Energia-alan teknologinen kehitys ja sijoitusmahdollisuudet

Hyvää elektrolyyseripohdintaa. Otetaan kantaa Kiinan tavoitteisiin ja tuotteiden laatuun. Osoittaa kuitenkin, että suinpäin kapasiteettiä ei kannata rakentaa ja oletan mm. NEL:lin USA investoinnit ovat yhtiössä tarkan tutkinnan alla;

4 tykkäystä

Suomen vetyinvestoinnit ovat riippuvaisia siitä, saadaanko koko maahan tuuli- ja aurinkovoimaa. Nämä vihervasemmiston esittämät 5000e/ha maankäytön muutosmaksut ovat järjettömyydessään jotain ainutlaatuista.

Pitää muistaa:
-Yksi. Suomen hyvän kasvullisen metsämaan kokonaispinta-ala on 20,3miljoonaa hehtaaria, ja tuosta pinta-alasta koostuu maan hiilinielu. Maahan voidaan rakentaa uusiutuvan energian voimaloita usealle kymmenelle tuhannelle hehtaarille ja meillä on edelleen hiilinielun koko 20,3miljoonaa hehtaaria. Metsäpinta-ala on valtava.

-Kaksi. Suomen valtio on sosialisoinut hiilinielun yksittäiseltä maanomistajalta eikä hän voi sitä taloudellisesti hyödyntää kauppaamalla päästöoikeuksia. Tuntuu perin oudolta jos maanomistaja joutuisi vielä maksamaan korvauksia hiilinielun hävittämisestä jonka hyöty on mennyt valtiolle. Mikäli uusiutuvaa energiaa rakennetaan valtavasti ja metsien pinta-ala tippuisi 20,3miljoonasta 20,2miljoonaan hehtaariin, kannattaisiko ennemmin keskittyä tuon 20,2miljoonan hehtaarin metsänhoitoon, joka lisäisi hiilinielua. Porkkanana voisi olla päästökauppa, jossa hyödynsaajana olisi maanomistaja. Mr Markkina on aina tehokas konsultti. Pieni metsäpinta-alan pienentyminen kompensoidaan hyvin hyvin pienellä lisäkasvulla jäljelle jäävään valtavaan metsäalueeseen.

-Kolme. Kannattaako tuolla maksulla kerätä muutamia kymmeniä miljoonia veroja kun mahdollisuus on kymmenien, jopa satojen miljardien investointeihin? Vahva suositus laskimen hankintaan, sekä mittakaavan ymmärtämiseen. Maksulla saadaan tehokkaasti jarrua metsiin kohdistuviin investointeihin. Vai onko vihervasemmiston tavoite tehdä Suomesta asumaton luonnonsuojelualue?

20 tykkäystä

"[quote=“Taitoo, post:9275, topic:2568”]
Hyvää elektrolyyseripohdintaa. Otetaan kantaa Kiinan tavoitteisiin ja tuotteiden laatuun. Osoittaa kuitenkin, että suinpäin kapasiteettiä ei kannata rakentaa ja oletan mm. NEL:lin USA investoinnit ovat yhtiössä tarkan tutkinnan alla;
[/quote]

Taitaa olla maksumuurin takana tämä juttu, olisiko mahdollista kopioida sitä tänne??

1 tykkäys

Tässäpä tämä. Google kääntäjä, joten sanoja voi tutkailla harkiten.

© McPhy EnergieDienst

Analyysi: Olemmeko todella elektrolyysilaitteiden ylitarjonnan partaalla?

Kirjailija: Charlie Curriepäällä 06. helmikuuta 2024

Kääntää

UUTISET EXCLUSIVE

Tuntuu uskomattomalta, että kahden vuoden aikana keskustelut ovat siirtyneet nopeasti skaalautuvasta elektrolyysilaitteiden valmistuksesta vedyn tuotantolaitteiden mahdolliseen ylitarjontaan.

