Norbit ASA - Explore more

NORBIT ASA (https://norbit.com/) (ticker: NORBT) on globaali monialayritys ja teknologiaratkaisujen toimittaja tietyille niche aloille, pääasiallisesti merisektorille. Yhtiön liiketoiminta on jakautunut kolmeen keskeiseen segmenttiin: Oceans, Connectivity ja Product Innovation & Realization (PIR). Yhtiö on kokoluokaltaan vielä varsinainen nakkikioski. Yhtiön markkina-arvo on 4mrd NOK, eli n. 350meur. 2023 liikevaihto 1500mNOK, eli noin 130meur. Yhtiön pääkonttori on Trondheimissa, Norjassa. Norbitilla on tutkimus- ja valmistustoimintaa Norjassa ja Unkarissa, sekä heillä on globaali myynti- ja jakeluverkosto. Yhtiö vie ratkaisujaan tällä hetkellä 60 eri maahan.

Yhtiön liikevaihto on kehittynyt viimeiset vuodet varsin mallikkaasti. Vuoden 2020 jälkeen liikevaihto on yli tuplaantunut, ja jos yhtiön ohjeistus 1700-1800mNOK liikevaihdosta tälle vuodelle osuu, on se lähes kolminkertaistunut viidessä vuodessa. Yhtiö panostaa etenkin Oceans ja Connectivity- segmentteihin, joista tulee myös leijonanosa yhtiön kasvusta. Kasvua ei tule hinnalla millä hyvänsä, vaan se on oikeinkin kannattavaa: vuonna 2022 EBIT-marginaali 13%, ja vuonna 2023 19%. Yhtiö on tehnyt muutamia yritysostoja, mutta kasvua haetaan ensisijaisesti orgaanisesti.

Allaolevasta taulukosta näkee segmenteittäin liikevaihdon kasvun. Yhtiö eliminoi liikevaihdosta sisäisen vaihdon (segmentiltä toiselle), jonka takia segmenttien total ei täsmää 1:1 kokonaisvaihtoon.

2024 Outlook

OCEANS

Oceans-segmentti yhtiön esittelemänä

Oceans toimittaa räätälöityjä teknologiaratkaisuja merisektorille. Ratkaisut perustuvat pääasiassa yhtiön omaan teknologiaan, jolla voidaan mm. tarkastella ja valvoa vedenalaista maailmaa. Myös 3D- kuvantaminen ja erilaiset järjestelmäintegraatiot kuuluvat tuotevalikoimaan. Yhtiö on erikoistunut kaikuluotaus (sonar) ratkaisuihin. Oceans-segmentti koostuu muutamista eri tuotteista, joista keihäänkärki on NORBIT Subsea, jolla viitataan em. sonar-ratkaisuihin. Käsittääkseni tuotteet ovat varsin laadukkaita esimerkiksi resoluution suhteen. Yhtiö kehittää jatkuvasti uutta ja parempaa teknologiaa, jota voidaan hyödyntää merten tutkimiseen. Sivuhuomiona, yhtiöllä on tuotteita (Guardpoint), joilla pystytään valvomaan kriittistä infraa veden alla. Tälle saattaisi olla kysyntää nykyisessä maailmassa, missä kaapeleita ja putkia katkeilee vähän väliä. Merkittävimmät asiakkaat tällä segmentillä ovat öljy- ja kaasuyhtiöt, puolustusalat, offshore-tuulipuistot ja erilaiset kartoittajat. Tuotteita on niin matalan veden, kuin syvänmeren tutkimuksiin.

Historiallisesti Oceans-segmentti on ollut todella vahva. Vuodesta 2016 liikevaihto on kymmenkertaistunut. Kasvua ei tehdä vain kasvun takia, vaan samalla revitään loistavia marginaaleja.

Oceans-segmentin viisi suurinta asiakasta muodostivat vuonna 2022 noin 17% segmentin myynnistä, joten riippuvuus yksittäisistä asiakkaista ei ole ainakaan vielä kovin suurta.

