Atkore Inc. – Sähkönsuojausratkaisujen valmistaja

Atkore (NYSE: ATKR) on pääosin Yhdysvalloissa toimiva keskisuuri teollisuusyritys, jonka markkina-arvo on tällä hetkellä noin 5000 MUSD, liikevaihto oli juuri päättyneellä tilikaudella 3418 MUSD ja nettotulos 690 MUSD. Yhtiö harjoittaa sähkö-, turvallisuus- ja infrastruktuurituotteiden valmistusta ja myyntiä Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. Yritys tarjoaa putkia, kaapeleita ja asennustarvikkeita (Electrical -segmentti) ja lisäksi myös metallikehyksiä, mekaanista putkea, ympäristönsuojausta ja kaapelinhallinnan tuotteita (Safety & Infrastructure -segmentti). Alla hyvä yhteenveto 2022 esitysmateriaaleista.

Yhtiö on tehnyt vakuuttavan transformaation tappiollisesta moniteollisuusmörjinästä äärimmäisen kannattavaksi kassavirtakoneeksi vuoden 2010 jälkeen. Listautumisvuonna 2016 yhtiö teki EPSiä 0,94$ osakkeelta ja nyt yhtiöllä on vuodelle 2025 ohjeistuksena +18$ eli sijoittajalle kuuluvat rahat on 18-kertaistettu noin vuosikymmenessä.

*Liikevaihdon kasvu viimeiset 10v CAGR 9,46 %

 • EPS kasvu viimeiset 5v CAGR 54,97 %; ja 2016–2020 31,8 %

 • 5v keskimääräinen ROIC 30,9 %; ja 2016–2020 14,1 %

 • Nettomarginaali 4–24 % (2016–2022)

 • Yhtiön tämänhetkiset arvostuskertoimet: next twelve months EV/EBIT 6,4x; NTM P/E 7,84x, NTM FCF yield 12,5 %

Yhtiössä käytiin keskustelua myös Globaalit laatuyhtiö ketjussa: Globaalit laatuyhtiöt - #52 käyttäjältä Homeros

HISTORIA

Atkoren juuret ovat vuonna 1959 Illinoisin-osavaltiossa perustetussa Allied Tube & Conduit -yhtiössä. Yhtiö ymmärtääkseni kehitti ja patentoi jatkuvatoimisen kuumasinkityksen teräksisiin putkiin (In-line galvanizing technique (Flo-Coat)). Tämän aikansa teknologisen läpimurron johdosta, yhtiö kasvoi hyvin nopeasti ja laajeni muihinkin metallisiin sähköalan tuotteisiin yrityskaupoilla. Yhtiö vaihtoi nimensä Atcor-muotoon ja myös listautui pörssiin joskus 1980-luvulla, vain pian tullakseen vuonna 1987 ostetuksi Tyco-konglomeraatin toimesta.
Tycon alaisuudessa Atcore muodosti Tycon ”Electrical and Metal Products” -liiketoiminnan ja laajeni voimakkaasta ja lähti ulkomaille mm. Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan, mutta tämän vauhtisokeuden myötä koko yksikkö teki myöhemmin raskaasti tappiota. 2000-luvun alkupuoliskolla Tyco-konsernia pilkottiin ja 2010–2014 koko ”Electrical and Metal Products” divisioona myytiin ensin puoliksi ja sitten kokonaan Clayton, Dubilier & Rice -pääomasijoitusyhtiölle noin 750 MUSD valuaatiolla ja yhtiön nimeksi tuli Atkore International. Tämän jälkeen yhtiön johto laitettiin kokonaan uusiksi ja kaikki kannattamaton roska, jota vuosien varrella oli kertynyt divestoitiin, lähinnä kaikki Yhdysvaltojen ulkopuoliset tehtaat myytiin tai suljettiin. Yhdysvaltojen sisälläkin päätettiin markkinassa keskittyä vain korkeamman katteen tuotteisiin, joissa on rajatusti kilpailua. Myös vähittäismyynnin tuotteiden osuutta päätettiin vähentää. Tämän jälkeen International -sana pudotettiin nimestä pois, koska 90 % liikevaihdosta tulee tänäkin päivänä vain Yhdysvalloista. Yhtiöllä on kansainvälistä liiketoimintaa (ja tuotantolaitoksia) nykyään ainakin Isossa-Britanniassa ja Belgiassa. Privaattissa olon aikana 2011-2015 yhtiön nettotulos käännettiin raskaasti tappiollisesta voitolliseksi ja sitten yhtiö IPO:tettiin takaisin pörssiin vuonna 2016 noin miljardin valuaatiolla ja CD&R jäi pääomistajaksi. CD&R myi viimeiset omistamansa osakkeet vuonna 2018.

Privaattivuosina toimitusjohtajaksi rekrytoitiin Danaher-yhtiössä 17 vuotta johtotehtävissä ollut John Williamson ja muitakin Danaherilaisia tuotiin yhtiöön. He toivat Atkoreen Danaher business systeemia vastaavan järjestelmä, joka nimettiin luovasti Atkore Business systeemiksi (ja käytännössä on varmaan lähes suora kopio Danaherin vastaavasta). Kyseessä on kuitenkin japanilaiseen Kaizen -yritysfilosofiaan pohjautuva jatkuvaan parantamiseen ja kehittymiseen pyrkivä strukturoitu strateginen ohjenuora. Sen systemaattinen käytännön toteutus vaikuttaa kompleksiselta, mutta twitterissä on ketju asiasta kiinnostuneille. Mutta nostan tämän esiin siksi, että kyseinen systeemi on luultavasti suurimmaksi osaksi syy siihen, miten Atkore käännettiin tappiollisesta yrityksestä lopulta oman sektorinsa kaikkein kannattavammaksi tähdeksi.

NYKYMARKKINA

Atkore myy tuotteensa B2B pääasiassa isoille globaaleille ja paikallisille sähkö-ja teollisuusalojen tukkureille (mm: Graybar Electric Company, Rexel, Sonepar S.A. and Wesco International, Inc., U.S. Electrical Services Inc, United Electric Supply Company, Inc), jotka taas myyvät tuotteet usein urakoitsijoille. Yhtiöllä on iso itsenäisten myyntiagenttien verkosto, jotka kauppaavat yhtiön tuotteita provisiolla. Yhtiön tuotteiden loppumarkkina on laaja liikerakentamisen (non-residential) kenttä (65-75%) ja vähäisemmissä määrin asuinrakentaminen (15-20%). Yksinkertaistaen voisi sanoa, että missä tahansa missä rakennetaan jotain ja vedetään sähköjohtoja, tarvitaan Atkoren tuotteita. Johto arvioi Atkorelle relevantin markkinan TAM:in olevan nykyään noin 40 miljardia dollaria. Yhtiön markkinaosuutta päätuotesegmenteissä avattiin vuoden 2016 IPO-prospectuksessa (yhtiön johdon oma arvio): Steel Conduit & Fittings (35% market share), PVC Conduit & Fittings (37% share), Armored Cable Fittings (36% share), Metal Framing (21% share), In-line Galvanized Mechanical Tube (80% share). Tämä on osittain vanhentunutta tietoa, koska sitten vuoden 2016 Atkore on konsolidoinut voimakkaasti markkinaa yrityskaupoilla ja varmasti voittanutkin markkinaosuutta. Erityisesti PVC-putkissa markkinaosuus on nykyään huomattavasti suurempi.

Listautumisen jälkeen yhtiö on tehnyt yhden divestoinnin ja 16 yritysostoa käyttäen yhteensä 740 MUSD käteistä näihin. Toimitusjohtaja kertoi vuoden 2022 lopulla että peruutuspeilissä vuosien 2017-2021 välillä tehtyjen yritysostojen massa tehtiin 1x EV/sales ja 2x EV/EBITDA kertoimilla (synergioiden toimeenpanemisen jälkeen).