Olemme päässeet pitkälle toukokuussa 2022 esitetyistä eurooppalaisista kehotuksista “poistaa kaikki esteet”, kun EU:n elektrolyysilaitteiden valmistajat ja komissio ovat sitoutuneet lisäämään vuotuista tuotantokapasiteettia 17,GW:iin vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää: Vety Euroopassa: “Nyt on aika poistaa kaikki esteet”

Viime kuukausina on kuitenkin alkanut soida enemmän hälytyskelloja, jotka viittaavat siihen, että maailmanlaajuiset elektrolyysilaitteet voivat olla ylikyllästyneitä vuoteen 2025 mennessä.

Tutkimusyhtiö BloombergNEF (BNEF) ja Citigroup ovat raportoineet, että 71 GW elektrolyysilaitteiden tuotantokapasiteettia on määrä olla verkossa maailmanlaajuisesti vuoden 2024 loppuun mennessä. Tutkimuksen mukaan kysynnän ennustetaan kuitenkin saavuttavan vain 10 GW vuonna 2025 1 – mahdollinen 61 GW:n ylitarjonta.

Kasvavaa valmistuskapasiteettia on korostanut myös IEA:n Energy System Tracker, jonka mukaan vuonna 2022 kapasiteetti kasvoi yli 25 % edellisvuodesta ja oli lähes 11 GW vuodessa vuonna 2022 2 .

Mutta laajan tuotannon laajennusilmoitusten keskellä aihe näyttää monimutkaisemmalta kuin nimikilven kapasiteettinumeroiden laskeminen yhteen.

Kiinalaiset elektrolyysilaitteet täyttävät markkinat?

BNEF ja Citigroup sanoivat, että Kiina on käyttänyt “merkittävästi ylikulutusta” elektrolyysilaitteiden kapasiteettiin “ylittäen huomattavasti” ennakoitavan kysynnän.

© China Power

Kirjoittaessaan H2 View’lle viime vuonna (2023), Hack Heyward totesi, että vaikka elektrolyysilaitteiden kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, tulevaisuudessa on mahdollista – jos ennusteet Kiinan 1,5-3GW:n tuotantokapasiteetista toteutuvat – tarjonta ylittää kysynnän.

On kuitenkin vaikea kuvitella varastoja, jotka olisivat täynnä käyttämättömiä elektrolyysilaitteita. Ja todennäköisyys on, että näin ei tapahdu.

Kun yhä enemmän ilmoituksia kiinalaisten elektrolyysilaitteiden OEM-valmistajista laajentaa tuotantokapasiteettia, Heyward ehdotti, että ne “eivät ehkä ole yhtä vaikuttavia todellisuudessa”, ja kapasiteetti ei käänny todelliseen tuotantoon.

Lue lisää: Elektrolyysit Kiinassa ja globaaleilla vetymarkkinoilla

Hän sanoi, että Taijinissa sijaitsevan China National Technology Hydrogen Equipmentin (CNTHE) mukaan emäksisten elektrolyysipinojen kokoaminen on “suhteellisen yksinkertainen prosessi”, johon liittyy suurten teräslevyjen siirtämistä.

“Useimmat elektrolyysipinot rakennetaan yksittäisinä projekteina, ja useimmat [kiinalaiset] valmistajat rakentavat vain 30-40 pinoa vuodessa”, Heyward kirjoitti. “Koska elektrolyysilaitteiden kokoonpanon työvoimavaatimukset eivät ole erikoistuneet, monet yritykset jäävät lepäämään tilausten välillä, jolloin tehtaita ei käytetä.”

Lisäksi hän huomautti, että suuret tehtaat eivät välttämättä tarkoita korkeampaa tuotantoa. CNTHE selittää toimimalla useammassa työvuorossa samassa tehdastilassa, ne voivat lisätä tuotantoa.

On myös syytä huomata, että vaikka Kiina jatkaa nopeaa elektrolyysilaitteiden tuotantokapasiteetin rakentamista, maan tavoitteet ylittävät selvästi lännen tavoitteet.