Q4'20 - Q4'23 QoQ kasvu Oceans- segmentissä

Oceansin sisäinen liikevaihdon jakauma

CONNECTIVITY

Connectivity-segmentti yhtiön esittelemänä

Connectivity tarjoaa langattomia ratkaisuja tunnistamiseen, monitorointiin ja seurantaan. Tuotteilla voidaan seurata mm. kulkupelien tai muun omaisuuden liikkeitä (On-Board Units, OBU). Segmentti kulminoituu kahteen alasegmenttiin, Smart Dataan ja ITSiin (intelligent transportation systems), joka toimittaa ratkaisuja jotka perustuvat lyhyen kantaman viestinnän teknologiaan (DSRC). Tätä teknologiaa hyödynnetään pääasiassa ajoneuvoteollisuudessa, kuten älykkäissä ajopiirtureissa (Tachograph) ja satelliittipohjaisissa tullijärjestelmissä. Segmenttiä tukee vahvasti EU:n sääntely, jossa yli 3,5tonnin kuorma-autossa pitää ajopiirrin löytyä. Käsittääkseni sääntely on muuttumassa siten, että jatkossa raja on jo 2,5 tonnin kuorma-autoissa. Jälkiasennusmarkkinalla Norbit tekee yhteistyötä Continentalin kanssa (tiedote maaliskuussa 2019), jolla on noin 80% markkina-osuus älykkäistä ajopiirtureista. Yhtiö teki vuonna 2022 strategisen muutoksen, jossa päätettiin panostaa enemmän B2B asiakkaisiin, pääasiassa vakuutusyhtiöihin. Tämä on osoittautunut lyhyellä katsauksella ainakin hyväksi ratkaisuksi, ja segmentin näkyvyys on kehittynyt huomattavasti aiemmasta.

Q4'20 - Q4'23 QoQ kasvu Connectivity- segmentissä

Connectivityn sisäinen liikevaihdon jakauma

PIR

PIR-segmentti yhtiön esittelemänä

PIR-segmentti tarjoaa tutkimus- ja kehityspalveluja (R&D) sekä sopimusvalmistusta yhtiön avainasiakkaille. R&D palveluihin kuuluu mm. tuotantoprosessien kehittäminen, asiakkaan tuotteen kokonaisvaltainen hallinta ja erilaisten tuotteiden kaupallistaminen. Norbit on tuottanut R&D palveluita vuodesta 1995 lähtien, ja se on erikoistunut mm. sonar, radar ja navigointijärjestelmiin. PIR-segmentti hyötyy koko muun sopimusvalmistus sektorin kanssa sähköistämistrendistä, jotka ovat valloillaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Segmentin marginaalit ovat olleet paineessa aiempina vuosina, sillä ulkopuolisia asiakkaita ei ole ollut riittävästi. Tähän on nyt nähtävissä pientä positiivista virettä, ja liiketoiminta-alue on ottanut kasvuharppauksen eteenpäin, ja tämäkin kasvu on ollut hyvällä kannattavuudella. Kysynnän oletetaan pysyvän varsin hyvällä tasolla, ja uusia asiakkaita on tullut lisää.

Reilu 50% tuotantokapasiteetista menee yhtiön omaan käyttöön, ja loput ovat käytettävissä muiden toimijoiden komponenttien valmistukseen.

Q4'20 - Q4'23 QoQ kasvu PIR- segmentissä

PIR sisäinen liikevaihdon jakauma

Kilpailukyky ja -edut

Yhtiön yksi merkittävä kilpailuetu on laaja tarjonta tuotteita hyvin niche sektorilla. Tämä ei ole ainakaan vielä kutsunut isoja kaloja kentälle, vaan Norbit on saanut painaa (etenkin Oceans- ja Connectivity-segmentti) oikeinkin hyvällä kannattavuudella koska hinnoitteluvoimaa on löytynyt. Laadukkaat tuotteet itsessään ovat siis jo jonkinlainen kilpailuetu. PIR-segmentti on huomattavasti avoimempi kilpailulle, mutta ala (sopimusvalmistus) myös kasvanee hyvää vauhtia = tilaa useammalle pelaajalle? Komponentteja menee tulevaisuudessakin hurjia määriä yhteiskunnan sähköistymisen myötä.