David [CFO] and I [CEO Bill Waltz] have always talked about how accretive our M&A has been. When you look and say, for aquisitions that have been over a year and so old, we literally now have like a 2x EBITDA multiple after synergies for what we buy these aquisitions. We tie the Atkore Business System in all facets from productivity to pricing. You can see the accretive cabability we can add. So that’s again why we’re excited about the future because we’re playing and hitting on all cylinders here. [2022 Q4 puhelu]

Kuva 2022 Q4 esityksestä, jonka jälkeen on ostettu vielä Elite Polymer Solutions, HDPE-putkivalmistaja:

Erityisesti koko PVC-putkiliiketoiminta, joka on nykyään yhtiö suurin tuloksentekjä, on rakennettu alun perin epäorgaanisesti. Yhtiöllä on nykyään dominantti markkinaosuus tässä PVC-segmentissä. Viime vuosien yrityskaupoissa yhtiö on täydentänyt putkiensa valikoimaa ostamalla pari lasikuituputkenvalmistaa. Aivan viimeisimpänä yhtiö osti sarjan HDPE-putken valmistajia, ja johdon arvion mukaan tullen näin Telecom -segmentin toiseksi suurimmaksi HDPE-putken valmistajaksi, mistä johto toivoo oletettavasti seuraavaa kasvusegmenttiä. Toinen ajankohtainen vahvasti kasvava tuotesegmentti on mekaaninen putki: Atkore valmistaa niitä tukipylväitä joihin aurinkopaneelit asennetaan ja joiden varassa ne pyörivät seuraten aurinkoa (solar torque tube), tämä on ilmeisesti hittituote tällä hetkellä. Yhtiö on investoinut kahteen uuteen näitä valmistavaan linjastoon Arizonan tehtaassa ja kokonaan uuteen tehtaaseen Indianassa.

KILPAILU JA KILPAILUEDUT

Sellainen pitkällä aikavälillä luotu kilpailuetu on varmasti lopulta monen pienen tekijän summa ja se ei synny mitenkään helposti ja itsestään. Mainitsin aiemmin jo Atkoren yrityskulttuurin ja nyt jotain muita tekijöitä.

…And since [lowering] price is off the table for us, the way we do it is by adding value. We’re the only ones in Electrical Raceway who can provide our [whole] suite of products to the market. That’s becoming more and more of something that distributors and contractors can value, where we can sell PVC conduit, steel conduit, armored cable and metal framing literally on the same truck delivered to the same job site. No competitor can do that. / / …So if you had to pay 20% or 30% premium to ensure you’re getting delivery, getting the value, ease of getting the order, and that’s the primary driver [for our outperformance] along with supply-demand… Atkore has a competitive sustainable advantage of one order, one delivery, one invoice. As we continue to do that, David and I have done analysis with our team, for example, that when we package multiple products together, we’re getting a high-single [percent] increase in price… [CEO vastaamassa kysymyksiin yhtiön kilpailueduista]

Tässä toimitusjohtajat puhui yhdestä merkittävästä kilpailuedusta. Yhtiöllä on joka tuotesegmentissä eri kilpailijat, vain Atkore toimittaa koko tuoterepertuaarin sähkösuojausratkaisuja. Yhtiö pystyy toimittamaan nämä kaikki ja vielä kaikki yhdellä laskulla sekä rekkalastillisella työmaalle, hyvin nopeasti. Näihin he prosesseihin he ovat paljon panostaneet ja investoineet vuosien varrella ja sillä he perustelevat sen hintapreemion asiakkaille verrattuna kilpailijoihin.

Toki asiassa auttaa myös se että isoin tuotesegmentti PVC-kaapelinsuojaputki on hyvin keskittynyt vain kolmelle toimijalle. Atkorella on 11 PVC-putken tuotantolaitosta ja toiseksi suurimmalla valmistajalla Cantexilla on viisi ja nekin sijaitsevat maantieteellisesti vähän eri alueilla siten, että kilpailua ei ole mahdottomasti. Noissa sekalaisissa terästuotteissa kilpailua on sitten enemmän (mm. Zekelman, Nucor, Eaton, ABB), mutta Atkoren ydinalue kaapelinsuojaus on pieni niche valtavassa sähkötekniikan markkinassa, johon ehkä nämä muut enemmän keskittyvät. Tämä on ollut strategiakin, yhtiö on tietoisestikin keskittynyt niihin tuotteisiin, joissa kilpailu on rajallista. Usein yhdistävä tekijä näille tuotteille on se, että jotta pystyy kilpailemaan, pitää rakentaa paikallinen tuotantolaitos tai logistiikkalaitos, koska tyhjää tilaa sisältäviä tuotteita esim. putkia ei voi pinoa, latoa, rahdata tai varastoida suurissä määrin. Jossain enemmän bulkkiterästuotteissa (putkenosat, kaapelihyllyt) Atkorella oli kilpailijoina toki Meksikossakin olevia tuotantolaitoksia, mutta ne menivät konkurssiin 2020–2021, kun yhtä aikaa teräksin hinta nousi, kysyntä tippui ja Trump laittoi vielä jotain tulleja Meksikolle. HDPE-putkessa kilpailijoita on runsaammin, mm. ruotsalainen Hexatronic laajeni tälle tontille hiljattain ostamalla paikallisen toimijan ja rakentamalla uuden tehtaan Yhdysvaltoihin. En ole toki aivan kaikkien eri tuotesegmenttien ajankohtaisesta kilpailutilanteesta perillä.

Kiistaton vallihauta on myös se että yhtiö (ja sen myymät tuotebrändit) ovat olleet olemassa osaltaan jo 1950-luvulta lähtien. Yhtiön 80% markkinaosuus sinkitetyssä teräsputkessa varmaan selittyy juurikin historiallisilla syillä – yhtiö oli sen valmistuksen pioneeri. Yhtiöllä on tästä pitkästä historiasta kumpuavat pitkät liikesuhteet ja molemminpuolinen luottamus kaikkiin merkittäviin sähköalan tukkureihin ja myyntiagentteihin. Siihen voi olla täysin uuden kilpailijan vaikea lyödä kiilaa väliin.

Atkore on datalla johdettu yritys. Esimerkkinä tästä toimii hinnoittelu. Electronics-segmentin tuotteissa yhtiö käyttää dynaamista hinnoittelu, jossa myyntihinnat päivitetään joka päivä. Käytännössä yhtiöllä on joku Salesforce+Tableau CRM-järjestelmä, johon tulee tietoa kysynnästä, tarjonnasta, raaka-aineiden hinnoista, myyntiagenteilta, asiakkailta jne. ja jonka pohjalta muutokset hinnoittelussa tehdään. Jos esim. raaka-ainetoimittajat ilmoittavat korotuksista vaikka resiinin tai teräksen hintoihin, niin yhtiö siirtää ne välittömästi myyntihintoihin. Raaka-ainehintojen laskiessa puolestaan yhtiö tietenkin vitkuttelee myyntihintojen laskemisessa niin pitkälle kuin mahdollista. Yhtiö onkin joka vuosi hivuttaen lisännyt myyntihinnanhinta ja raaka-ainekustannuksen erotusta. Safety & Infrastucture segmentissä samanlaista järjestelmää ei ilmeisesti ole, ja myynnit tapahtuvat vähän pidempien sopimusten puitteissa eli raaka-aineiden noustessa tulee parin kvartaalin viive hintojen nousuihin.