Vuoteen 2030 mennessä Kiinan tavoitteena on asentaa 100 GW elektrolyysikapasiteettia vihreän vedyn tuotantoon, ja laajemmat suunnitelmat saavuttaa 100 miljoonaa tonnia uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa vedyn tuotantoa vuoteen 2060 mennessä.

Heywardin artikkelissa todettiin myös, että kiinalaiset OEM-valmistajat tuottavat säännöllisesti kahta versiota samoista elektrolyysaattoreista: korkealaatuisen, kalliin version vientiin ja heikkolaatuisen, halvan version kotimaisiin projekteihin Kiinassa. Tietoa siitä, kuinka paljon tuotantokapasiteettia kullekin on varattu, ei kuitenkaan ole saatavilla.

Globaalit kapasiteetin laajennukset

Kiinan ulkopuolella elektrolyysilaitteiden valmistuksen laajennukset roikkuvat edelleen vaakalaudalla, kun pelaajat odottavat säädösten vahvistusta.

Nel, norjalainen elektrolyysilaitteiden valmistaja, jonka laajempi tiedotusväline on asettanut oletetun ylitarjontamyrskyn keskipisteeseen, on kertonut H2 Viewille, että paljon riippuu edelleen Yhdysvaltain 45 V:n tuotantoveron hyvityksestä (PTC) inflaatiovähennyslain (IRA) mukaisesti.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi joulukuussa 2023 ehdotuksensa 45 V:n ohjeistuksen asettamisesta vedyntuottajien verohyvitysten saamiseksi jopa 3 dollaria/kg.

Elektrolyyttisen vedyn tuottajien sääntöihin sisältyy kiistanalainen “kolmen pilarin” vaatimukset täydentävyydestä, tuntikohtaisesta ja maantieteellisestä korrelaatiosta – EU:n mallin mukaisesti varmistaakseen, että vain puhdasta sähköä voidaan käyttää vihreän vedyn tuottamiseen.

Saadakseen pääsyn ylimmän tason 3 dollarin verohyvitykseen Yhdysvaltain vihreän vedyn tuottajien on hankittava sähköä uusiutuvista energialähteistä samasta alueellisesta verkosta, joka on enintään kolme vuotta vanha vedyn tuotannon käynnistyshetkellä.

EU:n delegoituja säädöksiä pidemmälle menevät 45 V:n ohjeistuksen mukaan tuottajien on kuitenkin sovitettava uusiutuvan sähkön ja elektrolyysilaitteiden toiminta saman kalenterivuoden aikana vuoteen 2027 asti – ja tuntikohtaiset täsmäytykset vuodesta 2028 alkaen.

Sääntöihin on vielä saatava kommentteja helmikuun lopussa, ennen kuin lopulliset säännöt julkaistaan ​​kesällä tai alkusyksystä, ennen kuin ne tulevat voimaan.

Nelin Christopher Van Name, yritysmarkkinoinnin johtaja, kertoi H2:lle, että jos säännöt viedään läpi, se “hakee alaa”.

“Näet noin 75% Yhdysvaltojen elektrolyysiprojekteista katoavan”, hän sanoi.

© Nel

Nel suunnittelee parhaillaan Connecticutissa sijaitsevan tehtaan laajentamista 50 MW PEM-elektrolysaattorin valmistuskapasiteetista 500 MW:iin. Lisäksi yhtiö on saanut hallituksensa ja Michiganin osavaltion hyväksynnän rakentaa 4GW:n elektrolyysilaitetehdas Detroitin ulkopuolelle. Mutta Van Name sanoi, että monet näistä suunnitelmista riippuvat 45 V:stä.

“Jos 45 V tappaa monet elektrolyysiprojektit, kysyntä laskee ja laitos rakennetaan myöhemmin”, hän sanoi. “Toisaalta elektrolyysiprojektit pysyvät voimassa.”