Omistusrakenne

Yhtiöllä on varsin sitoutunut omistusrakenne, kun CEO Per Jorgen Weisethaunet ja perustaja pitävät hallussaan suurimpia osuuksia yhtiöstä. Toimari on nauttinut pestistään reilu 20 vuotta (vuodesta 2001), joten voisi kuvitella, että jotain tehnyt oikein. Toisaalta, onko niin juurtunut paikallensa, että eroon ei päästäisi edes halutessaan? Tiedä häntä. Myös muu sisäpiiri omistaa kiitettävästi osaketta. Huomautuksena, yhtiön perustaja Steffen Kirknes on kevennellyt reippaasti omistuksiaan viime aikoina, näistä löytyy dataa yhtiön sivuilta. Mukana matkassa alusta alkaen, aika nauttia elämästä – vai isompi kylppäriremppa?

Omistajarakennetta

Yhtiön kehittyminen viimeiset vuodet

Yhtiö listautui Oslon pörssiin vuonna 2019. Tuolloin osaketta sai merkata NOK 19 hintaan. Yhtiöllä oli kovat kasvutavoitteet, jotka ovat ihan kiitettävästi onnistuneet huolimatta sangen hankalasta ajankohdasta (2019 markkinat hyvässä iskussa, 2020-> komponenttipulaa…). Yhtiö on kasvanut mallikkaasti viimeiset vuodet, ja listautumisen jälkeen taistellut liikevoittoprosenttinsa (EBIT%) hienoon kasvuun. Hieman mietityttää, kuinka pysyvällä tasolla tämä harppaus on. Tuntuu uskomattomalta, että 2022 vuodesta 2023 vuoteen on saatu EBIT% nostettua 6%-yksikköä, samalla kun on kasvettu 30%. Kannattavaa kasvua, sanoisin.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö saavutti vuodelle 2024 asettamansa tavoitteet jo 2023, joten uudet tavoitteet asetettiinkin Q4 2023 katsauksen yhteydessä. Listautuessaan yhtiö tavoitteli (2018-2021) liikevaihdon yli 25% kasvua vuosittain, josta jäätiin hieman. Lopputuloksena kelpo 22% CAGR liikevaihtoon. EBITDA tavoite samalle ajalle >20%, josta oli tyytyminen ”vain” ka. 19% EBITDAan. 2021 uudet tavoitteet lyötiin vuodelle 2024, jolloin visiona oli 2024 lopussa 1,5mrd NOK liikevaihto. Tähän päästiin tosiaan jo viime vuonna (2023). Samalla EBITDA tavoite oli >25%, ja siitä toimitettiin piirun verran paremmin, 26% vuonna 2023.

Tavoitteiden "track record"

Sitten uusiin tavoitteisiin. Tavoitteisiin pääsyä perustellaan mm. mega trendien (bullshit-o-meter värähtää joillain lukijoilla!). Näitä megatrendejä on mm. uusiutuva energia (offshore tuulipuistot), geopoliittinen levottomuus (valvonnan lisäys) ja digitalisaatio. Strategiassa priorisoidaan laajempaa markkinavetoista tuoteportfoliota, pysyä monipuolisena sekä laajentaa asiakaskuntaa ja tavoitella operatiivista huippuosaamista ja skaalautuvuutta. Yhtiön on tarkoitus edetä ”from niche to notable”.

Yhtiö tavoittelee 2,75mrd NOK liikevaihtoa vuonna 2027 orgaanisen kasvun turvin, ja Q4 webcastissa taisi CEO mainita yli 3mrd NOK tavoitteen yritysostojen siivittämänä. EBIT% tähdätään 20% pintaan. Orgaaninen liikevaihto vaatisi tavoitteeseen n. 16% CAGR kasvua.

Segmenteittäin liikevaihdon kasvua haetaan erityisesti Oceans ja Connectivity puolelta. Oceansin kasvun pyritään olevan +16% CAGR ja Connectivityn +17% CAGR vuoteen 2027 asti. PIR kasvu pyritään myös nostamaan noin tämän hetken (2019-2023) 12% CAGRista → +16%.