HINNOITTELUN YLISUORITUSKYKY, MARGINAALIT

Tästä dynaamisesta hinnoittelusta päästään siihen, että joskus 2021 alkukesällä yhtiö nosti PVC-tuotteidensa hintoja satoja prosentteja, mikä johti yhtiön marginaalien räjähtämiseen. Tämä varsin dramaattinen liike teki ehkä myös näkyväksi yhtiön vahvan kilpailuaseman ja ehkä moni sijoittajat ”löysi” yhtiön tällöin (ainakin minä). Hintojen noston taustalla oli erittäin vahva kysyntä, Yhdysvaltojen rakennussektorin herääminen koronahorroksesta ja samanaikainen tarjonnan supistuminen, joka johtui samanaikaisesta polymeerituottajien tuomitusvaikeuksista. Kilpailijoiden toimitusajat venyivät viikosta kahdeksaan viikkoon, ja lopulta he eivät pystyneet ottamaan enää uusia tilauksia ollenkaan. Tässä pitää myös tietää, että usein uusissa rakennuskohteissa voimalinjat vedetään sinne maahan PVC-putkissa aivan projektin alussa ja koko projekti seisoo, jos niitä putkia ei ole saatavilla. Atkorella ei ollut ikinä näitä kilpailijoita vaivaavia toimitusongelmia, mikä ehkä kertoo yhtiön operatiivisesta suorittamisesta, ja se pystyikin toimittamaan urakoitsijoille niiden kipeästi tarvitsevat tuotteet ajallaan, kunhan hinnasta sovittiin. Vaikka silloisessa keskustelussa keskityttiin aika paljon PVC:hen sen ollessa Atkoren suurin tuotesegmentti, niin myöhemmin, kun inflaatio lähti laukalle, niin yhtiö kyllä nosti kaikkien muidenkin tuotteidensa hintoja reippaasti tehokkaan hinnoittelumallinsa puitteissa. Kokonaisuudessaan yhtiö sai tästä noin miljardi dollaria ”ylimääräistä” käyttökatetta, mekanistisesti laskien aiemmasta vuosittaisesta tulostasosta. Ongelma tässä oli vaan että se miljardin ylimäärä näytti vain säilyvän kvartaalista toiseen, koko 2022 tilikauden ja 2023 tilikaudellakin käyttökate laski vain -250 MUSD. Yhtiön sisäinen tavoite onkin ollut tietenkin säilyttää mahdollisimman paljon tästä hinnottelusta, ja oikeastaan yhtiön filosofia on ollut jo vuodesta 2010 lähtien luoda asiakkaalle jotain arvoa, mikä perustelee kestävän hintapreemion suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin, eikä niinkään mikään kiskurihinnoittelu. Yhtiön johdolla on ollut nyt pari vuotta aikaa analysoida tätä poikkeustilannetta ja heidän lopputuloksensa ja ohjeistus on se, että tästä ”yliansaitsemisesta” 40 % eli 400 miljoonaa on lopulta kestävää yhtiön kilpailuetujen myötä, mikä muodostaa pohjan yhtiön ohjeistukselle tulevasta 25 % käyttökatemarginaalista.

PÄÄOMAN ALLOKOINTI

Yhtiön markkina-arvo on vaihdellut nyt parin vuoden sisällä 3500–5000 MUSD välillä ja kun rahavirrat ovat olleet vuolaita, niin yhtiö on nyt samassa aikaikkunassa käyttänyt illustratiivisesti omien osakkeiden takaisinostoihin 1300 MUSD, yritysostoihin 420 MUSD ja orgaanisen kasvun investointeihin 380 MUSD. Nämä ovat yhtiön ns. ”Three conduits of growth”. Lisäksi yhtiö aloitti nyt (tietenkin suureksi pettymykseksi) pienen kvartaaliosingon (10 % nettotuloksesta), mutta luulen että se lisättiin vain joidenkin omistavien rahastojen toiveesta. Joka tapauksessa normalisoitu FCF taso on yhtiön ohjeistuksen mukaisesti jotain noin 600 MUSD ja yhtiön tase on alikapitalisoitu, joten rahaa riittää aika paljon laitettavaksi jatkossakin ja tarvittaessa velkavivulla erinäisiin kohteisiin tai aggressiiviseen osakkeiden takaisinostoon. Toimitusjohtaja sanoi M&A:n olevan nyt tauolla, koska yhtiö näkee niin hyviä orgaanisen kasvun investointikohteita tällä hetkellä. Kasvu-capexiin laitettiin tälle vuodelle uusi jakelukeskus Texasiin ja solar-tuotesegmentin tehdas Indianaan ja seuraavalle vuodelle on jyvitetty vielä yksi uusi jakelukeskus Georgiaan, jonka jälkeen yhtiöllä on koko manner-Yhdysvallat ulottuvillaan. Nämä kaikki investoinnit tietenkin kantavat hedelmää nyt sekä luovat vakaan pohjan tulevalle kasvulle ja omistaja-arvon luonnille.

TULEVAISUUS, OHJEISTUS, RISKIT

En tiedä oletteko huomanneet mutta, kaikki maailman yhtiöt haluavat tällä hetkellä rakentaa tehtaan Yhdysvaltoihin. Foorumiltakin tulee heti monta mieleen ainakin Kempower, Outokumpu, Huhtamäki, Hexatronic. Taustalla on tietenkin liittovaltion varsin antelias teollisuuspolitiikka, erityisesti veronkevennykset, mitä on tarjolla vihreän siirtymän nimissä. Myös palvelinkeskuksien rakentamiselle on varattu globaalisti jotain sata miljardia capexia vuosittain koko tämän vuosikymmenen alan. Lisäksi monessa osavaltiossa on tajuttu, että suurin osa voimalinjoista kannattaisi ehkä suojata maan alle, esim. Kaliforniassa metsäpalojen myötä ja kaakkoisrannikolla hurrikaanien takia. Lisäksi tietenkin uusiutuva energia, sähköautot ja niiden latausinfra jne. Nämä ovat kaikki varsin sähköintensiivisiä rakennushakkeita, jotka syövät paljon Atkoren tuotteita. Tämä on se tausta, miksi yhtiön johto on varsin luottavainen, että tästä tulee koko sähkötekniikan alalle (Yhdysvalloissa) paras vuosikymmen koskaan.

And then as David [CFO] and I mentioned that you – every investor should understand, but you won’t see if you just looked at square feet or some other metric, is the electrification. I think every one of our peers, no matter where you are in the electrical industry, this is going to be the best decade ever… [CEO 2023 Q4 puhelussa]

Toki ikinä ei kannata olla liian naiivi johdon puheille. Osittain yhtiön tuloskunto on yllättänyt johdon varmasti positiivisesti, joten ei ole mahdotonta, etteikö se voisi yllättää joskus myös negatiivisesti. Tällä nykyisellä johdolla on vaan hyvin vahva track record, he eivät ole koko listautumisaikana missannut a
(ainakaan alarivillä) ikinä ennusteita.

