Inderesin analyysit (aik. Inderesin uusi suosituspolitiikka)

10 tykkäystä

Vastauksessa kerrotte että olette automatisoineet prosessinne siten että pörssin ollessa kiinni suosituksenmuutoksen ajankohdan hintataso on senhetkinen - eli pörssin sulkeutuessa ollut hinta. Miksi k.o hinta ei olisi aina seuraavan päivän avaushinta, joka olisi sijoittajahyödyn mittaamista ajatellen selkeästi reilumpi tapa ja olisi varmaankin yhtälailla automatisoitavissa?

1 tykkäys

Suositusmuutoksen ajankohtaa ei varsinaisesti ole automatisoitu. Raportit kuitenkin julkaistaan (käytännössä) aina ennen pörssin avautumista. Jos/kun raportin julkaisuajankohdasta halutaan pitää kiinni, avauskurssi pitäisi mennä varta vasten ja manuaalisesti muuttamaan jo julkaistuun raporttiin.

4 tykkäystä

Nopeimmat teistä onkin jo huomannut, että raporteissa on alkanut näkyä uusi riskimatriisi. Tämä on ollut pitkään työnalla ja erilaisista koodipuolen priorisoinneista johtuen sen tuotantoon vieminen otti aikaa, mutta tästä hetkestä alkaen uudet riskimatriisit päivittyvät raportteihin sitä mukaan kun yhtiöraportteja tehdään. Alkaneella Q1-tuloskaudella valtaosa luonnollisesti päivittyy ja web-tiimi saa piakkoin vaihdettua myös yhtiösivun matriisit uudenlaiseksi.

Kiitos matriisista aikanaan palautetta antaneille – nähtiin sen olevan selkeästi tulkinnanvarainen ja täältä ja sisäisesti tulleen palautteen myötä päädyttiin uudistamaan matriisia.

Siinä missä vanhassa matriisissa oli mukana riskitaso ja suositus niin tämä uusi ei ole suoraan linkitetty suositukseen. Eli matriisista ei suoraan voi tulkita mikä on suositus, minkä takia siinä sovelletaan ainoastaan tuota sinistä väriä.

Nykyinen matriisi sisältää liiketoimintariskin alla samoja elementtejä kuin aiempi. Tämä on matriisissa pystyakselilla ja sen parametreihin pystyy parhaiten tutustumaan laajojen rapsojen ”liiketoimintamallin riskiprofiili” grafiikan avulla.

Horisontaalisesti on sitten ”arvostusriski”, jonka tarkoitus on nimensä mukaisesti kuvata analyytikon arvioimaa arvostusriskiä. Tämä määrittyy suurelta osin osakkeen oman valuaation pohjalta, mutta siellä on myös pienemmällä painolla muuttujia yleisistä osakemarkkinoiden valuaatioista ja siitä, kuinka hyvä ja laaja arvostuksen viitekehys osakkeelle voidaan luoda. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tappiollisen ja varhaisen vaiheen yhtiön osalta on vähemmän tarttumapintaa ja arvonmäärityskeinoja, jolloin riski on korkeampi. Vastaavasti vakaamman, varsin laajan ja hyvän verrokkiryhmän omaavalle yhtiölle menetelmien kirjo on laajempi, jolloin riskitaso tällä parametrillä on matalampi.

Arvostusriski ei suoraan linkity siis suositukseen, mikä käytännössä tarkoittaa, että osake voi olla hieman hintava, mutta silti suositus voi olla positiivinen. Toisaalta arvostusriskin ei tarvitse olla matalimmassa kategoriassa, jotta voidaan olla osta-suosituksella.

Aikaisemmassa matriisissa haasteeksi muodostui nimenomaan se, että jos liiketoimintamallin riski oli matala, saattoi riskimatriisi antaa kuvan, että kokonaisriski on matala, mutta varsin korkean valuaation myötä osake silti puolittui korkojen nousun mukana. Tämä koettiin saadun palautteen perusteella varsin hämmentäväksi. Tähän pitäisi nyt tuoda helpotusta se, että liiketoimintamallin ja arvostuksen riski ovat eri akseleilla.

50 tykkäystä