EBIT-marginaalin osalta Oceans pyritään pitämään 25-30% paikkeilla, jossa se on viimeiset vuodet ollutkin. Connectivity samoin 25-30%, joka olisi toistuma vuoden 2023 marginaalista (26%). Vuonna 2022 vastaava oli 13%. PIR pyrkii 8-10% marginaaleihin, viimeiset kaksi vuotta taso on ollut 7-8%.

Epäorgaanisen kasvun kannalta yhtiö on asettanut kriteereitä omiin M&A hankintoihinsa:

  • Pääasiassa Oceans- ja Connectivity-segmentteihin
  • Organisaatio, jolla on syvää markkina-alueen tuntemusta
  • Teknologiaa spesifeissä sektoreissa
  • Potentiaaliset synergiaedut

Voitonjakopolitiikka

Yhtiö pyrkii tuottamaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa niin kurssinousun muodossa, kuin myös jakamalla osan voitoistaan ulos osinkoina. Osinkoja on tarkoitus jakaa 30-50% yhtiön nettotuloksesta verojen jälkeen. Myös mahdollinen ”ylimääräinen” pääoma jaetaan ulos ylimääräisenä osinkona (mm. vuodelta 2023, joka maksetaan tänä vuonna).

Osinkopolitiikkaa

Arvostus

Yhtiön markkina-arvo noin 4mrd NOK (350meur). Yritysarvo 4,2mrd NOK.

2023 yhtiön liikevaihto 1,5mrd NOK, josta EBIT 284m NOK. EV/EBIT 14,8.
EPS 3,10 NOK, kurssin ollessa noin 66 NOK pinnassa P/E 21 ja rapiat toteutuneella tuloksella.

Ennusteet (Quartr)

2024 18% liikevaihdon kasvua 1,8mrd NOKiin, josta EBIT 333m. EV/EBIT 12.6x.
2025 17% liikevaihdon kasvu 2,1mrd NOKiin, josta EBIT 407m. EV/EBIT 10.3x.

Ennusteet tuskin ovat konservatiivisimmasta päästä (yhtiö itse ohjeistaa 1,7-1,8mrd vaihtoa tälle vuodelle), joten ennusteet ovat aivan ylälaidassa (2024e EBIT n. 18,5%).

Jos yhtiö pääsee omaan tavoitteeseensa, sulaa kertoimet oikeinkin mallikkaalla tahdilla. Toki matka tähän on vielä varsin pitkä, ja todistettavaa on.

Mielenkiintoinen yhtiö ja avasin tänään itse position firmasta. Omistan siis osaketta tämän julkaistessani.

38 tykkäystä

Hyvä avaus. Osaatko sanoa, että miten Norbitin tarjoama suhtautuu esim. Kongsbergin tarjontaan? Heilläkin on kaikuluotainratkaisuja merenpohjan tutkimiseen. Kongsbergiltä tosin löytyy paljon muutakin, kuten ohjusjärjestelmiä ym.

6 tykkäystä

En valitettavasti osaa verrata Norbitin tarjontaa Kongsbergin vastaavaan! Käsittääkseni molemmilla varsin laajat valikoimat, ja kaiut on vain yksi osa valikoimaa. Ohjuksia tosin ei Norbitilta saa. :thinking: :sweat_smile:

5 tykkäystä

Kiitos tosi hyvästä ja perusteellisesta avauksesta! Piti itsekin Norbitista foorumille kirjoitella, mutta työkiireiden tähden en saanut aikaiseksi. Olen siis tässä itsekin pienehköllä positiolla mukana, sen avasin parisen kuukautta sitten.

Mielenkiintoinen firma, itseäni kiinnosti muutaman viime vuoden näytöt kasvusta ja hyvä pääomantuotto, sekä sopivan niche toimiala. Kilpailuetua olen myös yrittänyt vähän kaivella, mutta en oikein itse vielä päässyt kilpailijoista jyvälle. Korkeat 60% bruttokatteet antaisi ymmärtää että ainakin jonkinlaista hinnoitteluvoimaa näissä Connectivity ja Oceans segmenteissä olisi, niinkuin @Ituhippinen kirjoititkin.