And since David and I have been CEO and CFO, we have not missed a single earnings, and we don’t expect to going forward. [CEO 2022 Q4 puhelussa]

Tämä on toki myös jenkeissä yhtiöiden paljon käyttämä sandbagging-strategia: annetaan konservatiivinen ennustus, joka ylitetään kirkkaasti. Esimerkiksi tällekin tilikaudelle alkuperäinen EPS ohjeistus vuosi sitten oli 13.10 - 14.90$ mutta lopputulos olikin 19.4$. Samaten jos katsoo ensi vuoden ennustetta, niin ohjeistetaan EPSiä 16–17$. CFO anteliaasti jakaa aina oletukset yhtiön ennustemallien takana ja niitä katsomalla voi nähdä, että he ovat laskeneet ohjeistuksen siten että ensi vuonna osakkeita olisi 37–38 miljoona kappaletta, mutta se ei eroa tämänhetkisestä paljoakaan, mikä johtaa siihen, että todellisuudessa yhtiö varmaan ylittää tuon EPS ennusteen helposti, koska osakemäärä tulee olemaan pienempi ts. he vain tekevät suuremmat osakkeiden takaisinostot. Sama koskee myös vuoden 2025 EPS ennustetta, jonka osalta toimitusjohtaja painottikin analyytikkopuhelussa että se on plus 18 dollaria ja korosti että sisäisesti he tavoittelevat toki paljon enemmän. Muita yhtiön odotuksia tuotesegmenttien tulevalle kasvulle voi kuka tahansa itse arvioida, koska ne on kerrottu 2023 Q4 esityksen diassa numero 8 [alla kuvassa, MSD=mid single digit percent growth, DD = douple digit percent growth jne]. Kokonaisuudessa seuraavalle vuodelle ohjeistetaan aika tymäkkää alhaista kaksinumeroista myyntivolyymien kasvua, mutta toki tuloksen ohjeistetaan laskevan hinnoittelun normalisoituessa.

Merkittävin riski olisi tietenkin yhtiön kannattavuustason regressoituminen aiemmille tasoille, jotka olisivat huomattavasti alhaisempia kuin johdon ohjeistus. Kilpailun kiristyminen on tietenkin aina tulevaisuuden riskitekijä. Ei olisi ennenäkemätöntä, että joku suurempi sähkötekniikkalan toimija joskus kiinnostuisi rasvaisista katteista ja alkaisi aggressiivisesti laajenemaan Atkoren tontille tai nykyiset suorat kilpailijat laajentavat tuotantoaan. Yhtiön myyntivolyymien kasvu on kokonaisuutena ollut parivuotta varsin aneemista (2019: +5,5 %; 2022: -3,2 %; 2023: +3,2%; toki ensi vuodelle sitä ennustetaan reippaasti), kaikki kasvu on tullut enemmän tai vähemmän hintojen noususta. Tästä voisi spekuloida, että markkinaa olisi ehkä paikoitellen hävitty kilpailijoille. Yhtiön johdosta kukaan ei ole aikoihin ostanut osakkeita suoraan pörssistä, vaan lähinnä myynyt niitä sinne, toki suurin osa on pitänyt omistusosuutensa suurin piirtein samana tai kasvattanut sitä johdon kannustinohjelmien kautta.

LOPUKSI

Loppukevennys. Atkoren rekrysivuilla oli pitkään, nyt jo hävinnyt vuokaavio, jossa näytettiin, miten oikeanlaisten ihmisten palkkaaminen johtaa lopulta sijoittajien osakkeiden arvon nousuun. Löysin sen onneksi vielä Wayback-masiinalla (kts. alla). Kaavion lähde lukee pienellä: "Adapted from First Break All the Rules: [What the World’s Greatest Managers Do Differently], Buckingham Coffman, Gallup Organization, 1999”. Johto on selkeästi lukenut yritysjohtamisen oppaansa (:kissing_heart: Angel Lowe). Anekdoottina myös että vuonna 2018 yhtiö otti isosti velkaa (26% markkina-arvosta) vain ostaakseen omia osakkeita. Nämä esimerkit ehkä kertovat jotain siitä, että johto on teoissaan ja puheissaan laserfokusoitunut omistaja-arvon kasvattamiseen.

MATERIAALEJA
Yhtiön tuloskeskus: https://investors.atkore.com/investors/quarterly-results/
Yhtiön vuosien 2023 ja 2022 tilikausien Q4-esitykset, jotka ovat usein laajempia ja demonstratiivisia:
https://s202.q4cdn.com/690266772/files/doc_financials/2023/q4/Q4-2023-Earnings-Deck-vF-2023-11-17.pdf
https://s202.q4cdn.com/690266772/files/doc_presentations/2022/11/18/Q4-2022-Earnings-Deck-vF-PDF-221118.pdf
2023 K10 (vuosiraportti): https://s202.q4cdn.com/690266772/files/doc_financials/2023/ar/2ee0cdca-081a-4cda-a0f9-6e6906a8ed1c.pdf
Credit Suissen “seurannan aloitusraportti” vuodelta 2016, joka on soveltuvin osin vieläkin ihan hyvää kuvausta yhtiöstä:
atkoreCreditSuisseIniation.pdf (1,9 Mt)

102 tykkäystä

Tässä vielä kooste Börsdatasta, jos jotain apua olisi.

Vähän samoja vaaranmerkkejä mitä monissa yrityksissä koronan jälkeen. Isoa boostia tuloksen teossa ja liikevaihdossa tasaisen kasvun jälkeen. Mutta onko kestävää vai palautuuko aikaisemmalle kasvu-uralle laskien hetkellisesti pörssikurssia? Arvostustasot tosin voi jo heijastella tätä jos muutkin odottavat kasvun hetkellistä laantumista.

7 tykkäystä

Jep. Toki voi argumentoida että yhtiö on ollut koko ajan arvostettu “oikein”, koska johto on jatkuvasti korostanut että hinnat tulevat normalisoitumaan, mikä on nyt varmaan ollut kaikkien markkinatoimijoiden ja analyytikoidenkin oletus. Johto tosin ennusti ensin että se tapahtuisi vuoden 2021 loppupuoliskolla, sitten että vuoden 2022 aikana, sitten että vuonna 2023 ja nyt että se tapahtuu tilikaudella 2024. Tästä tietenkin herää myös kysymys, että mitä ihmettä yhtiön kilpailijat ovat tehneet nämä vuodet, eivät ainakaan näköjään kilpailleet agressiivisesti hinnalla.

Ja tässä sitä odottaessa yhtiö on ostanut takaisin ja mitätöinyt +30% osakkeista ja edelleen jatkaa takaisinosto-ohjelmaa, mistä johtuen osakekohtainen tulos ei välttämättä laske paljoakaan vaikka absoluuttinen tulos joskus laskisi. Se mittari näköjään puuttuukin tuosta Börsdatan muuten hienosta matriisista :wink:. Nythän myyntivolyymien odotetaan kasvavan ja yhtiö ilmoittu juuri hinnankorotuksista tietyissä tuotteissa vaikka osassa tätä normalisaatiota tapahtuu. Lisäksi tietenkin kaikki M&A ja orgaanisen kasvun investoinnit. Yhtiön suunnitelma on että nämä kaikki + laskeva osakemäärä täyttävät sen kolon, mikä hinnoittelun normalisoituminen jättää. Alla yhtiön antama illustratiivinen EPS-silta siitä. miltä johto olettaa että sen näyttävän sitten vuonna 2025.

Tässä keskustelua hinnoittelun normalisoitumisesta 2023 Q4 puhelusta.

[Christopher Dankert]: Just to pull the thread on pricing a little bit more perhaps. Thanks for the color. Again, just on what the expectation is [of continued pricing normalization ] on '24 and kind of some of the lingering impact on '25 just when we’re thinking about the actions taken to kind of fully reset price cost to that, the $585 million [of guided pricing normalization] you’ve talked about in the past, should we assume that those actions are fully complete this year [FY 2024] and just kind of the rollover impact that ripples into '25?

