Inderesin analyysit (aik. Inderesin uusi suosituspolitiikka)

Fair value analyysi, jossa perustellaan yrityksen kasvun ja kannattavuuden kehitys 10+ vuotta eteenpäin, on hyvä pohja sijoittamiselle.

Yrityksen kehityksen arviointi 1-3 vuotta eteenpäin on riittämätön, jos haluaa turvamarginaalia.

Jos analyysi perustelee kasvun ja kannattavuuden kehityksen, niin silloin lukija voi itse verrata perusteluja omaan näkemykseensä ja arvioida, millaisia riskejä esitettyyn sisältyy.