Isa Nikta, norjalaisen alkalisen elektrolyysilaitteen OEM HydrogenPron markkinointipäällikkö, sanoi H2 View’n kanssa puhuessaan aiheesta lehdistötiedotteesta huolimatta: “Termi ylitarjonta ei todellakaan pidä paikkaansa – kyse on pikemminkin ylimitoista tuotantokapasiteeteista.”

Kun ennusteet ennustavat vihreän vedyn suurta käyttöä vuoteen 2050 mennessä, Nikta sanoi, että yrityksellä on oltava suuri tuotantokapasiteetti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Mutta hän sanoi, että koska monet investointipäätökset ovat viivästyneet “säännösten ja poliittisten päätösten vuoksi”, vihreän vedyn kysyntä ei ole tällä hetkellä yhtä suuri kuin käytettävissä oleva kokonaiskapasiteetti.

Yhtiö ilmoitti vuonna 2023 suunnitelmistaan ​​rakentaa 500 MW:n elektrolyysilaitetehdas Teksasissa ja sai päätökseen nykyisen Kiinan tehtaansa laajentamisen 500 MW:iin.

“Olemme päättäneet kasvattaa tuotantokapasiteettiamme markkinoiden mukaisesti, mutta ei suhteettomasti, ja jatkaa markkinoiden ja projektien kehityksen seuraamista voidaksemme reagoida kohdistetusti”, markkinointipäällikkö totesi.

FID-ongelmat lisäävät huolta

Kun OEM-valmistajat ovat paljastaneet suunnitelmansa tuotannon tehostamiseksi, on käynyt yhä selvemmäksi, että vihreiden vetyprojektien toteuttaminen on edelleen merkittävä este teollisuudelle.

Hydrogen Councilin viimeisimmässä Hydrogen Insight -raportissa todettiin myös, että elektrolyysin käyttöönotto on maailmanlaajuisesti kasvanut – uusiutuvan vedyn tuotantoon käytetään yli 1 GW, kun kapasiteetti on 0,7 GW ja noin 12 GW on läpäissyt FID:n.

Kahden vuoden peräkkäin (2022 ja 2023) FID-määrät ovat kymmenkertaistuneet, vaikka vain 7 prosenttia hankkeista ylittää rahoituskynnyksen 3 .

Suuria huolenaiheita on kuitenkin elektrolyyttisten vetyprojektien saavuttamisesta rakentamisessa. Samassa raportissa sanottiin, että “kustannus- ja kustannus-odotukset ovat nousseet huomattavasti, erityisesti uusiutuvan vedyn osalta.”

Korkeammat työ- ja materiaalikustannukset, korkeammat elektrolyysilaitosten rakennuskustannukset, uusiutuvan energian hinnat ja inflaatio ovat viivästyttäneet elektrolyysiprojektien toteutumista.

John Cockerillin vetystrategian johtaja Roland Hequet vastasi kysymykseen, oliko teollisuudessa vaarassa elektrolyysilaitteen ylitarjonta, hän sanoi H2 Viewille: “Ei selvästikään.”

Belgialainen OEM, kuten monet muut, on myös laajentamassa elektrolyysilaitteiden valmistusta Yhdysvalloissa ja aloitti työt 1GW Texanin tehtaallaan viime joulukuussa (2023).

Hequet jatkoi: “[Elektrolysaattori]tehtaiden ylösajo, joka on itse asiassa melko hidas, ja liiketoiminnan tarpeet, ei selvästikään ole tarpeeksi elektrolyysilaitteita markkinoilla.”

Huolimatta elektrolyyttisen vedyn tuotannon huononemisesta, vetyneuvoston raportin mukaan teollisuus voi parantaa käytettyä elektrolyysilaitetta useilla tavoilla.