[CFO, David Johnson]: Probably – I would say no. So, of our midpoint of our guide for price cost this year, we said $250 million, essentially, and we did the calculation that about $175 million of that was already baked in whenever you figured that you’d exit the year lower than we began FY '23. So that would suggest there’s still a little bit more normalization. There’s really no action. It’s just the amount - the way that the market over time goes between volume and price and opportunities and what have you. We’ve seen a general decline down. Probably a lot slower than we probably would have said 3 years ago. But… [CEO, William Waltz]: Yeah, which is a good thing from extra capital that would be deployed or stock buyback. And then also Chris, if your question was more '25 versus '24, our current thought process is this [pricing] would mostly normalize in '24. Now, if you think about it, if we gave slightly more price, let’s say, in April of '24, from a comp perspective at the beginning of '25, you’re still going to have some discussion about it. And that’s where I would just go back and say, we’ve been, in my personal opinion, amazing. To be able to look out three years, plug in $18 EPS, explain pricing going down, explain what we’re driving, and basically then on every forecast and/or exceed most things. So, right now, everything looks to be playing out as we expect it to be. But there will be a little bit of price discussion even in next fiscal year.

21 tykkäystä

Yleistä liikerakentamisen aktiviteettia Yhdysvalloissa kuvaamaan pyrkivä Dodge Momentum Index päätti vuoden hyvälle tasolle. Indeksi kuvaa suunnitteluvaiheeseen tulevan liikerakentamisen arvoa. Nimensäkin mukaisesti indeksi kuvaa tulevaa liikerakentamisen tasoa, koska keskimäärin suunniteluvaiheen projektit alkavat tuloutua rahaksi noin vuoden päästä. “DMI averaged a reading of 184.3 in 2023, hitting levels of activity that haven’t been recorded since 2008.” Eli teoriassa vuosina 2024-2025 liikerakentamisen saralla pitäisi olla hyvin runsaasti aktiviteettia. Yhdysvaltojen täystyöllisyys on tosin hidastanut ja edelleen hidastaa näiden rakennushankkeiden toteuttamista: rakennusmaille ei löydy työntekijöitä. (Dodgen sivut)

“While ongoing labor and construction cost issues will persist in 2024, a substantive amount of projects are sitting in the planning queue and will support construction spending going into 2025.”- Sarah Martin, associate director of forecasting for Dodge Construction Network

image

Myös asuinrakentaminen on keräämässä taas vauhtia, vaikkakin oli vähän aikaa äkkijarrutuksessa korkojen noustessa. Alla rakennusluvat omakotitaloille:

Jos taas katsoo mitä oikeasti rakennetaan, eli nyt startanneiden rakennusprojektien arvoa, niin marraskuu oli vähän synkkä. Liikerakentaminen -29 % m-on-m, asuinrakentaminen -6 % ja infrastruktuuri -2 %. Toki YTD tasolla rakennusaktiviteetti oli vain -4 % vähemmän kuin vuonna 2022 (lähde). Joulukuun luvut tulevat ehkä lähiaikoina, jää nähtäväksi oliko tämä vain yksittäinen pudotus. Kuukausitasolla on näissä luvuissa aika paljon vaihtelua.

Siitäkin huolimatta että vuoden 2023 alussa monet ekonomistit synkistelivät aika paljon, monen puhtaasti Yhdysvaltalaisen rakentamiseen liittyvän yhtiön osakkeet ovat ATH:ssa tai lähellä sitä ja vuonna 2023 oli huimaa nousua ( S&P Homebuilders Select Industry Index nousi 47,87% viime vuonna). Atkore käväisi myös ATH:ssa vuodenvaihteessa, vaikka marraskuun “non-residential spending” luku oli aika synkkä. Markkinahan tietenkin katsoo eteenpäin ja voi olla että markkina on lopulta aivan oikeassa siinä että vuoden 2023 loppu jäi aallonpohjaksi varsin lyhyeksi jääneessa rakentamisen “taantumassa” Yhdysvalloissa (jos sellaista ikinä olikaan). Korkojen laskuhan on jo kommunikoitu FED:in toimesta ja yleinen taloudellinen aktiviteetti noussee ja rakentaminen virkistyy edelleen.

Sähkötekniikan tukkurit ajoivat koko viime vuoden varastojaan alas, kun työmaat osittain hiljenivät, mikä ehkä selittää Atkoren aneemista volyymikasvua, mutta nyt suunta mitä loogisimmin kääntyy. Vuoden 2024 tulosennusteessa Atkore ei olettanut yhtään kasvua asuinrakentamisen puolella, mutta nyt näyttää että se elpyykin voimakkaasti, mikä tukisi osaltaan erityisesti PVC segmenttiä, vaikka Atkore ei muuten olekaan erityisen altistunut asuinrakentamiselle. Liikerakentamisen backlog on edelleen vahva, mutta on toistaiseksi vähän epäselvää milloin se tuloutuu.

20 tykkäystä

Tässä firmassa on kyllä hienot ainekset koviinkin tuottoihin. Oikeastaan ainoa “negatiivinen” tekijä on, että mitään huippulaadukasta vallihautaa tästä bisneksestä on vaikeaa löytää, mutta se ei toki tarkoita sitä etteikö Atkorella mitään kilpailuetuja olisi. Valuaatiohan on ihan mielettömän houkutteleva:

 • P/FCF on alle 10, joka on kyllä äärimmäisen houkutteleva taso. Tämä kun yhdistetään siihen, että firma ostaa omia osakkeita tällaisilla valuaatioilla, niin siinä on ainekset todella hyviin tuottoihin omistajille jos kannattava kasvu jatkuu. Ja miksei jatkuisi, koska…
 • ROI > 15 % jatkuvasti, välillä paljon korkeampikin. Ja koska…
 • TAMN / MCAP ei rajoita kasvumahdollisuuksia lähivuosille
 • Vasta tehty suht isohkoja investointeja, jotka ainakin historiallisesti ovat olleet erittäin kannattavia (kts. ROI).

Vaikkei firma mitään huippuhyviä vallihautoja ehkä omaakaan, niin kyllä näilläkin absoluuttisilla luvuilla ja kevyemmillä kilpailueduilla voisi kuvitella firman saavan parempia kertoimia pörssissä. On ainakin perusteltua sanoa, että tässä on kohtuullisen houkutteleva tuottoriskisuhde.

Kiitokset vielä @Homeros huippuhyvästä ketjun aloituksesta. Tosi mielenkiintoista seurata miten tarina etenee tulevina kvartaaleina ja vuosina.

22 tykkäystä

Kvartaaliosingon maksu alkaa. 0,32 taalaa ensialkuun. Onneksi sen verran maltillinen, että suurimman osan varoista voi käyttää omien osakkeiden ostoon näillä hinnoilla.

11 tykkäystä

Jep, osingonjako olisi tuolla summalla alle 10 % nettotuloksesta. Atkore tosiaan julkistaa (Q1) tuloksensa huomenna klo 13:00 Suomen aikaa. Konsensusennusteet:

 • Liikevaihto 777 MUSD
 • EDITDA 205 MUSD
 • EBIT 177 MUSD
 • EPS (adjusted, diluted) 3.61$

Yhtiöhän itse ohjeisti 750-800, 200-210 MUSD ja 3.50-3.70$

5 tykkäystä

Kassavirta tai tulospohjaisilla kertoimella näyttää tosiaan edulliselta,mutta liikevaihtopohjaisilla kertoimilla on lähellä oman historiansa vuosikymmenen huippua. Näettekö riskiä, että taustalla olisi syklisiä tekijöitä? Monella yhdysvaltalaisella rakennusyhtiöllä on aika samanlainen tilanne

2 tykkäystä

Niin, tämä keissi mielestäni pohjaa siihen, että markkina ei hinnoittele Atkoren tuloksen olevan kestävällä pohjalla ja siksi matalat kertoimet.

Ja koska kertoimet ovat matalat, jää downside pienemmäksi (koska arvostus on jo matala) ja upside eli mahdollinen kestävä tulosharppaus ja tuloksen jako omistajille omien ostoina sekä nyt myös osinkona kurssia nostavana.