Tuo PIR segmentti vähän kysymysmerkki itselleni, ei minusta ainakaan vuosirapsassa ollut kovin tarkkaan avattu mitä kaikkea tuo sopimusvalmistusliiketoiminta sisältää ja bruttokatteetkin selkeästi noita kahta muuta segmenttiä alempana. Joku maininta oli muistaakseni sähköautojen latausasemista.

Toki vähän suhteellista onko Norbit sitten nakkikioski. Liikevaihtoakin enemmän kuin vaikka Reveniolla :wink:. Lämminhenkisenä huumorina tämä, pienihän firma silti on.

7 tykkäystä

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/e2e4dabb-ec76-47ba-94fe-a8df500c487e

Päivitelläämpä vilkkaaseen ketjuun Norbitin tuore vuoskari :slight_smile:

Palaan vielä tarkemmin, kunhan työkiireiltä ehtii.

2 tykkäystä

Trondheim, 16 April 2024: NORBIT today announces that segment Connectivity has received an order from a new undisclosed European customer for delivery of On-Board Units.

The value of the order is approximately NOK 160 million and deliveries are scheduled for 2025.

“To conclude this significant agreement with another blue-chip client confirms our strategy to tailor our offering and focus to broaden the product offering as well as the customer base”, says Per Jørgen Weisethaunet, CEO of NORBIT.

2 tykkäystä

Hieno avauspostaus! Erityiskiitos omin sanoin tehdystä taustoituksesta!

Osaatko sanoa, onko yrityksellä annettavaa merenpohjan kaivostoimintaan? Aiheesta on näkynyt keskustelua, lähinnä ympäristösuojelun näkökulmasta, mutta jos todellinen paikka tehdä rahaa ilmenee, löytyvät silloin konstitkin.

Liiketoiminta-alueena sektori olisi neitseellinen ja tilaa kasvaa piisaisi.

2 tykkäystä

Kiitos!
Merenpohjan kaivostoiminnasta en muuten osaa sanoa, paitsi että kaiuilla pystytään päällisin puolin pinnanmuotoja kartoittamaan. Tämän varmasti toki tiesitkin aloituksen jälkeen. :sweat_smile: Jos tarkoitat jotain malmiesiintymien etsintää, en osaa kyllä vastata. En ole muistaakseni törmännyt missään yhteydessä kaivostoimintaa koskeviin kommentteihin. :thinking:

Yhtiö panostaa jatkuvasti tuotteiden kehitykseen, tässä kieltämättä voisi olla jotain mitä Norbit voisi ottaa työn alle.

2 tykkäystä

@Ituhippinen onkin kertonut erinomaisesti yhtiöstä, kiitos siitä!

Tuossa luin Äxästäkin yhtiöstä (pahoittelut toistosta!), niin teksteistä tulee ilmi, että tekee räätälöityjä ratkaisuja erikoisaloille ja painottuen merenkulkuun. Hyödyntää “nicheä” ainutlaatuisilla tuotteillaan. Aika paljon yhtiö herättänyt muissakin sijoittajissa mielenkiintoa ja ovat bonganneet samoja asioita kuin Hippinen. :slight_smile:

Orgaaninen kasvu saa tukea trendeistä ja skaalautuvuus tuo kannattavuutta sekä yhtiön kilpailuedut (vallihaudat?) mahdollistavat korkean tuoton pidemmällä aikavälillä.

Sisäpiirin vahva omistus tuo uskoa yhtiöön, samoin kuin pidemmän aikavälin tekeminen. Yhtiöllä on ollut tapana ylittää suoritukset eikä lupailla liikoja. :slight_smile:

Joku puhui korkeasta arvostustasosta ja syklisyydestä, mikä pohditutti häntä. Tätä kyseistä sijoittajaa kyllä yhtiö kiinnosti, mutta hän vaikutti odottavan dippiä.


Tässä on yksi tviitti ketju yhtiöstä (pitää käyttää “käännöksiä” tai tekoälyä):

https://twitter.com/siddhar59844987/status/1763607001337090498


Kurssissa suorittaminen on ainakin näkynyt. :slight_smile:

2 tykkäystä