Vaikka elektrolyysilaitteiden kustannusten alenemista pidetään “vahvaimpana vipuna” vedyn (LCOH) tasoittuneiden kustannusten alentamiseksi, raportissa ehdotetaan, että projektin standardointi vaaditaan uusiutuvan vedyn käyttöomaisuuden “täysin optimoimiseksi”. Se arvioi projektin optimoinnin vähentävän kustannuksia 25 prosenttia.

Viitteet

10 tykkäystä
8 tykkäystä

Härkämäistä näkemystä vedyn puolesta.

4 tykkäystä

Jenkkien DOEkin lähtee messiin luonnonvedyn etsinnän rahoittamiseen:

4 tykkäystä

Olisikohan tässä se ensimmäinen vety-yhtiö, joka tulee tekemään lähiaikoina tulostakin? Ainakin lähtöasetelmat vaikuttaisi hyvältä ja tunnusluvut kohillaan, ainakin muihin alan yhtiöihin verrattaessa…? Mitä mieltä foorumilaiset?

8 tykkäystä

Yksi neljästä omasta salkusta löytyvistä tulevien vuosien vetureista.Kolme ostoa tehty ja positio aika täynnä mutta jos vielä painutaan tuonne 14 pintaan otan kyllä kopin vastaan :slightly_smiling_face:.

11 tykkäystä

Hienoa P2X Solutions; lähde H2View

14 tykkäystä

SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), a leading provider of hydrogen and methanol fuel cells for stationary and mobile hybrid power solutions, has received an initial order to supply its newly developed, fully integrated, and off-grid EFOY ProShelter hybrid system to power critical telecommunications infrastructure in Northern Quebec, Canada.

The robust, specially developed EFOY ProShelter - consisting of EFOY Pro fuel cells, fuel cartridges, battery storage, solar charge controller, and power distribution panel in a containerized housing with special insulation - ensures a reliable and autonomous power supply, even under extreme climatic conditions with temperatures down to -40° C.

“We are delighted to have been awarded the contract and are firmly convinced that our customer has made the right choice with our sustainable EFOY ProShelter. The EFOY ProShelter is not only 10 times more efficient than a conventional diesel generator, but also reduces emissions by up to 99%. With savings of 30-50% of the total cost of ownership compared to alternative off-grid technologies, this solution effectively contributes to improving the carbon footprint,” says Hans Pol, COO of SFC Energy AG.

The EFOY ProShelter ensures a continuous energy supply for off-grid telecoms sites. It is extremely sustainable, especially at locations with low solar irradiation, as it requires little maintenance and the refueling intervals are variable. For example, the fuel cell switches on automatically if the solar system does not provide enough power to charge the battery. As soon as this process is complete, the fuel cell returns to standby mode. The performance of the EFOY ProShelter has been tested in a climate chamber and is classified for use at temperatures down to -40° C. The energy autonomy is designed for approx. 12-18 months.

The client is Groupe CLR. The Canadian company was founded more than 40 years ago and has developed into one of the most important players in the field of radio and telecommunication in the province of Quebec.

“EFOY ProShelter offer an unmatched power solution for isolated telecommunication sites when dealing with low sun exposure locations such as in Northern Quebec. The low maintenance, customizable refuelling intervals, low emissions and self-heating feature of the solution makes it a no-brainer choice in the autonomous power source market for mission-critical telecommunications infrastructures”, says Réjean Brousseau, Sales Manager of Groupe CLR.

Yhtiön tiedote tältä päivältä. Kyllähän nuo EFOYt ovat ylivoimaisia perus dieselgeneraattoreihin nähden.

5 tykkäystä

Tavara liikkuu ja päästöt vähenee; lähde Hydrogeninsight

New world leader in green shipping | Maritime giant plans to add 60 hydrogen vessels and 60 ammonia

The world’s largest independent oil tanker company, Euronav, says it plans to add 120 zero-carbon vessels to its fleet following its $1.15bn acquisition of sustainable maritime firm CMB.Tech — making it the indisputable world leader in clean shipping.