Twist: kun Atkore on pystynyt puolustamaan tulosharppaustaan ja ostaa koko ajan halvalla omia osakkeita niin eps kasvun saaminen ei olekaan niin vaikeaa. Mielestäni tässä on saatu aikaiseksi hyvä kierre ja haluan istua mukana. Kiitos ketjusta @Homeros

4 tykkäystä

Tottakai taustalla on syklisiä tekijöitä, taustamarkkina on pohjimmiltaan syklinen. Jos Yhdysvaltoihin tulisi nurkan takaa 2008 tyylinen lama, niin varmasti kaikki rakentamiseen liittyvät yhtiöt Atkore mukaan lukien olisivat varsin huonoja sijoituksia. USA asuinrakennusyhtiöiden osakkeiden 50 % nousu syksystä 2023 lähtien ei varsinaisesti kuitenkaan taida hinnoitella tällaista, kuten tuossa aikaisemmassa viestissä viittasin. Menikö asuinrakentamisen syklin pohja siis jo? Nousustakin huolimatta asuinrakentamisen osakkeet ovat varsin halpoja, näköjään kollektiivisesti NTM P/E ~10.

Syklejä on toki monenlaisia. Asuinrakentaminen elää omaa elämäänsä ja Atkoren leipälaji liikerakentaminen menee vähän omia uriaan. Atkoren hinnoittelussa oli syklisiä tekijöitä, jotka nyt poistuvat. Liikevoitonhan ennustetaan tippuvan hinnoittelun normalisoitumisen myötä 25 %. Kannattaa kuitenkin katsoa vähän pidemmällekin. Liikerakentamisen saralla Yhdysvalloissa tapahtuu kuitenkin asioita, joissa riittää alan yhtiöille varmasti tekemistä koko täksi vuosikymmeneksi. On sekin varmasti sykli, joka loppuu joskus, mutta paljon pidempi sellainen.

Alla sähköalan suurimman listatun USA yhtiön Eatonin kuvaaja Pohjois-Amerikassa julkistettujen teollisuuden "mega"rakennushankkeiden arvosta. Hankkeiden määrät kolminkertaistuneet normaalista.

Tuolla on tietenkin kaikki sähköauto/akkutehtaat, datakeskukset, uusiutuvat yms, mutta hauskasti suurimpia siivuja on kuitenkin kemian(öljy)teollisuuden investoinnit ja nesteytetyn maakaasun terminaalit. Kuitenkin kaikessa tässä perinteisessäkin teollisuudessa, jota nyt haalitaan Yhdysvaltoihin, on luonnollisesti paljon prosessi/automaatiotekniikkaa ja siten suuri sähkötekniikan tarve. Eatonin arvio on, että 3-5 % näiden projektien arvosta on sähkötekniikan markkinalle kohdistuvaa. He myös korostivat, että tätä “reindustrialization” trendiä ei ole nähtävissä Euroopassa :smiley: Eatonilla on menossa Yhdysvalloissa miljardin dollarin investointiohjelma tähän vahvaan kysyntään vastaamiseksi.

Eatonin 2023 Q3-puhelu] Three key points to note here. One, at $860 billion, this number is 3x the normal rate, which translates directly to future opportunities for electrical markets. As a reminder, the electrical content on these projects range from 3% to 5%. Two, this number continues to grow at a faster rate. Announced mega projects grew between 25 – grew 25% between Q3 and Q2, and Q2 was up 20% from Q1. This will not go on forever, but there continues to be strong momentum for industrial projects in North America. And third, only 20% of these projects have actually started. / / We highlight the data center market. I can’t think of many markets that have better secular growth dynamics than data centers. / / While the numbers continue to be refined, we now think this market [data centers] grows at a 16% compounded rate between 2022 and 2025 and likely for much longer.

Vaikka Eaton on verrokki Atkorelle, niin he valmistavat kyllä vähän kaikenlaista muutakin: muuntajia, kojeistoja, paneeleita, vaihteita, pumppuja, moottoreita, auto- ja avioniikkaelektroniikkaa, jonka kanssa Atkorella ei oikeastaan ole mitään tekemistä.

14 tykkäystä

odotuksiin.

Liikevaihto $798.5 million
EPS $3.61

Omia ostettu Q1 96 miljoonalla.

Edit: lisätty omien ostot

11 tykkäystä

Tässä tämä konservatiivinen ohjeistus jo näkyy hyvin; Q1 takana ja nyt jo kommentoidaan: "Given our performance in the first quarter, we are raising our fiscal 2024 outlook for Adjusted EPS.”

Ei toki mikään massiivinosto (aik. 16-17 USD), mutta osoittaa kuitenkin sitä että ei tässä mitään överiennusteita haluta antaa. Nyt siis ohjeistus on 16.5 - 17.5 USD.

96 MUSD omien osakkeiden takaisiostoja Q1 aikana. Maistuu kun huomioidaan millä valuaatiotasoilla firma on ollut Q1 aikana. Ja vaikka nyt vähän osinkoakin tullaan maksamaan.

8 tykkäystä

Oikein hyvä tulos. Volyymikasvu oli hyvin reipas 13 %. Näissä silloissa näkyy hyvin, kuinka volyymit ja pienenevä osakemäärä täyttävät laskevan hinnoittelun jättämää koloa.

Ohjeistusta nostettiin aika vähän, ainoastaan käytännössä vain Q1 EPS ylityksen verran joka oli noin 0,5$ osakkeelta. Puhelussa selvisi että he ovat varovaisia, koska Q2 lähti pehmeästi liikkeelle Yhdyvaltojen kaakkoisrannikon kylmän sään takia (jos on liian kylmää, työmaat pysähtyvät, putkia ei kaiveta maahan jne) Puhelusta sai kuvan että sitten kun Q2 etenee ja nähdään millä tasolla rakentajat lähtevät kevään rakentamisesonkiin, antaa se luottamusta nostaa ohjeistusta lisää. Ennuste olettaa toki myös yhä, että lopputilikaudella ei osteta enää yhtään osaketta (ennusteena tälle tilikaudelle 37 milj, mutta osakkeita jo vähemmän 36,76 milj kpl). Ennusteita voidaan nostaa myöhemmillä kvartaaleilla sitten tuo luku päivittämällä :wink: (Tai ehkä johto aikoo tehdä osakeannin päästäkseen tavoitteeseen :smiley:)

CFO kertoi että jäljellä olevasta ohjeistetusta -250 MUSD hinnoittelun normalisoitumisesta, 90 MUDS tapahtui tällä kvartaalilla, joten marginaalien pitäisi stabiloitua aika piankin. Ennustehan implikoi että käyttökate olisi H1:lla 409 ja sitten H2 ~510 MUSD. Moni yhtiön kasvuinvestoinneista esim. Indianan ja Arizonan tehtaat tuottavat tulosta vasta loppuvuotta kohden.

14 tykkäystä

Kiitos mielenkiintoisesta aloituksesta @Homeros

Itse toimin alalla ja vähän ihmetytti tämä yksi mainittu kilpailuetu mikä tulisi siitä, että olisi ainoa toimija joka pysty tarjoamaan saman katon alta täyden skaalan kaapelinsuojausratkaisut.

