti.

Yritysostomarkkinalla on yhtiön mukaan vilkasta, joskin rahoituskustannukset ovat korkeat, kauppojen läpimenoajat ovat venyneet, tarjontaa piisaa ostokohteista ja niiden hinnat ovat vakaat (tämä helpottanee transaktiohinnan neuvottelemista).

3 tykkäystä

Sieltä tuli korjaus:

Korjaus: Sisäpiiritieto: Ennakkotieto vuoden 2023 oikaistusta liikevoitosta
Wetteri Oyj Sisäpiiritieto 9.2.2024 klo 12.00

Wetteri Oyj antoi 1.2.2024 sisäpiiritietoa käsittelevässä tiedotteessaan ennakkotiedon vuoden 2023 tilintarkastamattomasta oikaistusta liikevoitosta. Pörssitiedotteessa kerrottiin, että konsernin tilintarkastamattoman ennakkotiedon mukaan vuoden 2023 oikaistu liikevoitto on noin 11,7 miljoonaa euroa.

Yhtiö korjaa ennakkotietoa: Konsernin tilintarkastamattoman ennakkotiedon mukaan vuoden 2023 oikaistu liikevoitto on yli 11,7 miljoonaa euroa.

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf4cadb4b64de687bf18b18001b3ccc77&lang=fi&src=listed

6 tykkäystä

Siellä on taidettu pari päivää laskea pää punaisena että onhan se tulos vähintään 11,71m€ eikä 11,69m€, jotta voidaan antaa sopiva korjaustiedote :sweat_smile:

No joo, pahoittelut turhasta viestistä, mutta olihan tämä vähän surkuhupaisaa toimintaa pörssiyhtiöltä. Sopii hyvin Aarnen ostotarjoussekoilun jatkoksi.

3 tykkäystä

KÄYTTÖAUTO seuraavaksi?
(1) Facebook

Sisäpiiritieto: Wetteri Oyj:n rahoitussopimuksen uudistaminen

Wetteri Oyj Sisäpiiritieto 14.2.2024 klo 15.30

Wetteri Oyj konserniin kuuluvan Themis Holding Oy alakonsernin ja rahoittajapankin välisessä rahoitussopimuksessa on kovenanttiehtoja, jotka mittaavat 12 kuukauden käyttökatteella jaettua korollisten nettovelkojen määrää sekä omavaraisuusastetta.

Tilintarkastamattomien lukujen perusteella kovenanttiehdot eivät kaikilta osin täyttyneet. Wetteri on käynnistänyt neuvottelut rahoittajapankin kanssa rahoitussopimuksen kovenanttiehtoa koskevien ehtojen päivittämisestä. Rahoitussopimuksen alainen rahoitus (14,7 miljoonaa euroa) käsitellään tilinpäätöksessä IAS 1.74 -säännöksen mukaisesti lyhytaikaisena velkana. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä rahoitussopimuksen alainen rahoitus, määrältään 9,8 miljoonaa euroa, käsiteltiin myös lyhytaikaisena velkana.

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3a522e136572bc4bef67dcf29c3abb77&lang=fi&src=listed

Onneksi on hyvät suhteet rahoittajapankkiin vai miten se meni. Nyt niitä tarvitaan :grimacing:

Ehkä @Mikael_Rautanen laittaa pian uuden avauksen Inderesille ja alkaa rahoittamaan vaikeuksissa olevia yritysasiakkaita :innocent:

8 tykkäystä

Siinä vielä oma kommentti uutiseen liittyen. Tiedotteen perusteella se suuremman lainan nettovelkaan sijoitettu kovenantti rikkoutui. En oikein ymmärrä kovenantin tarkkoja ehtoja, kun niistä olis vuosi sittenkin erimielisyyksiä rahoittajan kanssa (mm. vertailukelpoisiin kuluihin liittyen).

Kovenanttiehtojen toistuva rikkoutuminen vaikuttaa omaan silmään turhalta riskinotolta. Ulkopuolisella sijoittajalla ei myöskään ole mitään näkyvyyttä yhtiön rahoitusneuvotteluihin, mikä jättää lähinnä arvailun varaan missä hengessä neuvotteluita käydään.

5 tykkäystä