These orders will consist of 60 small compressed-hydrogen-powered ships and 60 ammonia-powered larger vessels — all driven by combustion

“It is our aim to create the new CMB.Tech, the reference in sustainable shipping, creating value through a diversified fleet and a strong focus on decarbonisation,” he told investors at Euronav’s capital markets day in Antwerp, Belgium, late last week. “We will use, produce, distribute and, in the medium run, transport and carry low-carbon fuels.”

The two Belgian companies — which are due to merge in the coming months following shareholder approval — already operate five ammonia-powered and nine hydrogen ships, with a further 12 H2 boats and 34 NH3 vessels on order.

The merged firm plans to add 20 ammonia-powered bulk carriers, 20 container ships, ten tankers and ten chemical carriers.Hydrogen export | ‘Big wave’ of orders for huge ammonia tankers underway — but will any of them ever carry NH3?

It also aims to add 20 hydrogen-powered crew transfer vessels, 20 tugs, ten service operation vessels for offshore wind farms, and ten mini-bulkers.

The combined fleet of 99 ammonia vessels and 83 hydrogen ships are set to make it the world’s largest zero-carbon shipping operator — even though it still plans to transport crude oil.

Total investment in low-carbon assets and green fuel could be $3bn-5bn over five years.

10 tykkäystä

Ihmiset liikkuvat ja päästöt vähenee; lähde H2 View

11 tykkäystä

Oulun Energia ja P2X Solution…iso investointisuunnitelma;

11 tykkäystä

Olipa yllättävä päätös EU-ta :face_with_symbols_over_mouth: . No tuohan oli tiedossa että Suomi saa 0 euroa koska meidän osahan on ja tulee olemaan rahoittaa Saksan ja etelä euroopan talous kasvu :triumph:.

Toisaalta näin sijoittajanahan tämä vain varmistaa ja vahvistaa pitkäaikaista ajatusta mihin rahani sijoitan :slightly_smiling_face:

11 tykkäystä

Ei nyt sinänsä yllättävä päätös, koska eihän sitä rahaa saa, jos ei sitä hae :man_shrugging: Ei ollut Suomalaisia firmoja ja projekteja edes haussa mukana, vai onko jossain julkaistu listaa niistä jotka ei tukea tässä IPCEI kierroksessa saaneet? Eli sinänsä kyllä olet oikeassa että 0€ oli odotettavissakin.

Tässä vielä edellisten IPCEI kierrosten osallistujat joille rahaa on tulossa:


6 tykkäystä

Esimerkiksi Neste on kyllä saanut apurahoja EU:lta, joten ei se ihan niin mene etteikö me saataisi sieltä koskaan mitään. Tässä yksi vanha aiheeseen liittyen esimerkkinä https://www.neste.com/news/neste-to-receive-funding-from-the-eu-innovation-fund-to-develop-its-porvoo-refinery-through-green-hydrogen-production-and-carbon-capture-and-storage

6 tykkäystä

Näin on. Ja Nestehän on myös osaomistajana listoilla mainitussa Sunfiressä eli lyyserivalmistajassa, joka toimitti juuri laitoksen Harjavaltaan. Jännä nähdä, miten Neste ja Fortum pelaavat vetykortit. Tuskin jäävät marginaaliin.

Thyssenin lyyserifirmaa ei muuten näkynyt taulukoissa. Lienee kuitenkin peleissä mukana…

6 tykkäystä

Tuossa juttua miten Utahin projekti etenee. Niile jotka ei niin perillä aiheesta nuo lyysit mitä tuossa junan vaunujen päällä on toimittaa HydrogenPro.

8 tykkäystä

Tesla-bullit Matt ja Bradford härkinä myös Bloom Energyn suhteen. Näistä vihreän energian yhtiöistä voi kyllä löytyä ihan hyviä kurssiraketteja siinä vaiheessa, kun/jos saavat käännettyä liiketoiminnan voitolliseksi.

Pari kuukautta vanha keskustelu:

14 tykkäystä