Atkore myy kuitenkin tuotteet ilmeisesti pelkästään tukkureille jotka jakelee tuotteet edelleen urakoitsijoille. Urakoitsijat tilaavat tarvittavat materiaalit tukun kautta, jossa valittavana satojen eri valmistajien tuotteita.
Sähköurakointi on todella pienten marginaalinen bisnestä, eikä urakoitsijalle ole merkitystä mikä logo muoveissa lukee. Urakoitsija tilaa yhdelle kuitille materiaalit tukun kautta, eikä sillä ole merkitystä kuinka monen eri valmistajan tuotteita tilauksessa on.
Hinta ratkaisee!
Toki on tapauksia missä valitaan kalliimpi materiaali, mutta sen pitää tuoda jotain selkeää etua silloin halvempaan vaihtoehtoon. Esimerkiksi asennusnopeus tai jokin muu laatuvaatimus asennuskohteeseen.

Yllättävän korkeita marginaaleja Atkore on näköjään kuitenkin pystynyt tuotteissaan pitämään ja firma selkeästi tällä hetkellä todella hyvin johdettu!

Toi dynaaminen hinnoittelu on ilmeisen loistava konsepti, mutta luulen että kaikki toimijat ovat vähitellen siirtymässä siihen enkä itse muutenkaan keksi mitään erityisiä vallihautoja tässä bisneksessä.

Vaikka tietyt trendit tukevat Atkorea (kaapeleiden kaivuu maahan, datascentterit, liikenteen sähköistyminen) on tämä riippuvainen rakentamisen yleisestä suhdanteista ja vaikka arvostus viimeaikaiseen loistavaan suorittamiseen näyttää erittäin herkullisesta, pidän tätä erittäin syklisenä osakkeena ja olen skeptinen että marginaaleista pystytään pitämään kiinni tulevaisuudessa.

Kuitenkin erittäin hyvä nosto ja jäädään mielenkiinnolla odottamaan miten homma etenee!

11 tykkäystä

Unohdit tai jätit pois teollisuus- ja Infra busineksen, jossa brändillä ja teknisillä spekseillä on väliä kun ne on tuoterakenteisiin suunnittelijoiden pöydiltä valuneet, näin lyhyesti tiivistettynä. Tunnen heidän tuotteet.

8 tykkäystä

Kiitos huomiosta! Putkiaivot :sweat_smile:

Joo teollisuusmaailma vähä tuntemattomampi itelle.
Toisaalta vähä tossa sivusin tätä, että kalliimpaa materiaalia voidaan myös perustella kohteen laatuvaatimuksilla mikä tässä kohtaa siis pätee.

Luulis kuitenkin kovien marginaalien houkuttelevan äkkiä kilpailua tai näitä teollisuuden laatuvaatimuksia täyttäviä tuotteita tehdään huomattavasti pienemmällä katteella? Joten tuskin tälläkään saralla mitään vallihautoja saavutetaan

2 tykkäystä

Kiitos hyvästä näkemyksestä ja haastosta. Oletan kuitenkin, että tunnet Suomen/Euroopan vastaavaa alaa (sähköurakointi). Marginaalien osalta kannattaa huomioida, että Amerikassa kaikki on suurempaa. Hyvänä esimerkkinä Uponorin Pohjois-Amerikan “Building materials”- segmentin kannattavuus oli kaksinkertainen Euroopan vastaavaan liiketoimintaan verrattuna. Tähän on varmaan paljon syitä, varmaan isoimpana verotukselliset. Se mikä on Suomessa todella pienten marginaalien bisnestä, voi olla Yhdysvalloissa kohtalaisten marginaalien bisnestä. Uponor on myös siitä hyvä esimerkki, koska hekin myyvät muoviputkea Yhdysvalloissa 20 % EBIT-katteella (vaikkakin kohdemarkkina on eri).

En itse tunne tietenkään Yhdysvaltojen sähköurakointialaa kovin syvällisesti, mutta en usko, että Atkore olisi harjoittanut yritystoimintaa kohta 70 vuotta, jos heidän tuotteensa eivät olisi kilpailukykyisiä hinnaltaan tai muuten. Atkore on pyrkinyt tekemään aika paljon tuota asennusta nopeuttavaa tuotekehitystä minkä mainitsit syyksi maksaa korkeampaa hintaa. (Mc Glide -kaapeliperhe, Cellular Core PVC conduit, Cable tray Quick latch). Lisäksi on tietenkin paljon sähkö- ja paloturvallisuus sekä kestävyys näkökulmia joihin @Monte_Cristo viitasikin.

Kuitenkin Atkoren myyntikate on nyt hinnoittelun normalisoitumisen myötä linjassa listattujen kilpailijoiden kanssa (kts. kuva), joten uskon, että Atkoren myyntiartikkelit ovat suurin piirtein saman hintaisia kuin muillakin valmistajilla. Itseasiassa Yhdysvalloissa Electrical equipment-sektorin kekimääräinen myyntikate on näköjään 32,5 % (N=103) vs. Atkoren 2024 Q1 36,4 % (korkeimmillaan kävi 42,8 % 2022 Q1). Koko sektorin kannattavuus on ollut tasaisessa kasvussa, mikä varmasti johtuu erittäin vahvasta kysynnästä (+ mahd. protektionismi). Kaikki ovat huolissaan marginaalien laskusta, mutta itse uskon että Atkoren marginaalit stabiloituvat nyt parissa kvartaalissa PVC:n hinnoittelun normalisoituessa ja lähtevät sitten taas nousuun koko sektorin mukana. Alla olevassa kuvassa näkyy hienosti tämä Return to mean -ilmiö (piirsin paintissa kehityksen ennen 2022):

Se mitä sitten tapahtuu kannattavuuden osalta alemmilla riveillä, on varmasti yhtiökohtaista ja Atkoren osalta se on heidän sisäisten tehokkuusoptimointien, kustannuskurin ansiota.

Atkore pääasiassa myy tukkureille, mutta Q1 puhelussakin tuli nyt ilmi, että yhtiön on pyrkinyt/pyrkii jatkossa kasvattamaan suoramyynnin osuutta urakoitsijoille. Tähän liittyi joulukuun pörssitiedote, jossa ilmoitettiin, että Atkoresta tuli Yhdysvaltojen sähköurakoitsijayhdistyksen (NECA) ”premium partneri”. https://investors.atkore.com/investors/news/news-details/2023/Atkore-Becomes-a-NECA-National-Premier-Partner/default.aspx Tämä on sinänsä loogista. Kun Atkore oli pienempi yritys, se myi lähinnä tukkureiden kautta, mutta nyt kun yhtiö on kasvanut varsin isoksi ja sillä on oma valtakunnallinen varasto- ja jakeluverkosto se alkaa myymään myös suoraan isoille loppuasiakkaille. Q1 Puhelusta:

[Analyytikko]: Obviously, you guys sell the majority of products through distributors. But you’ve talked about marketing efforts that go kind of way beyond this distribution channel, developing relationships with the big players in markets like array makers, fab owners, et cetera, with the goal of becoming a partner. Just wondering if you can provide kind of any update there and thoughts on – I know that’s a longer-term process, but kind of how are you viewing that?
[CEO]: / / To your point, it’s a multiyear process, but what I’m proud, I think we did a press release here in the last month or 2, was NECA, which is the National Electrical Contractors Association so represents all the construction contractors in the electrical space that are union, that is equivalent nonunion organization, named us as one of the premier partners.
And to give you a feel, there’s around 13 give or take premier partners, and that’s everything from a freight carrier to electrical – like energy generator company for their plans, tools. So in our space across PVC products, across steel conduit products, across metal framing products, you just go through, we are the only premier partner basically for all of our set of products there.
There are some other product manufacturers in certain spaces. But it just shows the relationships that Atkore is building out there. It’s a real complement to our organization, our products, our value in the partnership we’re doing. So it’s exciting, Chris.

Olet siinä varmasti oikeassa, että urakoitsivat voivat valita ja ostaa haluamansa tuotteet tukusta ja ehkä pienurakoitsijat saavatkin ne tuotteet suoraan tukusta. Mutta tukut eivät käsittääkseni varastoi tällaisia artikkeleita isoissa määrin, vaan isoissa hankkeissa tuotteet kulkevat Atkoren tehtaalta suoraan urakoitsijan työmaalle, kulkematta tukkurin tilojen kautta, vaikka tukku tai myyntiagentti olisi myynyt ne. Tukkuri tai ostaja luultavasti vastaa kuljetuksesta, mutta Atkorella on omaakin kuljetuskalustoa ja lisäpalveluna he voivat toimittaa tuotteet samana päivänä työmaalle. Jos tilaat tukusta normaalisti viiden eri valmistajan tuotteita ja ne saapuvat sitten työmaalle vaikka seitsemällä eri rekalla ja seitsemänä eri ajankohtana, voi ehkä ymmärtää että tässä on saavutettavissa kustannus, kuljetus- ja varastointi synergioita, jos pystyy hallitsemaan koko prosessin.

Tässä on asiaa esittelevä Atkoren oma (mainos)video: https://www.youtube.com/watch?v=QfNP0el3FzM

Q1 puhelussa toimitusjohtaja toi esiin oman vaatimattoman mielipiteensä, että näissä myynti- ja toimitusprosesseissa he ovat vuosikymmenen edellä kilpailijoitaan:

[Analyytikko kysyi hinnoitteludynamiikasta, CFO vastasi kysymykseen, CEO jatkokommentti]: And then Alex, if I can bridge off your question a little bit. Again, David’s better giving you the bridge. But just for you or other shareholders out there, the way we think about our profit and pricing, first thing is just general industry volume. Obviously, if there’s tight capacity like any product, you can sell for more, because you have multiple options and multiple customers that want it. So volume. Second thing where, I think, we are absolutely the industry leader is our capability, and we’re really doubling down on this, is the a one order, one delivery, one invoice, that just is a competitive, sustainable advantage, that I don’t think anyone else can match in the next decade. My own personal opinion.

16 tykkäystä

Tunnen lähinnä Englannin tuotantoyksikön (jopa vieraillut siellä) tuotteet (Flexicon) ja heidän tuotteet ovat teknisesti laadukkaampaa teollisuuskamaa, vaikkapa verrattuna ajoneuvo/perävaunu valmistajien käyttämistä brändeistä. jossa vain hinta ratkaisee.

Heidän toimituskykynsä lue luotettavuus on sitä luokkaa, että kyllä siihen tukkuri tarvitaan. Suurimmat asiakkaat ovat raidepuolella mm. Bombardier, jonka kanssa on suorat sopparit, mutta jakelu pääsääntöisesti tukkureitten kautta edm. syistä.
Amerikan markkina ja tuotevalikoima eroaa melko tavalla Euroopan markkinasta erityisesti Infran tuotteiden osalta.

Vielä pikku lisäys, yllättävän paljon teknistä dataa/hyväksyntää/paloluokitusta jne. liittyy näin tyhmiin tuotteisiin :grinning:

6 tykkäystä

Kiitos @Homeros raudanlujasta vastauksesta :muscle:

Ja tosiaan katsoin tätä asiaa tuntien ainoastaan Suomen markkinaa, oletin ketjujen toimivan kuitenkin aikalailla samalla tavalla globaalisti, joten omat näkemykset täysin kotimarkkinoiden näkökulmasta, joten korjata saa ja pitää jos puhun puutaheinää.

Tässä vähä pureskeltua tosiaan ei tilanne varmasti niin huono ole kun annoin ekassa viestissä ymmärtää.
Kuten @Monte_Cristo tossa jo sano määräykset on rakentamisessa koko ajan tiukentuneet mm. kestävyyden, paloluokituksien suhteen, eikä materiaalinen valmistaminen enää onnistu, missä vaan, keneltä tahansa halvimmilla raaka-aineilla.
Suunnitelmissa jo tosiaan usein mainitaan esimerkkejä kenen tuotteilla työn saa toteuttaa.

Toinen asia mikä tuo jonkinlaista vallihautaa on volyymit, massat jota pitää tuottaa että, päästään järkeviin ja luotettaviin toimitusaikoihin on aivan valtavat ja brändille johon voi tässä luottaa tulee tässä kohtaa arvoa, eikä markkinalle tosiaan ole aivan niin helppo nollasta tulla.

Tota jäin pohtimaan, että miten saadaan tukkuri pois ketjun välistä, koska suurillakin työmailla urakoitsijat hoitavat materiaalin hankinnan, suuret määrät ja usein pienemmätkin materiaalit tulevat työmaalle suoraan tehtaalta käymättä tukkurin tiloissa, mutta aina se siinä on välikätenä.
Tässä tosiaan voisi olla tehostamisen paikka ja isoilla työmailla vaiva varmaan maksaisi itsensä takaisin jos olisi joku materiaalivastaava joka hoitaisi isommat tilaukset suoraan valmistajien kautta. Tämäkin olis varmaan helpompi toteuttaa jos materiaalihankinnoista vastaisi rakennusliike, mutta tilanteet aina elää ja vastuu tavaramäärän oikeasta mitoituksesta halutaan varmaanki antaa pois ja hankinnat hoitavat urakoitsijat joita häärii vielä samalla työllä lukuisia, joten hankinnat tältäkin näkökulmasta hyvin pilkottu.

Katsoin tätä asiaa perusrakentamisen sähköurakoinnin vinkkelistä ja teollisuuden puolella brändillä on varmaankin muutenkin suurempi merkitys. Nykyään olen pääosin tekemisissä operaattoritason valokuituverkon rakentamisen kanssa missä brändillä ja varsinkin toimintavarmuudella on jo suurempi merkitys! Joten olisko se enemmän verrattavissa tähän?

Tosiaan mielenkiintoinen firma ja täytyy tässä kaivaa aikaa tutusta tähän syvällisemmin!

9 tykkäystä

Tämä. Teollisuuden sähkö&automaatioprojekteissa on tullut oltua projektivetäjänä, vaikka oma osaaminen onkin enemmän prosessitekniikan puolelta ja on kyllä kyllä tullut huomioitua miten suunnitteluväki juttelee ihan valmistajanimillä kaikenlaisista pikkunikaleista, joista Atkoren tarjonta koostuu. Ja siellä tulee myös vahvasti läpi kaikenlaisia negaatioita sellaisiin tuotteisiin, joiden kanssa on ollut edes joskus ongelmia. Tekniikassa tai saatavuudessa.

Jotkut kaapelihyllytkin, saati sitten kiskot ja suojaputket ovat taas usein isomman teollisuusprojektin kokonaiskuvassa niin totaalista lillukanvartta, että suunnittelijat todella saavat valita mitä käytetään. Kunhan nyt ollaan ns. normihinnoissa, ja että asennettavuuden kanssa ei ole odotettavissa mitään ylimääräistä, joka taas tarkoittaa sitä, että mikään ei hyppää silmille. Ja jokainen ammatti-ihminenhän taas valitsee tuotteita, jotka tietää toimiviksi ja kestäviksi, ja joita on saatavissa varaosiksi helposti. Sähköpuolella myös turvallisuusaspektit painavat, ja sillä alueella hyvin harva haluaa leikkiä yhtään, vaan otetaan sitä hyväksi havaittua senkin johdosta.

Kyllä näistä kaikista sitten muodostuu ainakin kohtuullista vallihautaa, kun olet päässyt hyvikseksi asiakaskuntasi silmissä.
Lopuksi pakko sanoa minunkin, että en kyllä tiedä yhtään mitään jenkkilän markkinasta näissä asioissa minäkään.

9 tykkäystä